VOAL

VOAL

Please Wait ...
0%

Bullgarizohen maqedonasit, për tre muaj 1200 shtetësi

Ndryshojnë rregullat, tani më lehtë deri tek pasaporta bullgare. Prej janarit e deri tani, 1200 shtetas të Maqedonisë kanë marrë shtetësi bullgare, ndërkohë që prej vitit 2001, 71.524 persona kanë marrë shtetësi bullgare në Republikën e Maqedonisë.

Kështu ka deklaroi nënkryetarja e Bullgarisë, Iliana Jotova, ndërsa ka thënë se nga fillimi i mandatit të kryetarit Rumen Radev, në janar të këtij viti, edhe 1184 qytetarë të Maqedonisë janë pajisur me shtetësi bullgare.

Me këtë rast, ajo ka thënë premtime se në të ardhmen, do të lehtësohet regjimi për të arritur deri tek shtetësia bullgare.

“Ju premtojmë se së shpejti do të lehtësohen procedurat për të fituar shtetësi bullgare”, është shprehur Jotova për televizionin shtetëror bullgar./KOHA

Në Ohër protestohet për Ligjin e gjuhëve dhe negociatat për emrin

Një grup qytetarësh nga Ohri sot në sheshin e qytetit mbajtën protestën e tretë, të organizuar nga iniciativa qytetare “Maqedonia para së gjithash”.

Ata sërish kanë protestuar siç thonë, kundër keqpërdorimit të institucioneve shtetërore nga ana e pushtetit, në dëm të popullit dhe shtetit.

Kërkesat e tyre janë që të tërhiqet Ligji për përdorimin e gjuhëve, anulimi i Marrëveshjes me Bullgarinë, ndërprerja e bisedimeve për emrin, si dhe lirimi i të paraburgosurve, të cilët janë të dyshuar për dhunën në Kuvendin e Maqedonisë vitin e kaluar./Express/

Ligji për shqipen, ambasadorja e OSBE: Gjuha, çështje e rëndësishme në një shtet shumetnik

SHKUP- Ambasadorja e OSBE-së në Shkup, Nina Soumalainen, ka deklaruar se liria e mediave në Maqedoni është përmirësuar, por ka ende çështje kritike.

Në lidhje me Ligjin për përdorimin e gjuhëve, ambasadorja e OSBE-së thotë se gjuha është çështje e rëndësishme në një shtet shumetnik, dhe se shteti duhet të punojë me të gjithë qytetarët, pa dallim të prejardhjes së tyre. Si shembull e përmend Finlandën, nga ku ajo vjen, duke thënë se atje gjuhë zyrtare janë finlandishtja dhe suedishtja, edhe pse suedezët janë më pak se 6%.

Në intervistën e saj për agjencinë AIM, Soumalainen thotë se përparimi në media është përmendur edhe në misionin mbikëqyrës të OSBE/ODIHR-it.

Megjithatë, ajo thotë se pikë kritike është çështja me RTVM-në, zgjidhjet kadrovike dhe mosdënimin e veprave kriminale të kryera ndaj gazetarëve.

Në lidhje me gjyqësinë, Soumalainen thotë se e mbështet gjyqësinë e pavarur, të paanshme dhe profesionale, duke e përshëndetur punën e Prokurorisë Speciale Publike (PSP).

Studentët e albanologjikut studiojnë shqip, diplomojnë maqedonisht

Ndërsa studentët e Fakultetit Filologjik në Shkup, katedra e gjuhës dhe letërsisë shqipe kryejnë studimet në gjuhën shqipe, punimet e magjistraturës dhe doktoratës vazhdojnë t’i shkruajnë dhe ti mbrojnë në gjuhën maqedonase, sepse kështu e kërkon ligji për arsim të lartë.

Studentët që preken drejtpërdrejtë nga kjo çështje nuk deshën të flasin para kamerës se Alsat, por sqarojnë se përballen me vështirësi të mëdha, punë të dyfishtë dhe shpenzime shtesë. Këtë e dëshmon edhe profesori Asllan Hamiti I cili sqaron se shumë herë kanë ngritur zërin për ndryshime në Ligjin ekzistues por deri më sot çdo kërkesë e tyre ka hasur në veshë të shurdhër.

“Assesi nuk kemi arritur që këtë punë ta përmirësojmë, përkatësisht të fitojmë të drejtën që ti shkruajmë dhe ti mbrojmë edhe në gjuhën shqipe. Ajo që ka kaluar deri më tani, koha që ecën nuk kthehet mbrapa por unë mendoj që tani do të ishte mirë që në propozimin e ligjit për arsimin e lartë atëherë të kemi kujdes që këto gjëra të përmirësohen, përkatësisht të ndryshohen në mënyrë që edhe ne të kemi mundësi që mbrojtjet dhe punimet ti dorëzojmë edhe në gjuhën shqipe” – deklaroi profesor Asllan Hamiti,

Me vështirësi më të mëdha përballen studentët që vijnë nga Kosova, Presheva, Shqipëria të cilët nuk kanë aspak njohuri për gjuhën maqedonase. Sipas profesorit Hamiti, detyrimi I përkthimi të punimeve të tyre humb vlerën dhe shpesh herë kuptimin e temës së caktuar.

“Origjinali megjithatë është origjinal, përkthimi asnjëherë ose shumë vështirë mund ti afrohet origjinalit dhe shpesh herë ne kemi vërejtje në këtë punën e përkthimit që bëhet sepse nuk jemi në gjendje ta shohim këtë origjinalin që kemi. Disa kandidatë të cilët janë më të kujdesshëm ata arrijnë ose na sjellin ne si anëtarë komisioni që jemi, na sjellin dy versione, në versionin zyrtar që e kemi në maqedonisht dhe në versionin tjetër që e kemi versionin e zemrës që e kemi në shqip” – theksoi profesori Asllan Hamiti.

Hamiti apeloi deri tek institucionet kompetente dhe përfaqësuesit e partive politike shqiptare të përdorin çdo mundësi të tyre për avancimin e gjuhës shqipe njëjte me atë maqedonase, përfshirë edhe shkrimin e punimeve të magjistraturës dhe doktoratës si dhe mbrojtjen e tyre edhe në gjuhën shqipe, posaçërisht në Katedrën e Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe në Fakultetin Filologjik.

Projekt Rezolutë për eliminimin e diskriminimit në bazë etnike të shqiptarëve në Maqedoni

Ndryshuar më 12:32, 7 Prill, 2018

Duke pasur parasysh se Karta e Kombeve të Bashkuara mbёshtetet në parimet e dinjitetit dhe të barazisë sё të gjithё njerëzve, dhe se të gjitha shtetet anёtare janё zotuar të veprojnё pёr tё realizuar një nga objektivat e Kombeve të Bashkuara, qё ёshtё nxitja dhe inkurajimi i respektimit të të drejtave dhe të lirive themelore tё njeriut, pa dallim race, kombi, feje, gjuhe dhe përkatësie tjetër;

Duke marrë parasysh se Deklarata e Kombeve të Bashkuara për Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit Racial, e datёs 20 nёntor 1963 (Rezoluta 1904 (XVII) e Asamblesë sё Përgjithshme) thekson domosdoshmërinë e zhdukjes së tё gjitha formave tё diskriminimit në të gjitha rajonet e botёs;

Duke pasur parasysh Konventën për Luftёn Kundër Diskriminimit në Fushёn e Arsimit të cilёn Organizata e Kombeve të Bashkuara për Arsim, Shkencё dhe Kulturё e miratoi nё vitin 1960, si dhe Konventën Ndërkombëtare për Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit Racial, të miratuar dhe hapur për nënshkrim e ratifikim nga Asambleja e Përgjithshme me Rezolutёn 2106 A (XX) të datës 21 dhjetor 1965;

Duke marrё parasysh se tё gjithë njerëzit janё të barabartё pёrpara ligjit dhe se kanë të drejtë të mbrohen në mёnyrё të barabartё nga ligji kundër çdo diskriminimi, si dhe kundër çdo nxitjeje për diskriminim;

Duke konsideruar se diskriminimi midis njerёzve për arsye race, ngjyre ose prejardhjeje etnike është pengesë për marrёdhёniet miqёsore e paqedashёse midis kombeve dhe mund tё prish paqen dhe sigurinë midis popujve, si dhe bashkёjetesën midis qytetarëve të një shteti;

Me qëllim të inkurajimit të Qeverisë aktuale të Maqedonisë në realizimin e programit të saj të reformave, me këtë edhe zgjidhjen e çështjeve të trashëguara nga e kaluara, të cilat kanë të bëjnë edhe me diskriminimin e qytetarëve shqiptarë të cilët janë trajtuar egërsisht nga regjimet e mëparshme të këtij shteti,

Forumi Ndërkombëtar për të Drejtat dhe Liritë e Njeriut, Seksioni për Maqedoni,

Konferencës ndërkombëtare në Bon, i propozon: 

PROJEKT REZOLUTË 

PËR ELIMINIMIN E DISKRIMINIMIT NË BAZË ETNIKE TË SHQIPTARËVE NË MAQEDONI

 1. Republika e Maqedonisë, që nga pavarësimi i saj në vitin 1991, në mënyrë sistematike nuk i ka respektuar liritë dhe të drejtat e njeriut, me këtë edhe konventat ndërkombëtare kundër diskriminimit mbi baza etnike, fetare dhe gjuhësore, sidomos të qytetarëve të saj me përkatësi etnike shqiptare.
 2. Maqedonia si shtet i ri në Ballkan i krijuar në vitin 1944, kryesisht me motive për dominimin e rajonit nga elementi sllav-ortodoks për mbrojtjen e interesave ruse, prandaj, integrimi sa më shpejtë i këtij shteti në strukturat euroatlantike do të kontribuojë për stabilitetin dhe paqen e qëndrueshme në këtë vend dhe në rajon.
 3. Ju përkujtojmë se, shqiptarët në Maqedoni janë popull autokton, jetojnë në vazhdimësi historike dhe gjeografike në më tepër se gjysmën e territorit të këtij shteti dhe përbëjnë shumicë të konsiderueshme, afër 40% të popullsisë së përgjithshme, megjithatë shqiptarët trajtohen si pakicë kombëtare dhe jo si popull shtetformues, element konstituiv i shtetit, në bazë të Kushtetutës së vitit 1991 dhe sipas ndryshimeve të saj në frymën e Marrëveshjes kornizë të Ohrit, në vitin 2001.
 4. Edhe përkundër përbërjes shumetnike të Maqedonisë, me mbi 29 nacionalitete të ndryshme, ky shtet ende funksionon mbi konceptin e shtetit unitar, përmes të cilit populli maqedonas ushtron dominim absolut mbi të tjetër. Në frymë të unitarizmit është konceptuar dhe kushtetuta e shtetit dhe si rrjedhojë e saj janë sjellë shumica e ligjeve diskriminuese për qytetarët që nuk janë me përkatësi etnike maqedonase, siç janë shqiptarët në Maqedoni.
 5. Edhe pse shqiptarët kanë marrë pjesë aktive në krijimin dhe ndërtimin e këtij shteti, ndërsa sipas kushtetutës së vitit 1974 kanë pasur statusin e popullit shtetformues, plotësisht të barabartë me popullin maqedonas, nga pavarësimi i këtij shteti dhe deri më sot shqiptarët janë trajtuar si qytetarë të rendit të dytë dhe janë diskriminuar në të gjitha sferat e jetës, politike, ekonomike, sociale, kulturore, arsimore, gjuhësore dhe të tjera.
 6. a) Proceset e montuara politike

Pas pavarësimit të Maqedonisë, shqiptarët u janë nënshtruar shumë proceseve të montuara politike, ekpeditave ndëshkuese policore-ushtarake, në të cilat kanë pësuar shumë qytetarë të pafajshëm, ku dhjetëra qytetarë e kanë humbur jetën, qindra të tjerë janë dënuar me burgje të përjetshme dhe janë dëmtuar në forma të ndryshme, duke u etiketuar si ,,nacionalistë”, ,,ekstremistë” dhe “fundamentalistë”, me qëllim të diskreditimit të shqiptarëve para faktorit ndërkombëtar, dhe për pengimin e avancimit të të drejtave qytetare dhe kombëtare të tyre si popull me histori, kulturë, gjuhë dhe tradita dhe veçori të veçanta. Disa nga këto procese të montuara politike kanë marrë epilog pozitiv gjatë muajve të fundit nga pushteti aktual, në bazë të dëshmive të siguruara nga përgjimet e publikuara në procesin e njohur të përgjimeve të para dy viteve.

 1. b) Falsifikimi i numrit të popullsisë

Për ta ruajtur konceptin unitar të shtetit, pushteti në Maqedoni vazhdimisht e ka falsifikuar numrin e popullsisë, sidomos të shqiptarëve, të cilët asnjëherë nuk kanë pasur qasje në Entin shtetëror të statistikave dhe institucionet tjera kompetente për realizimin e këtij operacioni statistikor. Kështu, shqiptarët zyrtarisht konsiderohet se përbëjnë afër 25% të popullsisë së përgjithshme, ndërsa sipas të dhënave alternative të besueshme ata përbëjnë afër 40 % të popullsisë së përgjithshme në këtë shtet.

 1. c) Mohimi i të drejtës së shtetësisë

Me qëllim të paraqitjes sa më të vogël të numrit të shqiptarëve në Maqedoni, organet e pushtetit në kundërshtim me kushtetutën, ligjet dhe konventat nëdrkombëtare, me mijëra qytetarëve shqiptarë ua kanë mohuar të drejtën e shtetësisë, edhe pse pjesa dërmuese e këtyre qytetarëve kanë lindur në këtë shtet ku dhe pasedojnë shtëpi dhe pasuri të patundshme të trashëguara nga prindërit e tyre, kanë krijuar familje dhe i pagujnë të gjitha kontributet ndaj shtetit.

