VOAL

VOAL

Please Wait ...
0%

Shkatërrimi i pyjeve po kërcënon speciet e rralla të Shqipërisë

Shkatërrimi i pyjeve dhe kullotave në male dhe shndërrimi i tokës bujqësore në troje banesash po dëmton florën dhe faunën shqiptare dhe disa nga habitatet më të rralla në Europë, cilëson një studim i PNUD mbi ndikimin e faktorëve njerëzore dhe klimaterikë në mjedis.

Degradimi i habitateve po shndërrohet në rrezik për pasurinë natyrore të vendit lajmëron programi i Kombeve të Bashkuara.

Shndërrimi i tokës së punueshme bujqësore në toka e përdorur për ndërtimin e banesave çon në degradimi i habitateve. Ndërkohë në zonat pyjore prerjet e paligjshme dhe shkatërrimi i livadheve dhe kullotave kanë një ndikim të madh në humbjen e habitatit.

Humbje të mëdha janë evidentuar në zonën bregdetare të Shqipërisë. Përmbytjet e shpeshta kanë denatyruar kushtet për rritjen e bimëve dhe kafshëve në këto zona.

Shqipëria ka tashmë një ligj për biodiversitetin dhe ligjin për mbrojtjen e zonave të mbrojtura, të cilat përmbajnë dispozita për mbrojtjen e biodiversitetit brenda zonave të mbrojtura, si dhe jashtë tyre. Por pavarësisht institucioneve të shumta dhe ligjeve të posaçme ende mungojnë inventarët e sakta mbi speciet dhe sidomos ato të kërcënuara.

Shqipëria brenda territorit të saj ka ekosisteme detare, zona bregdetare, liqene, lumenj, shkurre me gjelbërim të përhershëm, pyje me gjethe të gjera, pisha, kullota alpine dh livadhe. Gjithashtu në Shqipëria gjenden edhe ekosistemet e maleve të larta.

Shqipëria është gjithashtu e njohur për rrjetin e pasur hidrografik e përbërë nga lumenj, liqene, ligatinat, ujërat nëntokësorë dhe detet.

Në Shqipëri ka 3200 bimë të larta, 800 lloje kërpudhash, 313 lloje peshqish, 323 lloje zogj, 36 lloje zvarranikë, etj. Shqipëria numëron 150 lloj speciesh krejtësisht të sajat që nuk rriten e zhvillohen në asnjë vend tjetër. Në Shqipëri gjenden edhe 400 specie bimore ballkanike të rralla dhe 18% e specieve të rralla europiane.

Programi NAPA menaxhon rrjetin e zonave të mbrojtura dhe rrjeteve të tjera natyrore si Natura2000. Gjithashtu ky program monitoron florën dhe faunën në këto zona. Qeveria e Shqipërisë ka krijuar një sistem përfaqësues të Zonave të Mbrojtura (ZM), i cili mbulon pothuajse 16% të territorit shqiptar. Sistemi i zonave të mbrojtura konsiston kryesisht në 15 parqe kombëtare, në disa rezerva natyrore të menaxhuara dhe peizazhe të mbrojtura, në të cilat gjendet shumica e specieve.

PNUD vë në dukje se programi NAPA nuk ka prodhuar ndonjë raport monitorimi mbi biodiversitetin që në vitin 2017./monitor

Ndërtimi i një godine në Valbonë, KPA riçel hetimin gjyqësor për anëtarin e KLP

Kolegji i Posaçëm i Apelimit, KPA vendosi të hënën më 16 dhjetor që të riçelë hetimin për anëtarin e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, KLP, Arben Dollapaj, duke pranuar një pjesë të kërkesave për hetim të bëra nga Komisioneri Publik, Florian Ballhysa, konkretisht për të verifikuar lidhur me procedurat e  ndërtimit të godinës në Valbonë të Tropojës dhe për konkflikt të mundshëm interesi me shitësin e banesës në Tiranë.

 

Gjatë seancës së të hënës, Ballhysa renditi një listë të gjatë që konsideronte se duheshin verifikuar.   Ai tha se është e nevojshme të hetohet pasuria faktike lidhur me ndërtesën në Valbonë ku të evidentohet investimi dhe përllogaritja e shpenzimeve për strukturën e të verifikohet leja ndërtimore. Komisioneri kërkoi që lidhur me këtë pasuri të cilësohen si persona të tjerë të lidhur motra dhe vëllai.

Ballhysa tha se Dollapaj ka paraqitur 10 prova lidhur me këtë pasuri, ndër to: një ekspertim nga një inxhinier; deklarimet e motrës dhe të vëllait; një ekstrakt historik të subjektit të vëllait; lëvizje e llogarive të motrës në USD; SËIFT code nga e njëjta bankë dhe mandate pagese doganore në emër të vëllait.

“Vlerësojmë se subjekti në mënyrë deklarative ka pranuar se pjesa e vëllait dhe e motrës është përdorur së fundmi si bujtinë, ndërsa pjesa e tij është ende e papërfunduar”, pohoi Ballhysa.

Ai theksoi se ekspertimi dhe aktet e dorëzuara nuk kënaqin nevojat e hetimit pasi rezultojnë shuma të ndryshme investimi; s’ka të dhëna për vlerat e investimeve të kryera nga familjarët dhe se nuk identifikohet vlera totale e investimit. “Identifikohet leja ndërimore, por nuk ka verifikim se si është zbatuar”, pohoi Ballhysa. Ai shtoi se objekti ka përfunduar dhe se mund të regjistrohet për pjesët takuese dhe se deklarata noteriale e familjarëve të Dollapajt nuk mund të merrej me fuqi të plotë provuese pasi është se është bërë gjatë procesit të vetingut. Sipas Ballhysës, duhet administruar dosja e plotë nga Bashkia Tropojë për këtë ndërtesë dhe duhet hetuar për të ardhurat e ligjshme të Dollapajt për pjesën e tij.

Komisioneri theksoi më tej në qëndrimin e tij, si për shkak se vetë Dollapaj ka deklaruar se investimi ka qenë i përbashkët me motrën dhe vëllanë, atëherë ka marrëdhënie interesi dhe duhet të cilësohen si persona të tjerë të lidhur.

Ballhysa evidentoi se shuma 25 mijë USD e deklaruar si hua e marrë nga vëllai subjektit prej kunatit që jeton në SHBA, është dërguar nga një person tjetër. Ai kërkoi që të mos konsiderohet kjo vlerë. Komisioneri pohoi se edhe aktet e zhdoganimit janë kryer nga një person që nuk është investitor në ndërtesën në Valbonë. Komisioneri tha se nuk mund të konsiderohen si të ardhura të ligjshme edhe dhuratat nga motrat që jetojnë në USA, nëse nuk verifikohet burimi i ligjshëm i tyre.

Lidhur me ndërtesën në Tiranë, Ballhysa u ndal fillimisht në nevojën e verifikimit të mundësisë së prokurorit Dollapaj për të plotësuar kushtet për marrjen e kredisë së butë.

Ai kërkoi gjithashtu që të konsiderohet si person tjetër i lidhur edhe kunati H.S. që jeton në USA, i cili i ka dhënë hua 25 mijë USD vëllait të prokurorit Dollapaj për blerjen e shtëpisë në Tiranë. Ballhysa këmbënguli për verifikimin e konkliktit të mundshëm të interesit pasi, duke argumentuar se shtëpia është blerë më lirë nga kostoja e ndërtimit.

Pasi u tërhoq për rreth dy orë e gjysmë për të konsultuar dokumentacionin e dorëzuar nga Dollapaj dhe qëndrimin e Komisionerit, trupa gjykuese e përbërë nga Ardian Hajdari kryesues, Luan Daci relator dhe anëtarë Albana Shtylla, Rezarta Schuetz e Sokol Çomo anëtarë, vendosi të riçelë hetimin dhe të lejojë marrjen e provave për një pjesë të kërkesave të Ballhysës.

Kolegji vendosi t’i kërkojë të dhëna disa institucioneve lidhur me ndërtimin dhe zhvillimin e ndërtesës në Valbonë. Konkretisht u vendos t’i kërkohet informacion ZVRPP Tropojë për regjistrimin e kësaj pasurie; Bashkisë Tropojë dokumentacioni i praktikës së dhënies së lejes së ndërtimit; Ministrisë së Turizmit të dhëna për pajisjen me certifikatë për operimin në fushën e turizmit dhe Drejtorisë Rajonale Tatimore Kukës dokumentet për regjistrim e aktivitetit si “bujtinë” në Valbonë.

Ndërsa lidhur me shtëpinë në Tiranë Kolegji vendosi t’i kërkojë të Ministrisë së Drejtësisë të dhëna për gjendjen gjyqësore të shtetasit Kosovar që i ka shitur banesën vëllait të prokurorit Dollapaj. Gjithashtu, u vendos t’i kërkohet prokurorive Durrës, Tiranë dhe asaj të Përgjithshme informacion nëse prokurori Dollapaj ka hetuar ndonjë çështje ku ka qenë subjekt shtetasi Kosovar në fjalë.

Kryesuesi Adrian Hajdari shtoi se Kolegji kishte vendosur që t’i kërkojë Komisionerit Publik të japë vlerësimin e tij në lidhje me denoncimet e publikut dhe që subjekti të ndihet i lirë të depozitojë çdo provë.

Më pas ju dha fjala mbrojtësit të prokurorit Arben Dollapaj, avokatit Viktor Gumi i cili duke ju referuar qëndrimeve të Komisionerit për dhuratat e dërguara nga motrat e Dollapajt për nënën e tyre, tha se në seancën e 4 dhjetorit kishin depozituar dokumente të shtetasve amerikanë. Ai shpjegoi se praktika e deklarimit të të ardhurave në shtetin amerikan jepet për 6 vitet e fundit. Sipas avokatit Gumi, duke qenë se mbesa e ka dhënë dhuratën në vitin 2013, përfshihet në gjashtë vitet e fundit. Kurse motrat e që i kanë dhënë dhuratat në vitin 2006 nuk mund të kenë dokumente për atë periudhë.

Prokuori Arben Dollapaj tha në fund të seancës se edhe pse huaja i ishte dërguar vëllait nga një person tjetër dhe jo nga kunati, ata në atë periudhë kishin qenë bashkëpronarë. “Për transparencë do të përpiqem të sjellë prova e deklarata noteriale nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për këtë gjë”, theksoi prokurori Dollapaj edhe pse për këtë qëndrim të Komisionerit nuk u riçel hetimi.

Kolegji vendosi të shtyjë seancën e radhës për më datë 16 janar 2020, ora 10:00.

Gjatë seancës së 4 dhjetorit, prokurori Arben Dollapaj u shpreh se ishte i hapur për riçeljen e hetimit gjyqësor dhe për çdo lloj verifikimi në Valbonë e në Tiranë.

/BIRN/

Arben Malaj: “Më kanë kërcënuar familjen”

Ish-ministri i Financave Arben Malaj, i pezulluar nga detyra e anëtarit të bordit të Këshillit Mbikqyrës tregoi se familja e tij është kërcënuar njësoj si familja e një tjetër profesori.

“Për të ikur familja ime në Amerikë procedurat i ka zbatuar Ahmetaj, me ata që kërkuan të ikte urgjentisht se kërcënohej njësoj si familja e një profesori tjetër”, tha Malaj.

 

Më tej Malaj u shpreh se mesazhi për shkarkimin e tij zv.kryeministrit Erion Braçe, nga Edi Rama i ka mbërritur në mes të natës. Ish-ministri Malaj tha se në parlament me poezinë e Reshat Arbanës do të rrëfejë se çfarë është duke bërë keq Komisioni i Ekonomisë dhe pse duhet ndaluar sa më shpejt.

“Gjërat nuk janë kaq të lehta sa i shikoni. Ngrihet natën Edi Rama dhe i çon sms Erion Braçes shkarkoni Arben Malaj. Jo jo, s’janë të lehta. Pjesën politike do ta bëj vetëm në parlament. Sepse në kulturën time Komisioni i Ekonomisë është thellësisht profesional, në parlament me poezinë e Reshat Arbanës, do t’ia qartësoj se çfarë është duke bërë keq dhe pse duhet ndalur sa më parë për të mirën e tij dhe të popullit. Unë jam i majtë i përkas të majtës dhe raportet e mia me të majtën nuk i kam të kushtëzuara me karrige politike apo profesionale”, tha Malaj.

Deklarata ‘bombë’ e Sekretarit të PPE: Krimi i organizuar në Shqipëri ushqehet nga politika, PPE mbështet programin e PD

TIRANË

I ftuar për të dytin vit rradhazi në Akademinë Politike të FRPD-së Christian Kremer zv.sekretar i Pergjithshëm i Unionit të Partive Popullore Europiane ka vënë gishtin mbi plagën e krizës politike në Shqipëri, që sipas tij,  është lidhja e krimit të organizuar me politikën.
Gjatë fjalës së tij në Tiranë, Kremer tha se krimi i organizuar për fat të keq vazhdon të ushqehet nga politika.

“Konstatoj për fat të keq që problemet janë të njëjta sepse ne në Bruksel i dimë fare mirë problemet në vend. Për shembull çështja e ndarjes së krimit të organizuar nga politika, largimi i personave me rekorde kriminale nga postet publike. Megjithëse këto kanë qenë probleme madhore kemi parë që asgjë nuk është zgjidhur deri tani. Krimi i organizuar ende ushqehet nga politika dhe jeta shoqërore dhe janë qytetarët e thjeshtë dhe të ndershëm që paguajë këtë faturë. Prandaj PPE ka qenë e qartë,  BE dhe komuniteti ndërkombëtar duhet të vazhdojë të ushtrojë presion në mënyrë që krimi i organizuar të luftohet në Shqipëri. Çështjet që kanë të bëjnë me drejtësinë vazhdojnë dhe problem të tjera të reja kanë dalë së fundmi për median”- deklaroi Kremer duke apeluar BE-në të ushtrojë presion ndaj Tiranës që të luftohet krimi.

