VOAL

VOAL

Please Wait ...
0%

Uran Butka: Vrasja e Mid’hat Frashërit u bë me metoda kimike, kërkojmë autopsinë

By | October 4, 2019

Komentet

KLSH: Janë zbuluar rreth 268 milionë euro dëme nga administrata

Kontrolli i Lartë i Shtetit raportoi se nga auditimet e zhvilluara deri në shtator të këtij viti dhe nga evadimi i një pjese të tyre rezulton se shkeljet e konstatuara janë me qindra milionë euro.

Ashtu sikurse ndodh në çdo raport, KLSH e ka ndarë dëmin e konstatuar në dy pjesë ku të parën e përbën ajo e parregullsive të konstatuara në të ardhura dhe shpenzime dhe të dytën shkelja e disiplinës financiare që ka rezultuar me efekt negativ në performancë.

“Parregullsi dhe shkelje financiare, në të ardhurat dhe në shpenzimet e kryera, me dëm ekonomik në shumën totale prej 24,490,368 mijë lekë ose 195.9 milionë euro. Indikatori i dobisë së auditimit për periudhën Janar – Shtator është 90.9. Shkelje të disiplinës financiare me ndikim negativ në perfomancën e subjekteve të audituara, në shumën totale prej 8,465,105 mijë lekë, afërsisht 68.8 milionë euro nga e cila: I. 3,110,115 mijë lekë në fushën e të ardhurave, afërsisht 25.3 milionë euro; II. 5,354,990 mijë lekë afërsisht 43.5 milionë euro, në fushën e shpenzimeve jo me eficiencë, efektivitet dhe ekonomicitet të fondeve. Në total janë konstatuar shkelje në shumën 32,955,473 mijë lekë ose afërsisht 267.9 milionë euro”, nënvizon KLSH.

Në total deri në fund të shtatorit janë zhvilluar 122 auditime ndërkohë që 85 prej tyre janë të përfunduara dhe evaduara.

Lidhur me fushat ku janë konstatuar më shumë dëme, KLSH nënvizon se në vend të parë është ajo ajo në fushën e shitjes, blerjes dhe dhënies me qira të pasurisë shtetërore, në shumën e përgjithshme prej 20,6 miliardë lekë.

Më pas vjen grupi “të tjera” ku dëmi i konstatuar është 2.8 miliardë lekë ndërsa tek të ardhurat raporti zbulon një dem me një total 98 milionë lekë. Në fushën e doganave dëmet llogariten në rreth 34 milionë lekë .

Sa i takon shpenzimeve në fushën e pagave dhe shpërblimeve dëmi është 8 milionë lekë, kurse tek prokurimet 464 milionë lekë.

Në fushën e shpenzimeve operative, KLSH nënvizon se ky dëm është 351 milionë lekë kurse “të tjera” përmbledh 84 milionë lekë.

Lefter Maliqi: Ja kush e rrëzoi Besnik Muçin, gjyqtarin që dënoi bandën më famëkeqe!

Deputeti Lefter Maliqi ka dalë në krah të gjyqtarit Besnik Muçi, i cili u shkarkua nga Komisioni i Pavarur i Apelimit, duke thënë se  atë e rrëzoi Vettingu i partisë.Në një postim në “Facebook”, deputeti Maliqi shkruan se e habit ky entuziazëm e gëzim për shkarkimin e gjyqtarit Muçi, i cili sipas tij, ka gjykuar e dënuar bandën më famëkeqe të hakmarrjes në Lushnje, atë të Aldo Bares.

 “Kush nuk i sherben dhe nuk i bindet Ramaformes nuk kalon vetingun e Partise.Vetingu i partise rrezoj gjyqtarin e Gjykates Kushtetuese Besnik Muci.Entuzuazmi i Ramaformes ska te ndalur pasohet me gezim te madh nga zevendsi i tij deputeti i Lushnjes z.Brace te cilin e perdori duke e cuar dhe ne gjykaten Durres duke shantazhuar prokurorin Ndoji te cilit ju be atentat dhe po lufton me jeten.

