VOAL

VOAL

VOA- Gjyqësori në Shqipëri: si pasojë e ‘vetingut’, mungojnë 44 % e gjyqtarëve, 38% e prokurorëve dhe stoku i dosjeve është i lartë

March 28, 2023
blank
Send this to a friend