VOAL

VOAL

Please Wait ...
0%

Engel: Çështja e kufirit të Kosovës më Malin e Zi të zgjidhet sa më parë

By | November 20, 2017

Komentet

Libri i ri – Shaban Murati: “Çështja e paqenë e detit: Një intrigë diplomatike greke apo shqiptare?”

Diplomati, studiuesi dhe analisti diplomatik i mirënjohur, Shaban Murati sapo ka nxjerrë nga shtypi librin e tij të ri “Çështja e paqenë e detit: Një intrigë diplomatike greke apo shqiptare?”, botuar nga Fondacioni Kulturor “Alsar”, Tiranë. Fryt i një pune studimore të gjatë disavjeçare, libri trajton një nga çështjet më interesante dhe më intriguese të diplomacisë shqiptare në të gjithë historinë e shtetit shqiptar, e cila ka marrë emrin çështja e detit. Është një çështje diplomatike, e cila lindi nga marrëveshja midis qeverive të Shqipërisë dhe të Greqisë në vitin 2009, e anuluar nga Gjykata Kushtetuese e Shqipërisë në vitin 2010 dhe e cila mori statusin e një prej konflikteve kryesore diplomatike midis dy vendeve gjatë gjithë dhjetëvjeçarit që pasoi deri në ditët tona.

Libri del në një kohë kur çështja e detit ndodhet në apogjeun e debatit, të polemikave, të pikëpyetjeve, të dyshimeve dhe të enigmave. Ndonëse një çështje e nxehtë dhjetëvjeçare në marrëdhëniet diplomatike midis dy vendeve, çështja e detit karakterizohet nga një shkallë e madhe e mungesës së njohurive, mungesës së interpretimeve diplomatiko-juridike, mungesës së profesionalizmit dhe të studimeve shkencore, dhe të shumë paqartësive në qarqet politike, diplomatike, shkencore dhe publike të Shqipërisë.

Libri i Shaban Muratit për çështjen e detit vjen në kohën e duhur të interesit publik, shkencor dhe diplomatik, duke analizuar enigmat, por edhe duke dhënë përgjigjet për çështjen e detit. Duke u bazuar në një dokumentacion të ri arkivor, të panjohur, të patrajtuar dhe të anashkaluar, duke ndjekur dinamikën e gjenezës së çështjes së detit, të lindjes dhe të komplikimit të saj, duke ndjekur me skrupulozitet shkencor përplasjen diplomatike midis dy shteteve në format dhe në efektet përkatëse, autori jep për herë të parë një analizë diplomatike të plotë të çështjes së detit në gjithë harkun kohor të zhvillimit të saj deri në ditët tona.

Duke u mbështetur në vendimin historik të Gjykatës Kushtetuese të Shqipërisë, autori sjell një shtjellim interesant profesional, diplomatik dhe historik, të vendimit dhe të qëndrimeve juridiko-shkencore të Gjykatës Kushtetuese, të interpretuara nga këndvështrimi i mendimit diplomatik shqiptar dhe duke evidentuar piketat e mëdha strategjike të vendimit të Gjykatës Kushtetuese, të cilat për arsye të panjohura janë lënë në errësirë nga institucione, nga memorandume dhe nga rekomandime shtetërore gjatë 10 viteve.

Analiza e çështjes së detit nuk mund të mos përfshinte kompleksitetin e gabimeve dhe të keqinterpretimeve, që karakterizuan negocimin e marrëveshjes së anuluar, për të mos u përsëritur ato gabime në kohën e sotme nga diplomacia dhe shteti shqiptar. Ai ndalet në zbërthimin e enigmës së ecjes së diplomacisë shqiptare me shpejtësi rakete për të përfunduar në vitin 2009 marrëveshjen e detit, një tematikë delikate dhe tepër e komplikuar, e cila si rregull në praktikën ndërkombëtare kërkon dekada të tëra bisedimesh për t’u zgjidhur. Duke e analizuar çështjen me syrin e një diplomati me përvojë të madhe analitike, autori trajton disa drejtime, të cilat janë anashkaluar në ecurinë e negocimit të marrëveshjes dhe të vetë çështjes së detit. E tillë është enigma e transformimit të objektit të bisedimeve për detin midis dy Ministrive të Jashtme në vitet 2008-2009, të cilat në mënyrë të paligjshme ndërruan objektin e tyre. Kërkesa fillestare e MPJ të Greqisë drejtuar MPJ të Shqipërisë në vitin 2007 ka qenë për hapjen e bisedimeve për shelfin kontinental. MPJ e Shqipërisë në mënyrë të paligjshme e ka ndryshuar këtë objekt në bisedime për delimitimin e kufijve detarë, gjë që sipas Gjykatës Kushtetuese, është e gabuar. Gjykata e Kushtetuese e ka shpallur marrëveshjen e detit të vitit 2009 të papërputhshme me Kushtetutën e Shqipërisë, jo vetëm për mungesën e plotfuqishmërisë, por ajo që është më e rëndësishme, ka shpallur si të paligjshëm bisedimet për kufijtë detarë midis dy shteteve. Kjo pjesë e vendimit duhet të jetë vijë e kuqe për çdo tentativë të ndonjë institucioni për të zhvilluar bisedime me temën e detit midis dy shteteve.

Libri trajton në mënyrë shkencore një nga teoritë dhe qëndrimet më të gabuara të bisedimeve për marrëveshjen e detit të vitit 2009 dhe të disa institucioneve kryesore të Shqipërisë se goja kufijtë detarë midis dy vendeve nuk kanë ekzistuar. Është një teori, që dëgjohet ende prapa kuintave të disa institucioneve shtetërore. Me një dokumentacion të pasur arkivor nga arkivi i MPJ të Shqipërisë dhe arkiva të tjera, libri sjell referenca dokumentare të pamohueshme nga historia e marrëveshjeve me Greqinë për ekzistencën dhe pranimin zyrtar të kufijve detarë nga qeveritë e të dyja vendeve. Ky aspekt i çështjes së detit është tepër i rëndësishëm, sepse gjatë dekadës që ka kaluar nga nënshkrimi i marrëveshjes së anuluar, ka institucione dhe zyrtarë, të cilët nën efektin e ndikimeve të errëta përpiqen të rimodelojnë marrëveshjen e anuluar me justifikimin e teorisë së mungesës së kufijve detarë. Autori sjell një galeri aktesh dhe traktatesh ndërkombëtare, që kanë përcaktuar kufijtë detarë e tokësore dhe të cilat janë nënshkruar edhe nga qeveria e Shqipërisë, edhe nga qeveria e Greqisë në vitet 1925-1926. Në këtë kuadër autori analizon për herë të parë sindromën negative historike dhe vetëvrasëse të diplomacisë shqiptare, e cila mënjanon vetë karakterin detyrues ndërkombëtar të kufijve të Shqipërisë me Greqinë dhe e redukton atë në një problem dypalësh, duke u hequr akteve ndërkombëtare efektin e tyre ligjor dhe historik.