Me habit ky entuziazem e gezim per gjyqtarin Besnik Muci i cili ka gjykuar e denuar banden famekeqe te hakmarrjes ne Lushnje te Aldo Bares ku deputeti i Lushnjes z.Brace i perfaqeson ne zone dhe se di lidhjen qe ka pasi gezimi eshte ne sinkron me kete bande qe zaptoj per vite peshkimin e Divjakes zone e zv.Kryeministit.Skeni pare gje akoma..Kjo eshte drejtesia qe duam”, shkruan Maliqi.

KPA e shkarkoi edhe si gjyqtar, Besnik Muçi letër Gjykatës Kushtetuese

Besnik Muçi i është drejtuar ditën e sotme me një letër Gjykatës Kushtetuese nga e cila thotë se po pret të shprehet nëse ai vazhdon apo jo te jetë anëtar i saj, pasi KPA dje e shkarkoi jo vetëm si prokurori por edhe si gjyqtar të Kushtetueses.

Në letrën e tij, Muçi shkruan: “Shtrirja e efekteve të vendimit të Kolegjit automatikisht mbi funksionin e Anëtarit të Gjykatës Kushtetuese, duke vendosur shkarkimin, është jo vetëm i paargumentuar dhe pa referencë ligjore por është në kundërshtim me nenin 127/2 të Kushtetutës”.

LETRA E PLOTE E BESNIK MUCIT PER GJYKATEN KUSHTETUESE

Më datën 21.11.2019 më është njoftuar vendimi, me arsyetim të përmbledhur vendimi Nr. 32, datë 21.11.2019 i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit me objekt shqyrtimin e vendimit nr. 58, datë 01.08.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit. Ky vendim është dërguar zyrtarisht dhe në Gjykatën Kushtetuese.

Në pjesën urdhëruese Kolegji është shprehur:

“Ndryshimin e vendimit nr. 58, datë 01.08.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe
shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit Besnik Muçi, Prokuror në momentin e fillimit të procesit të rivlerësimit, gjyqtar i Gjykatës Kushtetuese, në momentin e shpalljes së këtij vendimi.

Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekt të menjëhershëm”.

Konstatoj që pjesa urdhëruese e këtij vendimi lidhur me shkarkimit nga detyra si anëtar i Gjykatës Kushtetuese nuk është e mbështetur në asnjë referencë ligjore ose kushtetuese.

Nga viti 2008 deri më datë 18 tetor 2019 kam mbajtur detyrën e Prokurorit pranë Gjykatës së Shkallës për Krimet e Rënda.

Më datë 15.11.2019 jam dekretuar Gjyqtar i Gjykatës Kushtetuese dhe kam bërë betimin para Presidentit të Republikës më datë 18.11.2019.

Bazuar në nenin 130 të Kushtetutës, i cili parashikon se:“Qenia si gjyqtar i Gjykatës Kushtetuese nuk pajtohet me asnjë veprimtari tjetër…shtetërore…” , dhe në nenin 64/b të Ligjit Nr. 96/2016 “Për statusin e Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë” përcaktohet se: “Statusi i magjistratit mbaron në rastet kur: b) vërtetohen kushtet e pazgjedhshmërisë dhe të papajtueshmërisë në ushtrimin e funksionit…” statusi im i Prokurorit rezulton se ka përfunduar që prej datës 18 tetor 2019, moment ky kur unë kam filluar të ushtroj detyrën e gjyqtarit të Gjykatës Kushtetuese.

Emërimi im në Gjykatën Kushtetuese është bërë në 15 tetor 2019, pra 3-vjet pas hyrjes në fuqi të ligjit nr. 76 të vitit 2016 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8417 datë 21/10/2008, Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar”.