ç) Ndryshimi i strukturës etnike të popullsisë

Pushteti në Maqedoni në mënyrë sistematike ka zbatuar politikë demografike diskriminuese ndaj popullatës autoktone shqiptare, përmes presionit, shtypjes, dhunës dhe shantazheve, me qëllim të ndryshimit të strukturës etnike të popullsisë, sidomos në rajonet, qytetet dhe vendbanimet me popullsi të përzier, duke i pastruar ato nga elementi shqiptar dhe duke e rritur numrin e popullsisë maqedonase, me masa administrative, plane dhe metoda të tjera johumane. Kështu, qytetet me shumicë shqiptare deri në vitin 1913, si Manastiri, Ohri, Prilepi, Kumanova dhe sidomos Shkupi, kryeqyteti aktual i Maqedonisë, gati janë zbrazur nga shqiptarët, më herët duke i shpërngulur me dhunë për në Turqi, ndërsa më vonë përmes ndryshimit të strukturës etnike të këtyre qyteteve përmes zhvendosjes së popullsisë maqedonase nga rajonet lindore dhe jugore të vendit në këto qytete. Efektet e kësaj politike demografike në dëm të shqiptarëve kanë lënë pasoja të ndjeshme edhe në zhvillimin ekonomik të shtetit. Kjo vërehet qartë nga numri i përgjithshëm i popullsisë sipas rajoneve, kur realiteti i krijuar është fatal për zhvillimin ekonomik dhe social të shtetit, nga fakti se në dy rajonet me shumicë të popullsisë shqiptare, në Rajonin e Shkupit dhe Rajonin e Pollogut, të cilët përbëjnë afër 5% të territorit të përgjithshëm të shtetit, aktualisht jetojnë mbi 50% e popullsisë së përgjithshme të Maqedonisë.

 1. d) Falsifikimi i listave të zgjedhësve dhe i zgjedhjeve për pushtetin qendror dhe lokal

Duke marrë parasysh dëshmitë e paraqitura më lartë për numrin e popullsisë dhe politikën demografike, proceset zgjedhore në Maqedoni janë falsifikuar vazhdimisht, me këtë dhe përfaqësimi i shqiptarëve në pushtet rezulton tejet i disfavorshëm dhe diskriminues. Aktualisht, ërfaqësimi i shqiptarëve në administratën e shtetit nuk arrin mbi 17%, ndërsa kjo përbën gjysmën sipas përqindjes së shqiptarëve në numrin e përgjithshëm të popullsisë.

 1. e) Diskriminimi ekonomik, kulturor, arsimor dhe shkencor

Në të gjitha sferat e jetës, shqiptarët janë të diskriminuar, që vërehet nga mos decentralizimi i plotë i pushtetit dhe ndarja administrative e padrejtë e komunave në Maqedoni, nga rezulton se në komunat ku dominon popullsia shqiptare, numri i banorëve është mesatarisht nga 20 – 40 mijë banorë, ndërsa në komunat me popullsi shumicë maqedonase ky numër sillet mesatarisht nga 2-10 mijë banorë. Ndërkohë që në shumicën e komunave me popullsi shqiptare mungojnë institucionet përkatëse për zhvillim ekonomik dhe kulturor.

 1. f) Mospërfshirja e shqiptarëve në njësitë speciale të policisë dhe ushtrisë

Përmes diskriminimit të hapur, pushteti i trajton shqiptarët si qytetarë të rendit të dytë, si element i ,,rrezikshëm” dhe ,,armiqësor” për shtetin. Këtë e dëshmon edhe mospërfshirja e qytetarëve shqiptarë në njësitë speciale të ushtrisë dhe policisë në Maqedoni. Në disa nga këto njësi përfshirja e shqiptarëve është në nivelin zero (o)!

Përfundime

Këto dhe fakte të tjera na obligojnë që të kërkojmë nga institucionet ndërkombëtare të ndërmarrin masa konkretet për tejkalimin e kësaj gjendje, duke e dënuar hapur këtë diskriminim, si shkeleje të të drejtave dhe lirive themelore të njeriut, duke pasur parasysh se shqiptarët në Maqedoni asnjëherë gjatë historisë nuk kanë ushtruar dhunë, nuk kanë shprehur tendenca pushtimi, sundimi dhe diskriminimi ndaj popujve me të cilët bashkëjeton ndër shekuj, sidomos ndaj fqinjëve të tyre sllavë në Maqedoni.

Shqiptarët kanë qenë dhe janë faktor stabiliteti, paqeje dhe progresi në këtë shtet, duke kontribuar maksimalisht në zgjidhjen e të gjitha çështjeve të hapura të trashëguara nga e kaluara, në interes të paqes, stabilitetit, mirëbesimit, sigurisë dhe integrimit të Maqedonisë në strukturat euroatlantike, duke dëshmuar orientimin e tyre evropian, përkrah popujve të qytetëruar e paqedashës.

*Drejtuar Konferencës së IGFM, në Bon të Gjermanisë, e cila mbahet më 6- 8 prill 2018

https://www.tetovasot.com/2018/04/projekt-rezolute-per-eliminimin-e-diskriminimit-ne-baze-etnike-te-shqiptareve-ne-maqedoni/

“Ura e Drerit” pret të zbulohet nga vizitorët

Ura e Drerit bën që vizitorët të ndihen njëlloj sikur në rajonin e Detit të Zi në Turqi me malet, rrugët, ujëvarrat dhe rrëketë. Ajo i ngjan Urës së Mostarit, ndërkohë që është ndër shembujt më të rrallë të arkitekturës osmane në rajon

DIBËR – Ura historike e Drerit në fshatin Mogorçë të Dibrës në perëndim të Maqedonisë, pret të zbulohet nga vizitorët. E shtrirë mbi Lumin e Vogël (Mala Reka), ura ka arritur të sfidojë vitet e shumta që kanë kaluar që nga ndërtimi i saj.

Ura me një hark thuhet se është ndërtuar kah mesi i shekullit 18 ose nga ana e arkitektit Mimar Hayreddin, i cili po ashtu është arkitekti i Urës së Mostarit dhe nxënës i arkitektit Mimar Sinan.

Ura e Drerit bën që vizitorët të ndihen njëlloj sikur në rajonin e Detit të Zi në Turqi me malet, rrugët, ujëvarrat dhe rrëketë. Ajo i ngjan Urës së Mostarit, ndërkohë që është ndër shembujt më të rrallë të arkitekturës osmane në rajon.

Për urën nuk ka të dhëna të sakta në çështje si data e ndërtimit dhe forma e saj, ndërkohë që rreth saj ekzistojnë legjenda të shumta.

Sipas njërës nga legjendat, siç rrëfehet, një bej vendas i kohës ballafaqohet me një dre shumë të bukur dhe magjepsës teksa ishte në gjueti. Beji, i cili vazhdimisht vrapon pas drerit i cili ik, e zë më në fund në brigjet e Lumit të Vogël.

“Ura e Drerit” pret të zbulohet nga vizitorët

Ura historike e Drerit në fshatin Mogorçë të Dibrës në perëndim të Maqedonisë, pret të zbulohet nga vizitorët. E shtrirë mbi Lumin e Vogël (Mala Reka), ura ka arritur të sfidojë vitet e shumta që kanë kaluar që nga ndërtimi i saj. ( Vedat Abdul – Anadolu Agency )

 

 

Legjenda e cila flet për guximin e drerit vijon:

“Dreri i plagosur nuk e di saktë çfarë të bëjë, por në fund vendos të kërcejë në anën tjetër të lumit. Me një të kërcyer të papritur kalon në anën tjetër të lumit dhe aty ngordh. I mahnitur nga guximi i drerit, beji urdhëron ndërtimin e urës në atë zonë për nder të tij. Në këtë mënyrë, kjo urë simbolizon kërcimin e drerit drejt fatit”.

“Parajsa në tokë”

Ura, për të cilën janë thurur legjenda të ngjashme, paraqet atraksion në rajon me pamjen e saj mahnitëse.

Nga ana tjetër, rajoni sot është i famshëm me mjeshtërinj të ndërtimit, fama e të cilëve arrin edhe jashtë vendit.

Ura gjendet 120 kilometra larg kryeqytetit të Maqedonisë, Shkup, në mes Mavrovës dhe fshatit Koxhaxhik.

Megjithëse në disa periudha janë realizuar programe të ndryshme për promovim dhe rritjen e numrit të vizitorëve, ura ende nuk e gëzon interesimin e merituar.

Popullata lokale e cilëson këtë vepër historike si “parajsë në tokë”, ndërsa thonë se këtë vend e vizitojnë shpesh për të kaluar kohë të këndshme.

“Ura e Drerit” pret të zbulohet nga vizitorët

Ura e Drerit bën që vizitorët të ndihen njëlloj sikur në rajonin e Detit të Zi në Turqi me malet, rrugët, ujëvarrat dhe rrëketë. Ajo i ngjan Urës së Mostarit, ndërkohë që është ndër shembujt më të rrallë të arkitekturës osmane në rajon

11.04.2018

Gruevski në gjykatë, plot 11 orë dëgjoi “bombat” e përgjimeve

Ish-kryeministri dhe ish-lideri i VMRO-DPMNE, Nikolla Gruevski për 11 orë ka dëgjuar “bombat” e përgjimeve. Ai kishte hyrë në gjykatë në orën 9:30 dhe ka dalur sonte rreth orës 21:30, informon INA.

Në këtë seancë janë dëgjuar materialet e përgjimeve që kanë të bëjnë me rastin “Tanku” që ka të bëjë me blerjen e Benzit 600 mijë euro gjatë qeverisjes së tij.

Avokati I tij, Shterjo Zikov ka theksuar se në praktikën e gjyqësisë në Maqedoni deri tani nuk ka pasur seancë të tillë maratonike. Sipas tij me këtë po bëhet presion ndaj të akuzuarve dhe mbrojtjes së tyre.

Nëse nuk zgjidhet çështja e emrit, Maqedonia do të jetë vëzhguese në NATO

Nëse palët negociouse nuk arrijnë marrëveshje të plotë për zgjidhjen e kontestit bilateral për emrin, ekziston mundësia që Shkupi të marrë vetëm statusin e vëzhguesit në NATO.

Këto janë parashikimet e deputetit të partisë opozitare greke Demokracia e Re, Nikitas Kaklamanis. Në një intervistë për radion 247, Kaklamanis, i cili është edhe nënkryetar i Kuvendit të Greqisë, ka thënë se vështirë mund të arrihet marrëveshje e plotë deri në korrik.

“Parashikimi im është se në Samitin e NATO-s, pasi që mendoj se deri atëherë nuk do të arrihet marrëveshje, mund të bjerë propozimi në tavolinë, siç ka kërkuar Greqia, posaçërisht për ndryshimet në Kushtetutë, mund të bjerë propozim në tavolinë dhe qeveria e Ciprasit dhe Kamenosit të pranoj atë, se në rregull, nuk është arritur marrëveshje e tërësishme por ta vendosim Shkupin në NATO si vëzhgues”, thotë Nikitas Kaklamanis, Demokracia e Re.

Ai ka kritikuar Qeverinë greke se nuk ka informuar partitë opozitare dhe nuk ka formuar linjë nacionale, posaçërisht para vizitës së Kociasit në Shkup.

“Do të ishte e udhës që zotri Cipras, personalisht ai t’i ftonte liderët e partive politike të thotë, kjo është ajo që e propozojmë ne, këtu gjëra na kanë propozuar shkupjanët, a mund të krijojmë një strategji nacionale para se Kocias të shkoj në Shkup? Kjo nuk ndodhi dhe ishte gabim”, thotë Nikitas Kaklamanis, Demokracia e Re.

Ndërkohë, bashkëpartiaku i tij Jorgos Kumucakos, pas takimit me ministrin e Jashtëm grek, Nikos Kocias, deklaroi dje se pas këtij takimi është intensifikuar shqetësimi i tyre, duke shtuar se partia e tij mbetet fuqishëm në qëndrimin për nevojën e një zgjidhje komplete, gjithpërfshirëse dhe përfundimtare.

Një i vrarë dhe dy të plagosur nga një incident në Reçicë të Vogël

Organet e rendit njoftojnë se një person u vra dhe dy të tjerë u plagosën të enjten në mbrëmje në Reçicë të Vogël të Tetovës. Por, nuk dihen hollësitë dhe motivet e këtij incidenti që ka ndodhur në afërsi të selisë së Bashkimit Demokratik për Integrim.
Të plagosurit janë dërguar për trajtim në spitalin e Tetovës dhe në Klinikën universitare të Shkupit.
Policia njofton se ka ndaluar dy persona të dyshuar për sulmin me armë zjarri ndërkohë që është vënë në ndjekje të një makine.
Burime jozyrtare thonë se viktima dhe dy të plagosurit janë nga Kumanova.
Në rrjetet sociale dhe nëpër disa gazeta e portale në gjuhën shqipe thuhej se pjesëmarrësit në këtë incident ishin aktivistë të BDI-së, por partia shqiptare në pushtet i hodhi poshtë këto njoftime.
BDI-ja përmes një komunikate përgënjeshtron “çdo informacion lidhur me atë se sot në Bashkimin Demokratik për Integrim ka patur përleshje apo incident.”
“Ne si subjekt politik nuk kemi dhe nuk mund të kemi përgjegjësi për incidentet eventuale që nuk kanë të bëjnë me Bashkimin Demokratik për Integrim dhe për Bashkimin Demokratik për Integrim”, thekson komunikata.