Ka rëndësi të theksohet se çështja e detit nuk është histori dhe meritë e autorit dhe e librit është se nuk kufizohen në aspektin historik, por enigmat historike të çështjes së detit i studion dhe i ndriçon në funksion të ndihmës së qëndrimit dhe të veprimit të diplomacisë dhe të shtetit shqiptar sot. Ndaj merr vlera të mëdha aktuale fakti që autori i kushton pjesën më të madhe të librit aktualitetit të çështjes së detit si një çështje e hapur diplomatike midis dy shteteve. Për këtë qëllim, ai sjell një skanim profesional të qëndrimeve, tezave, taktikave dhe intrigave diplomatike të përdorura nga diplomacia greke gjatë dhjetë viteve për të imponuar në një formë apo tjetër efektet e marrëveshjes së anuluar të detit. Kjo kronikë përfshin lëvizje të tilla të diplomatike, si përpjekja për ta zbatuar në terren në mënyrë të njëanshme marrëveshjen e anuluar, përpjekja për të imponuar rinegocimin e marrëveshjes së anuluar me një gjysmë redaktimi të titullit, oferta dinake për të ridiskutuar disa koordinata të marrëveshjes së anuluar dhe për t’i kthyer Shqipërisë një pjesë të asaj, që do të humbte me marrëveshjen e anuluar, përpjekja për ta maskuar ringjalljen e marrëveshjes së vjetër me ambalazhin e “paketës globale të zgjidhjes së problemeve shqiptaro-greke”, këshilla e gabuar për ta dërguar çështjen e marrëveshjes së anuluar të detit në gjykatën ndërkombëtare apo arbitrazh ndërkombëtar etj., e deri tek alarmi që ngre në libër i pari autori për përvijimin e kërcënimit të revizionimit edhe të kufijve tokësorë të Shqipërisë me Greqinë.

Çështja e detit nuk mund të kuptohet pa njohur me themel tërë kuadrin e problematikës dhe të marrëdhënieve aktuale midis dy vendeve. Duke qenë një nga ekspertët më të mirë të Shqipërisë për marrëdhëniet shqiptaro-greke dhe për Ballkanin, autori analizon në librin e tij për herë të parë në një botim shkencor problematikën dhe tërësinë e çështjeve të hapura dhe të pazgjidhura, që ekzistojnë midis dy shteteve dhe të cilat për shumë dekada kanë mbetur jashtë rendit të ditës të tratativave dypalëshe. Në libër gjejnë trajtesën e duhur çështja e ligjit të luftës, çështja e varrezave greke dhe mosrealizimi i reciprocitetit për varreza të partizanëve shqiptarë në Çamëri, çështja e mprehtë historike dhe aktuale çame dhe ndërkombëtarizimi i saj, çështja e ujërave të ëmbla dhe sidomos e lumit Vjosa, ku Greqia në mënyrë të njëanshme ka rrëmbyer kuotat ujore shqiptare pa përfillur konventat ndërkombëtare, çështja e reparacioneve të Luftës së Parë dhe të Dytë Botërore që Shqipëria duhet t’i kërkojë Greqisë, çështja e ortodoksizmit politik të diplomacisë greke dhe pretendimet e saj për proteksionin e ortodoksëve shqiptarë, etj.

Veçori e nivelit të lartë profesional diplomatik dhe shkencor të librit është se autori ka parashtruar përgjigjet e të gjitha enigmave të çështjes së detit. Libri “Çështja e paqenë e detit: Një intrigë diplomatike greke apo shqiptare?” ndriçon enigmat e kaluara dhe të sotme, që përmban dosja e nxehtë e asaj, që quhet çështja e detit. Në këtë linjë libri sjell një kontribut të madh teorik dhe praktik për zhvillimin mbi baza të drejta të marrëdhënieve midis dy shteteve, për zgjidhjen e problemeve të hapura dhe në mënyrë të veçantë për çështjen e detit. Nëpërmjet një analize të thellë dhe shteruese shkencore, autori i përmbahet përfundimit se çështja e detit nuk është dhe nuk mund të jetë kurrë çështje e diskutimit të kufijve shtetërorë detarë, të cilat janë përcaktuar njëherë e mirë nga aktet, marrëveshjet dhe traktatet ndërkombëtare. Çështjet e vetme detare, që mund të bëhen objekt i bisedimeve sipas tij janë ato, që kanë të bëjnë me shelfin kontinental dhe me zonën ekonomike ekskluzive, tema që nuk kanë qenë objekt i ligjit ndërkombëtar në kohën e konferencave të Londrës, Firences dhe Parisit në vitet 1913-1926, që përcaktuan kufijtë përfundimtarë të Shqipërisë me Greqinë dhe me Jugosllavinë.

Libri i ambasadorit Shaban Murati është një udhërrëfyes serioz, diplomatik dhe shkencor në përputhje me interesat shtetërore e kombëtare dhe sjell një ndihmesë të madhe për diplomacinë, politikën, shtetin dhe shkencën shqiptare dhe sidomos për mendimin diplomatik e politik shqiptar. Libri “Çështja e paqenë e detit: Një intrigë diplomatike greke apo shqiptare?” shërben si gur prove për të matur dhe kuptuar realisht çdo cikël tratativash apo marrëveshjesh, që mund të prodhohen midis dy vendeve rreth temës detare. Për shkak të interesit të madh të temës në qarqet diplomatike dhe akademike, shqiptare, rajonale dhe më gjerë, libri është botuar njëkohësisht në gjuhën shqipe dhe angleze.

Bordi i “Trepçës”, në pritje të marrëveshjes me Listën Serbe

Vitet e humbura të Trepçës

Rreth 120 kandidatë kanë aplikuar për pozitën e anëtarëve të Bordit të kompleksit metalurgjik “Trepça”, që sipas zyrtarëve të Qeverisë, pritet të jetë funksional muajin e ardhshëm.

Sipas Ligjit, qeverisja për “Trepçën” bëhet nga Bordi mbikëqyrës dhe Bordi menaxhues. Bordi mbikëqyrës përbëhet nga nëntë anëtarë, të cilët nuk mund të jenë anëtarë të forumeve politike, mirëpo duhet të jenë ekspertë në fusha të caktuara, që nevojiten për mbikëqyrjen e kombinatit. Ky bord, më pas, zgjedh edhe anëtarët e Bordit menaxhues të gjigantit metalurgjik “Trepça”.

Bordi mbikëqyrës i “Trepçës”, sipas Ligjit, i cili është miratuar në vitin 2016, ishte dashur të themelohej brenda gjashtë muajve nga miratimi tij në Kuvendin e Kosovës.

Shyqyri Sadiku, kryetar i Sindikatës së “Trepçës”, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se shpreson që në muajin prill do të zgjidhet ky bord, por thekson se kjo çështje është neglizhuar nga përfaqësues të komunitetit serb.

“Pengesë në këtë proces po paraqesin përfaqësues të komunitetit serb, pasi, sipas Ligjit, parashihet që në Bord të ‘Trepçës’ duhet të jenë nëntë anëtarë, prej tyre tre nga komuniteti serb (dy përfaqësues të institucioneve të Kosovës dhe një përfaqësues i punëtorëve). Ndërsa, nga shqiptarët, pesë duhet të jenë përfaqësues të Qeverisë dhe një përfaqësues i Sindikatës”, thotë Sadiku.

 Por ministri i Zhvillimit Ekonomik, Valdrin Lluka, në një konferencë për media të mbajtur gjatë kësaj jave, ka thënë se për këtë çështje është duke biseduar me partnerin e koalicionit qeverisës, Lista Serbe.

“Kemi pasur bisedime në mes Qeverisë së Kosovës dhe partnerët e koalicionit qeverisës, Lista Serbe, nga të cilët normalisht se duhet të kemi një aprovim, për arsye se shumë projekte duhet të kalojnë në Kuvendin e Kosovës për zhvillimin e ‘Trepçës’”.