Për pasojë sipas nenit 179/b, pika 3 të Kushtetutës unë nuk përfshihem si subjekt i rivlerësimit exofficio për shkak të funksionit të Gjyqtarit në Gjykatën Kushtetuese, pasi këtë funksion unë nuk e kam pasur në momentin e hyrjes në fuqi të Ligjit nr. 76 të vitit 2016.

Procesi i rivlerësimit tim ka filluar ex officio për shkak të funksionit të Prokurorit që unë kam mbajtur deri më datë 18 tetor 2019. Me përfundimin e këtij statusi, sikurse parashtrova më sipër, objekti për të cilin ka filluar procedura e rivlerësimit apo qëllimi i këtij procesi është bërë i pamundur.

2
Në këto kushte procesi i rivlerësimit i nisur ex-officio në statusin dhe për funksionin e Prokurorit, nuk mund të vazhdonte dhe vendimi i Kolegjit të Apelimit nuk mund të ketë efekt ndaj funksionit dhe mandatit aktual të Gjyqtarit të Gjykatës Kushtetuese.

Shtrirja e efekteve të vendimit të Kolegjit automatikisht mbi funksionin e Anëtarit të Gjykatës Kushtetuese, duke vendosur shkarkimin, është jo vetëm i paargumentuar dhe pa referencë ligjore por është në kundërshtim me nenin 127/2 të Kushtetutës.

Po ashtu nuk rezulton që në ngarkimin tim të ketë ndonjë proces disiplinor për të cilin sipas nenit 128 e 179/7 të Kushtetutës Kolegji i Posaçëm i Apelimit ka juridiksion.
Në këto kushte i kam kërkuar Kryetares së Gjykatës Kushtetuese, që në bazë të nenit 127 të Kushtetutës dhe nenit 9.2 të ligjit nr. 8577, datë 10.02.2000 “ Për organizimin dhe
funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë” të inicioni procedurën e
verifikimit të mbarimit të mandatit tim si anëtar i Gjykatës Kushtetuese dhe marrjen e
këtij vendimi nga Gjykata Kushtetuese në zbatim të nenit 127.2 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë nëse verifikohen nga ana e Gjykatës Kushtetuese kushtet e mbarimit të mandatit tim si gjyqtar i Gjykatës Kushtetuese të parashikuara në nenin 127 të Kushtetutës dhe nenin 9 të ligjit Nr. 8577, datë 10.02.2000 “ “ Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”.

Pavarësisht sa më sipër, me qëllim për të ruajtur integritetin tim dhe të Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë, lidhur me çështjen administrative të ushtrimit të detyrës, jam në pritje të njoftimit të vendimit të Gjykatës Kushtetuese për deklarimin ose jo të mbarimit të mandatit tim si Gjyqtar i Gjykatës Kushtetuese në përmbushje të detyrimeve të nenit 127 të Kushtetutës dhe nenit 9 të ligjit Nr. 8577, datë 10.02.2000 në një afat sa më të shpejtë të mundur.

Deri në marrjen e këtij vendimi, ju njoftoj se do të përmbush të gjitha detyrimet e mia kushtetuese dhe ligjore.

Ju faleminderit.
Tiranë më 22/11/2019
Besnik Muçi
Anëtar i Gjykatës Kushtetuese

Tiranë: Nis transmetimet Euronews Albania

Ilirian Agolli

Në orët e para të mëngjesit të sotëm nisi transmetimet e pandërprera 24-orëshe nga Tirana stacioni më i ri televiziv i përkushtuar krejtësisht informacionit Euronews Albania.

Mbi 150 profesionistë të rinj dhe me përvojë po përgatitin lajme në gjuhën shqipe nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia Veriore nën logon e mirënjohur e mirënjohur të kontinetit Euronews.

Ata u përzgjodhën për afro një vit mes një mijë kandidaturave dhe për të qenë nën drejtimin e një shefe me përvojë në fushën e televizioneve shqiptare, Ilva Tare, e cila më shumë se dy dekada më parë e nisi punën si një gazetare e thjeshtë terreni.