Avokati i familjarëve të Almirit reagon ndaj vendimit të gjykatës

Avokati i familjes së Almir Aliut, Asmir Alispahiq është shprehur i dëshpëruar nga dënimi prej vetëm 6 viteve për Boban Iliqin, vrasësin e Almirit katërvjeçar nga Kumanova.

Sipas tij gjykata nuk i mori parasysh rrethanat se bëhet fjalë për rast me viktimë fëmijë i pafajshëm.

“Madje gjykatësja guxoi të dënojë edhe babain, xhaxhin dhe kushëririn e Almirit. Ky është edhe një rast i montuar në vargun e rasteve të montuara, fillimisht nga Prokuroria në Kumanovë, e sot edhe në Gjykatën e Kumanovës.

Si jurist do të vazhdoj të luftoj edhe më tej të dëshmoj se kjo që po e them është e vërtetë”, theksoi Alispahiq, raporton Gazeta Lajm.

Alispahiq tha se vërehet qartë se gjykatat në Maqedoni shqiptojnë dënime tendencioze kur bëhet fjalë për viktima shqiptare.

Rasti “Almiri”, Boban Iliq dënohet me 6 vjet burg

Gjykata e Kumanovës sapo shpalli aktgjykimin përmes të cilit të akuzuarit Boban Iliq i shqiptoi dënim me 6 vjet heqje lirie. Ndërkohë babai i Almirit, Sedat Aliu u dënua me 6 muaj burg, Abdulla Aliu, 9 muaj burg dhe Sami Demiri 9 muaj heqje lirie.

“Është turp që për një vepër të këtillë serioze të shqiptohet dënim prej 6 vitesh. Gjykata nuk ka marrë parasysh shumë fakte, përfshi edhe jetën e vogëlushit Almir Aliu, madje që vendimi të jetë edhe më skandaloz, gjykata shqiptoi dënim edhe për babin dhe familjarët e Almirit”, Asmir Alispahiç, avokat duke konstatuar se  ekziston  problem serioz kur vjen në shprehje drejtësia ndaj përfaqësuesve të etnitetit shqiptarë.

Maqedoni: Tërhiqen nga qarkullimi tekstet me albanofobi dhe seksizëm

Drejtori i Agjencisë për të rinj dhe sport, Darko Kaevski në konferencën e sotme për shtyp theksoi se komisioni që ka bërë zgjedhjen e materialit për botim ka qenë e detyruar të bëjë zgjidhje të poezive dhe ta informojë atë si drejtor, në rast se ka sugjerime ose vërejtje. Ai i dënoi tekstet që përhapin diskriminim dhe urrejtje.

“Detyrimisht të ketë përgjegjësi profesionale, duhet të dihet kush ka heshtur në lidhje me këto përmbajtje dhe ka lejuar kjo të ndodhë. Nuk ka më vend për përhapje të urrejtjes dhe diskriminimit. Do të bëjmë çka është e mundur nën ingerencat tona për të gjetur fajtorin.”, tha Kaevski, shkruan Telegrafi.

Pasi që kërkoi falje për veprimin skandaloz të botimit të teksteve me përmbajtje albanofobe dhe seksiste, Kaevski tha se botimet do të hiqen nga qarkullimi dhe diçka e këtillë nuk do të përsëritet në të ardhmen.

Burgu i Manastirit në Maqedoni si i Guantanamos, torturohen tre të burgosur shqiptarë

Burhan Saliu, Osman Osmani dhe Rexhep Memishi, janë tre të burgosurit të cilët që të enjten kanë filluar grevë urie në burgun e Manastirit. Ata ankohen për kushtet e vështira, torturë psikologjike dhe diskriminim në bazë religjioze dhe etnike. TV21 në telefon bisedoi me të burgosurit që po mbajnë grevë.

“Dua të ju them se kushtet janë shumë të këqija. Po më mbajnë të izoluar dy vite në dhomë 4 me 4. Kushtet janë shumë të këqija. Gjithashtu familja ime është shumë larg, nga Shkupi udhëtojnë për në Manastir.

400 kilometra me fëmijë të vogël. Djali më nuk më njeh. Edhe kjo gjithashtu ndikon shumë në psiken time dhe andaj kam filluar grevë.” “Më mbajnë katër muaj të izoluar. Nuk kanë të drejtë të më mbajnë të izoluar, por ja, po më mbajnë. Dhe ju lutem, shikoni nëse mundeni të bëni diçka për ne.

Të dalim prej këtu dhe të na transferojnë në Kumanovë”, thanë disa të burgosur në burgun e Manastirit. Nga burgu i Manastirit thonë se nuk kanë të drejtë të japin deklarata për mediat, andaj na udhëzuan që pyetjet tona t‘i parashtrojmë në Drejtorinë për zbatimin e sanksioneve, por deri më sot nga drejtoria, nuk morëm përgjigje. “Sipas tre të burgosurve, kushtet në burgun e Manastirit janë të ngjashme me burgun famëkeq “Guantanamo”.

Ata kërkojnë që të gjithë të solidarizohen për përmirësimin e gjendjes. Burgu i Manastirit ka kapacitet për 60 persona në pjesën e burgut dhe 22 persona në repartet për paraburgim”. Imami, Rexhep Memishi është dënuar me shtatë vjet burg pas aksionit anti-terrorist të MPB-së në vitin 2015. Ai ankohet se në mënyrë të padrejtë mbahet në burgun komunal, për shkak se në këtë burg dënimin e vuajnë vetëm personat e dënuar deri në tre vjet.

“Për dënim prej shtatë viteve po e vuaj dënimin në këtë burg që është burg komunal. Nuk ka kushte për dënimet që zgjasin shtatë vjet. Andaj do ju lusja që të dërgoni kërkesë deri tek avokati i popullit të Maqedonisë, që të vijë të na vizitojë”, tha Rexhep Memishi, i burgosur në burgun e Manastirit.

Avokati i popullit Ixhet Memeti, gjatë prezantimit të raportit vjetor për vitin 2017 dje deklaroi se nuk ka pasur përmirësim të të drejtave të njeriut në vitet e kaluara. Edhe pse ka ngritur pesë padi penale kundër pjesëtarëve të MPB-së, megjithatë nuk ka pasur epilog juridik. Memeti thotë se kanë reaguar edhe për sjelljen e nëpunësve nëpër burgje. “Vetëm për njërën ka akuzë, të tjerat janë refuzuar.

Flas vetëm për vitin 2017. Të mos flas për paditë tona kundër nëpunësve të cilët punojnë nëpër burgje. Të njëjtë me arsyetime të çuditshme dhe pa hetim, refuzohen. Ministria për punë të brendshme, shpesh herë informon se kanë vepruar në përputhje me ligjet”, tha Ixhet Memeti, Avokati i Popullit.

Kushtet e mjerueshme në burgjet e Maqedonisë u përmendën edhe në raportin vjetor të vitit të kaluar të Avokatit të popullit. Për problemet në qelitë e burgjeve, Avokati i popullit i ka njoftuar edhe Kombet e Bashkuara./Tv21

Zaev: Ligji i gjuhëve do të dërgohet në Gjykatën Kushtetuese

Shumica parlamentare do të ngrejë iniciativë në Gjykatën Kushtetuese në lidhje me vendimin e presidentit Gjorgje Ivanov, i cili vazhdon të refuzojë të nënshkruajë dekretin e ligjit për përdorimin e gjuhëve. Këtë e paralajmëroi kryeministri Zoran Zaev në një konferencë për shtyp.

Ai druan se Ivanovi mund të bllokojë në këtë mënyre edhe ligjet e tjera reformuese. Por sipas Zaevit, Kushtetua obligon presidentin që ta nënshkruajë dekretin e ligjit të gjuhëve që është rivotuar në Kuvend me shumicë votash, pas kthimit të parë nga ana e presidentit, transmeton alsat –m.

“Gjykata Kushtetuese të na tregojë se çfarë mundë të bëhet në një rast të tillë, për arsye se siç thash, se mund të ndodhë që Presidenti të vendosë që të mos i nënshkruaj 30 ligjet e ardhshme dhe të njëjtat duhet që përsëri të votohen.

E pas rivotimit, Kushtetuta është e qartë. Presidenti është i detyruar që ta nënshkruaj dekretin.

Ai mund të vendosë edhe që mos ta nënshkruajë dhe në këtë rast ne e bllokojmë demokracinë. Pra një nga mundësitë është edhe iniciativa para Gjykatës Kushtetuese”, tha Zaev.

Regjistrimi i popullsisë në vitin 2020

Regjistrimi i popullsisë planifikohet të mbahet në vitin 2020 dhe do të shfrytëzohet metodë e kombinuar, që nënkupton njëkohësisht implementim në terren përmes intervistës në katër sy dhe shfrytëzim të të dhënave nga bazat e të dhënave të cilat tashmë ekzistojnë në shtet.

Këtë e thotë drejtori i Entit shtetëror për statistikë, Apostoll Simovski në intervistë për BIRN.

Ai pohon se nuk do të shfrytëzojë kurrfarë presionesh, posaçërisht jo politike, sepse vlerëson se regjistrimi nuk duhet të japë pasqyrë vetëm për gjendjen etnike në një shtet, por përfshin shumë segmente nga të cilat mund të shihet zhvillimi, stagnimi ose kthimi prapa i një shoqërie.

“Në vitin 2019 do të kemi zgjedhje presidenciale, ndërsa në vitin 2021 zgjedhje parlamentare, prandaj vendosëm se më mirë regjistrimi të bëhet në vitin 2020, kur nuk do të ketë turbulenca të mëdha politike”, thekson Simovski, duke shtuar se në vitin 2019 do të bëhej regjistrim provë në disa pjesë të vogla territoriale të shtetit, me qëllim që të testohet se si do të rrjedhë procesi.

Regjistrimi do të kushtonte 8,5 milionë euro dhe sipas njeriut të parë të Entit shtetëror për statistikë fusha për “përkatësinë etnike” aspak nuk duhet të jetë pjesë e materialit regjistrues, siç është rasti në shumë shtete.

“Nga pikëpamja statistikore, përkatësia etnike dhe fetare nuk luajnë kurrfarë roli, sepse këto janë kategori të ndryshueshme dhe unë angazhohem këto dy kategori të mos jenë pjesë e rregullores së ardhshme, por vetëm pjesa për gjuhën amë të personave të cilët do të regjistrohen. Gjuha që flitet në familje është kategori e obligueshme dhe ajo gjithsesi do ta regjistrojmë. Gjuha, para së gjithash, është e nevojshme për shkak të planifikimit të arsimit”, thotë Simovski.

Për regjistrimin e pasuksesshëm të vitit 2011, Simovski thekson se nëse nuk do të ishte ndërprerë, do të merrej numër joreal prej rreth tre milionë banorë.

“Ai ishte regjistrim politik, u formua Komisioni Shtetëror për Regjistrim, i cili ishte trup politik, ndërsa i cili konfom Ligjit të miratuar duhej ta zbatojë Regjistrimin, derisa ne si Ent për Statistikë praktikisht ishim vetëm dhënës të shërbimeve të atij Komisioni. Për dallim prej atëherë, tani ne do ta udhëheqim punën, ne do të jemi ata që do ta zbatojnë regjistrimin, konform Ligjit për statistikë shtetërore”, thekson Simovski.

Ai pohon se nuk do të shfrytëzojë kurrfarë presionesh, posaçërisht jo politike, sepse vlerëson se regjistrimi nuk duhet të japë pasqyrë vetëm për gjendjen etnike në një shtet, por përfshin shumë segmente nga të cilat mund të shihet zhvillimi, stagnimi ose kthimi prapa i një shoqërie.

Sipas tij, një pjesë e regjistrimit duhet të jenë edhe personat të cilët nuk jetojnë në vend, që të fitohet fotografi për numrin e mërgimtarëve.

“Pritjet e mia janë se se në regjistrim që vijon do të marrim fotografi për popullatën që nuk do të na pëlqejë. Do të zbulojmë se kemi shpërngulje të madhe nga shteti, që është realitet të cilin duhet ta pranojmë”, thotë Simovski.

Mali i Zi, për herë të parë një grua kandidate për postin e presidentit

Ne duhet ta forcojmë Malin e Zi dhe ta përshpejtojmë rrugën e tij drejt integrimit në BE, tha mes tjerash Vuksanoviç

PODGORICË – Draginja Vuksanoviç nga Partia Socialdemokratike e Malit të Zi (SDP), ka dorëzuar sot kandidaturën e saj për zgjedhjet presidenciale në këtë vend, që pritet të mbahen më 15 prill, me çka është bërë gruaja e parë e cila do të sfidojë postin e kreut të shtetit.

Draginja Vuksanoviç, ështe bërë gruaja e parë kandidate në Mal të Zi, që kur vendi ka vendosur sistemin shumpartiak, meqë sot së bashku me bashkëpartiakët e saj, dorëzoi në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve rreth nëntë mijë nënshkrime.

“Sot është një ditë e rëndësishme për të ardhmen e Malit të Zi. Faleminderoj të gjithë që mbështetën kandidaturën time. Ne duhet ta forcojmë Malin e Zi dhe ta përshpejtojmë rrugën e tij drejt integrimit në BE”, tha mes tjerash Vuksanoviç.

Ajo tha se nuk do të heqë kandidaturën e saj, pavarësisht disa zërave që thonë se duhet tërhequr për të mirën e opozitës.