“Negociatat kanë qenë duke u zhvilluar në vazhdimësi, për shkak se ka pasur mospajtime në kohë të caktuara. Por, besoj se këto ditë jemi përafruar mjaft shumë, që japin edhe dritën e gjelbër për rekrutimin e Bordit”, ka deklaruar ministri Lluka.

Edhe zyrtarë të Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik në Qeverinë e Kosovës, thonë se procesi i zgjedhjes së anëtarëve të Bordit është në vijim e sipër dhe shpresohet se do të përfundojë në fillim të muajit prill.

Gjatë procesit të përzgjedhjes së kandidatëve, thuhet në përgjigjen e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, do të respektohen të gjitha procedurat ligjore, si edhe kriteret e kërkuara përmes konkursit, të cilat vlejnë për secilin kandidat, pa marrë parasysh se cilit komunitet i përket.

Kombinati “Trepça”, llogaritej si një prej ndërmarrjeve më të mëdha jo vetëm në Kosovë, por edhe në ish-Jugosllavi. Por, në vitet e fundit kaloi në fazën e mbijetesës dhe nga më shumë se 20 mijë punëtorë sa kishte në të kaluarën, “Trepça”, aktualisht, numëron rreth 1,400 punëtorë.

  • 16x9 Image

    Nadie Ahmeti

    Me profesionin e gazetarisë ka filluar të merret që prej vitit 2000, kurse Radios Evropa e Lirë i është bashkuar në vitin 2001. Kryesisht mbulon çështjet ekonomike dhe sociale, për çka edhe i janë ndarë disa mirënjohje.

7 mijë shqiptarë të Kosovës kalojnë fundjavën në Shqipëri

Mëngjesin e sotëm pika kufitare e Morinës në Kukës ka qenë e mbipopulluar.

Rreth një mijë shtetas shqiptarë të Kosovës kanë kaluar kufirin për në Shqipëri.

Sipas raportimeve dogana e Morinës po punon me kapacitet të plotë, me 5 sportele.

Policia Kufitare e Kukësit bën me dije se gjatë fundjavës kanë hyrë nga Kosova për në Shqipëri mbi 7.000 shtetas.

Me ngrohjen e motit dhe afrimin e stinës së plazhit shqiptarët e Kosovës janë turistët me numrin më të lartë në bregdetin e Shqipërisë./Gazeta Express

Serbia spastron shqiptarët e Preshevës, Medvegjës dhe Bujanocit nga regjistrat e gjendjes civile dhe BE-ja i bën iso! – Nga Isuf Bajrami

 

Ndonëse nuk ka të dhëna të sakta, në raportin e Avokatit të Popullit theksohet mes tjerash se që nga viti 2001, rreth 3 mijë e 500 shqiptarë etnikë nga Presheva, Medvegja dhe Bujanoci, janë zhvendosur në Kosovës dhe nuk kanë status të zgjidhur ligjor

Albapoli – 17 mars 2018, 22:38

 

Në Kosovë Avokati i Popullit u kërkoi të premten autoriteteve pajisjen me dokumente personale të shqiptarëve nga Presheva, Medvegja dhe Bujanoci, tri komuna me shumicë shqiptare në jug të Serbisë, që janë shpërngulur në territorin e Kosovës.

Në një raport të avokatit thuhet se “një numër i madh i qytetarëve nga Presheva, Medvegja dhe Bujanoci, janë zhvendosur në Kosovë, për arsye të sigurisë, aspektet sociale, ekonomike e të tjera. Një pjesë e tyre, në mungesë të dokumenteve personale, për kohë të gjatë, janë duke u përballur me çështjen e mungesës së statusit për qëndrim ligjor, pa shtetësi efektive dhe dokumente personale identifikimi brenda territorit të Republikës së Kosovës”.

Avokati i Popullit e konsideron shqetësuese këtë gjendje që shton “vështirësitë në realizimin e një jete normale dhe gëzimin e të drejtave elementare, të garantuara me Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe standardeve ndërkombëtare për të drejtat e njeriut”.

Ndonëse nuk ka të dhëna të sakta, në raportin e Avokatit të Popullit theksohet mes tjerash se që nga viti 2001, rreth 3 mijë e 500 shqiptarë etnik nga Presheva, Medvegja dhe Bujanoci, janë zhvendosur në Kosovës dhe nuk kanë status të zgjidhur ligjor.

Ata nuk mund të marrin dokumente nga Serbia për shkak të një ligji të vitit 2011 që u lejon autoriteteve serbe të fshijnë emrat e tyre nga regjistrat lokal.

Një numër i shqiptarëve nga ajo zonë qenë zhvendosur gjatë dhe menjëherë pas konfliktit ndërmjet kryengritësve shqiptarë dhe forcave qeveritare serbe, që mori fund në maj të vitit 2001, me ndërhyrjen e komunitetit ndërkombëtar.

Laurent Laniel: Si po pushtojnë Europën trafikantët shqiptarë, lidhjet me bosët e krimit në Shqipëri

Grupet kriminale që flasin shqip po marrin drejtimin e shpërndarjes së narkotikëve në tregjet e BE-së, duke shqetësuar dukshëm Europën. Autoritetet europiane nuk e përjashtojnë mundësinë që grupet që veprojnë në Europë të jenë të lidhur me ata në Shqipëri, madje dyshimet janë se bosët e krimit në Shqipëri janë të mbrojtur dhe nuk i gjen gjë.

Të gjitha këto aktivitete të paligjshme, si brenda dhe jashtë vendit mund të gjenerojnë potencialisht fluks parash të pista, që mund të hyjë në Shqipëri, çka mund të shtrembërojë ekonominë në Shqipëri.

Lidhur me trafikun e drogës ka folur Laurent Laniel, analist shkencor për reduktimin e ofertës së drogës, në Qendrën Europiane të Drogave dhe Varësisë nga Drogat (EMCDDA).

INTERVISTA
Shqipëria është një vend ku ka kultivim të madh kanabisi, ka njerëz që mund të importojnë 613 kilogramë kokainë, ka kriminelë që ka të ngjarë që të dërgojnë paratë e tyre atje. E gjithë Europa po thotë që Shqipëria është një vend i krimit të organizuar”. Me një gjuhë herë diplomatike, e herë të drejtpërdrejtë, të bazuar mbi shembuj konkretë, z. Laurent Laniel, analist shkencor për reduktimin e ofertës së drogës, në Qendrën Europiane të Drogave dhe Varësisë nga Drogat (EMCDDA), me seli në Lisbonë, ka dhënë nga zyra e tij një intervistë ekskluzive për “Monitor”.

Që në fillim, ai thotë se ka pak informacion për atë që ndodh brenda në Shqipëri, por është i mirinformuar për ndikimin që ka Shqipëria në tregjet europiane të narkotikëve dhe sidomos të grupeve kriminale që flasin shqip, të cilët po marrin drejtimin e shpërndarjes së narkotikëve në tregjet e BE-së, duke shqetësuar dukshëm autoritetet europiane.

Ai pohon se, pas vitit 2016, nga Shqipëria nuk raportohet më prodhim masiv i kanabisit, por kapjet e sasive të kanabisit në kufi vazhdojnë, çka të çon dy konkluzione, stok i madh ose prodhimi vazhdon në hapësira të mbyllura.