“Duke ruajtur një distancë të shëndetshme profesionale, në raportin me lajmin dhe verifikimin e tij, me hulumtimin e thelluar të tij, do të shkojmë përtej ngjarjes së ditës, do të përpiqemi t’u japim qytetarëve të gjitha këndvështrimet e asaj që po ndodh. Sipas filozofisë tonë, të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi. Ne nuk imponojmë opinionin e askujt ndaj publikut, por do të lejojmë qytetarët të krijojnë vetë opinion e tyre. Ne do t’u japim atyre një panoramë sa më të qartë në mënyrë krejt të pavarur, me integritet dhe cilësi profesionale” – tha drejtuesja Ilva Tare.

Stacioni më i ri informativ, falë teknologjive të reja dhe pajisjeve moderne, po mbulon me sinjal Shqipërinë, Kosovën dhe Maqednë Veriore. Në krye të redaksisë së lajmeve të Euronews Albania është Franko Egro, një tjetër autor dhe redaktor i mirënjohur nga publiku shqiptar për profesionalizmin e tij për më shumë se dy dekada.

“Euronews Albania është françaisi i parë në historinë e Euronews Grup. Me fjalë të tjera, kjo do të thotë se Euronews Albania do të përpiqet të përqëndrohet tek vlera editoriale dhe te vlera e lajmit. Logoja e Euronews-it do të thotë: “Të gjitha zërat, të gjitha pikëpamjet”. Ky televizion i ri që nisi udhëtimin e tij sot do të përpiqet në formë sintetike të bëjë pikërisht këtë: të bëjë një gazetari të vërtetë, ku qytetari të ndjekë lajmin që i intereson” – tha zoti Egro.

Stacioni më i ri Euronews Albania nisi sot punën normale, si sfidanti më i ri i konkurrencës në gazetari, ndërkohë që qarqet mediatike vendase po kalojnë një periudhë të vështirë me kritika për njëanshmëri politike, autocensurë dhe mungesë profesionalizmi.

Skandali tjetër, Kosova pjesë e Serbisë edhe në librat shkollorë në Shqipëri

Edhe sot ka vazhduar skandali me harta në Shqipëri ku Kosova shfaqet si pjesë e Serbisë, raporton Gazeta Express.

Pasi që kryeministri Edi Rama publikoi një video në të cilën shihej në hartë Kosova si pjesë e Serbisë, sot gjatë ditës janë publikuar harta të librave shkollorë ku shteti i Kosovës shfaqet nën kufijtë e Serbisë.

Ish-kryeministri i Shqipërisë, Sali Berisha, ka shkruar në Facebook se sot gjatë ditës dikush i ka dërguar një foto të një librit ‘Qytetaria’ të klasës së 8, derisa, në të shihet Kosova si pjesë e Serbisë.


Fotografia e publikuar nga ish-kryeministri Sali Berisha

Këtë akt e ka quajtur tradhti kombëtare Berisha, derisa ka publikuar fotografinë e librit.

Ndryshe, ditë më parë kryeministri i Shqipërisë Edi Rama publikoi një fotografi ku Kosova shihej si pjesë e Serbisë. I njëjti postim qëndroi në llogarinë e tij për më shumë se pesë orë, derisa u editua më vonë.

Për këtë temë, pati reagime të shumta drejtuar Ramës, ani pse ky i fundit nuk e ka sqaruar vetë këtë veprim. /GazetaExpress/