Zv.sekretari i PPE preku edhe çeshtjen e hapjes së negociatave duke garantuar mbështetjen e plotë të organizatës më të madhe politike në Europë.
“Me lejoni të them diçka në lidhje me pranimin në Bashkimin Europian. Lista e gjatë e problemeve të pazgjidhura nga kjo qeveri nuk ka ndihmuar në diskutimet tona në Bruksel por qëndrimi i PPE është dhe ka qenë shumë i qartë. Megjithëse ka shumë probleme. Ne e konsiderojmë një gabim të madh historik mosnisjen e bisedimeve me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë. Bashkimi Europian nuk është i plotësuar pa Ballkanin Perëndimor dhe pa Shqipërinë. Ju mund të mbështetni në solidaritetin tonë edhe në muajt në vijim kur të trajtohet çështja e hapjes së negociatave me Bashkimin Europian” – tha Kremer.

Duke folur në emër të Unionit të djathtë europianë Kremer garantoi mbështetje totale për programin e Partisë Demokratike.
“PPE mbështet plotësisht propozimet PD për të zhvilluar ekonominë, për të krijuar vende pune dhe për të sjellë prosperitet ekonomik në mënyrë që ju si brez i ri të keni prosperitet në të ardhmen”, – deklaroi zv.sekretari i PPE.

Zv.sekretar i Pergjithshem i Unionit të Partive Popullore Europiane Christian Kremer në krye të fjalës së tij shprehu dhimbjen dhe solidaritetin tim për viktimat dhe të plagosur nga tërmeti i 26 nëntorit.

PD – Ramës: Fati yt është i lidhur me Vangjush Dakon

“Ku është fletë-arresti i Vangjushit?”,- me këtë pyetje të shkruar në pankartën që mbahet në dorë nga një i ri, Gazment Bardhi, Sekretar i Përgjithshëm i Partisë Demokratike, shoqëron reagimin ku refuzohet edhe njëherë tjetër ftesa për bashkëpunim, e bërë nga kryeministri Edi Rama.

Nëpërmjet një video-mesazhi të publikuar sot, Rama kërkoi bashkëpunimin e Lulzim Bashës pas tragjedisë së tërmetit, por PD rendit disa arsye për të cilët thotë se pengojnë bashkëpunimin.

Një prej tyre, sipas PD-së, është edhe lidhja e Ramës me Vangjush Dakon dhe Arben Ahmetajn.

Reagimi i plotë

Edi Rama vazhdon të bëjë show mbi tragjedinë e 26 Nëntorit, duke u përpjekur të mbulojë paaftësinë, papërgjegjshmërinë dhe abuzimin e qeverisë së tij me propagandë të shëmtuar kundër opozitës.

Për fatin e keq të Shqipërisë dhe qytetarëve të prekur nga tërmeti, këto 3 javë provuan se vendi drejtohet nga një kryeministër i dështuar. Edi Rama dështoi të menaxhojë situatën pas tërmetit, dështoi t’u japë qytetarëve sigurinë për banesat e tyre, dështoi të mbrojë interesin publik, duke mbrojtur paturpësisht 150 milionë dollarë që u jep oligarkëve për koncesionet korruptive të firmosura prej qeverisë se tij.

Dëshmi e dështimit të Edi Ramës është edhe përgjegjësia direkte për vdjekjen e 24 qytetarëve në pallatet e shpallura të pabanueshme në Thumanë pas tërmetit të 21 Shatorit, për të cilët nuk mori asnjë masë për ti strehuar, duke i lënë në mëshirën e fatit.

Dështimi më i madh i Edi Ramës është se nuk shndërroi dot Partinë Demokratike dhe opozitën në fasadën e pushtetit të tij të korruptuar dhe të kriminalizuar. Ai e ka të lidhur fatin me Vangjush Dakon dhe Arben Ahmetajn, ndërsa ne me qytetarët shqiptarë.

Në këtë kohë fatkeqësie, shqiptarët kanë parë se e vetmja forcë e përgjegjshme, që ka ngritur zërin për interesin e tyre është opozita. Ne nuk përfituam politikisht nga tragjedia, ne nuk u tallëm me viktimat dhe as nuk i përdorëm të prekurit nga tërmeti, siç po përpiqet prej ditës së parë, Edi Rama, i cili shpiku edhe fejesën e të birit për t’u viktimizuar para shqiptarëve që ia kanë hequr vizën me kohë.

Mima skanon Durrësin: Qytet fantazmë pas tërmetit, biznesi në gjendje kastrofike

Tërmeti i 26 nëntorit e ka shndërruar pjesërisht Durrësin në një qytet fantazëm. Kur kanë kaluar tre javë nga tërmeti, ish-deputeti demokrat, Florian Mima, i cili e ka prekur nga afër terrenin thotë se situata mbetet po ajo.

I ftuar në RTV Ora ai thotë se veç qytetarëve që kanë humbur shtëpitë, ka edhe të tjerë që ende nuk e dinë nëse banesat e tyre janë apo jo të sigurta për të vazhduar jetesën në to.

Mima: Jemi përditë në Durrës, një qytete që në zona të caktuara ka marrë pamjen e një qyteti fantazëm. Fytyra njerëzish të trishtuar dhe të pasigurtë, ende nuk kanë marrë një copë letër që ky pallat është i banueshëm apo jo. Edhe ku ka pasur vizita të grupeve nuk është lënë një copë letër, s’ka një vlerësim. Kanë kaluar tre javë dhe nuk kemi një mistri të hedhur për ato ndërtesa që mund të riparohen.

E njëjta situatë edhe me biznesin.

Mima: Biznesi në Durrës është në gjendje kastrofike. Njerëzit kanë frenuar blerjet. Vizituam dje një biznes me 400 punëtorë, ka hyrë dhjetori dhe nuk ka një ditë pune të regjistruar. Kontraktorët në Itali e kërcënojnë se do prishin kontratën.Është i detyruar të paguajë pagën e këtij muaji vetëm që të mos i largohen punëtorët.250 milion lekë të vjetra ishte fatura e pagës për dhjetorin. Besoj se fatura nëse përfshin futjen e rreziqeve të tjera që mund të ndodhin në këtë vend dhe nuk janë në dorën tonë, fatura mund të jetë e rangut të miliarda dollarëve.

“Mund të jemi pranë një tragjedie, të vijnë ekspertët”, tërmeti dëmtoi dy kullat e Azotikut në Fier

Dy kullat e ish-repartit të Urës në Azotikun e Fierit, rrezikojnë të shemben pas lëkundjeve të forta të tërmetit të 26 nëntorit, ato kanë pësuar spostime të konsiderueshme.

Një kullë është spostuar 10 deri në 12 gradë ndërsa tjetra 7 deri në 8 gradë. Kullat kanë një lartësi prej 60 metrash dhe janë ndërtuar në vitet 70-80.

I pyetur nga Report TV Drejtori i Azotikut Adnand Çupa thotë se kullat mund të shemben ndaj kërkon vlerësimin e menjëhershëm të gjendjes së tyre nga ekspertët.

“Mbas tërmetit të 26 nënëtorit, që fatmirësisht e kurseu qarkun e Fierit, përfitoj nga rasti që në ish-uzinën e plerave të ish-Azotikut në Fier.Ky tërmet nuk ka kaluar pa pasoja.

Kulla ka pësuar një devijancë më të madhe pas tërmetit. Ajo që na shqetëson është që në një tërmet tjetër mund të ndodhemi pranë një tragjedie. Kërkoj që grupet e ekspertëve të verifikojnë, të bëjnë dhe prova laboratorike”, tha drejtori i Aziotikut Fier Adnand Çupa.

Shembja e kullave mund të shkaktonte një tragjedi të vërtetë pasi në këtë zonë periferike jetojnë familje rome dhe pranë kullave qarkullojnë makina të shumta.

Në këtë zonë janë edhe 8 kulla të ftohjes që janë tejet të amortizuara të ndërtuara rreth 50 vite më parë.

Presidenca i bën thirrje Dvoranit: Bën mirë t’i publikosh vetë i pari të gjitha provat dhe videot

Presidenca ka një përgjigjie për kreun e KED Ardian Dvorani, pas deklaratës së tij për mediat.Zëdhënësi i Presidentit të Republikës Tedi Blushi i kërkon kreut të KED të ruajtë qetësinë dhe të mbledhë mendjen. Më pas i lutet të mos dëmtojë provat dhe t’i publikojë i pari ato dhe videot.

“Dvoran, ruaj qetësinë dhe mblidh mendjen! Të lutem mos dëmto provat se do rëndosh më shumë pozitën tënde! Më thonë gazetarët se paske publikuar dhe një video? Shumë mirë!

Vetëm ruaj qetësinë me videot, se publikimi i tyre nuk ka filluar akoma! Ne e dimë që ty të kanë ngatërruar në anglisht, por do të sqarojmë edhe në shqip! Ndaj bën mirë t’i publikosh vetë i pari të gjitha provat dhe videot!

Megjithatë, ne me shumë qetësi po presim hetimin! Reforma në Drejtësi do ecë përpara dhe askush nuk mund ta ndalë dot!”

Në një deklaratë për mediat sot Dvorani tha se do vazhdojë të ushtroj deri në fund kompetencat dhe se nuk ka lënë asnjëherë të kuptohet se ndjekja penale ndaj tij mund të bllokojë këtë institucion.

Ndërtuesi i katërkatëshes në kërkim, akuzohet për vrasjen e 8 pjesëtarëve të familjes Lala

Ndërtuesi i vilës katër katëshe në zonën e Kënetës ku humbën jetën 8 anëtarë të familjes Lala është shpallur në kërkim nga policia. Ai akuzohet për vrasje me dashje në mënyrë indirekte.

I vetmi i mbijetuar nga shembja e banesës së familjes Lala në Durrës është 17-vjeçari Ramë Lala. Gjendja e tij shëndetësore nuk është paraqitur e mirë prandaj është nisur drejt Italisë për të marrë një mjekim më të specializuar. Jetën e Ramë Lalës, e shpëtoi një lavatriçe. Struktura metalike e kësaj orendie shtëpiake krijoi mjaft hapësirë sa për t’i mbrojtur trupin dhe kokën 17-vjeçarit, pas shembjes së banesës katër katëshe nga tërmeti i fuqishëm që la pas të paktën 50 viktima.

Tetë anëtarët e familjes Lala që u shuan nga tërmeti tragjik
1. Amelia Lala 8 vjeç
2. Sahadete Lala 79 vjeç
3. Griselda Lala- 22-vjeç
4. Marjeta Lala 31 vjeç
5. Emilio Lala
6. Enis Lala 2 vjeç
7. Dionisa Lala 2 vjeç
8. Ilir Lala, 52 vjeç

Arrestohen burrë e grua, pronarët e ‘Vila Palmës’

Duket se përgjegjësit e tragjedisë së 26 nëntorit po vihen para drejtësisë. Pas shoqërimit e arrestimit të 17 zyrtarëve, mësohet se janë arrestuar edhe pronarët e “Vila Palmës”, Dëshira Qato dhe Arben Qato.

Sipas informacioneve, ende të pakonfirmuara zyrtarisht, në pranga ka rënë edhe Artur Terziu, pronari i ‘Bar Barons’.

Bari në fjalë u bë lajmi kryesor në situatën post-tërmet pasi pronari kishte holluar kollonat për të pasur më shumë hapësirë për lokalin e tij e për rrjedhojë, pallati në Durrës u shemb totalisht.

“Ka patur plan për vrasjen, iku Agron Tufa, do ekzekutojmë Çelon”- Spartak Braho ironizon

Deputeti i Kuvendit të Shqipërisë, Spartak Braho ka reaguar për largimin në azil të ish-Drejtorit të Institutit të Studimit të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit, Agron Tufa.

Braho në një intervistë për gazetën “Dita”, ka thënë se ky ishte largimi i një falsifikatori të historisë dhe një plagjiator i rëndomtë. Ikja e Tufës për Brahon nuk e ka shqetësuar, madje ai thotë se “ është një mashtrues me pak”.

Në të vërtetë nuk më bëri asnjë përshtypje ikja e tij. Ishte largimi i një falsifikatori të historisë, një plagjiator i rëndomtë, ndaj dhe ikja e tij nuk kishte se si të më shqetësonte. Tani kemi një mashtrues më pak, tha Fatos Tarifa. Ndërsa Dr. Sabit Brokaj e quajti një bëzhdilë me të cilin nuk ia vlen të merresh”, thekson Braho.

Në mënyrë ironike, Braho i përgjigjet dhe akuzave të Agron Tufës për një plan për ta eliminuar fizikisht.

Braho thekson se ka patur plan dhe se kjo detyrë i është besuar Arben Dukës, ndërkohë që shton po me ironi se tashme që iku Agron Tufa, do ekzekutohet Çelo Hoxha.

“– Po, ka patur. Pavarësisht se ju shpesh keni botuar në gazetën tuaj edhe idetë e Tufës, unë them me përgjegjësi se një plan i tillë ka ekzistuar. Nuk po bëj aspak humor me një çështje kaq serioze. E merrni me mend apo jo: Kanë dashur ta ekzekutojnë Agronin! Kjo është lebetitëse për Shqipërinë e shekullit të 21-të! Janë bërë edhe mbledhje për këtë punë. Fatmirësisht, mua më përjashtuan nga atentati, pasi më thanë se boll ke vrarë në kohën e komunizmit. Detyrën ia ngarkuan Arben Dukës. Mund t’ia kishin ngarkuar edhe Sabitit, Fatosit apo Shaqirit.
Edhe ti, Xhevdet, pavarësisht se je nga Mallakastra, në mbledhjen e celulës vendosëm të të përjashtonim nga aksioni, pasi ti nuk di të zbrazësh kobure. Dhe, mbi të gjitha ke ndihmuar shfaqjen e Agron Tufës në letrat shqipe. I ke botuar poezitë e para qysh në vitin 1989, kur ai ishte ushtar në Shkodër. Nuk të takonte ty të vrisje një talent.