Zgjedhjet presidenciale në Mal të Zi mbahen më 15 prill, ndërsa kandidaturat mund të dorëzohen deri më datën 26 mars. aa

Bora pranverore befason Maqedoninë

Më së shumti borë dhe më ftohtë është në Mavrovë, ku shtresa e borës është shtatë centimetra dhe me temperaturë prej minus 6 gradë celsius

SHKUP – Moti sot në mëngjes në Maqedoni është i vrenjtur dhe i ftohtë me reshje të kohëpaskohshme të borës ndërsa në viset jugore reshjet janë kryesisht me shi.

Siç informojnë nga Drejtoria për punë hidrometeorologjike të Maqedonisë, më së shumti borë dhe më ftohtë është në Mavrovë, ku shtresa e borës është shtatë centimetra dhe me temperaturë prej minus 6 gradë celsius. Në Shkup temperatura është minus një gradë.

Sipas paralajmërimeve të meteorologëve, deri në fund të ditës do të mbajë mot i vrenjtur dhe i ftohtë me reshje të kohëpaskohshme të borës. Në viset jugore do të ketë reshje shiu dhe borës ndërsa në pjesën juglindore do të ketë shi.

Në më shumë vende reshjet do të jenë më të rrëmbyeshme dhe do të bie mbi 15 litra shi në një metër katror. Në pjesën më të madhe të shtetit do të formohet shtresë dëbore.

Temperatura maksimale sot në vend do të arrijë prej 1 deri në 6 gradë celsius. Në Shkup do të ketë mot të vrenjtur, me reshje të borës dhe me erë të dobët dhe të mesme nga drejtimi verilindor. Temperatura do të arrijë deri në 2 gradë celsius. aa

Rasti “Almiri”: Jep dorëheqje ministri i Drejtësisë i Maqedonisë

Bilent Saliu

 

 

Ministri i Drejtësisë i Maqedonisë, Bilent Saliu, ka dhënë dorëheqje nga posti për arsye morale, pas vendimit të Prokurorisë dhe Gjykatës së Kumanovës për rikualifikimin e një vepre nga “vrasje me paramendim” në “aksident komunikacioni me pasojë vdekjen”.

“Për shkak të lëkundjes së besimit në gjyqësor në rastin e vogëlushit Almir Aliu, unë si i pari i drejtësisë në vend, ndjej obligim moral të jap dorëheqje nga posti i ministrit të Drejtësisë, si akt që besoj se do të jetë sensibilizues edhe më i madh i vëmendjes së institucioneve dhe i gjithë shoqërisë në luftën e pakompromis për reforma në gjyqësor”, ka deklaruar Saliu, i cili në postin e ministrit ishte caktuar nga Bashkimi Demokratik për Integrim.

Bëhet fjalë për vrasjen e një fëmije 4-vjeçar, Almir Aliu, më 25 qershor të vitit 2016, që i kishte paraprirë një zënke banale mes autorit të krimit dhe familjarëve të viktimës.

Pas rrahjes mes tyre pranë urgjencës së qytetit, autori i veprës, Boban Iliq, kishte goditur me makinën e tij fëmijën, i cili kishte ndërruar jetë në vendin e ngjarjes.

Kjo vepër ka nxitur reagime të shumta në opinionin shqiptar, i cili kërkon dënimin me “vrasje” të autorit.

Reagimet janë përshkallëzuar pas vendimit të Prokurorisë që pas një viti të seancave gjyqësore të ndryshojë kualifikimin e veprës në “aksident” trafiku.

Përplasjet kanë vazhduar edhe në Prokurorinë e Lartë dhe atë Republikane, ku ka pasur ndasi etnike mes prokurorëve shqiptarë dhe maqedonas.

Në shenjë pakënaqësie ndaj vendimit për rikualifikimin e rastit, të mërkurën para qeverisë janë paralajmëruar protesta me moton “Pranvera pa Drejtësi”.

Talat Xhaferi: Ligji i gjuhëve pritet të hyjë në fuqi, ai përmbyll ligjvënien që buron nga Marrëveshja e Ohrit

Kryetari i parlamentit të Maqedonisë, Talat Xhaferi tha në një intervistë për Zërin e Amerikës se ligji i gjuhëve pritet të hyjë në fuqi dhe se ai përmbyll ligjvënien që buron nga Marrëveshja e Ohrit. Zoti Xhaferi thotë se ligji përafron statusin e qytetarëve në kuptim të të drejtave të tyre kolektive në Maqedoni. Në një intervistë me Zërin e Amerikës, zoti Xhaferi foli edhe për këtë dhe për zhvillime të tjera aktuale në Maqedoni.

Kryetari i parlamentit të Maqedonisë thotë se në kontekstin e ligjvënies të gjitha procedurat janë përmbyllur për ligjin e gjuhëve dhe ligji i miratuar duhet të zbatohet. Ndërsa paralajmërimin e presidentit Ivanov për të mos e dekretuar ligjin, e vlerëson si moszbatim të detyrimit kushtetues dhe çështje të përgjegjësisë së presidentit.

“Unë nuk dua të komentoj çështjet e përgjegjësisë për faktin që kushtetuta nuk lë hapësirë alternative për të zgjedhur se a do ta nëshkruajë ose jo ligjin. Ai është i obiguar konform nentit 75 të kushtetutës. Për momentin, unë jam duke pritur kohën e paraparë me kushteutë dhe ligjet përcjellëse; Nëse në rastin e parë afati është shtatë ditor, me analogji edhe në këtë rast duhet të ketë atë përkufizim, për faktin që është detyrim dhe detyrimi nuk ka afat dhe kushtetuta nuk parasheh afate për zbatimin e saj. Dmth. është obligim i prerë i tij. Në këtë drejtim, janë çështje të zbatimit dhe të ekzekutimit të normave ligjore, që është kompetencë e pushtetit ekzekutiv”, tha ai.

I pyetur lidhur me incidentin e nxitur nga ish-kryeministri Nikolla Gruevski gjatë votimit të ligjit për gjuhët dhe sjelljet e tij të dhunshme, kryetari i parlamentit tha se rregullorja e parlamentit nuk parasheh ndonjë lloj sanksionimi.

“Ligjet tona nuk parashikojnë norma ndëshkuese për sjelljet e deputetëve brenda sallës plenare dhe për këtë arësye mendoj se nuk duhet as të mendohet në atë drejtim, për faktin që deputetët të vetmen përgjegësi që kanë është ajo morale dhe politike dhe përgjegjësia politike shprehet në zgjedhje parlamentare. Është fotografi e qartë se çfarë ndëshkimi ka marrë vetë Nikolla Gruevski në zgjedhjet parlamentare të 2016-ës dhe në ato lokale të 2017-ës”.

Në lidhje me njoftimet e VMRO-DPMNE-së se do të ngrejë një mocion votëbesimi për zotin Xhaferi për shkak të mënyrës së votimit të ligjit për gjuhët, zoti Xhaferi tha se VMRO-ja ka zgjedhur rrugën mediatike të komunikimit dhe se në parlament nuk ka një material të dorëzuar për këtë çështje.

Sa i përket tubimeve kërcënuese të përkrahësve të VMRO-DPMNE-së para shtëpive të ligjvënëse të Lidhjes Social Demokrate, zoti Xhaferi theksoi se kjo mënyrë nuk ka të bëjë me të drejtën e protestës apo të shprehjes së pakënaqësisë të caktuar me ligj.

“Në momentin kur ajo e drejtë shndërrohet në dhunë apo cenim të jetës dhe pronës së tjetërkujt, ajo nuk është më protestë dhe nuk është mendim ndryshe. Ajo është akt i dënueshëm dhe për atë kanë përgjegjësi institucionet përkatëse, të cilat duhet ta sigurojnë jetën dhe pronën, jo vetëm të deputetëve por edhe të çdo qytetari në Republikën e Maqedonisë. Është e patolerushme që në bazë të mendimit ndryshe, dikush të marrë drejtësinë në duart e veta. Këto veprime e rëndojnë edhe më tepër peshën e asaj që nënkupton kryerjen e një vepre të dhunshme”.

Zoti Xhaferi vlerëson se zhvillimet që ndërlidhen me mënyrën e dhunshme të protestave mund të kenë ndikime negative mbi vendimet e Brukselit për fillimin e bisedimeve të Shkupit për anëtarësit në Bashkimin Evropian.

“Ndërkaq, akti i miratimit të ligjit nuk mund të ketë ndikim negativ në vendimet e Komisionit Evropian, në aspektin e progres-raportit që pritet në prill të këtij viti, për faktin që nevoja për ligjin buron nga Marrëveshja e Ohrit, gjegjësisht nga kushtetuta e Republikës së Maqedonisë dhe me këtë përmbyllet edhe një çështje e ligjvënies në kuptimin e atij që është përcaktim legjislativ i Marrëveshes së Ohrit. Dhe, përkundrazi, miratimi i ligjit do të ndikojë pozitivisht në marrëdhëniet ndëretnike brenda Maqedonisë sepse përafron statusin e qytetarëve në kuptimin e të drejtave kolektive”, shprehet kryetari i Parlamentit të Maqedonisë.

Zaevi garanton proces të drejtë gjyqësor dhe zbardhje të vërtetë rastit të Almir Aliut

I pari Qeverisë i garantoi opinionit se organi ekzekutiv është duke ndjekur procesin nga afër dhe se nuk do të lejohen shkelje të ligjit, që sipas tij janë bërë tashmë në disa raste gjyqësore.

“Me vjen mirë që publiku e ndjek me vëmendje këtë proces. Zërat dhe reagimet e forta i bëjnë institucionet e sistemit më të kujdesshme qoftë ato të ekzekutivit apo pushteteve tjera lidhur me pakënaqësitë e qytetarëve. Qeveria me kujdes e ndjek këtë proces. Nuk dua që të jap mesazh për përzierje në punën e sistemit gjyqësor por ju them se nuk do të bëhemi memec në këtë rast dhe për asnjë rast tjetër nëse drejtësia e merituar nuk vjen në vend” – deklaroi kryeministëri Zoran Zaev.

Nga ana tjetër Ministria e Drejtësisë dënon zhvillimet në Prokurori Publike duke potencuar se në prag të reformave është e papranueshme që zbatuesit e ligjit të veprojnë në mënyrë të tillë.

“Unë apeloj që të gjithë zbatuesit e ligjit të respektojnë dhe të vënë në zbatim çdo shkronjë të ligjit me qëllim që shteti i së drejtës të vihet në funksion” – tha Bilen Saliji, Ministër i Drejtësisë.

Përveç Kryeminsitrit Zaev, në rastin e Almirit proces të drejtë gjyqësorë kërkuan edhe partitë parlamentare duke dënuar në të njëjtën kohë rikualifikimin e veprës nga “vrasje” në “vepër të rëndë kundër sigurisë së njerëzve dhe pronës në komunikacion”.

Buka në Maqedoni me kripësinë më të lartë në botë

Shkalla më e lartë e kripësisë sipas shteteve është në bukën e bardhë të prodhuar në Maqedoni, e cila posedon 1,42 gram kripë në çdo 100 gramë bukë

Një hulumtim i Aksionit Botëror për Kripën dhe Shëndetin (WASH) tregoi se disa bukë përmbajnë kripë në sasi të afërt me atë të ujit të detit.

Sipas kësaj, shkalla më e lartë e kripës në bukë është ajo e Maqedonisë, me 1,42 gram në çdo 100 gramë.

WASH, hulumtimin e bërë në partneritet me Universitetin Queen Mary të Londrës, ku është hulumtuar përmbajtja e bukës si një burim i rëndësishëm i ushqimit, e publikoi në ueb faqen e saj.

Në hulumtim janë ekzaminuar sasitë e kripës në mbi dy mijë lloje të bukëve në 32 shtete të ndryshme.

Shkalla më e lartë e kripësisë sipas shteteve është në bukën e bardhë të prodhuar në Maqedoni, e cila posedon 1,42 gram kripë në çdo 100 gram, ndërsa ajo e Kinës me 0, 65 gram kripë në çdo 100 gramë është me kripësi më të ulët.

Më së shumti kripë është gjetur në një lloj buke të prodhuar në Kanada, e cila ka 2,65 gramë kripë në çdo 100 gramë. Kjo sasi është tejet e afërt me atë në ujin e detit, ku në çdo 100 gram ka 3,5 gram kripë.

Organizata Botërore e Shëndetësisë paralajmëron që konsumi ditor i kripës te personat e rritur nuk duhet të kalojë mbi 5 gramë në ditë, ndërsa tek ata nën shtatë vjeç nuk duhet të kalojë mbi 2 gramë. aa

Në mungesë të fakteve mbyllet rasti “Sopoti”

Kryeprokurorja Speciale e Maqedonisë, Katica Janeva. Foto nga arkivi

Prokuroria Speciale në Maqedoni ka mbyllur rastin “Sopoti”, në mungesë të fakteve lidhur me akuzën për terrorizëm për 11 banorët e fshatit Sopot të Kumanovës. Ata ishin dënuar me mbi 150 vjet burg për një shpërthim që kishte ndodhur në fshatin e tyre, që ndodhet afër kufirit me Serbinë. Nga shpërthimi i një mine kishin humbur jetën dy ushtarë polakë të forcave të NATO-s dhe një shoqërues civil.

Për këtë akt ishin arrestuar dhjetëra banorë të këtij fshati të cilët ishin shpallur fajtor për veprën terrorizëm, por pas reagimeve të shumta dhe dëshmive të reja, ata janë shpallur të pafajshëm.

Në këtë kanë ndikuar edhe materialet e përgjuara telefonike, të publikuara nga kryeministri i tanishëm i Maqedonisë, Zoran Zaev, në kohën kur ishte lider i opozitës në vitin në vitin 2015.

Në një nga bisedat e publikuara, ish-ministrja e Punëve të Brendshme, Gordana Jankullovska dhe ish-shefi i policisë sekrete, Sasho Mijalkov kishin pranuar se banorët e këtij fshati ishin dënuar në mungesë të provave.