Një tjetër dukuri që po hetohet së fundmi është trafikimi i vajit të kanabisit nga Shqipëria, kryesisht në Greqi e Turqi, ku dyshohet se në Turqi, trafikantët shqiptarë e këmbejnë atë me heroinë.

Ai pranon që Europa ka qenë e butë me Shqipërinë për historinë e kanabisit, pasi ai nuk konsiderohet si drogë shumë e dëmshme dhe është në proces legalizimi në shumë vende. Por, tani kanabisi është rikthyer sërish si prioritet, pasi ai gjeneron para për kriminelët, të cilët i investojnë pastaj këto para dhe shtrembërojnë ekonominë, shtrembërojnë shoqërinë, korruptojnë zyrtarët lokalë, sektorin privat etj.

Por, më shumë sesa për kanabisin e mbjellë në Shqipëri, autoritetet europiane janë të shqetësuara për grupet kriminale që po veprojnë jashtë Shqipërisë dhe këtë fakt z. Laniel e përsërit disa herë gjatë intervistës. Trafikantët shqiptarë që veprojnë në BE janë forcuar dukshëm së fundi dhe po marrin kontrollin e tregut në Britani, Francën Lindore etj.

“Kolegët në Britani thonë se shqiptarët po marrin tashmë drejtimin e tregut të kokainës dhe shpërndarjes në nivelin e mesëm”, pohon ai. Shqiptarët jashtë po bëhen një kërcënim më i madh, pasi ata duket se janë të përfshirë në tregjet më të mëdha të drogave. Interesant është dhe fakti se si shqiptarët e marrin drejtimin e shpërndarjes së narkotikëve, pasi ata perceptohen se janë eficientë dhe që e mbajnë fjalën e dhënë, -që na kujton traditën shqiptare të besës-, dhe arrijnë të sjellin ngarkesat sipas porosive.

Autoritetet europiane nuk e përjashtojnë mundësinë që grupet që veprojnë në Europë të jenë të lidhur me ata në Shqipëri, madje dyshimet janë se bosët e krimit në Shqipëri janë të mbrojtur dhe nuk i gjen gjë. “Pyetja më e madhe është se si kriminelët shqiptarë, që veprojnë jashtë Shqipërisë, ndërveprojnë me ata që janë në Shqipëri. A janë ata, ashtu siç besojnë oficerët e policisë në disa vende europiane, të lidhur me bosët e krimit, që janë në Shqipëri dhe me sa duket janë të mbrojtur dhe asgjë nuk i gjen ata atje dhe ata organizojnë operacione dhe marrin paratë nga operacione që kryhen jashtë vendit, si trafikimi i kokainës dhe heroinës”, pohon z. Laniel.

Një tjetër fakt, që sipas tij është i sigurt, është që shqiptarët janë përfshirë në sjelljen e kokainës direkt nga Amerika e Jugut, që është një hap tjetër në tregti. Gjithsesi, sipas vlerësimeve të tij, për Europën, Shqipëria nuk është ende një qendër e madhe shpërndarjeje për kokainën, pasi aktiviteti më i madh i importimit dhe shpërndarjes së kokainës për tregjet europiane është nga portet e Belgjikës dhe Holandës.
Z. Laniel. pohon se të gjitha këto aktivitete të paligjshme, si brenda dhe jashtë vendit mund të gjenerojnë potencialisht fluks parash të pista, që mund të hyjë në Shqipëri, çka mund të shtrembërojë ekonominë në Shqipëri.

Por, në fund, ai është optimist se situata do të përmirësohet, pasi vendi është në proces integrimi drejt Bashkimit Europian. “Nëse Shqipëria do të lihej e braktisur, atëherë do të duhet të shqetësoheshit seriozisht shumë. Tani ju mund të shqetësoheni, por ndoshta më pak”.

Më poshtë intervista e plotë:
Shohim që Shqipëria po përmendet gjithnjë e më shumë në raportet tuaja si një vend prodhimi i kanabisit apo transit në trafikimin e lëndëve narkotike…

Shqipëria është, ose të paktën ishte deri përpara pak kohësh, një prodhues kyç i kanabisit siç raportohet nga partnerët italianë, të cilët fluturuan mbi vend dhe konstatuan sasi të mëdha të kanabisit të mbjellë.

Ka pasur gjithashtu dhe një sasi të madhe të kapur në kufijtë me vendet fqinjë me Shqipërinë, veçanërisht në Itali dhe Greqi. Pra është e sigurt, se të paktën deri në vitin 2016, Shqipëria ka qenë një prodhues i madh i kanabisit në bujqësi.
Laurent-Laniel-821
A keni ndonjë vlerësim të sasisë që mund të jetë mbjellë?
Jo, nuk kam ndonjë ide. Kur shkova në Shqipëri kërkova të më jepnin shifrat, por nuk m’u dhanë. Ju mund të pyesni në Universitetin e Napolit për rezultatet që mund të kenë nga vëzhgimet e bëra në terren nga Guardia di Finanza e Italisë. Unë nuk i kam të dhënat.
Në 2017, nga të njëjtat vëzhgime në të njëjtat zona me avion rezultoi se kishte pothuajse një zhdukje të kultivimit të kanabisit në Shqipëri. Pra, të paktën jashtë nuk ka pasur më mbjellje, ashtu siç ndodhi në vitin 2016, vetëm nëse mbjellja ka vijuar në hapësira të mbyllura.

Pra kështu na është thënë, që nuk ka më kultivim të kanabisit në Shqipëri. Gjithsesi kapjet e sasive të kanabisit në kufi vazhdojnë, pra ka diçka misterioze këtu, ose diçka kundërintuitive. Ndoshta kanabisi u ruajt në Shqipëri, pra sasi të mëdha u ruajtën diku dhe prodhimi ka qenë i madh, ose ai vazhdon në hapësira të mbyllura dhe avionët nuk e kapin dot. Po trafikimi vazhdon. Unë nuk kam informacion për njërën apo tjetrën. Unë them që ka dy hipoteza. Sasitë e mëdha që vazhdojnë dhe kapen na çojnë vetëm në këto dy konkluzione, stok i madh ose prodhimi vazhdon në hapësira të mbyllura.
Harta
(Harta e rrugëve kryesore të trafikimit të kanabisit në Europë, publikuar nga EMCDDA në raportin europian për tregjet e drogave)
Si e shpjegoni këtë sasi të madhe të mbjellë?
Nuk është se kam ndonjë shpjegim. Kanabisi është mbjellë edhe përpara vitit 2016. 2016-a ishte viti i parë kur u konstatua përmes avionëve kultivimi i sipërfaqeve të mëdha. Edhe më parë është mbjellë në sasi të mëdha. Lazarati p.sh., ka qenë i njohur për kultivimin e kanabisit, deri në vitin 2014, kur një aksion i ashpër i policisë e ndaloi atë.

Të paktën deri në vitin 2014, në Lazarat, por edhe në zona të tjera, sipas raportimeve që ne kemi pasur, kishte sasi të mëdha të kanabisit të mbjellë. Unë kam qenë në Shqipëri dhe kam folur me autoritetet, përfshirë ata të policisë dhe nuk e kam kuptuar ende të qartë dinamikën se si ka ndodhur kultivimi dhe nuk kam lexuar ende një studim, shkrim akademik, apo shpjegim se çfarë ka ndodhur në Shqipëri me kultivimin në male.