Nejse, e pranoi Beni të bënte atentatin, se i ra dhe shorti. E pranoi heroikisht si Avni Rustemi. Por atentati nuk u krye, pasi Agroni iku para se të vihej në zbatim plani. Por mendoj se edhe Ben Duka nuk do bënte dot gjë, ka harruar si zbrazet koburja, pasi e ka mendjen te vjershat.

Sidoqoftë, plani ka ekzistuar. Hetimet e mëtejshme, pasi të kthehet Tufa, do ta vërtetojnë katërcipërisht atë… Beni pranon dhe vetë në një poezi të që botoi para dy ditësh në gazetën tuaj, kur thotë: “Dhe fjalën vijova unë:/ “Meqë jam një Kolonel,/ do ta zgjidh vetë këtë punë, /edhe llafi nuk na del!”

“Jemi në vijim të luftës,/ kam dy ditë që e mendoj, /që Çelon në vend të Tufës, / vetë ta ekzekutoj! Këtu mbyllëm diskutimet,/ më tutje fjalën ç’ta zgjasim, / unike qenë mendimet, /që Çelo Hoxhën të vrasim!”, thekson deputeti i Kuvendit.

Më tej Braho i bën apel Agron Tufës të kthehet sa më parë.

Nuk kam apel për ambasadat. Ato i dinë mirë punët e tyre. Me që më kërkuat një mendim apo një apel, siç thatë, po e jap për Tufën: Agron Tufa! Lëri mënjanë ata që të bëjnë qejfin kot dhe me demagogji se ligji i shkelur është njëlloj kudo në kapitalizëm. Ti i pari e ke baltosur.

Deri sa nuk ua ke mbushur mendjen edhe ambasadave të të ndihmonin, prokurorisë e qeverisë, lëre këtë pune dhe kthehu sa më parë. Ne do të na kesh në krah sinqerisht, për aq kohe sa nuk ke faj. Aq më tepër femijët e tu.

Na duhesh Agron, edhe për faktin se je gatuar ndryshe dhe ne duhet të merremi me ty. Me Çelon që ke lënë pas nuk na e mbush dot mendjen”, thekson Braho.

EMRAT- Ja kur do të betohen te Presidenti Meta 8 prokurorët e SPAK

Më 19 Dhjetor, 8 prokuroret e zgjedhur te SPAK do te bejne betimin te Presidenti Ilir Meta. 

Lajmin e ka konformuar sot zedhenesi i Presidentit, i cili ka njoftuar se ceremonia e betimit do te zhvillohet te enjten qe vjen ne oren 09:30. 

“Presidenti i Republikës, Sh. T. Z. Ilir Meta, në përgjigje të kërkesës së Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe në bashkëpunim me Kryetarin e KLP-së, z.Gent Ibrahimi, në mbështetje të nenit 61 pika 2 të ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë” të ndryshuar”, ditën e enjte, në datën 19 dhjetor 2019, ora 09:30, organizon ceremoninë e betimit të 8 (tetë) prokurorëve të emëruar në Prokurorinë e Posaçme (SPAK)”- njofton zedhenesi Tedi Blushi, ne nje shenim ne faqen e tij ne FB.

Emerimi i 8 prokuroreve ne SPAK behet per nje mandat 9 vjeçar pa te drejtë riemerimi dhe kerkon votim nominal per secilin prej tyre.

LISTA E ANETAREVE TE SPAK

Altin Dumani, prokuror në Prokurorinë e Apelit Tiranë
Arben Kraja, prokuror në Prokurorinë e Përgjithshme
Behar Dibra, prokuror në Prokurorinë e Krimeve të Rënda
Edvin Kondili, prokuror në Prokurorinë e Krimeve të Rënda
Elida Celami (Kaçkini) prokurore në Prokurorinë e Tiranës
Ened Nakuçi, prokuror në Prokurorinë e Krimeve të Rënda
Enkeleda Millonai, prokurore në Prokurorinë e Elbasanit
Klodian Braho, prokuror në Prokurorinë e Krimeve të Rënda

205 familje durrsake protestojnë në Bashki! Pallati i tyre i dëmtuar, ndërtuesi është zhdukur

205 familje të një godine në lagjen nr.17 në Durrës, kanë dalë në protestë para bashkisë së Durrësit.

Familjet e prekura nga tërmeti kërkojnë zgjidhje për pallatin ku jetojnë, pasi ndërtuesi që ka ngritur godinën është ‘zhdukur’. Banorët presin që shteti t’i japë zgjidhje kësaj situate, pasi pallati i tyre duhet të riparohet, por ndërtuesi i godinës nuk gjendet.

FOTOT- Ky është çifti që u vetëhelmua në Librazhd pak ditë pas dasme

Familja Hajdari në Librazhd është goditur rëndë sot nga lajmi se ka humbur nusen e cila kishte vetëm 5 ditë që kishte hyrë në atë shtëpi si bashkëshortja e djalit, Olsian Hajdarit i cili tani ndodhet në luftë me jetën në spitalin e qytetit, por ka humbur gruan.

Rezarta Hajdari, vetëm 19 vjeçe humbi jetën sot para se të mbërrinte në spital, ku mjekëve nuk u kishte mbetur më asgjë për të bërë, ndërsa po përpiqen të mbajnë gjallë bashkëshortin e saj, 27 vjeçarin.

Çifti i sapomartuar, nuk kishte mundur as të hidhte më shumë se 2 foto në rrjetet sociale, e për shkaqe që janë ende të paqarta për policinë, ata kanë tentuar t’i japin fund jetës duke u vetëhelmuar. Rezarta nuk ia doli dot!

Nga postimet e tyre në rrjetet sociale, duket që çifti ishin të dashuruar dhe i kushtonin deklarata dashurie njëri-tjetrit.

Policia ka reaguar me nje informacion paraprak ku thotë se 19 vjeçarja ka mbërritur pa shenja jetë në spital.

“Do shënjestrohen burgjet ku mbahen kriminelët e mëdhenj”, SHBA zbulon planin për Shqipërinë

Ambasada amerikane zbulon planin e investimeve per burgjet shqiptare, ne kuader te mbeshtetjes se reformes ne keto vende te vuajtjes se denimit. 

Me nje shenim ne faqen e vet ne FB, ambasada njofton per takimin e fundit te zhvilluar mes Drejtoreshes se Byrosë për Çështjet Ndërkombëtare të Zbatimit të Ligjit dhe Luftës ndaj Drogës në Ambasadën e Shteteve të Bashkuara Julie Craven me Drejtorin e Përgjithshëm të Burgjeve Agim Ismaili.

“Me në investim fillestar prej 920 000 dollarë, Byroja për Çështjet Ndërkombëtare të Zbatimit të Ligjit dhe Luftës ndaj Drogës do të ndërtojë programe që do shënjestrojnë burgjet ku mbahen disa prej kriminelëve më të mëdhenj”- njofton ambasada e SHBA ne Tirane.

Postimi i ambasades se SHBA ne Tirane

Drejtoresha e Byrosë për Çështjet Ndërkombëtare të Zbatimit të Ligjit dhe Luftës ndaj Drogës në Ambasadën e Shteteve të Bashkuara Julie Craven u takua me Drejtorin e Përgjithshëm të Burgjeve Agim Ismaili për të biseduar mbi planet e Shteteve të Bashkuara për të mbështetur reformën e burgjeve në Shqipëri. Me në investim fillestar prej 920,000 dollarë, Byroja për Çështjet Ndërkombëtare të Zbatimit të Ligjit dhe Luftës ndaj Drogës do të ndërtojë programe që do shënjestrojnë burgjet ku mbahen disa prej kriminelëve më të mëdhenj. Investimi i Shteteve të Bashkuara do të forcojë aftësinë e personelit të burgjeve për të ndalur dhe shkatërruar aktivitetin e paligjshëm pas hekurave dhe do të aktivizojë procese për të luftuar korrupsionin në sistemin penitenciar.

Artan Fuga: “Na poshtëroi tërmeti sa s’na ka poshtëruar 500 vjet robëri!”

Pas tërmetit tragjik që goditi vendin, shumë personalitete apo politikanë vizitojnë vazhdimisht zonat më të prekura, ndërsa publikojnë edhe video gjatë bisedave me banorët.

Akademiku Artan Fuga ka reaguar ashpër ndaj këtyre publikimeve, ndërsa shprehet se video e biseda të tilla, i paraqesin shqiptarët si një popull servil, të pakulturuar e gjysëm debila.

 

Sipas Fugës kjo është një katastrofë e mjerueshme televizive, ndërsa shton se “tërmeti na poshtëroi aq sa nuk na ka poshtëruar as 500 vjet robëri!”

Postimi i plotë:

Pasqyra që na rrënon dinjitetin.
———————————
Dëmi më i madh i disa videove dhe bisedave a gjysëm bisedave në rrugë a nëpër shtëpi të cilat transmetohen pastaj në televizione ose në ndonjë portal,

është se ata i paraqesin shqiptarët e zgjuar, të mënçur, dhe kritikë,

na paraqesin neve pra

si një popull:

servil,
hipokrit,
të paditur,
të pakulturuar,
të nënshtruar,
gjysëm debila,
madje që nuk dimë as edhe të formulojmë dot as mendime logjike!

Katastrofë e mjerueshme televizive që na ve përpara surratit pasqyrën që na shtrembëron veten tonë,

Sikur e meritojmë Piramidën mbi kokën tonë.

Sa më të rrënuar skllevërit aq më e lartë maja e Piramidës.

Me vjen keq për këtë pamje të llahtarëshme që e shoh për ditë me zë dhe figurë!

Nuk është ky populli im!

Unë e di që ata luajnë teatër,
bëj kuvendin sipas vendit,
shkëmbejnë pesë lajka me një çadër dimrore!

Tregti e detyruar!

Fake News i llahtarshëm!

Ndaleni këtë rregji se nuk na ka hije!

Lutem!

Na poshtëroi tërmeti aq sa nuk na ka poshtëruar as 500 vjet robëri!

Nuk ka nevojë t’a shtojmë edhe më!

Dosja dërgohet në gjykatë në limitet e afatit, bien akuzat ndaj Lulzim Bashës për lobimin rus e pastrim parash

Prokuroria ka dërguar në gjykatë, në limitet e afatit, dosjen ndaj kreut të PD-së Lulzim Basha dhe dy zyrtarëve të tjerë, ish-sekretari i përgjithshëm të PD, Arben Ristani dhe financierit Ilir Dervishi.

3 prokurorët e çështjes ishin të ndarë në vendimmarrje, dy prej tyre Ervin Karanxha dhe Gjergji Tako për ta çuar në gjykatë dhe Kol Hysenaj për të vijuar hetimet, por drejtuesja e prokurorisë nxorri një udhëzim të përgjithshëm sipas të cilit rekomandon prokurorët të kryejnë veprime të mëtejshme për çështjen.

 

Ky udhëzim nuk është marrë në konsideratë nga dy prokurorë dhe duke qenë se afatet hetimore përfundonin sot më 12 dhjetor dosja është dorëzuar në gjykatë. Krahas dosjes në gjykatë është dorëzuar edhe akti i drejtueses së prokurorisë e cila konstaton disa pavlefshmëri. Fati i dosjes ‘Basha’ do vendoset nga gjykata për hetim, rishqyrtim apo pushim.

Hetimet për këtë çështje nisën kryesisht nga Prokuroria e Tiranës, pas një shkrimi të revistës amerikane, Mother Jones, e cila hidhte dyshime të forta se kompani të lidhura me shtetas rusë kishin financuar në favor të Partisë Demokratike. Referuar deklarimeve të kompanisë së lobistit Nik Muzin, rezultonte se ajo kishte marrë tri pagesa, në një shumë prej 675 mijë dollarësh, për punën e saj në favor të Partisë Demokratike në vitin 2017.

Njëra nga pagesat është bërë nga kompania Biniata Trade, e regjistruar në Skoci, e krijuar si partneritet i dy kompanive të tjera, të regjistruara në Mbretërinë e Bashkuar, aksionet e të cilave zotërohen nga shtetas rusë.

Sipas Prokurorisë, Lulzim Basha dhe zyrtarët e tjerë të PD-së nuk i kanë deklaruar këto pagesa, por vetëm një shumë prej 25 mijë dollarësh, e për këtë shkak duhet të përgjigjen për falsifikimin e formularëve. Pas njoftimit për dërgimin e çështjes në gjyq për shefin e opozitës i menjëhershëm ishte reagimi i Partisë Demokratike.

Replikat- “Do ndalojë dhe qentë të lehin”- Profesorët kundërshtojnë paketën anti-shpifje

Paketa e ligjeve anti-shpifje ka sjellë reagimet e forta të profesorëve të gazetarisë, të cilët kanë qenë sot të pranishëm në mbledhjen e Komisionit të Medias.

Profesor Mark Marku ka deklaruar para deputetëve, se “që kur u bë kështjella e Surrelit, u bë dhe rreziku për mediat online”.

Marku ka thënë se me  paketën anti-shpifje, Rama do të jetë i vetmi që “kakaris” dhe se do u ndalojë dhe “qenve të lehin”.

Ndërkohë që edhe analisti, Argon Gjekmarkaj ka thënë gjatë fjalës së tij se “sulltanatet janë të bukura për t’u treguar në përralla dhe jo për t’ju jetuar”.

Më tej analisti ka thënë se nëse deputetet do ta votojnë këtë nismë, do u heqin të drejtën fëmijëve të tyre të bëjnë gazetari në të ardhmen.

“Çdonjëri e ka të shtrenjtë karrierën, por jo me çdo kusht, nuk është e thënë që kryeministri t’u përkëdhele, diku do u ngelë hatri, fëmijët tuaj do duan të bëjnë gazetarin, jo lakeut e servilit, kanë nevojë për hapësirë lirie e demokracie”, u shpreh Gjekmarkaj.