Mitropoliti Agatangel: Ligji i gjuhëve u soll në mënyrë jonjerëzore, mbështesim presidentin Ivanov

Edhe mitropoliti Agatangel ka reaguar për votimin e Ligjit për përdorimin e gjuhëve. Ai thotë se populli ortodoks është i tmerruar nga dhuna e demokracisë, që sipas tyre e ka organizuar Talat Xhaferi.

“Mbështesim plotësisht presidentin e Maqedonisë, Gjorge Ivanov, që të mos e nënshkruajë dekretin e ligjit antishtetëror dhe antikushtetues, i cili u sool në mënyrë jocivilizuese dhe vazele”, thotë Agatangel.

Ai më tej thotë se deputetët që e votuan Ligjin e gjuhëve nuk mund të konsiderohen si përfaqësues të popullit, pasi sipas tij, kanë shkelur rendin kushtetues.

Zaev: Me ligjin për gjuhët nuk humb askush

Në një video-paraqitje për opinionin, kryeministri Zaev tha se Ligji për përdorimin e gjuhëve është në përputhje me Kushtetutën dhe amendamentin e 5 të saj, miratuar 17 vite më parë

SHKUP – Në një video-paraqitje për opinionin kryeministri i Maqedonisë, Zoran Zaev deklaroi se Ligji për përdorimin e gjuhëve është në përputhje me Kushtetutën dhe amendamentin e 5 të saj, miratuar 17 vite më parë.

“Askush nuk është dhe nuk mund të jetë mbi ligjin”, tha Zaev vetëm një ditë pas miratimit të tij në Kuvend në një atmosferë të tensionuar.

Në adresimin e tij, Zaev thotë se ligji në fjalë është një garanci për përdorimin e gjuhës maqedonase ndërkohë që paraqet një kontribut serioz për konceptin “Një shoqëri për të gjithë qytetarët”.

Duke bërë thirrje për shmangie nga politikat të cilat krijojnë ndarje, përçarje dhe konflikt, kryeministri i Maqedonisë kërkoi përkushtim për rrumbullakimin e reformave në shtet.

Sipas tij, kjo është një vlerë evropiane e cila mori përkrahjen e qytetarëve fillimisht në zgjedhjet parlamentare dhe më vonë në ato lokale.

“Kjo vlerë, Maqedonia vend i të gjithë qytetarëve, është një koncept si dhe një udhërrëfyes drejt së ardhmes sonë. U përcaktuam për politika të cilat po ndërtojnë Republikën e Maqedonisë si një shtet qytetar për të gjithë ata që jetojnë në të, maqedonasit, shqiptarët, turqit, serbët, vllehët, romët, boshnjakët dhe të gjitha komunitetet tjera”, thotë Zaev në video-paraqitjen e tij.

Me avancimin e të drejtës për përdorimin e gjuhëve, thotë ai, nuk humb askush, por vetëm krijohen kushte për komunikim më të mirë mes qytetarëve dhe institucioneve.

“Është koha që të hedhim poshtë politikat e ndarjeve, grindjeve dhe konflikteve, e që janë në kundërshtim me vlerat tona evropiane. Obligimi dhe përgjegjësia jonë do të duhet të jenë interesi i të gjithë qytetarëve, pa përjashtim”, thotë kryeministri Zaev, në paraqitjen e tij publike, lidhur me ligjin për përdorimin e gjuhëve.

Kujtojmë se dje me 64 vota për, asnjë kundër dhe asnjë të përmbajtur, Kuvendi i Republikës së Maqedonisë votoi Ligjin për përdorimin e gjuhëve, në lexim të tretë.

Ligji për përdorimin e gjuhëve u votua sërish në Kuvend, pasi ai nuk u dekretua nga presidenti i Maqedonisë, Gjorge Ivanov, me arsyen se është antikushtetues. Pas kësaj, deputetët e VMRO-DPMNE-së, dorëzuan në Kuvend 35.569 amendamente, me të cilat duan të dëshmojnë se i njëjti ligj është jo-kushtetues dhe të tërhiqet.

Me ligjin për përdorimin e gjuhëve, siç bëjnë të ditur nga Ministria e Drejtësisë së Maqedonisë, parashikohet që në të gjitha organet e pushtetit shtetëror të këtij shteti, krahas gjuhës maqedonase dhe shkrimit të saj, gjuhë zyrtare të jetë edhe gjuha që e flasin 20 për qind e qytetarëve të Maqedonisë dhe alfabeti i saj, që në këtë rast është gjuha shqipe.

Maqedoni: Ja si dhe ku është zyrtare gjuha shqipe (Dokument)

Kuvendi i Maqedonisë dje votoi Ligjin për përdorimin e gjuhëve në leximin e tretë, në një atmosferë të tensionuar.

Ky Ligj kryesisht ka të bëjë me avancimin dhe përdorimin më të gjërë zyrtar të gjuhës shqipe, si gjuhë e dytë zyrtare në vend.
Derisa pritet që të hyjë në fuqi miratimi i këtij ligji, pak a shumë është e njohur përmbajtja e tij.
Më poshtë mund të lexoni detaje nga ligji, por edhe linkun e plotë ku është ligji në tërësi.
Neni 1
(1) Në tërë territorin e Republikës së Maqedonisë dhe në raportet e saja ndërkombëtare gjuhë zyrtare është gjuha maqedonase dhe alfabeti i saj cirilik.
(2) Gjuhë tjetër që e flasin më së paku 20% e qytetarëve, gjithashtu, është gjuhë zyrtare dhe shkrimi i saj (shqip) në pajtim me këtë ligj.
(3) Në të gjitha organet e pushtetit shtetërorë në Republikën e Maqedonisë, institucionet qendrore, ndërmarrjet publike, agjencitë, drejtoritë, organizata dhe ente, komisione, persona juridik që kryejnë autorizime publike në pajtim me ligjin dhe institucione tjera, gjuhë zyrtare përveç gjuhës maqedonase dhe shkrimit të saj është edhe alfabeti dhe gjuha që flasin 20% e qytetarëve të Republikës së Maqedonisë, në mënyrën e përcaktuar me këtë ligj.
(4) Në njësitë e vetëqeverisjes lokale gjuha dhe shkrimi që e përdorin më së paku 20% e qytetarëve është gjuhë zyrtare, përveç gjuhës maqedonase dhe alfabeti I saj cirilik. Për përdorimin e gjuhëve dhe alfabetin që e përdorin më pak se 20% e qytetarëve në njësitë e vetëqeverisjes lokale, vendosin organet e njësive të vetëqeverisjes lokale.
(2) Në pajtim me të drejtën e qytetarëve për ta përdorur cilën do prej gjuhëve zyrtare të nenit 1 paragrafi (1) dhe (2) të këtij ligji, në procedurat gjyqësore, administrative, përmbaruese, procedurave para hetimore dhe hetimore, procedurave penale dhe procedurave për kundërvajtje, procedurës kontestimore dhe jashtëkontestimore, procedurave për zbatimin e sanksioneve dhe procedurave tjera të parapara me ligje tjera, gjykatat, prokuroritë publikë dhe të gjitha organet, subjektet dhe institucionet tjera janë të obliguara ta mundësojnë shfrytëzimin dhe përdorimin e
cilësdo gjuhë zyrtare nga neni (1) dhe dhe alfabetin e saj cirilik dhe gjuhën të cilën e flasin më së paku 20% e qytetarëve në RM dhe alfabetin e saj.
(2) Markat postare, fletëpagesat, raportet fiskale që dalin nga institucionet e nenin 1 paragrafi (3) dhe neni 2 paragrafi (3) të këtij ligji, banderolat, shkruhen në gjuhën maqedonase dhe alfabetin e saj cirilik dhe gjuhën të cilën e flasin më së paku 20% e qytetarëve dhe shkrimin e saj.
(3) Uniformat e policisë; zjarrfikësve; shëndetësisë; në Shkup dhe në komunat në të cilat së paku 20% e qytetarëve flasin gjuhë zyrtare ndryshe nga gjuha maqedonase janë të shkruara në gjuhën maqedonase dhe alfabetin e saj cirilik si dhe në gjuhën të cilën e flasin së paku 20% e qytetarëve në Republikën e Maqedonisë dhe alfabetin e saj.
Neni 9
(1) Në procedurat gjyqësore, administrative, përmbaruese, procedurat për ekzekutimin e sanksioneve, para hetimore dhe hetimore, procedurat penale dhe për kundërvajtje, procedurat kontestimore dhe jashtëkontestimore si dhe procedurat tjera para gjyqeve, prokurorive publike si dhe të gjitha organeve tjera, trupave dhe institucioneve, aplikohet gjuha maqedonase dhe alfabeti i saj cirilik si dhe gjuha të cilën e flasin së paku 20% e qytetarëve dhe alfabeti I saj.
(4) Institucionet e cekura në paragrafin (1) të këtij neni janë të detyruara të mundësojnë përkthim të të gjitha dokumenteve të nevojshme dhe materialeve si dhe përkthim simultan të prononcimeve, deklaratave dhe seancave në punën apo procedurën të cilat udhëhiqen.
(5) Mossigurimi i përkthimit të të gjitha dokumenteve të nevojshme dhe materialeve gjegjësisht mossigurimi I përkthimit simultan përgjatë gjithë procedurës paraqet shkelje thelbësore të procedurës.
Neni 10
(1) Në procedurë para noterit, dokumentet dhe verifikimet materiale mund të lëshohen në gjuhën maqedonase dhe alfabetin e saj dhe në gjuhën të cilën e flasin së paku 20% e qytetarëve në RM dh alfabetin e saj. (2) Po ashtu edhe në procedurën para përmbaruesit…
Neni 11
(1) Institucionet kompetente për menaxhimin e institucioneve për ekzekutim të sanksioneve si dhe vetë institucionet kompetente për zbatimin e sanksioneve (burgje) janë të detyruara në komunikim dhe procedurë të zbatojnë gjuhën maqedonase dhe alfabetin e saj si dhe në gjuhën të cilën e flasin së paku 20% e qytetarëve në RM dhe alfabetin e saj nëse personi për të cilin bëhet fjalë e flet gjuhën të cilën e flasin së paku 20% e qytetarëve në RM.
Neni 13
Dokumentet personale me kërkesë personale shtypen edhe në shqip….sqarimi si më poshtë: (1) Qytetarëve të cilët flasin gjuhë ndryshe nga gjuha maqedonase e cila gjuhë nuk është gjuhë të cilën e flasin 20% të qytetarëve të Republikës së Maqedonisë, me kërkesë të tyre personale, formulari i pasaportës dhe fletudhëtimi shtypen edhe në gjuhën dhe alfabetin të cilin e përdor qytetari.
Neni 15
(1) Në mbledhjet e Komisionit shtetërorë zgjedhorë dhe komisionet komunale zgjedhore do të përdoret gjuha shqipe apo siç shkruhet në ligj së paku 20% të qytetarëve flasin gjuhë zyrtare të ndryshme nga gjuha maqedonase gjatë realizimit të zgjedhjeve në punën dhe procedurat e të gjitha komisioneve, dhe trupave tjerë dhe institucioneve në mënyrë të barabartë, përdoren dhe zbatohen gjuha maqedonase dhe alfabeti I saj cirilik dhe gjuha të cilën e flasin së paku 20% të qytetarëve dhe alfabetin e saj.
Neni 16
(1) Emri I rrugës, sheshit, urës dhe objekteve tjera infrastrukturore në të gjithë njësitë e vetëqeverisjes lokale te të cilat 20% e qytetarëve flasin gjuhë ndryshe nga gjuha maqedonase dhe në Shkup shkruhet në gjuhë maqedonase dhe alfabetin e saj cirilik si dhe në gjuhën të cilën e flasin së paku 20% e qytetarëve dhe alfabetin e saj si dhe në gjuhë të cilat janë gjithëpërfshirëse nga bashkësia ndërkombëtare.
(2) Në vendkalimet kufitare të Republikës së Maqedonisë si dhe aeroportet në rajonet ku 20% e qytetarëve flasin gjuhë të ndryshme nga gjuha maqedonase, titujt e institucioneve mbishkrimet tjera dhe udhërrëfyesit shkruhen në gjuhë maqedonase dhe alfabetin e saj cirilik si dhe në gjuhën që e flasin së paku 20% e qytetarëve dhe alfabetin e tyre.
Neni 18
(1) Për të realizuar qëllimet e këtij ligji, promovimin, mbrojtjen dhe zbatimin e njëtrajtshëm të gjuhës zyrtare që e flasin 20% të qytetarëve të Republikës së Maqedonisë dhe alfabetin e saj, themelohet Agjenci për zbatim të gjuhës të cilën e flasin më së paku 20% e qytetarëve të Republikës së Maqedonisë.
Neni 20
(1) Për monitorim të zbatimit të plotë dhe të përpiktë të dispozitave të këtij ligji që kanë të bëjnë me përdorimin e gjuhës, formohet Inspektorat për përdorim të gjuhëve (në tekstin e mëposhtëm: Inspektorati) në përbërje të Ministrisë së drejtësisë me cilësi të personit juridik.
Neni 22
(1) Gjoba pre 4.000 deri 5.000 euro në kundërvlerë të denarit për kundërvajtje do t’ju shqiptohen organeve nga neni 1 paragrafi (3) dhe neni 2 paragrafi (3) si dhe gjitha institucioneve tjera për mosrespektim të dispozitave të këtij ligji.
(2) Gjoba nga 30% e gjobës së matur do t’i shqiptohet zyrtarit apo personit përgjegjës në organet e paragrafit 1 të këtij neni.