Sa problematike është bërë Shqipëria në Europë me kultivimin e kanabisit, pasi dhe ju përmendët që ka ende kapje në kufijtë me Shqipërinë?
Është bërë problem, sidomos për dy vendet fqinjë, Italinë dhe Greqinë. Ne kemi raportime se kanabisi i prodhuar në Shqipëri trafikohet në këto dy vende dhe shitet në rrugë.
Përveç tyre, disa vende në Europën Lindore dhe Perëndimore, p.sh., Austria, raportojnë se një pjesë e kanabisit që ata gjejnë në tregjet e tyre vjen nga Shqipëria. Pra Shqipëria është bërë një furnizues i Europës dhe për këtë e kemi përmendur në raport, pasi këtë na e kanë raportuar shumë shtete.
Megjithatë, ne mendojmë se pjesa më e madhe e kanabisit që konsumohet në Bashkimin Europian prodhohet brenda BE-së dhe Shqipëria nuk është pjesë e BE-së.

Një fakt, që njerëzit që nuk merren me kanabisin nuk e dinë ose nuk e marrin në konsideratë, është që kanabisi që prodhohet në fusha jashtë në Shqipëri ka shumë të ngjarë që të jetë shumë më pak i fuqishëm, sesa kanabisi që prodhohet në hapësira të mbyllura brenda Bashkimit Europian.

Ne mendojnë se pjesa më e madhe e shteteve furnizohen me kanabis të fortë, pasi ne çdo vit marrim informacion se cilësia dhe pastërtia e tij rritet. Ne nuk e kemi mesataren e pastërtisë për kanabisin shqiptar, por normalisht, kanabisi që kultivohet në fusha jashtë është shumë më pak i fuqishëm sesa ai që prodhohet në BE, sepse në kultivimin jashtë nuk mund të kontrollosh kushtet e prodhimit.

Pra nuk është i një cilësie të mirë?
Saktësisht nëse do ta thoshim kështu. Pra ka një mister se pse do ta blinin konsumatorët europianë kanabisin shqiptar, nëse ai nuk është i fortë. Ka një hipotezë, që konstatohet dhe nga raportet tona, që kanabisi i butë shqiptar blihet për t’u përzier me atë të fortë të prodhuar në BE dhe shitet si një kanabis i fortë me çmime të larta, duke sjellë fitime të mëdha për shpërndarësit, pasi shesin një produkt me fuqi, që thonë se është e lartë, kur realisht është më e ulët.

Një tjetër çështje me kanabisin në Shqipëri është prodhimi i vajit të kanabisit. Vaji i kanabisit nuk është kapur në Shqipëri, por ka pasur raportime për kapje të tij në Greqi dhe Turqi dhe ne mendojmë se ky vaj është nga Shqipëria, i prodhuar me kanabis shqiptar. Për të bërë një litër vaj kanabisi duhen sasi të mëdha kanabisi, 10 apo 12 kilogramë, pra vaji është një produkt shumë i koncentruar.

Kjo është dhe një mënyrë për ta eksportuar më lehtë. Mund të kesh një dhomë me kanabis dhe e shndërron në vaj dhe e transporton më lehtë. Kjo është një çështje për të cilën ne po përpiqemi të kemi më shumë informacion, pasi kemi shumë pak për momentin. Dimë që kemi raste të kapjes së tij në Greqi dhe Turqi. Grekët thonë që vjen nga Shqipëria, ndërsa turqit nuk e specifikojnë se nga vjen vaji i kanabisit, por dyshojmë që ai vjen nga Shqipëria dhe ndoshta trafikantët shqiptarë e këmbejnë atë me heroinë. Pra kriminelët shqiptarë shesin vaj kanabisi dhe e këmbejnë atë për heroinë, nuk di të them për normat e këmbimit.

Ku prodhohet ky vaj kanabisi?
Nuk mund ta them. Siç e përmenda kam pak informacion për Shqipërinë, nuk flas shqip, kam qenë në Shqipëri për herë të parë pak muaj më parë. Unë punoj këtu në Lisbonë.

Ne, në fakt, e kërkuam intervistën pasi donim të kishim një ide se si e sheh Europa Shqipërinë…
Europa e njeh Shqipërinë në përgjithësi për çështjen e kanabisit që vite më parë, që kur ai kultivohej në Lazarat. Ka pasur informacion për njerëz që flisnin shqip që trafikonin heroinë kryesisht në -Zvicër, por bëhej fjalë për shqiptarët e Kosovës. Ata ishin furnizues të mëdhenj të heroinës në Zvicër, që e blinin nga turqit pra ka pasur lidhje mes shqiptarëve dhe turqve prej kohësh.

Aktualisht ka raportime nga policia franceze se njerëz që flasin shqip, – nuk e di nëse janë nga Shqipëria, Kosova apo Maqedonia -, trafikojnë heroinë dhe janë bërë aktorë të rëndësishëm të trafikimit të heroinës me pakicë në Francën Lindore. Në njëfarë mënyre, ata ia kanë dalë të marrin vendin e atyre që shpërndanin heroinë më parë.

Ka konfuzion tek autoritetet europiane për shqiptarët, nëse janë shqiptarë nga Shqipëria, nga Kosova apo Maqedonia dhe kjo shqetëson edhe autoritetet shqiptare, pasi ata thonë që nuk kanë çfarë t’i bëjnë dikujt që nuk është me kombësi shqiptare.
Pra ka ekzistuar çështja e trafikimit të heroinës në Zvicër, nga shtetasit nga Kosova, tashmë kemi të dhëna për shpërndarje në Francë, nga njerëz që raportohen si shqiptarë.

Policia britanike është shumë e shqetësuar nga trafikimi i kokainës në Mbretërinë e Bashkuar nga shqiptarët dhe ata thonë që janë shqiptarë nga Shqipëria dhe janë pjesë e krimit të organizuar. Shqiptarët njihen dhe për trafikun dhe shfrytëzimin e prostitucionit, ky është rasti në Francë dhe ata kanë reputacion, që janë shumë të dhunshëm.

Nga ajo që më kanë thënë, shqiptarët kanë reputacion gjithashtu që janë të besueshëm. Nëse thonë se do ta bëj këtë, do ta sjell një sasi të madhe narkotike, ata e bëjnë këtë.
EMCDDA-ndertesa-821
(Godina e Qendrës Europiane të Drogave dhe Varësisë nga Drogat (EMCDDA) në Lisbonë)
Në Shqipëri, ky është zakoni i besës, dhënies së fjalës…
Po dhe në Europë, trafikantët e tjerë e pëlqejnë këtë. Kolegët në Britani thonë se shqiptarët po marrin tashmë drejtimin e tregut të kokainës dhe shpërndarjes në nivelin e mesëm. Pra po ju them shembuj të saktë, të asaj që kam dëgjuar.

Por dua të theksoj se ka dy elemente, nga njëra anë ajo çfarë po ndodh në Shqipëri me prodhimin e kanabisit në vend deri para pak kohësh dhe nga ana tjetër, ajo që po bëjnë shqiptarët jashtë, që shpesh ngatërrohen nëse janë të Shqipërisë, Kosovës apo Maqedonisë dhe që shpesh cilësohen thjesht shqiptarë për europianët. Shqiptarët jashtë, janë tani për mendimin tim, një kërcënim më i madh, pasi ata duket se janë të përfshirë në tregjet më të mëdha të drogave.