Nga ana tjetër, deputeti i maxhorancës, Musa Ulqini është revoltuar me debatin në mbledhje, duke u kërkuar pedagogëve që të mos fyejnë deputetët.

Ndërkohë që Mark Marku i është kundërpërgjigjur: “Keni ulur kokën për çdo standard të demokracisë, sjellja prej 6 vitesh ju përgënjeshtron atë që thotë”./PANORAMA.al

 (Shiko videon e debatit Mark Marku, Mirela Kumbaro)

Replikat në Komisionin e Medias

Mark Marku: Nuk e keni miratimin për këtë nga asnjë organizatë mediash dhe nga asnjë njeri me mend në kokë, kaq po them.  Që kur u bë kështjella në Surrel u bë rreziku për mediat online, ne kemi qenë pjesë, kam qenë relator i një pr/ligji dhe e dimë procedurën se si ka funksionuar, kemi pritur 2 vjet që të vinte opozita që të miratohej ligji, kemi pasur ekspertë nga KE, BE, një nga më të mirët për mediat në Evropë, vetëm për një gjë nuk kemi rënë dakord për këtë ligj që ju po e hidhni poshtë, për zgjedhjen e kryetarit të AMA.
Pas 5 vjet konsultimesh e ekspertizash kemi arritur te ai produkt që gjithsesi nuk është perfekt. Këtu i vetmi aktor interesi është kryeministri dhe po e bëni këtë ligj për atë, ju si përfaqësues te popullit nuk jeni të zotë për t’iu kundërvënë ai do të kakarisë vetëm ai, do tu mbyllë gojën edhe qenve, do t’u ndaloni edhe qenve që të lehni, këtu do të arrini.

Halit Valteri: I keni bërë fresk ju Ramës në banaqe për të marrë ndonjë kockë e për të mbajtur ato portale. A na njeh ti, a s’na njeh nuk më intereson fare ca mendon ti.

Agron Gjekmarkaj: Idiotet janë popull, vulgu gjithashtu ! Dialektika demokratike e pranon që ata te votojnë dhe te përfaqësohen ! Konstatoj se ata janë te përfaqësuar me zë dhe figure! Shume gjera te çuditshme po ndodhin ne vendin tonë, kohe pas kohe, dite pas dite, ku republika e brishte e Shqipërisë po shndërrohet ne sulltanatin e Arnautistanit ! Sulltanatet janë te bukura te rrëfehen neper përralle me qellim fluturues, po jo për te jetuar ne vitin 2019 !Projektligji për te cilin na keni ftuar te flasim është një turp, është një faj por edhe nevoje e një njeriu qe dëshiron te sundoje! Karriera është e dashur për këdo për ne e për ju, por jo çdo çmim duhet paguar për te! Sot kinse per te shmangur abuzimin me fjalinë po tentoni ta vrisni fjalën! Mbani nje qëndrim per femijet tuaj nesër qe mund te behën gazetar apo njerëz qe do ta kërkojnë dhe përdorojnë lirine e fjalës! Mos u lini kete marre tek dera dhe kete pengese te re! Gjithsei edhe po u veteposhteruat nuk do te jeni te sigurte! Nuk eshte e thene qe Kryeministri nuk jua nderpret karrieren edhe pasi tju perdoroje! Ky projekt nuk duhet rishikuar , duhet refuzuar po nuk e bete ju do ta beje koha, shoqeria duke paguar kostot e veta! Dialektika e lirise triumfon mbi sulltanatet

Musa Ulqini: Duhet të na dëgjoni, ju kemi thirrur…

Mark Marku: Jo kam takim, a ka mundësi, nëse keni pyetje, por e kam marrë zonjën e i thashë dua të vijë, për respekt të komisionit, se e bëj për vete respektin, por edhe për detyrim për shkak të situatës që po krijohet, edhe angazhimeve të mia, kam ardhur me vetëdije, kam pasur takim tjetër. Nuk ka kuptim të diskutoj, se është parim retorik, me ata që nuk të bashkon asgjë mos diskuto kurrë, por ty zonjë të bashkon interesi për të bërë një ligj për Ramën dhe ky është dallimi

Musa Ulqini: Nuk ka ndodhur që trupa profesorësh që edukojnë gazetarët të vijnë këtu e të ofendojnë, të tejkalojnë normën etike. Më vjen shumë keq.

Mark Marku: Keni ulur kokën për çdo standard të demokracisë, sjellja prej 6 vitesh ju përgënjeshtron atë që thotë./ PANORAMA.al

Shqipëria miraton memorandumin me SHBA-në për sigurinë e rrjetit 5G

Qeveria e Shqipërisë e ka miratuar një Memorandum të Mirëkuptimit me qeverinë e Shteteve të Bashkuara, që ka të bëjë me sigurinë e rrjetit 4G dhe 5G.

SHBA-ja është duke komunikuar me shumë vende në botë, për të kundërshtuar bashkëpunimin e tyre me kompaninë kineze Huawei dhe rrjetin e saj 5G.

Uashingtoni e ka vendosur këtë kompani në “listën e zezë” pasi vlerëson se ajo paraqet rrezik për sigurinë kombëtare.

SHBA-ja dyshon se kjo kompani bashkëpunon me qeverinë kineze dhe se të dhënat e përdoruesve të saj nuk janë të sigurta.

Rrjeti 5G paraqet gjeneratën e fundit të lidhjes së telefonave të mençur me internet dhe ofron shpejtësi të shkarkimin shumëfish më të shpejt sesa ekziston aktualisht.

Huawei me qendër në Kinë i ka mohuar vazhdimisht akuzat e Uashingtonit.

“Ne e njohim sovranitetin e çdo vendi, të drejtën për të marrë vendime për veten e tyre, por jemi përpjekur që këto dy vitet e kaluara t’u bëjmë të qartë miqve tanë, në të gjithë botën, për rreziqet e këtyre bashkëpunimeve”, tha më 5 dhjetor, sekretari amerikan i Shtetit, Mike Pompeo gjatë një vizite në Portugali. rel

Ikja e Agron Tufës- Visar Zhiti, letër plot dhimbje nga SHBA: Kujtomë edhe mua mik i dashur, kur më sulmoi Presidenti

Shkrimtari Visar Zhiti i ka derguar nje leter te gjate Agron Tufes, ish kreut te Institutit per Studimet dhe Pasojat e Krimeve të Komunizmit, qe prej ditesh tashme ndodhet me familjen ne Zvicer, ku ka kerkuar azil politik, nen presionin dhe kercenimet qe ka marre me jete.

Letren, e ka publikuar vete Tufa ne profilin e tij ne Facebook, ne te cilen Zhiti i kerkon te qendroje i forte, e teksa i shkruan se kjo ngjarje e ka befasuar edhe pse sic shkruan, pritej një ndodhi kësisoj.

 

Letër nga shkrimtari Visar Zhiti

I dashur Agron,

Së pari, Ju dëshirojmë të jeni mirë, kudo qofshi, bashkë me Elvanën dhe fëmijët, që meritojnë çdo sakrificë dhe gëzime pa fund.

Edhe pse jemi shumë larg, përtej oqeanit, në SHBA, Eda dhe unë jemi vendosur afër Chicago-s, në një vend të heshtur dhe të veçuar, pa shumë lajme, ku dimri tashmë ka ardhur, me temperaturat minus – dhe jo vetëm ato janë minus për ne, – bashkë me dimrin, pra, na erdhi dhe lajmi i ikjes Tuaj familjarisht nga atdheu.
Edhe pse mua më dukej se pritej një ndodhi kësisoj, pa na befasuar dhe aq, se kështu është realiteti ynë, dramatik dhe i pabesë, gjithsesi na ka shqetësuar, shqetësim i natyrshëm për Ju, fëmijët dhe vendin.

Ikja sigurisht që pati një shkak dhe lutemi që pasojat të jenë për mirë.
Puna Juaj e madhe si drejtor i Institutit të Studimeve të Krimeve të Komunizmit mbetet e rëndësishme, plot me nxjerrje dëshmish tronditëse nga jeta, nga antijeta jonë infernale në burgje, ku me ne ishte dhe ati juaj, në kampet shfarosëse aushviciane, etj., nga epoka e diktaturës më të egër në Europë dhe e gjitha kjo u shndërrua dhe në një akuzë të hapur, vazhdim i duhur i ofshamave dhe akuzave tona ndaj sundimtarëve, krimi shtetëror i të cilëve kishte nisur që gjatë Luftës së Dytë Botërore, ku fitimtarët, nga çlirimtarë të vendit, u shndërruan menjëherë në pushtues të tij, u çlirua Shqipëria dhe shqiptarët u robëruan më keq se kurrë. Më parë se universitetet ata hapën burgjet dhe institucionalizuan dhunën duke mos e ndërprerë persekutimin, duke iu ngazëllyer si sadistë atij, duke e shitur me gjakun tonë si fitore të përgjithshme.
Të rrëfyerit e kësaj, me një polifoni të dhimbshme sot, një kor më tragjik se ai i antikitetit kështu, kjo hata e madhe nuk mund të durohej dot as si libër në shekullin XXI në Shqipërinë tonë të vogël nga ata që e bënë apo i shërbyen asaj diktature dhe nga bijtë e tyre, deputetë, ministra, gazetë, televizion, pedagogë, antilibra, opinion klanor, presidentë, grupe të kamufluara terrori, etj., të pasuruar të gjithë, ndoca pas emigrimit të fshehtë duke u bërë dhe qytetarë të Europës e më tej, etj., etj., kur ne duhej ta duronim diktaturën e tyre si vuajtje reale në jetë dhe pas saj, si të braktisur dhe të harruar deri në nëpërkëmbje në postdiktaturë, kur Shqipëria jonë është, si të thuash, në sistemin demokratik që ëndërruan ish të përndjekurit, ish të burgosurit, por, për paradoks, pa i dashur ata vetë, gjithandej, me mosdashuri edhe mes nesh. Idetë dhe dëshirat dhe aleatët idealë të ish të persekutuarve, BE-ja dhe SHBA-ja po, i duan, por jo neve, ish të persekutuarit dhe mbi vuajtjen tonë vazhduan, pa asnjë ndjesë a dënim moral, ndryshimin e të dikurshmes në shpëtim dhe dobi të vetes:
e kam thënë, ne kemi një demokraci me kundershtarët mizorë të demokracisë, njē kapitalizëm me armiqtë e kapitalizmit, të cilët nga idhtarë të rremë ose jo të pronës sociale, të përbashkët dhe të askujt, u bënë pronarë të ethshëm, të dyshimtë, oligarkë të Shqipërisë.
Jeta jonë prapë mbeti e vështirë, në fund të fundit si e të shumtëve, por shpesh më e pa durueshme, pa drejtësi dhe pa përgjegjës, pa kujtesë dhe të vërtetat, me moral të rrëzuar. Të mbetur në vetmitë tona që shqetësojmë dhe vetëm me pranitë, mjafton që jemi dhe shndërrohemi në akuza të gjalla…
I dashur Agron,
S’e di pse u zgjata, nga nevoja për të përsëritur shqetësimet e paqetësuara, ngaqë e ndjej ikjen Tuaj duke kërkuar azil politik në Zvicër, i sulmuar banalshëm dhe i kërcënuar deri dhe me jetë, që s’je i vetëm, i bindur që e ndjeni shumë dhe fatin tonë, të ne që jemi, si të thuash, “lënda e parë” e Institutit që drejtonit me dinjitet dhe guxim, i pësimit dhe dëshmive të rënda tonat.
Kur detyrohen të ikin studiuesit e persekutimit nga Shqipëria, ç’duhet të bëjnë të persekutuarit e mbetur gjallë, që ende u dhembin kockat nga prangat?
Agron,
Kujto atin, kujto të ikur e mëdhenj të mēparshëm, kujto persekutimin e tejmë dhe merr forcë, na kujtoni ne, nëpërkëmbjen që na bëjnë dhe sulmet e herëpashershme, edhe mua kujtomë, Mik i dashur, kur më sulmuan me të padrejtë Presidenti i Republikës, ish-oficeri me armë i diktaturës apo ish-shefi i ikur i policisë së burgut, shtypësi me hekur dhe gjak i revoltës tonë në burg e të tjerë barbarë me klanin e tyre e censorët e dikurshëm të poezive tona e deri te vrasja më e fundit afër shtëpisë së bashkëvuajtësit tonë, që e kishte të shkruar mbi lëkurën e vet dëshminë dhe akuzën kundër krimit shtetëror, etj., etj. Ne u ndjemë sërish të hedhur në arenë si gladiatorët mes bishave.
Ne e kujtojmë që pas sulmit, Ju u ngritët në mbrojtjen tonë, akuzuat si ne duke rrezikuar.
Prandaj keni dhe mirënjohjen.
Shembujt janë të shumtë.
Kujto prapë revoltat e reja të ish të burgosurve në posdiktaturë, grevat e reja të urisë, vetëdjegiet martirizuese, heshtjen e tyre të madhërishme, ikjet e tyre të mëpastajme drejt lirive të tjera dhe merr forcë si Anteu.
Kujto dhe tërmetin e tanishëm, të vrarët dhe gërmadhat e tij që na dhembin, dimrin jashtë, fëmijët e trembur, njerëzit që bashkohen, mundin e rimëkëmbjes, botën që s’na lë vetëm në pikëllimin dhe mynxyrën tonë. Kujtohu që është e pamundur të jesh vetëm, qoftë për mirë, qoftë dhe për keq.
Bota është bërë e vogël, themi shpesh, por të bëhet i madh njeriu, shtoj unë.

