Pse Misioni i Republikës së Shqipërisë pranë OKB Gjenevë i vendos makinës private të një nënshtetaseje zviceriane targa CD “makinë zyrtare”?!

Pse  Misioni  i  Republikës  së  Shqipërisë  pranë  OKB  Gjenevë  i  vendos  makinës  private  të  një nënshtetaseje zviceriane targa CD “makinë zyrtare”?! Punonjësja  e  Misionit  të  RSh  në  OKB  Gjenevë  Dorina  Xhixho,  në  vitin  2014  ka  marrë  nënshetësinë zviceriane  dhe  bazuar  në  Ligj,  në  momentin  e  marrjes  së  nënshtetësisë,  u zhvesh  para  shtetit Zvicerian   nga   statusi   … Continue reading Pse Misioni i Republikës së Shqipërisë pranë OKB Gjenevë i vendos makinës private të një nënshtetaseje zviceriane targa CD “makinë zyrtare”?!