Ka shqiptarë që rekrutojnë vietnamezë, të cilët janë ekspertë në prodhimin e kanabisit brenda hapësirave të mbyllura, që prodhojnë kanabis të fortë brenda një sipërfaqeje të vogël. Kjo ndodh në Holandë.

Pyetja më e madhe është, nga sa unë kam njohuri – megjithëse theksoj që nuk jam specialist në Shqipëri dhe shpresoj që kjo të jetë e qartë, – se si kriminelët shqiptarë, që veprojnë jashtë Shqipërisë, ndërveprojnë me ata që janë në Shqipëri. A janë ata, ashtu siç besojnë oficerët e policisë në disa vende europiane, të lidhur me bosët e krimit, që janë në Shqipëri dhe me sa duket janë të mbrojtur dhe asgjë nuk i gjen ata atje dhe ata organizojnë operacione dhe marrin paratë nga operacione që kryhen jashtë vendit, si trafikimi i kokainës dhe heroinës?
Ky është një faktor i rëndësishëm. Kjo është diçka për të cilët oficerët europianë të zbatimit të ligjit janë përgjithësisht më të shqetësuar sesa për kultivimin e kanabisit brenda Shqipërisë.

Kjo është në këndvështrimin e zbatimit të ligjit nga policia. Nga ana politike është ndryshe, pasi Shqipëria do të hyjë në negociata për t’u anëtarësuar në BE, pra herët a vonë do të hyjë në BE. Si rrjedhojë do të ketë më shumë konsiderata politike në lojë dhe do të ndikojnë në një mënyrë apo tjetrën.

Mund të ketë më shumë denoncime për aktivitetin kriminal të Shqipërisë nga ata që nuk duan që ajo të hyjë në BE dhe më shumë veprime nga ata që duan që Shqipëria të hyjë në BE dhe që duan të tregojnë se Shqipëria, në të vërtetë, po i zgjidh problemet e veta me kriminalitetin.
Ndoshta kapja e 613 kilogramëve kokainë që ndodhi në mënyrë të mrekullueshme në Shqipëri kohët e fundit mund të interpretohet si një gjë e tillë, ndoshta jo. Problemi, kur kapet një sasi, është se ne nuk e dimë se sa ka kaluar.

Të kapësh kokainë në portet europiane nuk është diçka e pazakontë, apo diçka e jashtëzakonshme, megjithëse ishte hera e parë që u kap një sasi kaq e madhe në Shqipëri. Por, kush e di sa nuk është kapur më parë. Sasi të mëdha janë kapur në shtetin tuaj fqinjë Greqi, sepse ata kanë gjithashtu porte të mëdha, të mos flasim për Italinë ku kapen vazhdimisht, Holandë, Francë, kudo kapet kokainë.

Shqetësimi ishte se nga kanabisi do të kalohej tek kokaina…
Kjo është e mundur. Është gjithashtu e mundur, – diçka që nuk është komentuar shumë brenda në Shqipëri, por ngul këmbë serish – se shqetësimi i forcave të zbatimit të ligjit në Europë janë njerëzit që flasin shqip, aktivë jashtë Shqipërisë në BE, të cilët trafikojnë kokainë dhe heroinë, prostitucion dhe armë në Bashkimin Europian.

A janë të lidhur këta me Shqipërinë?
Këtë po thosha, kjo është pyetja e madhe, nuk e kam këtë informacion, megjithatë sinqerisht nuk do të habitesha në rast se do të kishin.
Sepse shqiptarët e Kosovës, që trafikonin kokainë në Zvicër, dhe ky është për mua shembulli historik prej 15 – 20 vitesh, trafikonin heroinë në Zvicër dhe ndërtonin shtëpi në Kosovë, që dukeshin sikur ishe në Zvicër, për shkak të modelit që ndërtoheshin.
Nuk do të habitesha nëse shqiptarët e Shqipërisë, që janë të përfshirë në aktivitetin e trafikimit në BE të dërgojnë gjithashtu paratë e tyre në Shqipëri, apo i dërgojnë në parajsa fiskale, apo pastrojnë paratë e tyre.

Ajo që është e sigurt është që shqiptarët, kur unë them shqiptarët nuk e di specifikisht nëse janë shqiptarët e Shqipërisë apo të Kosovës, janë përfshirë në sjelljen e kokainës direkt nga Amerika e Jugut, që është një hap tjetër në tregti. Importi me shumicë i kokainës është aty ku fitohet më shumë. Pra në rast se je në gjendje të blesh në Kolumbi me 2-3 mijë euro për kilogramë dhe e shet në Roterdam me 12 mijë euro kilogramin, norma e fitimit është shumë e lartë. Ka fitim edhe kur shitet në tregun brenda Europës, por norma e fitimit është e ulët.

Unë kam informacion për shqiptarët që trafikojnë kokainë dhe heroinë në Europë, kjo është e sigurt. Ky është një problem i madh, sepse ky është një ndryshim që po ndodh në Europë. Në Britani, më parë, shpërndarja bëhej nga vetë britanikët dhe kombësi të tjera dhe nuk ishin shqiptarët lojtarë të rëndësishëm. Tani ata janë.

Pse janë bërë pikërisht tani lojtarë të rëndësishëm?
Sepse ata janë eficientë. Ata nuk bëjnë shaka, kanë lidhje të mira me burimet, janë në gjendje që të sjellin kokainë në Europë pa u kapur dhe ata dorëzojnë, e bëjnë atë që premtojnë dhe të gjithë duan të bëjnë biznes me ta. Ju do të donit të bënit biznes me dikë që është i besueshëm dhe me sa duket, shqiptarët janë të besueshëm.

Pra shqiptarët po bëhen më të fuqishëm dhe po blejnë direkt në Amerikën e Jugut?
Po. Por, ajo që unë vazhdoj të ngul këmbë është se ajo që ndodh në Shqipëri është një gjë dhe ajo që ndodh me shqiptarët jashtë Shqipërisë është një gjë tjetër, që është me vlerë të merret në konsideratë. Sepse këto aktivitete mund të gjenerojnë potencialisht fluks parash të pista, që mund të hyjë në Shqipëri, çka mund të shtrembërojë ekonominë në Shqipëri.

Në çdo rast, ato i japin fuqi njerëzve që nuk janë shumë demokratë, ju e shihni që kriminelët nuk e vrasin mendjen për ligjet për jetët e njerëzve dhe nuk janë lloji i qytetarëve që ju do të donit të kishit. Këta njerëz duket se po bëhen më aktivë dhe të fuqishëm në tregjet europiane të drogës.

Si e vlerësoni kapjen e kokainës së fundmi në Portin e Durrësit?
Në Shqipëri u kapën 613 kilogramë, që është sasi e madhe, por jo shumë. Është e madhe, por jo masive. Sasi të mëdha quhen kur janë mbi 2 apo 3 tonë. Ajo që duhet të them është se fenomeni i importimit direkt për shpërndarje në BE është shumë më shqetësues. Ky fenomen është më i rëndësishëm dhe shumë më i madh në Holandë, Belgjikë, Itali, Spanjë.

Për momentin, duke pasur parasysh atë që dimë për krimin e organizuar në Shqipëri dhe nga shqiptarët jashtë Shqipërisë, është shqetësues dhe në njëfarë mënyre është rrezik që Shqipëria mund të bëhet një pikë shpërndarëse për kokainën në Europë, por ka shumë pika të mëdha shpërndarëse ekzistuese brenda në BE, të cilat autoritetet europiane po përpiqen t’i luftojnë. Ka kapje të mëdha pothuajse çdo ditë. Në Belgjikë p.sh., vetëm në një port në Antwerp u kapën vitin e kaluar 20 tonë kokainë. Pra Durrësi, me 613 kilogramë nuk është kaq sasi e madhe.