Agron,
Ju sërish ngritët një alarm të ri tani duke ikur, të rëndësishëm dhe të duhur dhe, për fat, të shumtë janë mbështetësit dhe bashkëluftëtarët e kauzës së përbashkët.
I bindur që do të vazhdoni betejën, si shkrimtar dhe qytetar i lirë në një botë të lirë, veprimtar i palodhur i të vërtetës dhe i të drejtës, i përulur para dhimbjes njerëzore, krah për krah me të vuajturit dhe të persekutuarit siç ishe dhe vetë nga burgu i atit Tuaj, për ta treguar me kurajo e kulturën e duhur të keqen tonë që ajo të njihet nga të gjithë për të mos u përsëritur ndër të tjerë, te askush në askund.
SHBA tani ka shtuar dhe Ditën e Kujtesës Botërore, 7 Nëntorin, në nderim të 100 milionë viktimave të komunizmit, ku janë dhe martirët tanë, që kundërshtuan heroikisht.
Edhe kujtesa jonë duhet t’i shërbejë përvojës dhe përpjekjes për pajtimin e drejtë dhe paqen e drejtë me historinë dhe veten. Është ende e vështirë. Mjafton të kujtojmë ceremoninë e rivarrimit të një patrioti të madh dhe intekektuali të madh, bir i Frashërllinjve që ribënë Kombin, se si u hodhën egërshane mbetjet e diktaturës, që as vdekja nuk i qetëson. Por nuk duhet sprapsur. Përpara për të afruar një të ardhme më të mirë se tonën te fëmijët.
Është detyrë ruajtja e tyre, rritja dhe edukimi me dashuri; “Mësomë të dua” lutej Shenjtja jonë Nënë Terezë dhe Ju bëtë një detyrë ndaj fëmijëve Tuaj, me përkushtimin dhe sakrificën prindërore. Askush nuk ka të drejtë të qortojë kërkesën Tuaj për azil, ndërkaq meritoni mbështetjen tonë dhe të të gjithëve.
Ne Ju urojmë mbarësi dhe forcë, durim dhe gëzime bashkë me gëzimet e fëmijëve, punë dhe art dhe dhimbje që së bashku të bëjmë më të mirën tonë për vendin…
Siç Ju thashë unë jam larg, edhe nga jeta tani, edhe nga bota, siç e dini, jam vetëm dhimbje, që e ndjen dhimbjen nëpërkudo…

Përqafime vëllazërore,
Visar Zhiti

Bushati për Zërin e Amerikës: “2019 ishte i mbrapshtë, përfshi zgjedhjet e 30 qershorit”

Ish-ministri i Punëve të Jashtme, Ditmir Bushati deklaron se viti 2019 ishte një vit i mbrapshtë dhe shpreson që 2020 të jetë viti i reflektimit.

 

Në një intervistë për “Zërin e Amerikës”, Bushati tha se edhe zgjedhjet e 30 qershorit ishin “një e keqe” në vitin 2019, ndërsa theksoi se në vitin e ardhshëm duhet ndërtuar një kulturë e re politike, përfshi maxhorancën që ka peshën më të madhe të bashkëpunimit.

“Ne jemi në fazën e një diskutimi në Kuvend, por në finale ka mbizotëruar një sens më racional duke marrë parasysh propozimet e BE-së dhe OSBE-së.  Sepse Shqipëria ka marrë kryesimin e Presidencës së OSBE-së dhe liria e medias është një nga shtyllat kryesore të kësaj organizate.

2019 ishte një vit i mbrapshtë. Nisi me djegien e mandateve, më pas zgjedhjet e 30 qershorit, tërmetet që prekën vendin.

Uroj që 2020 të jetë jo thjeshtë viti i reflektimit, por edhe bashkëpunimit, për ti dhënë jetë reformës në drejtësi. Qëllimi i saj nuk ishte thjeshtë spastrimi i atyre personave të papërshtatshëm për drejtësinë.

Ne duhet të ndërtojmë një proces dhe një kulturë të re politike, ku ne si maxhorancë kemi peshën tonë për të shtrirë dorën e bashkëpunimit”, tha Bushati.

Tiranë: Përfaqësues të medias i kërkojnë komisionit parlamentar të rrëzojë paketën “anti-shpifje”

Ilirian Agolli

Komisioni parlamentar i medias vazhdoi edhe sot dëgjesat me grupet e interesit për projekt-amendamentet në dy ligje, që ndikojnë mbi mediat të mbiquajtura nga qeveria si paketa anti-shpifje.

Pas dëgjesës së djeshme me përfaqësues të organizatave ndërkombëtare, sot u paraqitën përfaqësues të organizatave vendase të shtypit dhe gazetarëve. Ata kërkuan rrëzimin e projekt-ligjeve si të panevojshme, ngaqë masat ndaj shpifjes janë të parashikuara prej kohësh në Kodin Penal.

“Shqipëria ka mjaftueshëm ligje për të dënuar shpifjet në media. Nuk ekziston asnjë rast i ankesave për shpifje që të mos jetë trajtuar nga gjykata” – tha Mimoza Koçiu, koordinatore e Shoqatës së Gazetarëve Profesionistë të Shqipërisë.

Përfaqësues të gazetarëve pohuan se projekt-ligjet i japin AMA-s fuqi ekstragjyqësore të dënojë e të gjobisë rëndë mediat për ankesa ndaj shkrimeve të tyre para se këto ankesa mes palëve të shqyrtohen nga gjykata.

Ata thanë se masat e dënimit janë shumë të larta për financat e dobëta të mediave shqiptare, dhe se gazetarët humbin të drejtën e ankimit në gjykatë para se të kryhet pagimi i gjobave.

“Kryeministri Rama vet ka hedhur në gjyq shumë gazetarë. Na dërgoni nëpër gjykata për ankesat tuaja, dhe le ta vendosë gjykata, se tani ato po rregullohen nga reforma, por mos na dënoni me masa administrative” – tha Ylli Rakipi, përfaqësues i Lidhjes së Gazetarëve të Shqipërisë.

Përfaqësues të mediave vendase kërkuan që komisioni parlamentar ta rrëzojë ose qeveria ta tërheqë këtë nismë kundër shpifjeve, sepse në fakt sipas, sipas tyre, ajo është një nismë kundër fjalës së lirë.

“Zgjidhja më e mirë është vetërregullimi. Një ligj për rregullimin e mediave online mund të hartohet nga vet mediat, por projekt-ligjet e sjella nga qeveria censurojnë brendinë e shkrimeve dhe nuk ndajnë qartë gazetarinë qytetare, rrjetet sociale dhe mediat online, dhe kjo paqartësi e shton më tej censurën” – tha dr. Elvin Luku, ekspert i komunikimit.

Ndërkaq i pyetur nga “Zëri i Amerikës” mbi mundësinë e tërheqjes së paketës antishpifje nga qeveria, drejtori i komunikimit të kryeministrit Edi Rama, Endri Fuga, tha se “ajo tashmë është në dorë të parlamentit, ku ka hyrë në proces dëgjesash dhe konsultimesh”, duke lënë të kuptohet se qeveria nuk po tërhiqet nga projekt-ligjet e saj.

Komisioni i medias përgjegjës për fatin e amendamenteve ligjore të paketës së mbiquajtur për anti-shpifjen dhe raporti i anëtarëve është 10 me 8 për shumicën, ndërsa kryesimin e komisionit e ka opozita.

Burime nga komisioni parlamentar i medias i thanë “Zërit të Amerikës” se vendimi për ta miratuar ose jo këtë projekt-ligj ende nuk është marrë. Sipas këtyre burimeve, në radhët e komisionit po mbizotërojnë dy opinione; ose paketa të kalojë për votim në seancë plenare, ose ajo të shtyhet për një kohë tjetër, pasi të shqyrtohen gjithë propozimet që po mblidhen nga dëgjesat me palët e interesuara vendase dhe ndërkombëtare.

‘Demokratët e qelbur’, Rama shpërthen ndaj qytetarit në Laç: S’të vjen zor, ik largohu! (DEBATI I PLOTË)

Në këto ditë të fatkeqësisë natyrore për disa qarqe të vendit, pas tërmetit të 26 nëntorit, kryeministri Edi Rama gjatë takimeve me banorët është munduar që të dëgjojë shqetësimet e tyre, por takimi i sotëm në Laç ka prodhuar disa debate.

Teksa dëgjonte shqetësimet e këtyre banorëve, kryeministri debatoi ashpër me disa prej tyre, madje iu desh që në shumë raste të ngrinte dhe tonin e zërit. Pasi ishin mbledhur në një lokal në Laç, situata ka precipituar, teksa një banor lëshoi akuza dhe ofendime për Partinë Demokratike, duke i cilësuar përfaqësuesit e saj ‘të qelbur’ që sipas tij i kishin hequr nusen e djalit nga puna.

Kaq ka mjaftuar që kreu i qeverisë të reagojë me ashpërsi, ndërsa ka shtuar se; “Leri more demokratët e qelbur. Çfarë i keni këto që thoni. S’iu vjen zor, s’iu vjen. Largohu..Ik mos më shqetëso. “Demokratët e qelbur thotë”. Largohu, boll, s’ke turp’, tha Rama.

DEBATI
Banori: O kryeministër, kam një hall.
Rama: Ca e ke atë revole?

Banori: S’maj revole.
Rama: Ca halli ke?

Banori: Kam nusen e djalit tim, ka pas punuar tek Elektriku. Edhe ka punuar me ndërgjegje, por ma ka hequr nga puna demokrati i qelbur.
Rama: Të lutem, nuk i pranoj këto.

Banori: Ah s’i pranon?! Ata i njeh tërë Laçi.
Rama: Të lutem. Mbylle këtë muhabet.

Banori: E kanë hequr me të padrejtë nga puna.
Rama: O xhaxhi po na shqetëson. S’kam ardhur për këtë gjë këtu. Mos më përmend mua ‘demokrati i qelbur’. Të lutem!

Banori: E kanë hequr…
Rama: Nuk e pranoj këtë bisedë, boll! S’kam ardhur për këtë punë.

Banori: Si s’ke ardhur për këtë punë?!
Rama: S’kam ardhur për këtë punë.

Banori: Të lutem shumë, më fut nusen në punë.
Rama: Nuk ta fus. Nuk merrem unë me futje nusesh në punë, nusja ta kërkojë punën vet, dhe jo t’i dalë vjehrri ta kërkojë.

Banori: E kanë djegur kot. Është e papunë. Me 40 mijë lekë.
Rama: O xhaxhi a do ta lëmë këtë muhabet?!

Banori: Si ta lëmë? Ajo është pa bukë.
Rama: Unë nuk fus dhe nuk heq nga puna.

Banori: Ke futur në punë ca hajdutë…
Rama: Të lutem shumë mos na shqetëso. A ka mundës të ikësh tani. Më tregon mua këtu ‘demokratë të qelbur’. Ik largohu tani. Na prishe gjithë bisedën. Mos na shqetëso. Muhabet kot. Oh Zot! Si nuk i vjen zor. Më tregon mua; “nusja në punë, nusja pa punë”.
(BalkanWeb)

Tiranë: Konferenca e ministrave të mbrojtjes së Nismës SHBA – Karta e Adriatikut 5

Ilirian Agolli

“Bashkëpunimi i SHBA-ve me vendet e A5 është pjesë e rëndësishme e sigurisë kolektive të Europës”, – deklaroi sot në Tiranë zëvendës-ndihmësja e Sekretarit të Mbrojtjes së SHBA – ve, Laura Cooper, në konferencën e ministrave të mbrojtjes së “Kartës së Adriatikut A5”. s

Zonja Cooper tha se “Shqipëria është një shembull i jashtëzakonshëm për mbështetjen e operacioneve të NATO-s në të gjitha koalicionet, dhe kohët e fundit në kuadrin e luftës së Gjirit. Angazhimi i SHBA-ve për Aleancën e NATO-s ndaj partneriteteve që kemi mbetet shumë i fortë”.

Ajo theksoi se me vendet e A5 gjithmonë SHBA kanë sfida të ndryshme të përbashkëta, ndaj edhe gjatë vitit të kaluar SHBA ka qenë vazhdimisht e pranishme në këtë rajon.

“Asistenca e sigurisë së SHBA, mbështetja në kuadrin e mbrojtjes vetëm nga Departamenti amerikan i Mbrojtjes për vendet e A5 ka qenë mbi 743 milionë dollarë që nga viti 2012, si pjesë e bashkëpunimit për sigurinë dhe pjesë e ngritjes së kapaciteteve, si për vendet anëtare ashtu edhe për vendet vëzhguese” – tha zonja Cooper.

Angazhimi i SHBA-ve pasqyron edhe vlerësimin për kontributet e këtyre vendeve në sigurinë globale dhe rajonale, tha ajo.

“Shumë prej forcave të armatosura qëndrojnë bashkë në misionet e Afganistanit dhe misione të tjera. Vendet tuaja janë të rëndësishme për ofrimin e sigurisë për vendet e rajonit edhe në planin ndërkombëtar” – tha zonja Cooper.

Ajo theksoi se siguria që ofrojnë vendet e A5 vazhdon të jetë e rëndësishme, madje u përshtatet aspekteve taktike dhe politike të situatave të ndryshme.

“Mbështetja e SHBA në kuadrin e dyerve të hapura të NATO-s u jep mundësi mundësi vendeve të përzgjedhin rrugën e vet. Nëse ajo është një rrugë e NATO-s apo e BE-së, kjo nuk ndryshon. Ne jemi mbështetës të progresit në rajon. Ne e shikojmë A5 si një mundësi të rëndësishme bashkëpunimi për të kontribuar në sigurinë kolektive të Europës” – tha zonja Cooper.

Në konferencën e Kartës së Adriatikut 5 morën pjesë anëtarët Shqipëri, Bosnje-Hercegovinë, Kroacia, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut, si dhe vendet vëzhguese Kosova, Sllovenia dhe Serbia.