Zëri i Amerikës: Apelimi, shkarkohet anëtari i ri i Kushtetueses, Muçi

Në Shqipëri, Kolegji i Posaçëm i Apelimit njoftoi sot shkakrkimin nga detyra të Besnik Muçit, i zgjedhur vetëm pak javë më parë anëtar i Gjykatës Kushtetuese, me dekret të Presidentit Ilir Meta. Kolegji vërejti se zoti Muçi, i cili ju nënshtrua procesit të rivlerësimit në cilësinë e një prokurori i përfshirë dhe në garën për Prokurorinë speciale antikorrupsion, nuk kishte burime të mjaftueshme financiare për të justifikuar shpenzimet për katër vite, huatë e marra për blerjen e dy apartamenteve, apo dhe mos deklarimin enjë sipërfaqeje tokë të përfituar nga bashkëshortja si pjesë që I takonte nga familja e saj. Zotit Muçi ju kontestua dhe fakti se kishte patur marrëdhënie shoqërore me një person të përfshirë në një konflikt me armë nga cili kishte siguruar privilegje dhe për blerjen e një apartamenti apo dhe të një huaje të pashlyer. Një situatë që sipas Kolegjit ka sjellë “cënimin e publikut të sistemi i drejtësisë”.

Ndërsa hodhi poshtë si të padrejta vlerësimet e Kolegjit të Apelimit, zoti Muçi deklaroi edhe se sipas tij vendimi për shkarkim nga detyra nuk ishte i vlefshëm. Ai tha se që në momentin që ai ka bërë betimin si anëtar i Gjykatës Kushtetuese, kishte humbur statusin si prokuror, për të cilën i ishte nënshtruar procesit të rivlerësimit, e për pasojë, nuk mund të ishte më subjekt i trajtimit nga Kolegji. Për këtë arsye, ai tha se do të vazhdonte të qëndronte në detyrë, ndonëse kushtetuta dhe ligji përcaktojnë prerë se vendimiet e Kolegjit të Apelimit, hyjnë në fuqi menjëherë dhe nuk lënë hapësira që dikush që shkarkohet të jetë sërish në sistemin e Drejtësisë.

Presidenti Ilir Meta, i cili në momentin e dekretimit të zotit Muçi, si anëtar i Gjykatës Kushtetuese, ishte në dijeni të pikëpyetjeve të ngritura ndaj tij gjatë procesit të rivlerësimit në Kolegjin e Apelimit, e konsideroi vendimin e sotëm një “turp”. Zëdhënësi i tij Tedi Blushi përmes një statusit në Facebook u shpreh se nuk pati “asnjë surprizë nga vettingu i Partisë. Pas dështimit të rrëmbimit flagrant të Gjykatës Kushtetuese rikthehetskenari për bllokimin e këtij institucioni nga të njejtët aktorë që e bllokuan për tre vjet”.

Me vendimin e sotëm të KPA-së, reduktohet sërish numri i anëtarëve të Gjykatës kushtetuese, duke zbritur në 4. Ndërkohë që shanset mbeten që ajo të mund të bëhet funksionale, me 6 anëtarë, nëse do të përmbyllet me sukses procesi i rivlerësimit të kandidaturave për dy vende vakante të shpallura nga Parlamenti dhe Presidenti.

Zëri i Amerikës: Kushtetuesja, Meta sulmon ambasadën e SHBA-së

Në Shqipëri presidenti Ilir Meta ju rikthye sot sulmeve ndaj përfaqësuesve ndërkombëtarë lidhur me Reformën në Drejtësi dhe kryesisht për komentet e tyre mbi përplasjen rreth çështjes së emërimeve të anëtarëve të Gjykatës Kushtetuese. Shkak për këtë duket se u bë një deklaratë e shpërndarë më herët nga ambasada amerikane lidhur me ringritjen e Gjykatës kushtetuese e cila konsiderohet “një hap madhor në procesin e reformës në drejtësi”. Duke ju referuar situatë së krijuar, ambasada vëren më tej se “ky përparim i nevojshëm ka ngecur për shkak të interpretimeve të ndryshme ligjore të procesit të emërimit, parashikuar nga kushtetuta shqiptare dhe ligjet për zbatimin e reformës në drejtësi. Institucionet gjyqësore shqiptare, kushtetuta dhe ligjet për zbatimin e reformës në drejtësi, duhet të udhëheqin procesin e zgjidhjes së këtyre intepretimeve të debatuara. Në mungesë të një institucioni të përshtatshëm ligjor, i cili mund të vendoste mbi intepretimet e kundërta, Shtetet e Bashkuara – thekson deklarata – mbështesin çuarjen e çështjes në Komisionin e Venecias, si një palë e tretë kompetente dhe e paanshme, për opinionin e tij ligjor. Gjithashtu, nxisim palët kundërshtuese që të respektojnë opinionin ligjor të Komisionit të Venecias. Ecja në këtë drejtim do të ishte tërësisht në përputhje me aspiratat europiane të vendit”.