Po mbahet protestë për rastin e Almir Aliut

Sot në ora 11.00 para Kuvendit të RM-së, Iniciativa qytetare “Drejtësi për Almirin” do të vendos përkujtim për procesin e padrejtë gjyqësor për vrasjen e katër vjeçarit Almir Aliu.

Përkujtim identike do të vendoset edhe para Qeverisë së RM-së dhe para Ministrisë së drejtësisë së RM-së.

Protesta e sotshme i paraprinë datës së 15 mars, ku në ora 10:30 duhet të shprehet fjala përfundimtare për rastin e Almir Aliut. Avokati mbrojtës i Asmir Alispahiç shpreson që prokurorja e lëndës nuk do të kërkojë rikualifikim të veprës nga “vrasje” në “aksident komunikacioni me pasojë vdekjen”.

Pala mbrojtëse, gjegjësisht avokatët e familjes së Almir Aliut kërkojnë monitorim ndërkombëtarë të procesit gjyqësor ku u është nisur një shkresë ambasadave relevante në vend me kërkesën për inspektimin nga ana e tyre të procesit gjyqësor me qëllim anashkalimin e mundësime për gjykim jo të drejtë.

Sot seancë e re për “Monstrën”

Për sot është caktuar seancë e re për rastin “Monstra”. Në seancën e kaluar gjykatësi Ognen Stavrev angazhoi prokurorin Naum Panovski t’ia bashkëngjit edhe pjesën me të cilën ndiqet penalisht Sami Luta.

Rasti me vrasjen e pesëfishtë ka marrë dimension tjetër pasi lideri i LSDM-së Zoran Zaev paralajmëroi se do të ketë “bomba” që do të zbulojnë të vërtetën e kësaj vrasje.

Shkup: “marshi i të gjallëve” në kujtim të 7 144 hebrejve të deportuar para 75 vjetësh

Qindra njerëz nga Shkupi dhe vende të tjera, të ardhur edhe nga Izraeli e Gjermania marshuan sot nga qendra e Shkupit deri tek vendi që njihej si Monopoli, prej nga 7144 hebrej qenë ngarkuar në trena dhe dërguar në kampin e vdekjes së Treblinkës në Poloni, para 75 vjetësh. Pothuaj se se asnjë prej tyre nuk ishte kthyer i gjallë.

Maqedonia si asnjëherë më parë e shënon këtë datë përkujtimi të ndodhur në një kohë kur ky vend administrohej nga pushteti bullgar, bashkëpunëtor i nazizmit.

 Në “marshin e të gjallëve”, siç e kishin quajtur organizatorët dhe pjesëmarrësit kishte ardhur posaçërisht për këtë datë, kryeministri bullgar Bojko Borisov. Ishte edhe kryesuesi i Këshillit të Ministrave të Bosnjës, Denis Zvizdiç, i cili ndodhet për një vizitë në Maqedoni, pastaj zëvendës-kryeministri rumum dhe pjesëtarë të trupit diplomatik e të shoqatave të ndryshme jo vetëm nga Maqedonia.

Kryeministri maqedonas Zoran Zaev tha se prania e kryeministrave të Bullgarisë, Bosnjes dhe zëvendëskryeministrit rumun në këtë ceremoni paraqet një akt historik dhe civilizues evropian. “Të mos e harrojmë atë që ndodhi këtu; historia u përsëritet atyre të cilët bëhen të verbër ndaj të kaluarës”, tha ai.

Kryeministri Zaev tha se komuniteti hebraik u vu në shënjestër dhe u deportua për shkak të kulturës dhe traditës së tyre dhe për këtë morën dënime drakonike, duke u ndarë nga më të dashurit e tyre dhe nga jetët e tyre.

Kryeministri bullgar Bojko Borisov tha se intelektualët bullgarë mezi kishin arritur të shpëtonin rreth 48 mijë pjesëtarë të komunitetit hebre, për çka populli bullgar meriton lëvdata, siç tha. Ai po ashtu theksoi se ngjarja makabre e shfarosjes së hebrenjëve nuk duhet të harrohen.

Sipas historianëve, disa shqiptarë të Shkupit patën shpëtuar familje të tëra hebraike nga deportimi me forcë në kampet naziste të vdekjes.

Nga sot Maqedonia dhe Bosnja vetëm me letërnjoftime

“Sot Maqedonia dhe BeH dërguan edhe një mesazh të fuqishëm se në mënyrë serioze jemi përkushtuar në zhvillimin e marrëdhënieve miqësore në fqinjësi dhe në një rajon të bashkuar të drejtuar nga perspektivat evropiane”

SHKUP – Kryeministri i Republikës së Maqedonisë, Zoran Zaev dhe kryesuesi i Këshillit të Ministrave të Bosnjë e Hercegovinës (BeH), Denis Zvizdiq, deklaruan se nga sot qytetarëve të Maqedonisë dhe BeH-së do t’u lehtësohet lëvizja për kalimin e kufijve në të dy vendet vetëm me letërnjoftime.

Kryesuesi Zvizdiq, i cili është duke udhëhequr një delegacion të Këshillit të Ministrave të BeH-së, u prit me pritje solemne nga kryeministri Zaev para ndërtesës së Qeverisë, ndërsa delegacionet e të dy vendeve nënshkruan edhe bashkëpunim në fushën e arsimit dhe në atë të politikës së jashtme.

“Qytetarët e Maqedonisë do të hyjnë vetëm me letërnjoftime në BeH dhe qytetarët e BeH-së do të hyjnë vetëm me letërnjoftime në Maqedoni. Kjo tashmë është një praktikë që Maqedonia e ka krijuar me Serbinë dhe Shqipërinë ndërsa nga sot ajo vlen edhe për udhëtimet në BeH”, deklaroi kryeministri Zaev.

Zaev bëri të ditur se ky është hap i dytë konkret për lehtësimin e lëvizjes së qytetarëve të të dy vendeve, i cili vijon pas marrëveshjes tashmë të nënshkruar për njohjen e ndërsjellë të patent shoferëve.

Kryeministri maqedonas shtoi se në të ardhmen Maqedonia dhe BeH do të intensifikojnë bashkëpunimin edhe në fusha të tjera, të tilla si në fushën e bujqësisë, turizmit, ndërtimtarisë si dhe në fushën e mbrojtjes dhe policisë.

“Sot Maqedonia dhe BeH dërguan edhe një mesazh të fuqishëm se në mënyrë serioze i jemi përkushtuar në zhvillimin e marrëdhënieve miqësore në fqinjësi dhe në një rajoni të bashkuar të drejtuar nga perspektivat evropiane”, u shpreh Zaev.

Ndërkaq, kryesuesi Zvizdiq, tha se për të paraqet kënaqësi që është në vizitë në Republikën e Maqedonisë duke theksuar se takimet e tilla dërgojnë mesazhe të mira për tërë rajonin por edhe për Bashkimin Evropian (BE) drejt së cilës aspirojnë të dyja vendet.

Zvizdiç tha se BeH dhe Maqedonia ndoshta janë vendet më të ngjashme në rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe për shkak të kësaj, siç theksoi, shumë mirë merren vesh, kanë karakteristika të njëjta, janë vende të cilat kanë trashëgimi të pasur natyrore dhe kulturo-historike, vende në të cilat jetojnë më shumë popuj, më shumë religjione, vende me multikulturë të cilat tregojnë se religjionet e ndryshme dhe kombe mund t’i tejkalojnë problemet e së tanishmes dhe të bëjnë një plan për progres, përparim dhe lëvizje drejt atyre qëllimeve të cilat për ne janë të rëndësishme.

“Ballafaqohemi edhe me shumë probleme të ngjashme politike dhe ekonomike. Ajo që është me rëndësi për Republikën e Maqedonisë dhe BeH-së është se kemi një qëllim të njëjtë, qëllim kryesor, ndërsa ajo është lëvizja drejt BE-së e cila ende mbetet më e rëndësishme, emëruesi i përbashkët më i vogël për të gjitha vendet nga Ballkani Perëndimor dhe qëllim i cili paraqet kornizë për veprimin tonë të përbashkët”, tha Zvizdiq.

“Esenca ose përmbajtja e qëllimit është shumë i thjeshtë, ne duam paqe dhe prosperitet ekonomik për shtetet tona. Duam paqe dhe siguri për rajonin tonë. Duam të krijojmë ambient në të cilin potencialet tona natyrore dhe njerëzore ti vendosim në funksion të zhvillimit ekonomik dhe rritjes së standardit jetësor, duam ti mbajmë të rinjtë në shtetin tonë dhe sa më parë të jemi pjesë e sistemit ekonomik evropian dhe të sigurisë”, tha Zvizdiq.

Ai theksoi se ndërmjet BeH-së dhe Maqedonisë nuk ekzistojnë kurrfarë problemesh dhe se marrëdhëniet dypalëshe janë në nivel të lartë të bashkëpunimit dhe mirëkuptimit, për çka theksoi se dëshmojnë edhe marrëveshjet e nënshkruara sot.

Duke iu referuar marrëveshjes së kalimit të kufijve me letërnjoftime, Zvizdiq tha se me këtë marrëveshje praktikisht është rrumbullakuar ideja e rajonit të Ballkanit Perëndimor pothuajse me kapacitet të plotë.

“Atë që ne po flasim është veçanërisht i rëndësishëm për zhvillimin e mëtejshëm të bashkëpunimit ekonomik, që është rreth 150 milionë euro në vit, por duke marrë parasysh zhvillimet ekonomike në vitet e fundit dhe industritë tona, ofrojmë hapësirë për rritjen e vëllimit të tregtisë së jashtme dhe bashëpunimt ekonomik”, tha Zvizdiq.

Ai poashtu vuri në dukje se një nga mangësitë më të mëdha në Ballkanin Perëndimor dhe në përgjithësi mundësitë për t’u zhvilluar bashkëpunimi ekonomik është transporti dhe infrastruktura dixhitale. Në atë kontest, ai tha se nga hapat për një lidhje më të mirë rajonale është linja ajrore që pritet të lidh Shkupin dhe Sarajevën, ndërsa me atë edhe qytetarët e të dy vendeve.

Zvizdiq shprehu shpresën se linja ajrore Shkup-Sarajevë do të jetë funksionale në fillim të sezonit të verës, duke shtuar se në këtë linjë ajrore duan të përfshihet edhe Mali i Zi.

Më pas, kryeministri Zaev dhe kryesuesi Zvizdiq, të cilëve iu bashkangjit edhe kryeministri bullgar, Boyko Borisov, u përfshin në “Marshin e të Gjallëve”, duke ecur deri para përmendores së 7.144 hebrenjve nga Maqedonia në Kombinatin e Duhanit, që mbahet në kuadër të shënimit të 75-vjetorit të holokaustit të hebrenjve nga Maqedonia.

Ziadin Sela rizgjidhet kryetar i Aleancës për Shqiptarët

Aleanca për Shqiptarët e mbajti të shtunën Kongresin e saj të parë në Tetovë, ku Ziadin Sela u zgjodh për ta drejtuar partinë në një mandat të ri. Ai ishte kandidati i vetëm për këtë post. 606 delegatë kanë votuar pro, ndërsa vetëm një kundër zgjedhjes së tij për kreun e ASH-së.

Në kongres ishin të pranishëm përfaqësues politikë të dy krahëve të Lëvizjes “Besa”, të Partisë Socialiste të Shqipërisë dhe një pjesë e trupit diplomatik nga Shkupi.

Ziadin Sela, duke folur para delegatëve, kërkoi që kryetarët e partisë të mund të zgjidhen më së shumti vetëm për dy mandate për ta drejtuar partinë. Kjo u miratua nga të pranishmit.

Sela kërkoi më tej zyrtarizimin e gjuhës shqipe në Maqedoni ndërsa shtoi: “Shqiptarët në 16 vjetët e fundit jetojnë sikur në monizëm; çdoherë që ka zgjedhje është po i njëjti që i fiton ato (duke aluduar në BDI-në). Me ndërhyrjen e subjekteve maqedonase, u bë përpjekje për përçarjen e opozitës shqiptare”, u shreh ai.

Vetem dega e një lagjeje të Shkupit, e Butelit, e ka bojkotuar kongresin, për shkak të pakënaqësive për mospërfaqësimin në strukturat e larta udhëheqëse të partisë.

Aleanca për Shqiptarët është një parti e re në skenën politike të Maqedonisë. Ajo ka vetëm dy ligjvënës në parlamentin e Maqedonisë; njëri nga ata vetë zoti Sela. Deputeti i tretë, i cili ishte zgjedhur në kuadër të koalicionit parazgjedhor u nda nga ASH-ja dhe u afrua me BDI-në në pushtet, pasi Aleanca për Shqiptarët vendosi ta braktisë koalicionin qeveritar. Vendimi për të dalë nga qeveria qe komentuar në mënyra të ndryshme nga analistët. Kuadrot e ASH-së të cilët bartnin poste të larta qeveritare dhe publike u detyruan t’i lëshojnë ato.

Të qenurit në opozitë në Maqedoni, sidomos për partitë e vogla, është shumë e vështirë për të mbijetuar, sipas shumë analistëve.

Ligji i gjuhëve, nuk ka dallime në mes LSDM-së dhe BDI-së

Deputeti i BDI-së Xhevat Ademi pretendon se nuk ka mosmarrëveshje mes partnerëve të koalicionit lidhur me ligjin për gjuhët, edhepse vet kreu i Kuvendit Xhaferi akuzoi disa deputetë të LSDM-së për mos pjesëmarrje në seancë ku duhej të miratoheshe ligji për gjuhët. Ademi thotë se seanca për votimin e tretë dështoi për shkak të mungesës deputetëve.