Audiopërgjimi me vëllanë e Xhafajt, dënohet ish deputeti Salianji

Në Shqipëri prokuroria ka konsideruar fajtor për veprën penale të kallëzimit të rremë, katër personat e përfshirë në audio-përgjimin e supozuar të vëllait të ish ministrit të Brendshëm Fatmir Xhafaj. Prokuroria ka kërkuar dënim për Albert Veliun, personin që pranoi se kishte bërë përgjimin, Fredi Alizotin, i cili u zbulua më pas se kishte qenë njeriu që ishte hequr si Geron Xhafaj, vëllai i ish ministrit, në bisedën me Veliun, gazetarin Jetmir Olldashi, i cili e deklaroi publikisht se kishte qenë ai që i kishte dhënë pajisjen përgjuese Veliut, dhe ish deputetin demokrat Ervin Salianji, i cili e bëri publik faktin dhe e mbrojti përmbajtjen e bisedës.

Për Albert Veliun, prokuroria ka kërkuar 3 vite e 6 muaj burg, duke qenë se përveç akuzës së “kallëzimit të rremë”, është gjendur fajtor dhe për “Kalim të paligjshëm të kufirit”. Për Fredi Alizotin, janë kërkuar 3 vite burg. Edhe për gazetarin Olldashi është kërkuar 1 vit burgim, por i konvertuar në 200 orë punë në komunitet, ndërsa për ish deputetin Salianji 1 vit e 6 muaj burgim të konvertuara në 3 muaj shërbim prove.

Në përfundimet e prokurorisë vlerësohet se “të pandehurit Albert Veliu, Fredi Alizoti, Jetmir Olldashi dhe Ervin Salianji, në bashkëpunim me njëri tjetrin dhe nisur nga motive personale, kanë krijuar një provë të rremë në formën e një audio përgjimi me qëllim ngritjen e një dyshimi se nga ana e Geron (Agron) Xhafaj, ishte konsumuar një vepër penale në fushën e narkotikëve”. Prokurorët kanë shpjeguar se Veliu dhe Alizoti kanë vepruar duke patur si motiv marrjen e një shpërblimi material nga ana e të pandehurit Ervin Salianji. Sipas prokurorisë, ish deputeti i ka premtuar Albert Veliut 200 mijë euro si shpërblim nëse do t’i sillte të dhëna që inkriminonin vëllain e ish ministrit Xhafaj, në atë kohë në krye të mnistrisë së Brendshme. Veliu, theksohet në pretencën e Prokurorisë “ka patur si motiv dhe marrjen e statusit të azilantit për vete dhe familjen. Ndërsa ish deputeti demokrat, i cilësuar si “nxitës dhe organizator i këtij procesi dhe Jetmir Olldashi, si ndihmës i drejtëpërdrejtë i tij, kanë patur si motiv, dëmtimin politikisht të shtetasit Fatmir Xhafaj (vëllai i Geron Xhafaj) që në atë kohë ishte me detyrën e ministrit të Brendshëm.

Në fakt, publikimi i audio-përgjimit, pasoi një fushatë të tërë të opozitës kundër zotit Xhafaj, duke kërkuar me ngulm dhe dorëheqjen e tij si dhe duke organizuar protesta përpara ministrisë së Brendshme. Zoti Xhafaj, akuzoi që në atë kohë opozitën si autore të një materiali të sajuar, ndërsa i vëllai i tij hodhi poshtë kategorikisht të kishte patur biseda me Albert Veliun, një personazh i dënuar me burg për trafik droge në Itali dhe më pas edhe në Shqipëri. Vetë Geron Xhafaj, ndaj të cilit kishte një dënim të mbetur pezull në Itali, i përfshirë në një rast trafiku droge në vitin 2003 në Itali, ju vetdorëzua autoriteteve italiane për të shlyer dënimin, pas akuzave të opozitës se ishte marrë në mbrojtje nga vëllai i tij ministër.

Pas përfundimit të seancës së sotme, ish deputeti Salianji foli për një akt politik sipas tij, nga ana e Prokurorisë e cila siç tha ai “nuk solli asnjë provë të re. Duhet thënë se kjo nuk është drejtësia e re, janë prokurorë të drejtësisë së vjetër të përfshirë në llumin dhe batakun e korrupsionit”, u shpreh zoti Salianji i cili në sallën e gjyqit u mbështet nga një numër i konsiderueshëm figurash politike të Partisë Demokratike.

Edhe kryetari demokrat Lulzim Basha, foli sot për një “gjyq politik”, duke sulmuar prokurorët e çështjes. “Edi Rama përdori dy prokurorë të korruptuar, Kolë Hysenaj dhe Genci Qana, që zbatuan sot skenarin e dështuar për t’i mbyllur gojën opozitës. Pretenca e dy prokurorëve të korruptuar është paracaktuar nga Edi Rama që të nesërmen e publikimit të skandalit”, u shpreh zoti Basha. zëri i amerikës

Skandaloze- Fijet që lidhin vëllanë e Vangjush Dakos, me pallatet e dëmtuara në Durrës (video)

Një pjesë e mirë e ndërtimeve në Durrës, kanë abuzuar edhe për shkak se kanë qënë të mbrojtur nga institucionet lokale. Tani do të fokusohemi te pallatet e një prej firmave më të mëdha ndërtuese që operon në zonë, me lidhje të forta politike. Bëhet fjalë për “Kristi Konstruksion” me aksioner Arkenad Gripshin.
Në zonën e Plazhit, një prej pallateve të kësaj firme listohet ndër më të rrezikshmit. Aty inxhinierët e huaj konstatuan mangësi të rënda strukturore dhe pallati u shpall me dëmtime të gradës D4, një shkallë larg gradës së fundit që është gjendja e shembur.

“Kemi një rast që nuk ekziston bërthama e shkallës, janë në ajër duke rënë, kemi vënë shiritin komplet i pabanueshëm., Kemi kërkuar grup ekspertize për ta parë nëse duhet bërthamë e re apo duhet shembur se nuk mban, kjo kërkon skanim total të objektit për të parë kolonat ekzistuese, soletat ekzistuese dhe a do përshtaten me bërthamë të re apo jo”, tregon Loreta Hoxha, inxhiniere.

Në këtë pallat, siç konstatuan inxhinierët francezë mungojnë strukturat antisizmike. Pra, e thënë ndryshe, për çdo tërmet që bie, ky pallat është i destinuar që të dëmtohet.

“Kristi Konstruksion” është një prej firmave të shumta që janë furnizuar me beton nga kompania “3D” me administrator Edmond Dakon, vëllain e ish-kryebashkiakut Vangjush Dako.

Në Durrës, flitet shumë për kompaninë e betonit të vëllait të Dakos. Pjesën kryesore të betonit në këtë qytet bregdetar, e ka derdhur pikërisht kompania “3 D”, emri i së cilës do të thotë “Tre Dakot”, që janë tre vëllezërit e kësaj familje.

Kjo kompani është themeluar fillimisht ish – kryebashkiaku Vangjush Dako, por ai u largua nga drejtimi në vitin 2001 kur iu fut politikës. Në vitin 2003, ai ia transferoi të gjitha aksionet vëllait tjetër Artan Dako, i cili ndahet nga jeta pak kohë më vonë pas një aksidenti. Kështu, përfundimisht aksionet i kalojnë vëllait tjetër Edmond Dako.

Në të gjitha rastet, kompania e vëllait të Vangjush Dakos, është përfshirë indirekt në betonizimin e qytetit. Skema ishte e tillë, pallatet që merrnin leje, duhej të furnizoheshin nga kompania “3D”.

Top Story, ka zbuluar një rast të dokumentuar kur Edmond Dako, shfaqet si ortak me kompaninë “Kristi Konstruksion” për projektin e realizimit të një pallati 9-katësh te Shkëmbi i Kavajës.

Madje, ai ndërmerr një hap që tingëllon mjaft ironik. Edmond Dako së bashku me kompaninë “Kristi Konstruksion” padisin Bashkinë e Durrësit në Gjykatën Administrative nga e cila kërkojnë zbardhjen për pajisjen me formularin ligjor të lejes së ndërtimit për godinën në fjalë. Padia është depozituar në 8 Prill 2017, kohë kur kryebashkiak ishte ende Vangjush Dako. Pra, Edmond Dako, administrator i kompanisë “3D” padit institucionin e drejtuar nga i vëllai. I njëjti vëlla që dikur kishte themeluar kompaninë “3D”.

Sigurisht që mes tyre nuk ka pasur asnjë konflikt, por duket se beteja është zhvendosur në gjyqësor qëllimisht për të shmangur plasjen e një skandali konflikt interesi. Top Story u interesua pranë Gjykatës Administrative për të mësuar më shumë për çështjen. Dosja është ende në listë pritje duke pritur shqyrtimin.

Për tu rikthyer tek pallati që folëm pak më parë, e ndërtuar nga Kristi Konstruksion dhe vëllai i Vangjush Dakos, dalin në dritë abuzimet. Në pallatin gati në shembje të kompanisë nuk janë marrë mostra betoni për të parë cilësinë. Sipas banorëve, një prej firmave të betonit është ajo e Dakos.

Zhvendosemi pak kilometra nga ky pallat për tu ndalur te një tjetër objekt i “Kristi Konstruksion” në afërsi të urës së Dajlanit. Pallati është shpallur i pabanueshëm. Muret kanë rënë përtokë. Kjo zonjë, është detyruar të dalë në rrugë edhe pse nuk banon te ky pallat, por në banesën private aty pranë.

Situata paraqitet e njëjtë edhe në kompleksin e kompanisë “Kristi Konstruksion” me vendndodhje në lagjen nr. 17 në Durrës, në rrugën “Neki Libohova”. Grupet e inspektimit e nxorën të pabanueshëm dhe shkaqet janë të njëjta si për pallatet e tjera. Muret e brendshme janë rrëzuar përtokë. Në pallat nuk mund të futej askush ndërkohë nga jashtë, duket qartë kjo skenë epike se deri ku shkon dëmtimi.

“Si u përdor Dvorani në kapjen e Kushtetueses”, Meta publikon videon: Ju ftoj të ndiqni me durim

Presidenti i Republikës Ilir Meta përmes një videoje rithekson akuzat ndaj kreut të KED-së Ardian Dvorani, si përgjegjësin kryesor për mosfunksionimin e Gjykatës Kushtetutese. Kreu i shtetit thekson se arsyeja e mosngritjes eshte bllokimi i funksionimit të KED për dy vite, me synim që në krye të saj të ishte Ardian Dvorani. Presidenca akuzon Dvoranin per mungesë transprence, qëllimi i së cilës ishte manipulimit të procesit.

Në shpjegimin që i bëhet Kushtetutës, Presidenti thekson se për çdo vakancë në Gjykatën Kushtetutëse duhen 3 emra të ndryshëm kandidatësh. KED, thuhet në spotin e presidencës, më 21 shtator 2019 miratoi renditjen e 6 kandidaturave për 4 vakancat në Gjykatën Kushtetuese. Por që ishte një konkurim fiktiv.

Por sipas kreut të shtetit, shkelja më flagrante e kreut të KED-së është shkelja e afateve dhe mosrespektimi të radhës kushtetutese.

Sipas presidencës më 8 tetor Dvorani i dërgoi me iniciativë personale listat e dy vakancave të tij njëherazi, për që është e ndaluar një përzgjedhje e menjëhershme e dy anëtareve nga Presidenti, pasi për secilën vakancë afati emërimit për çdo përzgjedhje është 30 ditë .

Sipas kreut të shtetit, afati ligjor për Presidentin jo vetëm që s’mund të përmbysë detyrimin e qartë kushtetutes të radhës së emërimit, por afati fillon vetëm kur nuk ekzistojnë më pengesa kushtetutese dhe ligjore.

Sipas presidentit shpallja në Fletoren Zyrtare të emrit të Arta Vorpsit si anëtare e Gjykatës Kushtetutese me iniciativë personale të Ardian Dvoranit, ishte antikushtetutese. Presidenti Meta thekson se vetëm Dvorani mund të degradonte integritetin e këtij procesi jetik për ngritjen e Gjykatës Kushtetuese.

(BalkanWeb)

PS shmang Metën për betimin e anëtarëve të Gjykatës Kushtetuese

Armand Mero

Në Shqipëri, shumica socialiste ka hartuar dy projektligje të fokusuara në çështjen e betimit të drejtuesve dhe anëtarëve të institucioneve të drejtësisë, në përpjekje për të shmangur në disa raste presidentin e Republikës, pas përplasjes që ndodhi me një nga anëtarët e Gjykatës Kushtetuese.

Në rastin e zonjës Arta Vorpsi, kandidate për në Gjykatën Kushtetuese, presidenti nuk respektoi afatin ligjor për përzgjedhjen nga lista dërguar nga Këshilli i Emërimeve në Drejtësi, duke përdorur si arsyetim faktin se Kushtetuta saktësonte, sipas tij, që ai duhet të priste më parë përzgjedhjen e kandidatit nga vakancat e parlamentit. Ndërsa shumica në pushtet e konsideroi të shpallur si të emëruar automatikisht zonjën Vorpsi, Kreu i Shtetit dekretoi kandidaten Marsida Xhaferllari dhe organizoi ceremoninë e betimit për të.

Në ndryshimin ligjor të propozuar nga socialistët parashikohet që “nëse anëtari i Gjykatës Kushtetuese nuk thirret për të bërë betimin, brenda 10 ditësh nga afati i zgjedhjes, ai kryen betimin në formë të shkruar dhe ia dërgon atë Presidentit të Republikës, organit të emërtesës dhe Gjykatës Kushtetuese”. Por kjo duket një zgjedhje e sforcuar duke qenë se është vetë Kushtetuta që parashikon “betimin para presidentit”.

Me anë të një tjetër projektligji, shumica ka shmangur betimin përpara presidentit dhe për anëtarët e Gjykatës së Lartë dhe atyre të Prokurorisë së Posaçme. Nga ana e tij zoti Meta, deklaroi se “kush gjen kohë në këto momente për të provokuar presidentin dhe popullin e Shqipërisë duhet ta ketë të qartë se presidenti i di shumë mirë jo vetëm detyrën e tij por është i ndërgjegjshëm dhe për misionin e tij”.