Menjëherë më pas, zëdhënësi i presidentit Meta reagoi me të njejtën gjuhë të ashpër, të përdorur nga Kreu i Shtetit ditët e fundit, duke mos kursyer as përfaqësuesit ndërkombëtarë, të etiketuar “garantët e veprimeve të paligjshme dhe mafioze të Dvoranit”, kryetarit të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, KED.

Presidenti Meta sulmoi në mënyrë të drejtëprdrejtë ambasadorin italian Alberto Cutillo, i cili ishte i pari që hodhi publikisht idenë e përfshirjes së Komisionit të Venecias për zgjidhjen e përplasjes mbi emërimet e anëtarëve të Gjykatës Kushtetuese, ide e cila u mbështet dhe nga Brukseli. Por për Kreun e Shtetit shqiptar “tymi i Venecias që hodhi me porosi të Ramës, Ambasadori në ikje i Agaçit pak ditë më parë, është turpi më i fundit i grupit të strukturuar diplomatik në Tiranë, bashkëfajtor për dhunimin sistematik të Reformës në Drejtesi dhe me qëllim kapjen e saj të plotë nga Regjimi monist i Edi Ramës”.

Reagimi i zëdhënësit të Presidentit, vijon me një referencë të qartë ndaj ambasadës amerikane kur shprehet se “Rruga e Elbasanit të çon në Elbasan dhe Rama e përdor dhe për në Xibrakë”, lokalitet ku disa vite më parë u zbulua një laborator kokaine. “Mjaft më “Rule of Embassy”. Është koha për “Rule of Laë” si çdo vend demokratik”, vijon reagimi.

Zëdhënësi i zotit Meta konfirmoi më pas zhvillimin e një bisede që presidenti shqiptar ka patur mbrëmë me zëvendës ndihmësin e Sekretarit amerikan të Shtetit Mattheë Palmer, “me kërkesë të këtij të fundit. Qëndrimet e Presidentit Meta të shprehura gjatë kësaj bisede telefonike kanë qenë mjaft të qarta, transparente dhe shteruese”, shpegoi zëdhënësi Tedi Blushi duke shtura se nëse ambsada amerikane do të ishte dakort presidenca do të ishte gati “ta vëmë atë të plotë në dispozicion të opinionit publik vendas dhe ndërkombëtar. Presidenti Meta nuk ka asgjë për të fshehur! Konfirmojmë se marrëdhëniet tona strategjike me SHBA janë të forta, të qëndrueshme dhe transparente, si asnjëherë!”, mbyllet reagimi.

Gjashtë vite pa Sokol Olldashin, miku i tij nxjerr videon e rrallë

Ish-deputeti i PD, Sokol Olldashi humbi jetën më 20 nëntor të vitit 2013, teksa udhëtonte me makinën e tij nga Elbasani drejt Tiranës.

Sot, kur bëhen gjashtë vite pa të, miku i tij, Çim Rexha, ka publikuar një video në rrjetet sociale, ku Olldashi shfaqet duke luajtur kitarë.

Në videon e filmuar disa vite më parë, shfaqet në 30 sekonda ish-deputeti i ndjerë demokrat, teksa shpalos talentin edhe në muzikë.

Luan Rama: Kosova brenda Serbisë – një postim provokativ dhe fyes i Kryeministrit të Shqipërisë!

Nënkryetari i LSI-së, Luan Rama thotë se harta e publikuar nga kryeministri Edi Rama nuk është lapsus dhe as ndonjë lajthitje e rastit.