“Ne presim edhe Menduh Thaçin që të vij dhe bashkë me deputetin turk që i është bashkuar shumicës, t’i kemi jo 69 por 71, për inat të Ivanovit. Për BDI-në dhe shumicën parlamentare, të jem korrekt, ligji për gjuhën shqipe është i panegociueshëm. Nuk shohim as nevojën më të vogël që ne si partner të kthehemi dhe të negociojmë për diçka që jemi marr vesh që moti” – deklaroi deputeti i BDI-së, Xhevat Ademi.

Anëtari i kryesisë së LSDM-së, Edmond Ademi mohon zërat se socialdemokratët janë kërcënuar nga partia e Hristijan Mickoskit me distancim nga proceset reformuese në rast se nuk shqyrtohen mbi 35 mijë amendamentet ndaj Ligjit për përdorimin e gjuhëve.

“Nuk ka as deputet pishman dhe as nuk ka pishman në atë drejtim që duhet ose jo të sillet ligji. Nëse kryesia dhe kryetari i ri i VMRO-së dëshiron të dëshmojë se është ndryshe nga kryesia e kaluar e VMRO-DPMNE-së dhe nëse përkrah politikën për anëtarësimin e shtetit në NATO dhe BE atëherë atë duhet ta tregojë në praktikë” – tha Edmond Ademi, anëtar i LSDM-së.

Ditë më parë, VMRO-DPMNE-ja hodhi poshtë zërat se është kërcënuar me largim nga grupet e punës për ligjet reformuese në rast se nuk shqyrtohen amendamentet e këtij subjekti për ligjin e gjuhëve. Nga partia e Mickoskit konfirmuan edhe njëherë se variant tjetër përpos shqyrtimit të amendamenteve mbetet anulimi i ligjit dhe përpilimi i tij me përfshirjen e ekspertëve.

Ndonëse subjektet heshtin, burime të Alsat M bëjnë të ditur se mbi ligjin e gjuhëve dhe amendamenteve ndaj tij, nuk përjashtohet takim i mundshëm i liderëve.

Ditë më parë, Kryeparlamentari Talat Xhaferi njoftoi se seanca për votimin e ligjit në lexim të tretë dështoi për shkak të rezervave që sipas tij kishin deputet të caktuar socialdemokrat si dhe dallimeve mes BDI-së dhe LSDM-së rreth modelit të shqyrtimit të amendamenteve.

BDI kërkon që të mos shqyrtohet asnjë amendament, ndërsa LSDM insiston që të paktën të respektohen procedurat parlamentare. Ligji për përdorimin e gjuhëve u votua më 11 janar, ndërsa më 17 janar Presidenti Ivanov njoftoi mos dekretimin e tij.

Aeroporti Ndërkombëtar i Shkupit edhe në shqip, vendosen tabelat

Pas hyrjes në fuqi të vendimit të Qeverisë për riemërtimin e aeroportit të Shkupit “Aleksandri i Madh” në “Aeroporti Ndërkombëtar Shkup”, dhe pas largimit të mbishkrimit mbi aeroport dhe monumentit të Aleksandrit të Madh që ishte në hapësirat e brendshme të aeroportit, ka nis edhe zëvendësimi i tabelave në rrugë edhe atë në gjuhën shqipe.

Ekipet e NP-së “Rrugët e Maqedonisë”, sapo kanë vendosur edhe tabelat e reja në Shkup në gjuhën, pas ndryshimit të emrit të aeroportit nga “Aleksandri i Madh” në Aeroporti Ndërkombëtar.

Ndërmarrja Publike “Rrugët e Maqedonisë” hoqi edhe tabelat e autostradës në drejtim me Greqinë që mbanin emrin “Aleksandri i Madh”, dhe i vendosi tabelat e reja me emrin e ri “Miqësia”.

Vendimi për këtë gjë ishte marrë gjatë takimit të dy kryeministrave, Zoran Zaev dhe Alexis Tsipras në Davos të Zvicrës, në kuadër të Forumit Botëror Ekonomik. Një hap i tillë është vlerësuar pozitivisht nga Athina, duke e parë si dëshmi se Maqedonia po heq dorë, sipas tyre, nga irredentizmi.

Gërçev: Do të hiqen edhe tri përmendoret shqiptare në Shkup

SHKUP – Koordinatori i grupit të punës për revidimin e projektit “Shkupi 2014”, Miroslav Gërçev mbrëmë në “Kanal5” ka theksuar se kjo strukturë ka qasje të njejtë ndaj përmendoreve, pa dallim nëse ato janë maqedonase apo shqiptare.

“Përreth qendrës në kuadër të projektit Shkupi 2014 ka edhe tre përmendore shqiptare. Të trija janë vendosur nga komuna, dhe jo nga Kuvendi, që ka kompetencat si organ i vetëm për vendosjen e përmendoreve. Ju garanotj se për këto përmendore rekomandimi do të jetë për heqjen e tyre dhe gjendja të kthehet si ka qenë”, ka theksuar Gërçev.

Në pjesën qendrore të Shkupit janë vendosur përmendorja e Nexhat Agollit, Pjetër Bogdanit dhe Josip Bagerit.

Zyrtarizimi i gjuhës shqipe, nën hijen e çështjes së emrit të Maqedonisë

Zërijeta Hajro Jajaga

Ligji për përdorimin e gjuhëve në Maqedoni, i cili i mundëson një shtrirje më të gjerë të përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe, po synohet të vendoset në pako me ligjet reformuese, thonë njohësit e çështjeve politike.

Sipas tyre, Ligji për përdorimin e gjuhëve, megjithatë, ka mbetur nën hijen e bisedimeve për çështjen e emrit të Maqedonisë, në kuadër të dialogut që po zhvillohet mes liderit të opozitës, Hristian Mickoski me liderët e dy partive në koalicionin qeverisës, kryeministrin Zoran Zaev dhe Ali Ahmetin.

Kohë më parë, Ligji për përdorimin e gjuhëve është kthyer në procedurë parlamentare, pasi presidenti i Maqedonisë, Gjorgje Ivanov refuzoi ta dekretojë atë, duke e vlerësuar këtë ligj në kundërshtim me Kushtetutën e vendit.

Pas këtij veprimi të presidentit, partia opozitare maqedonase VMRO-DPMNE kishte parashtruar 35 mijë amendamente për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për përdorimin gjuhëve, duke bllokuar kështu procedurën parlamentare.

Nikolla Dujovski, ligjërues i shkencave politike në Universitetin e Shkupit, për Radion Evropa e Lirë tha se ky ligj do të duhej të ishte pjesë e pakos që ligjeve reformuese. Por, shton ai, përderisa dallimet janë aq të thella mes liderëve politikë për këtë çështje, i gjithë fokusi do të përqendrohet në çështjen e emrit.

“Sinqerisht mendoj se kjo çështje do të zgjidhet më vonë. Nuk do të vendoset si çështje me prioritet në punën e Kuvendit për shkak të mosarritjes së marrëveshjes mes liderëve politikë të cilët duket se janë të fokusuar në çështjen e emrit për të zhbllokuar procesin e integrimeve”, thotë Dujovski.

Kurse, Arsim Sinani nga Qendra për Studime Ndërkombëtare dhe Hulumtime Ballkanike vlerëson se ligji që rregullon përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe, paraqet shtyllën kryesore të Marrëveshjes së Ohrit, dokument ky jetik për procesin e integrimeve.

“Para se të vazhdohet me çfarëdo problematike që Maqedonia përballet që nga shkëputja nga ish- Jugosllavia e deri më sot, çështja e parë që kërkon zgjidhje dhe pastaj të vazhdohet me çështjet e tjera është zyrtarizimi plotë i gjuhës shqipe dhe me këtë mbyllja e Marrëveshjes së Ohrit. Pa zgjidhjen e zyrtarizmit të gjuhës shqipe, çdo zgjidhje tjetër do të ishte i mirëseardhur, por lë boshllëk në raportet mes shqiptarëve dhe maqedonasve”, thotë Sinani.

Ndryshe, gjatë fundjavës krerët e partive në koalicionin qeverisës, Zoran Zaev dhe Ali Ahmeti kanë takuar liderin opozitar të VMRO-DPMNE-së, Hristian Mickoski. Por, Mickovski , edhe pas këtij takimi tha se për partinë që drejton, Ligji për përdorimin e gjuhëve është kundërkushtetues dhe i pazbatueshëm.

Nga ana tjetër, kryeministri i Maqedonisë, Zoran Zaev tha se ka shumë dallime mes partisë së tij dhe VMRO-DPMNE-së sa i përket kësaj çështjeje.

“Propozimi që të formohet një grup pune me ekspertë nga e drejta kushtetuese, të cilët do të komentonin ligin për ne është i papranueshëm, për shkaqe parimore dhe pragmatike, sepse në Maqedoni ekziston Gjykata Kushtetuese dhe nëse diçka është në kundërshtim me Kushtetutën, për këtë do të duhet të prononcohet Gjykata Kushtetuese”, ka theksuar kryeministri i Maqedonisë, Zoran Zaev.

Po gjatë fundjavës është realizuar një takim kokë më kokë edhe mes liderit të Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmetit dhe liderit të opozitës maqedonase Hristian Mickoski, por ky i fundit tha se çështja e ligjit të gjuhëve nuk ka qenë pjesë e bisedimeve. Ndërkohë që Ali Ahmeti tha se ka marrë garanci nga lideri i opozitës maqedonas se deputetët e kësaj partie do të mbështesin ligjet reformuese.

Janeva: hetime financiare për persona të lidhur me krimin

Në Shkup, Prokurorja e Posaçme publike tha se po bëhen hetime financiare në shtete të tjera evropiane lidhur me paratë e nxjerra jashtë vendit nga Maqedonia, që dyshohen për lidhje me krimin

Sipas krye-pokurores së posaçme, Katica Janeva, hetimet po bëhen në Çeki, Britani, Greqi, Holandë dhe vende të tjera, për të parë nëse në bankat e huaja janë derdhur para të lidhura me korrupsionin dhe krimin.

Zonja Janeva tha se ka shumë materiale të mbledhura që po analizohen çdo ditë, por pa përmendur konkrektisht persona, ose firma që janë vënë nën hetim. Ajo tha gjithashtu se së shpejti mund të ketë akuza.

Në opinion është folur prej vitesh se ish-drejtori i shërbimit sekret maqedonas, Sasho Mijallkovski zhvillonte biznese në Çeki.

Kryeprokurorja e Posaçme njoftoi gjithashtu se po hetohet edhe projekti i ashtuquajtur “Shkupi 2014”, që ka të bëjë me ndërtime të shumta, fasada të stileve antike dhe përmendore të shtrenjta, të vendosura në qendër të Shkupit.

Rreth 10 000 maqedonë protestojnë kundër ndryshimit të emrit

Pamja nga protesta e sotme në Shkup, Maqedoni

Rreth 10 000 persona kanë protestuar sot në Shkup, duke kundërshtuar ndryshimin e emrit, në kontestin që ka Maqedonia me Greqinë për këtë çështje.

Protestuesit kanë mbajtur flamuj dhe janë mbledhur afër statujës së Aleksandrit të Madh, duke brohoritur dhe thirur, “Ne jemi maqedonë”.

“Ne vetëm po mbrojmë emrin tonë. Ne jemi kundër ndryshimit të emrit, kaq. Askush nuk na e ka dhënë atë, askush nuk e ka krijuar atë. Ai emër duhet të jetë ashtu siç është”, i ka thënë Radios Evropa e Lirë, një protestues.

“Ne nuk i japim emrin tonë askujt. Ai është Maqedonia dhe ashtu do të mbetet gjithmonë”, ka thënë një tjetër protestues.

“Maqedonia është emër shumë i mirë, e kemi në zemër, ne e duam Maqedoninë, ne jemi maqedonë, ne e duam Maqedoninë, nuk do të dorëzohemi”.

Marshi është organizuar nga lëvizja, Emri Ynë është e Drejta Jonë.

Shkupi dhe Athina kanë rritur përpjekjet për zgjidhjen e kontestit 27 vjeçar, lidhur me emrin e Maqedonisë.

Mosmarrëveshjet kanë filluar më 1991, kur Maqedonia ka shpallur pavarësinë.

Zyrtarët maqedonë kanë thënë se janë të gatshëm për bërë ndryshime në emër.

Disa nga propozimet kanë qenë shtimi i parashtesave, “E madhe”, “E re”, apo “Veriore” në emrin Maqedoni.

Marshe të ngjashme janë duke u mbajtur nga maqedonët edhe në qytete të tjera në botë, duke përfshirë Uashingtonin dhe qytetin australian, Sidnej.

Në anën tjetër grekët kundërshtojnë çdo përdorim të termit Maqedoni në emrin zyrtar të shtetit të tyre fqinj.

Më 4 shkurt, athinasit kanë mbajtur një protestë masive, duke kërkuar ruajtjen e këtij termi.

Mbi 170 mjekë kërkuan të largohen nga Maqedonia brenda vitit

Oda e Mjekëve në Maqedoni bën të ditur se nga 280 mjekë, të cilët gjatë vitit 2017 kanë dhënë provimin për licencën themelore për të ushtruar punën si mjek, 173 prej tyre kanë kërkuar që të largohen nga Maqedonia, për të ushtruar profesionin si mjek në ndonjë nga vendet e Bashkimit Evropian, me theks të veçantë në Gjermani.

Nga Oda e Mjekëve thonë se këto të dhëna janë alarmante, ngase me këtë dinamikë të largimit të mjekëve nga vendi, për shtatë vjet Maqedonia do të përballet me probleme serioze sa i përket kuadrit mjekësor.

