VOAL

VOAL

Please Wait ...
0%

Fjalë të urta – Sami Frashëri: Dituria dhe shkenca i jep njeriut një armë në dorë

By | November 16, 2020
blank

Komentet

blank

Aforizmi i ditës – 27 shtator 2021

A person’s a person, no matter how small.

Dr. Seuss

Një person është një person, pa marrë parasysh sa i vogël.

Dr.Seuss

blank

Aforizmi i ditës – 26 shtator 2021

I said to my friends that if I was going to starve, I might as well starve where the food is good.

Virgil Thomson

Unë u thashë miqve të mi se nëse do të agjëroj, unë mund të agjëroj aty ku ushqimi është i mirë.

Virgil Thomson

blank

Aforizmi i ditës – 25 shtator 2021

Women. They are a complete mystery.

Stephen Hawking

Gratë. Ato janë një mister i plotë.

Stephen Hawking

blank

Aforizmi i ditës – 24 shtator 2021

A day lays low and lifts up again all human things.

Sophocles

 

Një ditë ul dhe ngre përsëri të gjitha gjërat njerëzore.

Sofokliu

blank

Aforizmi i ditës – 23 shtator 2021

The love that lasts longest is the love that is never returned.

W. Somerset Maugham

Dashuria që zgjat më shumë është dashuria që nuk shpërblehet kurrë.

W. Somerset Maugham

blank

Aforizmi i ditës – 22 shtator 2021

There is nothing that so much gratifies an ill tongue as when it finds an angry heart.

Thomas Fuller

Nuk ka asgjë që kënaq aq shumë një gjuhë të ligë sa kur gjen një zemër të zemëruar.

Thomas Fuller

blank

Aforizmi i ditës – 21 shtator 2021

Mechanization best serves mediocrity.

Frank Lloyd Wright

Mekanizimi i shërben më së miri mediokritetit.

Frank Lloyd Wright

blank

Aforizmi i ditës – 20 shtator 2021

Love is the most terrible, and also the most generous of the passions; it is the only one which includes in its dreams the happiness of someone else.

Alphonse Karr

Dashuria është më e tmerrshmja dhe më bujarja e pasioneve; është e vetmja që përfshin në ëndrrat e saj lumturinë e dikujt tjetër.

Alphonse Karr

blank

Aforizmi i ditës – 19 shtator 2021

Humor is reason gone mad.

Groucho Marx

Humori është arsyeja që është çmendur.

Groucho Marx

blank

Aforizmi i ditës – 18 shtator 2021

I am neither of the East nor of the West, no boundaries exist within my breast.

Rumi

Unë nuk jam as i Lindjes dhe as i Perëndimit, nuk ka kufij brenda gjoksit tim.

Rumi

blank

Aforizmi i ditës – 17 shtator 2021

Trust dies but mistrust blossoms.

Sophocles

Besimi vdes por mosbesimi lulëzon.

Sofokliu

blank

Aforizmi i ditës – 16 shtator 2021

No one has a right to consume happiness without producing it.

Helen Keller

Askush nuk ka të drejtë të konsumojë lumturi pa e prodhuar atë.

Helen Keller


blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
Send this to a friend