Belgjika dhe Holanda kanë avantazhin që kanë dy portet më të mëdha në Europë, Roterdamin dhe Antwerp-in (tregon hartën), ku ka kanale të shumta dhe shumë barka që lëvizin. Nëse shkon atje, oficerët të shpjegojnë se kokaina që arrin në Roterdam shërben për të furnizuar gjithë Europën Perëndimore, Francën, Belgjikën, Holandën, Gjermaninë
Shqipëria furnizon Italinë, Greqinë, shtete të tjera jo të BE-së, ku ka konsum të kokainës. Trafikimi i kokainës ndodh në shumë porte në Europë, ku ka kontejnerë, këtu në Lisbonë p.sh., ndodh, në Barcelonë, në Francë, dhe një tjetër që shtohet në listë është dhe Durrësi.

Nga disa tregues indirektë shohim se po hyn shumë para në Shqipëri, që po japin ndikim në tregun e pasurive të paluajtshme…
Është një efekt tipik i parave të pista të drogës, shtrembërimi i ekonomisë, veçanërisht me çmimet e pasurive të paluajtshme. Kjo ka ndodhur shumë në Kolumbi. Në njëfarë mënyre, një pjesë e industrisë së ndërtimit në Spanjë u zhvillua në këtë mënyrë, pasi dhe aty kishte shumë para droge. Në njëfarë mënyre, ky mund të jetë një tregues se trafikantët shqiptarë brenda Shqipërisë po fitojnë shumë para dhe po i investojnë këto para dhe që shqiptarët që veprojnë jashtë po dërgojnë paratë aty dhe po blejnë në Shqipëri.

Ka vlerësime të institucioneve ndërkombëtare se Shqipëria po bëhet Kolumbia e Europës. Si e vlerësoni ju?
Nuk i kam lexuar këto raporte. Opinioni im, është se Shqipëria është më mirë se 20 vjet më parë, kur aty ndodhën skemat piramidalë dhe kur shumë shqiptarë ikën masivisht jashtë. Tani është stabël, megjithëse ka kriminelë. A është Kolumbia e Europës? Nuk e di. Kam qenë në Shqipëri dhe është shumë më e sigurt se në Kolumbi dhe Meksikë dhe unë jam një ekspert në çështjet e Meksikës.

Është e vështirë të krahasohesh me të tjerët, por duke pasur parasysh historinë e vendit, që vjen nga diktatura, ka qenë i varfër, që ligjet nuk zbatohen, nuk është befasues aktiviteti kriminal. Nga ana tjetër, nëse do të hyni në BE do të ketë zbatim më të fortë të ligjit. Unë e di që tani në Shqipëri ka përpjekje për të zbatuar procesin e vetting-ut për gjykatësit e prokurorët, për të ndëshkuar korrupsionin.

Kjo do të ndihmojë në forcimin e shtetit dhe faktin që njerëzit t’i besojnë shtetit dhe t’u binden ligjeve. Hyrja në BE, nuk do të jetë mrekulli, po gradualisht do të ndikojë në forcimin e institucioneve. Pra, ka perspektivë, përveç krimit.
Problemi me krimin është se njerëzit që merren me të nuk duan që të heqin dorë, sepse fitohet shumë. Por, sa më shumë që do t’i afroheni Europës, më pak shanse do të ketë që qeveriseni nga mafia.

Po, por problemi është se paratë e mafies mund të investohen në Shqipëri dhe ne po shohim shumë zhvillime së fundmi, prandaj ka një lloj shqetësimi në vend…
E kuptoj këtë. Edhe unë, nëse do të isha shqiptar, do të isha shumë i shqetësuar. Ky nuk është tamam një rekomandim, por duhet të ketë më shumë bashkëpunim dhe besim mes autoriteteve në Shqipëri dhe autoriteteve në Bashkimin Europian për të luftuar krimin brenda Shqipërisë dhe krimin shqiptar jashtë Shqipërisë.

Pse, nuk bashkëpunojnë shqiptarët, apo nuk bashkëpunon Europa?
Europianët janë të frikësuar se, në rast se ata dërgojnë informacion të saktë, ai do të përdoret për të paralajmëruar kriminelët. Shqiptarët thonë, po mirë ju nuk na dërgoni neve informacion. Për autoritetet europiane, është shumë e vështirë të gjurmojnë shqiptarët për shkak të gjuhës dhe ndoshta ata nuk gjejnë informacionin e duhur për t’ua dërguar autoriteteve.

Por sërish, në rast se Shqipëria do të hapë negociatat, siç po diskutohet tani, mund të jemi të sigurt që do të ketë programe nga Europa që do të ndërtojnë ura mes njerëzve, të punojnë bashkë dhe të zgjidhin çështjet ballë për ballë. Qartazi, ky është basti që Bashkimi Europian po vë për Shqipërinë. Le t’i lëmë të hyjnë, të bëjmë programe, të përfitojnë nga fondet dhe t’i bëjmë ata të përshtasin normat europiane në çdo gjë.

Një pyetje e fundit, duket se ndërkombëtarët nuk kanë qenë shumë të ashpër me Shqipërinë, për shkak se bëhej fjalë kryesisht për kanabisin, i cili është në proces legalizimi në shumë vende?
Po ju thosha që kanabisi në Shqipëri është një problem, por për Europën jo aq shumë, sepse nuk hyn në drogat e rënda dhe ashtu siç thatë dhe ju është në proces legalizimi. Kanabisi në Europë nuk ka qenë prioritet, deri këtë vit, kur është bërë sërish prioritet, për arsye se gjeneron para për kriminelët, të cilët i investojnë pastaj këto para dhe shtrembërojnë ekonominë, shtrembërojnë shoqërinë, korruptojnë zyrtarët lokalë, sektorin privat etj.

Pra, tashmë, kanabisi është sërish një prioritet. Por, nga ana tjetër, mund të shihni se ka një lëvizje drejt liberalizimit, dekriminalizimit.
Për këtë po them dhe është e disata herë që po e përsëris në këtë intervistë, se problemi për Europën nuk është aq shumë kanabisi në Shqipëri, por shqiptarët që trafikojnë heroinë, kokainë e çfarëdo tjetër ku mund të fusin duart, jashtë Shqipërisë. Kjo është ajo që i shqetëson më shumë autoritetet europiane.

Kanabisi rikthehet si prioritet
Kanabisi në Europë nuk ka qenë prioritet, deri këtë vit, kur është bërë sërish prioritet, për arsye se ai gjeneron para për kriminelët, të cilët i investojnë pastaj këto para dhe shtrembërojnë ekonominë, shtrembërojnë shoqërinë, korruptojnë zyrtarët lokalë, sektorin privat etj.