“Nga analizat tona del se shkaqet që çojnë në largimin e mjekëve nga Maqedonia, janë të shumta. Fillimisht, si më problematike do të fokusoja mosrespektimin e profesionit mjek. Pagat janë jashtëzakonisht të ulëta krahasuar me vitet e shkollimit dhe mundin që e japin derisa specializohen në një lëmi të caktuar. Njëherësh, në largimin e mjekëve nga vendi ndikojnë dhe trysnitë që bën politika dhe strukturat e ndryshme shtetërore në punën e mjekëve”.

“Të gjitha këto elemente bëjnë që mjekët e rinj të mos ndihen aspak rehat në ushtrimin e profesionit të tyre , të mos shohin perspektivë sa i përket avancimit të tyre në aspektin profesional dhe fatin e tyre ta kërkojnë diku jashtë Maqedonisë”, thotë për Radion Evropa e Lirë, Ylber Besimi, nënkryetar i Odës së Mjekëve të Maqedonisë.

Ndërkaq, kryetarja e Shoqatës së mjekëve, të cilët punojnë në sektorin privat, Lilija Çollakova, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, konsideron se nevojiten reforma thelbësore sa i përket pagesës së mjekëve veçanërisht në mjekësinë primare ngase pagat janë shumë jomotivuese për mjekët e rinj.

Spitali në Bitolë (Foto nga arkivi)
Spitali në Manastir (Foto nga arkivi)

​“Me çdo kusht duhet të krijohen kushte që mjekët e rinj të mbeten në Maqedoni, të ndërpritet ky largim masiv i kuadrit mjekësor në çdo pjesë të Maqedonisë.

Përderisa një mjeku, për t’i përfunduar studimet i nevojiten gjashtë vite dhe një vit stazh për t’u pajisur me licencë pune, në anën tjetër paga fillestare në disa konkurse të ordinancave private shohim se është vetëm 250 euro, kjo është skandaloze”, shprehet Çollakova.

Lidhur me këtë ministri i Shëndetësisë në Maqedoni, Venko Filipçe, në një intervistë për Radion Evropa e Lirë ditë më parë ka theksuar se institucioni që drejton, është duke bërë përpjekje maksimale që t’i rrisë pagat e mjekëve dhe personelit mjekësor.

Nga dikasteri i shëndetësisë, kanë bërë të ditur se si fillim planifikohet që pagat e mjekëve të rriten për 5 për qind, ndërkohë që me rebalancin e buxhetit planifikohet të rriten dhe pagesat për kujdestari për të gjithë personelin mjekësor.

Ministri Filipçe ka thënë se pagat e ulëta nuk janë arsyeja e vetme që bën të largohen mjekët nga Maqedonia. Sipas tij, problematikë më vete është edhe funksionimi i sistemit në shëndetësi për të cilin tha se bëhen përpjekje maksimale që të përmirësohet.

Ai ka paralajmëruar se për rikualifikimin e kuadrit mjekësor, do të angazhohen mjekë profesionistë nga vendet e zhvilluara të Bashkimit Evropian.

Por, nga Oda e Mjekëve thonë se mjekët nga Maqedonia me dijen e fituar gjatë shkollimit arrijnë të jenë konkurrues në tregun evropian, mirëpo, sipas tyre, problem paraqet sistemi shëndetësor, i cili është jofunksional dhe i njëjti, për çdo problem fajëson mjekët.

“Kolegët tanë, mjekët e rinj nga Maqonia janë konkurrent në tregun e punës në vendet e BE-së , përkatësisht në Gjermani aty ku është fluksi më i madh i imputit të mjekëve nga e gjithë bota, ata gjejnë vendin e tyre atje. Kjo tregon se ata kanë një përgatitje të mirë në aspektin profesional që i bën konkurrues në tregun evropian, përderisa të njëjtëve nuk u jepet mundësia që të avancohen në aspektin profesional“, thotë Ylber Besimi.

Ai nënvizon se tanimë, Oda e Mjekëve i ka propozuar dikasterit të shëndetësisë dhe komisionit përkatës parlamentar një draftligj për mjekët, në të cilin me saktësi definohen të gjitha të drejtat dhe obligimet, e mjekëve dhe pacientëve.

Largimi i mjekëve nga Maqedonia ka bërë që mosha mesatare e mjekëve në Maqedoninë perëndimore të jetë 57 vjet, kurse në Maqedoninë lindore mosha mesatare e mjekëve është 60 vjeç, që del se mjekët janë vetëm dy ose katër vjet para pensionimit.

Mjekët specialistë në institucionet terciare në Maqedoni marrin rreth 30 mijë denarë përkatësisht 500 euro rrogë. Përderisa mjekët specialistë gjatë një kujdestarie prej 24 orësh marrin maksimum 1 mijë denarë, përkatësisht rreth 15 euro.

Juncker: Maqedonia është në rrugën e duhur

“Ne nuk erdhëm për të shpallur një datë për bisedime, por për të njoftuar se jeni në rrugën e duhur dhe vazhdoni në atë rrugë të reformave”, tha Juncker

SHKUP – Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker, i cili është në vizitë në Republikën e Maqedonisë, u takua me Kryeministrin Zoran Zaev. Pas konferencës së përbashkët për media Juncker theksoi se nuk ka ardhur për të njoftuar një datë për negociata, por të tregojë se Maqedonia është në një rrugë të mirë, në të cilën duhet të vazhdojë më tej në mënyrë që të mund të marrë rekomandim të nevojshëm.

“Ne nuk erdhëm për të shpallur një datë për bisedime, por për të njoftuar se jeni në rrugën e duhur dhe vazhdoni në atë rrugë të reformave, për disa muaj do t’i mundësoni Komisionit Evropian në Këshill të rekomandojë fillim të negociatave për inkuadrim”, tha Juncker.

Presidenti i Komisionit Evropian vuri në dukje se Maqedonia është pjesë gjeografike e Unionit dhe pjesë e historisë evropiane. Sipas tij, Republika e Maqedonisë e kuptoi se BE-ja nuk është vetëm një bashkësi e interesave ekonomike, por një bashkësi e vlerave të barabarta.

“Vendi juaj ka bërë përparim që do ti mundësojë asaj edhe më shumë të afrohet me BE-në. Ju zbatuat reforma të cilat e befasuan botën. Me Bullgarinë ju arritët të përfundoni një marrëveshje miqësore që rriti reputacionin e vendit tuaj”, tha Juncker.

Në fjalën e tij, ai gjithashtu iu referua edhe kontestit të emrit midis Republikës së Maqedonisë dhe Greqisë dhe tha se kjo është çështja që mbetet për t’u zgjidhur nga Maqedonia dhe Greqia.

“Sa i përket emrit të vendit, nuk do të doja të thoja asgjë, sepse ju takon juve ta zgjidhni problemin me miqtë tuaj grekë. Unë të premten e kaluar gjatë Këshillit Evropian në Bruksel, bisedova me kryeministrin Tsipras dhe i thashë atij të qëndrojë në rrugë që ka nisur”, tha Juncker. Ai vuri në dukje se sapo mbërriti në aeroport në Maqedoni, siç tha, ka vënë re se diçka ka ndryshuar në krahasim me gjendjen e përgjithshme dhe gjendjen e mëparshme.

Ai shtoi se Maqedonia ende duhet të punojë në zbatimin e reformave dhe duhet të mbetet e angazhuar në këtë drejtim.

Kryeministri i Republikës së Maqedonisë, Zoran Zaev, theksoi se me Strategjinë, Komisioni Evropian konfirmon të ardhmen evropiane të Republikës së Maqedonisë si një pjesë gjeografike e Evropës që do të bëhet pjesë e strukturës politike të Bashkimit Evropian. Sipas tij, në vendin e duhur është përcaktimi i Unionit se duhet të jetë më e fortë para se të bëhet më e madhe ndërsa Republika e Maqedonisë është e gatshme të kontribuojë në këtë drejtim.

“Nga ana jonë, ne afirmojmë dëshirën dhe përkushtimin e fortë për reforma të thella të brendshme pa vonesë me lidership dhe vendosmërinë për të qenë një pjesë kyçe e rrugës drejt anëtarësimit tonë në BE. Aderimi i Republikës së Maqedonisë në BE drejtpërsëdrejti ndikon në përmirësimin e jetës së qytetarëve. Ne dhe të gjithë qytetarët e kuptojmë se sa më të suksesshëm të jemi në realizimin e planit të brendshëm të reformave, sa më shpejtë që të bashkohemi me BE-në aq më shpejtë do të përmirësohet jeta e përditshme e qytetarëve të Republikës së Maqedonisë”, tha Zaev.

Ai shtoi se Maqedoninë e presin edhe disa aktivitete të tjera të rëndësishme që 2018, siç tha ai, të jetë një vit historik për Maqedoninë, duke shprehur shpresën se Raporti i Komisionit Evropian do të shënojë progresin e bërë nga Qeveria në axhendën e reformës së brendshme.

Zaev për kontestin rreth emrit: Për Qeverinë e Maqedonisë i pranueshëm, emër me përcaktim gjeografik

Kryeministri Zaev tha se mbyllja e çështjeve të hapura që kanë qenë një kohë të gjatë nuk është një lëvizje e thjeshtë, bëhet fjalë për çështje të ndjeshme për qytetarët e Maqedonisë. Ai porositi se ekziston një inkurajim nga Marrëveshja për miqësi me Bullgarinë dhe se Maqedonia vazhdon me një angazhim serioz për tejkalimin e çështjes kryesore – zgjidhjen e kontestit të emrit.

“Së bashku me kryeministrin Tsipras, punojmë për të mbyllur këtë problem të gjatë dhe të dhimbshëm, zgjidhja e të cilit do të hapë rrugën për integrimin e Maqedonisë në BE dhe NATO ndërsa kjo për qytetarët tanë do të thotë të sigurohen investime të reja, vende të reja pune, paga më të larta dhe një jetë më të mirë për qytetarët”, tha Zaev.

“Lidhur me këtë problem, për Qeverinë e Maqedonisë është i pranueshëm emër me përcaktim gjeografik që do të bëjë dallim midis shtetit tonë dhe rajonit në Greqi. Megjithatë, insistojmë në një zgjidhje që do të lejojë mbylljen e përhershme dhe të qëndrueshme të kontestit duke respektuar dinjitetin dhe identitetin e të dy kombeve dhe të dy vendeve. Është detyra jonë të marrim përgjegjësinë për këtë mundësi historike për të zgjidhur këtë çështje të hapur midis dy vendeve”, theksoi Zaev.

Gjithashtu, Zaev shprehu besimin se Samiti i ardhshëm i BE-së dhe Ballkanit Perëndimor do të krijojë një axhendë inovative sipas shembullit të Samitit të Selanikut i cili do të trasojë qartë rrugën e para-pranimit në BE bazuar në propozimet e strategjisë.

Kryeministri Zaev tha se është i bindur se në qershor të vitit 2018 Këshilli do të vendos për fillimin e negociatave për fillimin e bisedimeve inkuadruese me Bashkimin Evropian. aa

“Aleksandri i Madh”, largohet nga aeroporti i Maqedonisë

Sot është hequr emri i Aleksandrit të Madh i cili dhjetë vite qëndronte mbi objektin e aeroportit të Shkupit. Shërbimet me shumë kujdes një nga një i larguan shkronjat e emrit nga terminali. Për momentin nuk dihet kur do të vendoset emri i ti “Aeroporti ndërkombëtar Shkup”. Nga koncesioneri turk TAV thonë se ata veprojnë sipas instruksioneve që i marrin nga Qeveria.

Jozyrtarisht burime nga TAV – Maqedoni thonë se përveç emrit, nga hapësirat e aeroportit në të ardhmen do të hiqet edhe përmendorja e Aleksandrit të Madh, ndërsa do të ndryshohet edhe faqja e internetit të aeroportit. Për momentin nuk tregojnë se kur do të realizohen këto ndryshime. Ata nuk kanë informata edhe për atë se kur do të vendoset emri i ri në vend të emrit të vjetër. Për ndryshimin e emrit sot i pyetëm se çfarë mendojnë disa nga pasagjerët që i takuam në aeroport.

“Mendoj se mirë është që nga ana jonë shtrijmë dorën dhe themi se jemi të gatshëm të zgjidhet dhe tejkalohet problemi. Tani gjithsesi, politikanët janë ata që mes tyre duhet t’i zgjidhin dhe tejkalojnë problemet”.

“Ndoshta do duhej të quhej “Greqia” që t’u hakmerremi grekëve për Selanikun sepse aeroporti i atjeshëm quhet Maqedonia. Por ne do ngelemi maqedonas”.

“Jo vetëm ky, por duhet të ndërmerren edhe hapa tjerë dhe njëherë e përgjithmonë të zgjidhet problemi. Ne më të moshuarit e kaluam jetën, por për të rinjtë duhet të ketë jetë”.

Gjatë ditëve të kaluara u larguan edhe tabelat përgjatë “Korridorit 10”. Drejtori i ndërmarrjes publike për rrugë shtetërore, Zoran Kitanov thotë se tashmë po bëhen gati tabelat e reja ku emri i Aleksandrit të Madh do të zëvendësohet me “Miqësia”. Ndryshe, ndryshimi i emrave të aeroportit dhe autostradës është shenjë e vullnetit të mirë nga Qeveria e Shkupit për përmirësimin e marrëdhënieve me Greqinë fqinje gjatë bisedimeve për zgjidhjen eventuale të çështjes së emrit. Mes mysafirëve të parë të lartë të cilët do të aterojnë në aeroportin e riemëruar do të jetë ministri i jashtëm grek, Nikos Kocijas, njofton Alsat M.