 

Ai e konsideron një postim provokativ dhe fyes.

Reagimi i plotë:

Nuk është një lapsus. Nuk është as ndonjë gabim prej pakujdesisë, publikimi në faqen e profilit të Edi Ramës në fb i hartës së “investimeve për sigurimin e furnizimit 24 orë me ujë në zonat rurale të vendit nga veriu në jug”, siç shkruan ai vetë, ku ndër shtetet që ndajnë kufi me Shqipërinë, mungon Kosova, e cila është vendosur brenda kufijve të Serbisë.

Nuk është as ndonjë lajthitje e rastit, po të kemi parasysh se me sa vëmendje e përkujdesje e kuron gjithë performancën e vet mediatike Kryeministri i Shqipërisë.

Eshtë një postim provokativ dhe fyes i Kryeministrit të Shqipërisë, jo vetëm për Kosovën dhe qytetarët e saj, po për të gjithë shqiptarët kudo ku ata jetojnë dhe punojnë!

Vuçiq flet për herë të parë pasi del nga spitali: Unë jam i sëmurë kronik

Në një konferencë për shtyp, Presidenti i Serbisë iu përgjigj komenteve që gazetari N1 ishte fajtor për shtrimin e tij të papritur në spital.

I pyetur për të komentuar pretendimet se gazetari i këtij televizioni, Miodrag Sovilj ishte “fajtor” që Vuçiq, u pranua në spital të premten pasdite dhe se a kishte të drejtë të fajësonte shtypin, Aleksandar Vuçiq u përgjigj se shëndeti i tij nuk kishte asnjë lidhje me këtë çështje.

“Gazetari i televizionit tuaj nuk ka lidhje me shëndetin tim. Unë jam i sëmurë kronik”, shtoi Vuçiq. Ai gjithashtu sqaroi se në erdhi në konferencë nën terapi gjatë gjithë ditës dhe se ky nuk është sekret.

“Shëndeti im nuk ka asnjë lidhje me televizionin N1. Këto janë problemet e mia. Për momentin nuk jam në formën më të mirë, por për sa kohë që kam energji do të luftoj”, u shpreh Vuçiq.

Shkallon Rama: Publikon një foto me hartën ku Kosova është pjesë e Serbisë

Kryeministri i Republikës së Shqipërisë, Edi Rama, sapo ka publikuar një hartë në të cilën Republika e Kosovës figuron brenda territorit të Serbisë.

Duke iu uruar mirëmëngjesi ndjekësve të tij në Facebook me një fytyrë të zgërdhirë, Rama ka treguar hartën e “investimeve për sigurimin e furnizimit 24 orë me ujë në zonat rurale të vendit nga veriu në jug” të Shqipërisë në kuadër të një videoje që e ka shpërndarë disa orë më parë.

Por ajo që shqetëson, siç mund ta vini re, është se territori i Republikës së Kosovës është lënë brenda Serbisë.

Kreu i opozitës pas takimit me Presidentin: Asnjë alibi për të vonuar zgjedhjet e parakohshme parlamentare dhe lokale

Kreu i opozitës, Lulzim Basha foli pas takimit me Presidentin Meta.

Basha ndër të tjera u shpreh se një prej çështjeve që u diskutua në takimin me Metën, ku të pranishëm ishin edhe aleatët e Partisë Demokratike, ishte zgjidhja e krizës politike.

Sipas tij, kryeministri Edi Rama ka refuzuar në paktën katër raste ofertën e institucioneve ndërkombëtare për ndërmjetësim për zgjidhjen e krizës në Shqipëri.

“Nuk mund të ketë asnjë alibi për të vonuar zgjedhjet e parakohshme parlamentare dhe zgjedhjet lokale kushtetuese.

Do të marrim të gjitha hapat e nevojshme si opozitë për zgjedhjet e parakohshme dhe do i bëjmë thirrje edhe qytetarëve shqiptarë për të marrë pastaj të gjitha hapat e nevojshme”, tha Basha.