Këto komente zoti Meta I bëri në dalje nga Prokuroria e Tiranës, e cila ka nisur hetimet lidhur me aktivitetin e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, pas kallëzimit penal të bërë pikërisht nga zoti Meta, ndaj drejtuesit të këtij institucioni Ardian Dvorani. Ky i fundit akuzohet nga Kreu i Shtetit për “Shpërdorim të detyrës” dhe “Përvetësim të kompetencës dhe titullit shtetëror”. “Rasti është tmerrësisht flagrant. Shpresoj që Prokuroria të mos jetë nën presione politike dhe të bëjë punën e saj me profesionalizëm dhe durim. Mendoj se kjo është një provë e madhe për të gjithë të ardhmen e Reformës në Drejtësi”, deklaroi zoti Meta, duke shtuar se “Provat janë të mjaftueshme që Prokuroria të veprojë ndaj zotit Dvorani. Ne nuk bëjmë presione, ndonëse çështja është shumë e rëndë, sepse ka vënë në pikëpyetje funksionimin e shtetit të së drejtës në Shqipëri. Prokuroria ka patur dhe çështje të tjera që lidhen me tërmetin, por kjo është një çështje së cilës askush nuk mund t’i shmanget. Ne jemi të qetë e të duruar e do bashëpunojmë ngushtë sepse është një rast tepër flagrant”, theksoi presidenti Meta.

Kallzimi ndaj zotit Dvorani lidhet me procedurat e ndjekura për kandidatët për Gjykatën Kushtetuese. Sipas Presidentit Meta, kryetari i KED-së, gjatë procedurave për zgjedhjen e anëtarëve të Gjykatës Kushtetuese, i ka dërguar qëllimisht presidentit në të njëjtën ditë listat e kandidatëve për dy vakanca. Me këtë veprim, sipas tij, zoti Dvorani synoi krijimin e një gjendje anti-kushtetutshmërie, duke e vendosur presidentin e Republikës në pamundësi kushtetuese, dhe u përpoq të krijojë një gjendje të faktit të kryer ndaj presidentit, duke e shtyrë të shprehej edhe për vakancën e dytë përpara se të shprehej Kuvendi për zgjedhjet e veta.

Në reagimin e tij për këtë çështje, zoti Dvorani është shprehur se kallzimi penal ndaj tij, “ndër të tjera, bazohet në pretendime për ekzistencën e disa fakteve, sjelljeve dhe veprimeve të cilat janë të pavërteta, por që ndoshta kallëzuesi mendon se kanë ndodhur apo do të dëshironte të kishin ndodhur për motivet që i di ai. Nga ana tjetër, për momentin, parashtroj publikisht se, edhe vetë sjelljet dhe veprimet e mia, qoftë edhe ato të pavërteta por të dëshiruara si të tilla nga kallëzuesi, janë të tilla në natyrë që jo vetëm nuk përbëjnë ndonjë vepër penale, por as edhe ndonjë shkelje tjetër të ligjit”. Sipas anëtarit të Gjykatës së Lartë “akoma më serioze është fakti që vetë ky kallëzim penal, sikurse edhe të gjitha deklarimet e zhurmshme të Presidentit, bazohen në një vlerësim dhe interpretim tërësisht të gabuar dhe aspak profesional të Kushtetutës dhe të ligjit”, ka deklaruar zoti Dvorani.

Tiranë: Seancë dëgjimore në Kuvend me ndërkombëtarët për paketën e ashtuquajtur “anti-shpifje”

Ilirian Agolli

Përfaqësues të organizatave ndërkombëtare në Tiranë shprehën përsëri sot shqetësimin e tyre, se projekt-ligjet e reja të qeverisë të ashtuquajturat “paketa antishpifje” mund të kufizojnë lirinë e medias shqiptare.

Zyrtarë të OSBE, BE, Këshillit të Europës dhe UNDP kërkuan rishikimin e variantit të tretë të projekt-amendamenteve ligjeve “anti-shpifje”, ose rifillimin e punës nga e para për ligjet me ndikim mbi mediat. Ata i bënë komentet në një seancë dëgjimore para komisionit parlamentar të medias.

Ata i bënë këto komente në një seancë dëgjimore në parlamentar, para Komisionit të medias.

“OSBE mendon se AMA ka shumë kompetenca të gjera për dënimin e mediave, po ashtu edhe përmasat e gjobave ndaj gazetarëve dhe mediave janë të larta. Po ashtu duhet ndarë qartë se cfarë janë kritikat politike dhe cfarë janë shpifjet. Raporti i ODIHR-it për zgjedhjet e fundit vërejti një përqëndrim të madh të medias në duar të pak pronarëve” – tha para deputetëve Irina Radu, shefe e zyrës së medias e OSBE-së.

Zyrtarë të OSBE, BE, Këshillit të Europës dhe UNDP kërkuan rishikimin e variantit të tretë të projekt-amendamenteve ligjeve, ose rifillimin e punës nga e para për ligjet me ndikim mbi mediat.

Përfaqësuesja e BE-së, sugjeroi që shumica socialiste të mos nxitohet për ta kaluar paketën ligjore para fundit të vitit, por të diksutojë më gjatë dhe të adoptojë rekomandimet e të gjithë palëve, duke patur si bazë parimin e vet-rregullimit të mediave.

“Komisioni Europian ende rekomandon qasje më pak të ashpra ndaj medias dhe të bazuara tek vet-rregullimi. Në të 3 projektet që janë ndryshuar deri tani ne jemi shprehur se duhet të ketë përputhshmëri të plotë me standartet dhe kërkesat europiane për lirinë e medias” – tha zëvendës-drejtuesja e Delegacionit të Bashkimit Europian, Monika Bylaite.

Ndërsa përfaqësuesja e Këshillit të Europës, tha se projekt-ligjet në diskutim nuk janë në përputhje me standartet dhe praktikat e Këshillit të Europës

“Këshilli i Europës rekomandon që ligjvënësit shqiptarë t’i lënë mënjanë këto propozime dhe të nisin hartimin e një strategjie të re për përmirësimin e cilësisë së gazetarisë online dhe offline” – zonja Arkanda Bujari e Këshillit të Europës.

Organizatat ndërkombëtare këmbëngulën që shumica socialiste të mos e miratojë paketën antishpifje, pa përfshirë rekomandimet e tyre, medias, shoqërisë civile dhe grupeve të interesit.

Projekt-ndryshimet ligjore u diskutuan sot në 3 komisione parlamentare njëherësh, dhe përfaqësuesit ndërkombëtarë shprehën befasinë që kur diskutimi i tyre sapo nisi, por drejtuesi i socialistëve dhe i qeverisë ka deklaruar se ato do të kalojnë në parlament pas 10 ditësh.

Meta në prokurorinë e Tiranës, do të pyetet për kallëzimin ndaj Ardian Dvoranit

Presidenti Ilir Meta pritet që të shkojë në prokurorinë e Tiranës rreth orës 12:00 në lidhje me kallëzimin penal që ai bëri disa ditë më parë në adresë të kreut të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi (KED) Ardian Dvorani.

Prokuroria do të pyesë Presidentin Meta si pala paditëse. Prokurori i çështjes është Alket Mersini.

Kujtojmë se Meta e ka akuzuar Dvoranin si një ndër përgjegjësit kryesorë për goditjen e reformës dhe krijimit të Gjykatës Kushtetuese, duke argumentuar se ka shkelur hapur ligjin për renditjen dhe përcjelljen e listave për kandidatët e Kushtetueses. Meta e ka kallëzuar Dvoranin për akuzat e ‘përvetësimit të titullit apo detyrës shtetërore” si dhe për “shpërdorim detyre”.

Ndërkohë në reagimin e tij zyrtar në lidhje me padinë, vetë Ardian Dvorani është shprehur se ai nuk ka shkelur asnjë ligj dhe si një njeri që është marrë me ligjin, është i gatshëm që të përballet me drejtësinë për të hedhur poshtë akuzat e ngritura nga Presidenti./Express

“Shalom”, Meta pret në takim ekipin izraelit që po vlerëson ndërtesat e dëmtuara nga tërmeti

Presidenti i vendit, Ilir Meta ka pritur sot ne nje takim ekipin e specialisteve izraelite qe kane ardhur ne Shqiperi e prej ditesh tashme jane ne krye te detyres duke vleresuar ndertesat e demtuara nga termeti tragjik i 26 nentorit. 

Meta, teksa ka ndare disa foto nga takimi me ta, shprehet thellesisht mirenjohes per ndihmen e madhe qe ata po japin.

“I nderuar të prisja sot ekipin izraelit që i erdhi në ndihmë qytetarëve tanë duke vlerësuar dhe këshilluar për shtëpitë dhe ndërtesat e dëmtuara nga tërmeti. Thellësisht mirënjohës Izraelit dhe ekspertëve të tij ushtarakë! Shalom! 🇦🇱🤝🇮🇱”- shkruan Meta. 

“Zgjidhni krizën politike”, pas PPE-së edhe Unioni Ndërkombëtar Demokrat, rezolutë për Shqipërinë: Ja 8 pikat

Unioni Ndërkombëtar Demokrat, IDU ka dale me nje rezolute te posaçme per Shqiperine, mes te ciles i kërkon qeverisë dhe opozitës në Shqipëri të zgjidhin pa humbur kohë krizën politike.

Organizata më e madhe botërore e partive të qendrës së djathtë dhe të qendrës, e cila kryesohet nga kryeministri kanadez, Stephen Harper, ka miratuar në takimin e fundit në Washington një rezolutë të posaçme për Shqipërinë.

Rezoluta me 8 pika ka në fokus nevojën urgjente të Shqipërisë për zgjidhjen e krizës politike, për zgjedhje të lira e të ndershme, për dënimin e politikanëve, zyrtarëve dhe kujtdo tjetër të përfshirë në krime elektorale, për funksionimin e organeve të drejtësisë, veçanërisht Gjykatës Kushtetuese, për gjykim pa vonesë të ligjshmërisë e 30 Qershorit, si dhe për luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit.

Rezoluta shpreh keqardhje për mungesën e vullnetit politik nga PS për një reform konsensuale zgjedhore dhe në contrast me këtë, shpreh mbështetjen e Unionit Ndërkombëtar Demokrat për përpjekjet e Partisë Demokratike dhe aleatëve të saj për zgjidhjen e krizës politike dhe përmbushjen e aspiratave euroatlantike të qytetarëve shqiptarë.

Unioni Ndërkombëtar Demokrat u themelua 36 vjet më parë nga politikanët më të njohur të kohës, kancelari gjerman Helmut Kohl, kryeministrja britanike Margaret Thatcher, presidenti i mëvonshëm i Francës, Jacques Chirac, si dhe mori pjesë zëvendës Presidenti amerikan i kohës, George Bush, duke qenë se pjesë e rëndësishme e organizatës është edhe Partia Republikane në SHBA.

Rezolutë e Unionit Ndërkombëtar Demokrat IDU,
Miratuar në Takimin Ekzekutiv
6 Dhjetor 2019
Washington DC

• Duke mbajtur në konsideratë konkluzionet për Shqipërinë të Këshillit Evropian mbajtur në 17-18 Tetor 2019 dhe Raportin e OSBE/ODIHR në 5 Shtator 2019
• Duke mbajtur në konsideratë faktin që Shqipëria është duke u përballur me një krizë të thellë politike, me largimin e popullsisë nga vendi dhe me rënien e ekonomisë,
• Duke mbajtur në konsideratë faktin se zgjedhjet e 30 Qershorit u mbajtën pa marrë parasysh interesat e zgjedhësve dhe u zhvilluan në sfondin e një situate krize politike dhe institucionale,
• Duke njohur angazhimin e vendosur dhe të palëkundur të Partisë Demokratike të Shqipërisë në mbështetje të procesit të Integrimit Europian të Shqipërisë;
• Në mbështetje të angazhimit të Bashkimit Europian për procesin e zgjerimit, bazuar në përmbushjen e kritereve të anëtarësimit nga vendet aplikante;
• Duke theksuar rëndësinë e procesit të integrimit si një katalizator i reformave, dhe duke vlerësuar mbështetjen që gëzon ky proces nga qytetarët shqiptarë;

Unioni Ndërkombëtar Demokrat:

1. I bën thirrje partisë qeverisëse dhe opozitës në Shqipëri të ndërmarrin çdo përpjekje për ta tejkaluar në mënyrë të menjëhershme këtë krizë të thellë politike nëpërmjet dialogut politik.
2. Shpreh keqardhje për mungesën e vullnetit politik nga partia qeverisëse për të arritur progres në draftimin dhe miratimin me konsensus nga partitë politike të reformës zgjedhore në përputhje me rekomandimet e OSBE/ODIHR.
3. Duke theksuar thirrjen e përsëritur nga OSBE/ODIHR të rëndësisë që ka vullneti politik për të zbatuar plotësisht standartet e kërkuara për zhvillimin e zgjedhjeve të lira e të ndershme, bën thirrje për zbatimin e reformës zgjedhore në dobi të demokracisë shqiptare dhe të funksionimit të institucioneve demokratike në nivel qendror dhe vendor.
4. Shpreh nevojën urgjente që Shqipëria të sigurojë funksionimin e Gjykatës Kushtetuese dhe Gjykatës së Lartë dhe strukturat e specializuara në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar; bën thirrje për një vendim përfundimtar të shpejtë të Gjykatës Kushtetuese mbi ligjshmërinë e zgjedhjeve të 30 Qershorit të vitit 2019.
5. Thekson se aktiviteti i blerjes së votës dhe përfshirja e krimit të organizuar në zgjedhje është e papranueshme për standartet Europiane dhe bën thirrje për rezultate të prekshme në kohë të afërt dhe procedim penal të suksesshëm të të gjithë fajtorëve përfshirë politikanët, zyrtarët dhe bandat kriminale të përfshirë në vjedhje votash dhe krime të tjera elektorale gjatë zgjedhjeve.
6. Shpreh shqetësim të thellë përsa i përket fenomenit të përsëritur të kandidimit të njerëzve me rekorde kriminale apo zgjedhjes së tyre në funksione publike në shkelje të hapur të “Ligjit të Dekriminalizimit” dhe bën thirrje për zbatim të shpejtë dhe pa mëdyshje të ligjit dhe largimin nga funksioni të gjithë shkelësve të tij.
7. Vëren më shqetësim faktin se Shqipëria konsiderohet bazë operacionale e rrjeteve të krimit të organizuar si dhe po përballet me korrupsionin në të gjitha nivelet e qeverisjes; shpreh nevojën urgjente të Shqipërisë të përfundojë hetimet, procedimin dhe dënimin për rastet e korrupsionit dhe krimit të organizuar; thekson nevojën për rezultate solide në luftën kundër kultivimit masiv dhe trafikimit të kanabisit dhe luftën kundër trafikut të drogës dhe pastrimit të parave; nisjen dhe përfundimin e procedimeve të gjithë fajtorëve përfshirë politikanët dhe zyrtarët e lartë.
8. Mbështet plotësisht Partinë Demokratike të Shqipërisë dhe aleatët e saj në përpjekjet e tyre për të zgjidhur krizën politike, si dhe angazhimin e tyre të palëkundur në përmbushje të aspiratave Euro-Atlantike të qytetarëve të Shqipërisë.

Inva Mula: Fillimi i një aksioni humanitar deri më 31 dhjetor

Voal – Sopranoja e njohur shqiptare Inva Mula organizon mbrëmjen humanitare pas goditjes së fundit të tërmetit në Shqipëri, më 8 dhjetor, në sallën e koncerteve në Katedralen e Kishës Ortodokse në Tiranë.

Ftesës së sopranos i janë bashkuar 50 artistë nga fusha e muzikës dhe aktorë të shumtë të cilët përmes kësaj mbrëmjeje do solidarizohen për të mbledhur fonde në ndihmë të prekurve nga tërmeti.

Gjatë një konference për shtyp të organizuar sot në Qendrën Kulturore në Katedralen e Kishës Ortodokse në Tiranë, sopranoja Inva Mula u shpreh se,” tërmeti na preku shumë thellë dhe ajo që ne sot kemi për detyrë është që të mos jemi indiferent në radhë të parë”. “Kjo mbrëmje bamirësie del nga zemra e neve si artistë. Ky publiku që na admiron ka nevojë të shikojë që ne si artistë jemi pranë jo vetëm me fjalë po konkretisht”, tha ajo.

Mula tha se, “ky nuk është një koncert, por një mbrëmje humanitare ku secili nga ne të përcjellë një mesazh dhe ne të arrijmë të prekim aty ku mundemi dhe me ndihma të vogla për të arritur diçka të madhe”.

“Unë e pata këtë si një domosdoshmëri të cilën e ndava me miqtë e mi dhe në asnjë moment nuk ndjeva hezitim, po përkundrazi, 50 artistët dhanë direkt mbështetjen e tyre për këtë kauzë. Ky do jetë fillimi i një aksioni humanitar pasi ne ditën e diel, këtu, fillojmë një maratonë të gjithë zhanreve artistike”, tha ajo.

Në këtë mbrëmje bamirësie do performojnë artistë të ndryshëm: Eranda Libohova, Irma Libohova, Aurela Gaçe, Jonida Maliqi. Gjithashtu, do të ketë dhe këngëtarë të muzikës klasike, Eva Golemi, Vikena Kamenica, pra do jetë një ndërthurje mjaft interesante që nga muzika e lehtë, deri te klasikja.

Gjithashtu shumë aktorë janë kontribues të këtij aksioni si, Zamira Kita, Mirush Kabashi, Eva Alikaj e shumë të tjerë.

“Kjo do jetë një lëvizje e hapur në muajin dhjetor, që përkon dhe me muajin e festave dhe ne do ta lëmë të hapur si nismë deri më datë 31 dhjetor. Në datën 31 dhjetor do arrijmë në konkluzionin që kjo ndihmë që është mbledhur, ky kontribut i artistëve do shkojë aty ku ka nevojë. Po do të dëshironim që kontributi i artistëve të ndërtonte një shkollë, të shkojë tek fëmijët, pra të shkojë atje ku ka nevojë më shumë dhe ku banorët janë më të dëmtuar”, tha Mula. /j.p/ATSH

 

 

Nxirret nga gremina Bledar Beluli i RENEA-s

Pas orësh në pritje dhe dhimbje, efektivi i forcave speciale RENEA Bledar Beluli është nxjerrë nga gremina në malin e Zorgjit në Dukagjin.

Një helikopter i ka shkuar në ndihmë oficerit, i cili ra nga një lartësi prej 200 metrash sipas një banori të zonës.

Në terren kanë ndërhyrë kolegë të tij të forcave RENEA si dhe forcat e ndërhyrjes së shpejtë (FNSH).

Beluli u rrëzua aksidentalisht këtë mëngjes të hëne teksa kishte dalë në zonë për alpinizëm në Theth. I riu ka pësuar dëme serioze, përfshi këtu fraktura në duar, brinjë dhe pjesën e legenit.

Banorët e zonës ishin të parët që i erdhën në ndihmë.

Firmosi ‘arrest shtëpie’ për ish-ministrin Tahiri, jep dorëheqjen gjyqtarja e Krimeve të Rënda

Gjyqtarja e Krimeve të Rënda Liljana Baku është dorëhequr nga detyra. Ajo ka parasqitur dorëheqjen pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor më 2 dhjetor, raporton gazetarja Klodiana Lala për ‘BalkanWeb’.

Po ashtu mësohet se gjyqtarja Baku ka dhënë dorëheqje nga detyra për arsye personale.

“Do angazhohem në biznes privat”, mësohet të ketë thënë Baku pas vendimit të saj për t’u larguar nga radhët e sistemit të drejtësisë.

Kujtojmë se Liljana Baku ishte gjyqtarja që firmosi vendimin për masën ‘arrest shtëpie’ për ish-ministrin Saimir Tahiri, i cili u akuzua për trafik droge.

Shqipëria bojkoton ceremoninë e ndarjes së çmimit Nobel

Ministri i Jashtëm në detyrë i Shqipërisë, Gent Cakaj ka njoftuar se Shqipëria do të bojkotojë ceremoninë e ndarjes së Çmimit Nobel për Letërsi për lauretatin e këtij viti, Peter Handke.

Kjo ceremoni do të mbahet më 10 dhjetor në Stokholm.

Përmes një postimi në rrjetin social, Twitter, Cakaj ka thënë se ky vendim është marrë në përputhje me reagimin paraprak të këtij shteti për çmimin e ndarë për Handken.

“Arsyetimi i mizorive të luftës gjatë shpërbërjes së ish-Jugosllavisë nuk duhet të shpërblehet”, ka thënë mes tjerash ai.

Ditë më parë edhe edhe ministri në detyrë i Punëve të Jashtme të Kosovës, Behgjet Pacolli, ka njoftuar se as Kosova nuk do të jetë pjesë e kësaj ceremonie.

Ndarja e Çmimit Nobel për shkrimtarin Handke ka shkaktuar zemërim në Ballkan dhe më gjerë, për shkak se ai kishte mbështetur zëshëm ish-presidentin serb, Sllobodan Millosheviq gjatë luftërave në ish-Jugosllavi në vitet 1990.

Akademia e Shkencave të Kosovës ka kërkuar që të anulohet Nobeli për Handken.

Dalin pamjet nga vendi ku është rrëzuar Bledar Beluli i RENEA-s, ka thyer duart e brinjë. Në rrezik për jetën, ja ç’po ndodh aty

Nëse nuk dërgohet një helikopter Bledar Beluli i forcave speciale rrezikon seriozisht jetën.

Efektivi i RENEA-s Bledar Beluli i cili është rrëzuar në Theth të Dukagjinit ndodhet në një gjendje të rëndë shëndetësore. Mësohet se efektivi ka thyer duart dhe brinjët ndërsa mendohet se ka dëmtime edhe në pjesën e legenit dhe është në një situatë të vështirë.

E vetmja mundësi raportojnë banorët që ndodhen në vendngjarje për ta shpëtuar është vetëm përmes helikopterit, në të kundërt jeta e tij është në rrezik.

Efektivi Beluli është rrëzuar që në orën 7:30 të mëngjesit dhe pavarësisht informacionit për rrëzimin e tij strukturat shtetërore po veprojnë me shumë ngadalësi ndërsa jeta e tij është në rrezik, raporton korespondenti i Panorama.

Një grup i FNSH Shkodër janë nisur drejt vendit të ngjarjes ndërsa aty ndodhen edhe disa banorë por është e pamundur që efektivi i rrëzuar të nxirret fizikisht.

Ai ka rënë rreth 100 metër poshtë një shkëmbi në një terren tejet të thepisur që nuk lejon ecjen në këmbë dhe asnjë lloj veprimi tjetër.

E vetmja mundësi për t’u ulur aty është përmes konopëve ndaj kërkohet vetëm ardhja e helikopterit për ta shpëtuar nga ajri duke ulur barrelën me litar që kanë helikopterët dhe me ndihmën e banorëve në të kundërt çdo formë tjetër rrezikon jetën e tij. Temperaturat atje ku është rrëzuar janë të ulëta ndërsa banorët kanë ndezur një zjarr fillimisht por zjarri është fikur dhe i plagosuri vazhdon që të jetë në mes të ftohtit dhe me shumë dëme në trupin e tij. Përveç banorëve që po bëjnë maksimumin, strukturat shtetërore nuk kanë asnjë angazhim serioz ndryshe nga herët e tjera kur janë rrëzuar shtetas të huaj ku angazhimi ka qenë maksimal.

“Merrni në dorë fatin e atdheut”, Meta kujton ‘8 Dhjetorin’ me këtë video-mesazh për tërmetin tragjik (video)

Presidenti Ilir Meta kujton përmes një postimi në “Facebook” 29-vjetorin e Lëvizjes Studentore, që ia doli të rrëzojë regjimin komunist.

Në mesazhin e tij, Meta e përqendron të gjithë vëmendjen te tërmeti tragjik i 26 nëntorit, teksa shkruan se mijëra të rinj e të reja të organizuar vullnetarisht brenda dhe jashtë vendit po udhëheqin kauzën e solidaritetit për banorët e prekur rëndë nga tërmeti.

Teksa sot shënohet pikërisht 8 dhjetori, Kreu i Shtetit iu kujton këtyre të rinjve marshimin studentor të 29 viteve më parë, duke iu bërë thirrje të marrin në dorë fatin e atdheut.

Mesazhi i Metës:
Me mijëra të reja e të rinj shqiptarë, të organizuar vullnetarisht brenda e jashtë vendit që në momentet e para të tërmetit tragjik të 26 nëntorit, po udhëheqin kauzën e solidaritetit për banorët e prekur rëndë nga kjo fatkeqësi natyrore e pabesë që goditi vendin. Përpjekjet e tyre të palodhura për mbledhjen e ndihmave materiale, fondeve dhe shërbimeve që po i ofrojnë komunitetit ditë-natë, janë sa emocionuese, po aq frymëzuese, dhe shembulli më konkret i Shqipërisë njerëzore për të cilën kemi nevojë më shumë se kurrë.

Ndaj sot me rastin e 8 Dhjetorit, Ditës së Rinisë, dua të falënderoj me mirënjohje të thellë, emër për emër, çdo vajzë e djalë, që shërben si vullnetar në shërbim të komunitetit. Jeni të mrekullueshëm dhe të jashtëzakonshëm!

Ju inkurajoj dhe ju mbështes, që në shembullin e të rinjve dhe të rejave, të cilët 29 vite më parë vërshuan në rrugët e sheshet e Tiranës për ta ndarë Shqipërinë nga errësira dhe izolimi, të merrni në dorë, falë shpirtit të lirë, energjisë, guximit, kurajos dhe idealeve të pastra, fatet e atdheut tonë, duke udhëhequr proceset demokratike për ndërtimin e një të ardhmeje të sigurtë dhe europianizmit të plotë të Shqipërisë. Nderim përjetë veprës së liderit të Lëvizjes Studentore, Azem Hajdarit dhe të gjithë studentëve të Dhjetorit ’90! “E duam Shqipërinë si gjithë Europa!” 🇦🇱 Demokracia nuk negociohet, por vetëm mbrohet dhe me çdo çmim! 🇦🇱

Njihuni me “Lagjen e hajdutëve të politikës”, blloku i 122 vilave të bardha, blerë me miliarda “të zeza”

Vetëm 4 kilometra larg Tiranës në Petrelë, pasanikët e bërë të tillë me lekë krimi e korrupsioni shtetëror dhe lidhjeve me botën e mafies, kanë krijuar një bllok banimi me vila luksi, ku janë bashkuar e jetojnë pa pikë morali, agallarët dhe shërbestarët e tyre, të çdo lloji, ngjyre politike e mëkatesh.

Janë 122 vila të bardha, me sipërfaqe nga 350 m2, në mbi 600 m2, të blera me miliarda të zeza, prej deputetësh, ministrash, ambasadorësh, moderatorësh televizivë, opinionistë të medias, dashnore shtetarësh, prokurorë, gjyqtarë, krye-doganierë e krye-tatimorë, kryepolicë, kriminelë, trafikantë dro ge, arm ësh e femrash.

Ky bllok banimi, me sipërfaqe 226 mijë m2, nga të cilat 79 mijë m2 janë vila, është pagëzuar me emrin “Lagja e hajdutëve të politikës” dhe me plotë të drejtë, mbasi çmimi më i ulët i një vile është 500 mijë euro.