Por tani është rreziku që paratë që u fituan nga kanabisi të investohen për të blerë heroinë, kokainë në Amerikën e Jugut, ta sjellin në Shqipëri dhe ta përdorin si qendër për shpërndarjen në Europë, siç tregoi rasti i fundit…
Ndoshta një pjesë e këtyre parave investohet për të bërë këto gjëra. Edhe paratë që gjenerohen jashtë Shqipërisë mund të përdoren për të blerë kokainë. Kjo është ajo bëjnë kriminelët, i marrin paratë dhe i investojnë ato për të bërë më shumë para.
kamioni me droge
A mund ta përdorin Shqipërinë si bazë për trafikimin e kokainës?
Kjo mund të ndodhë. Mendoj se është tashmë rasti, ka të ngjarë që të ketë vende ruajtje për kokainën në Shqipëri. Po, nga ajo që ne shohim, për Europën nuk shoh që Shqipëria të jetë ende një qendër e madhe shpërndarjeje për kokainën.

Por unë shoh se ka porte të mëdha të importit të kokainës në Europë që nuk janë në Shqipëri dhe nga ana tjetër ka shqiptarë, që nuk janë të vetmit, që po bëhen gjithnjë e më të rëndësishëm në tregtimin e kokainës, në nivelin e lartë të tregtimit të kokainës në BE. Nëse kjo do të thotë se ata do ta përdorin Shqipërinë më pas si një platformë për Shqipërinë, ndoshta, pse jo.

Kjo do të bënte sens, ata janë nga Shqipëria, ata flasin gjuhën etj. Nëse do të lejohen ta bëjnë këtë, në një vend me 2.8 milionë banorë, ku policia po mobilizohet dhe trajnohet për të luftuar krimin e organizuar, kjo është gjithashtu pjesë e pyetjes. Sepse kjo do të ndodhë në Shqipëri, me negociatat për të hyrë në Europë, trajnime, teknologji, proces vetting-u brenda Shqipërisë.
Pavarësisht kësaj, disa njerëz mund të arrijnë të kryejnë aktivitete kriminale, pasi edhe në vendet me sisteme shumë të mira kontrolli, kriminelët nuk arrijnë të ndalohen.

Megjithatë, tashmë Shqipëria është një vend ku ka kultivim të madh kanabisi, ka njerëz që mund të importojnë 613 kilogramë kokainë, ka kriminelë që ka të ngjarë që të dërgojnë paratë e tyre atje. E gjithë Europa po thotë që Shqipëria është një vend i krimit të organizuar. Dhe është dhe këtë nuk e mohojnë as autoritetet shqiptare.
Megjithatë, dinamika është për më pak krim të organizuar, duke pasur parasysh procesin e integrimit. Nëse Shqipëria do të lihej e braktisur, atëherë do të duhet të shqetësoheshit seriozisht shumë. Tani ju mund të shqetësoheni, por ndoshta më pak./monitor/

Avokati i popullit kërkon legalizimin e shqiptarëve nga Lugina e Preshevës

Në Kosovë Avokati i Popullit u kërkoi të premten autoriteteve pajisjen me dokumente personale të shqiptarëve nga Presheva, Medvegja dhe Bujanoci, tri komuna me shumicë shqiptare në jug të Serbisë, që janë shpërngulur në territorin e Kosovës.

Në një raport të avokatit thuhet se “një numër i madh i qytetarëve nga Presheva, Medvegja dhe Bujanoci, janë zhvendosur në Kosovë, për arsye të sigurisë, aspektet sociale, ekonomike e të tjera. Një pjesë e tyre, në mungesë të dokumenteve personale, për kohë të gjatë, janë duke u përballur me çështjen e mungesës së statusit për qëndrim ligjor, pa shtetësi efektive dhe dokumente personale identifikimi brenda territorit të Republikës së Kosovës”.

Avokati i Popullit e konsideron shqetësuese këtë gjendje që shton “vështirësitë në realizimin e një jete normale dhe gëzimin e të drejtave elementare, të garantuara me Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe standardeve ndërkombëtare për të drejtat e njeriut”.

Ndonëse nuk ka të dhëna të sakta, në raportin e Avokatit të Popullit theksohet mes tjerash se që nga viti 2001, rreth 3 mijë e 500 shqiptarë etnik nga Presheva, Medvegja dhe Bujanoci, janë zhvendosur në Kosovës dhe nuk kanë status të zgjidhur ligjor.

Ata nuk mund të marrin dokumente nga Serbia për shkak të një ligji të vitit 2011 që u lejon autoriteteve serbe të fshijnë emrat e tyre nga regjistrat lokalë.

Një numër i shqiptarëve nga ajo zonë qenë zhvendosur gjatë dhe menjëherë pas konfliktit ndërmjet kryengritësve shqiptarë dhe forcave qeveritare serbe, që mori fund në maj të vitit 2001, me ndërhyrjen e komunitetit ndërkombëtar.

Në Shqipëri çdo ditë është një Gërdec! Për dijeni Ambasadorit të SHBA Donald Lu & Ambasadores të BE Romana Vlahutin – Nga Elida Buçpapaj

Në Shqipëri çdo ditë është një Gërdec!

Titulli i shkrimit tim është marrë nga telefonatat në emisionin Koha për t’u Zgjuar të gazetarit Bashkim Hoxha, nga definicioni që një shqiptar i bëri jetës që përjetojnë çdo ditë qytetarët e atij vendi!

Ishte definicioni i një shqiptari të thjeshtë, që e vuan, si qindra mijra, deri në kockë këtë realitet të mizerjes!

Ky shqiptar nuk është pjesë e elitës politike që jeton në lluks dhe që organizon koktelje me trupin diplomatik!

Ky shqiptar nuk është pjesë e OJQ-ve që janë atavizma të sistemit të degraduar!

Ky shqiptar, që unë i ngre kapelen, që meriton Chapeau, fliste në emrin e vuajtjes, që në Shqipëri ka marrë përmasat e apokaliptikes!

Ky shqiptar nuk shiste erudicion,

sikur editorialistët dhe opinionistët e TV, gazetave dhe portaleve shqiptare, të shitur për lluks dhe komoditetin personal nëpër skalionet e politikës!

Ky shqiptar i sfidonte të gjithë ata që kam përmendur më sipër!

Sepse thoshte të vërtetën që jetojnë sot shqiptarët në vendin e tyre,

shqiptarët që kjo klasë politike i ka kthyer në skllevër!

Shqipëria sot është çdo ditë një Gërdec!

E ngriti zërin ky shqiptar që reagoi ndaj hipokrizisë së “mazhordonit” më famëkeq të Edi Ramës, librazhiotit Tauland Balla që sulmeve të opozitës për të “denoncuar” varfërinë, sipas të njohurit slogan se “Sulmi është Mbrojtja më e mirë” – “Angriff ist die beste Verteidigung”, iu përgjigj me sulm gjoja në kujtim të dhjetëvjetorit të tragjedisë të Gërdecit, kur tutori i tij, kryeministri i Shqipërisë, në këta pesë vjet që është në pushtet, i ka mashtruar të gjithë burrashtetet dhe grashtetet më të fuqishme të SHBA dhe BE duke u “premtuar” se do të vendoste shtet ligjor dhe do të krijonte kushtet për shtet të së drejtës, shtet social dhe jetë me dinjitet!

Në përgjigje të tragjedisë së varfërisë, të denoncuar dje në Parlamentin e Shqipërisë, kur ishte thirrur kryeministri Edi Rama në një mocion debati nga opozita, e cila është po aq përgjegjëse për këtë situatë tragjike në vend, mazhordomi i Edi Ramës u ngrit në foltore dhe nisi të qajë me lot krokodili për tragjedinë e Gërdecit! Vajin e tij e dha live menjëherë televizioni privat i Edi Ramës ERTV.

Debati midis palëve në Parlamentin e Shqipërisë ishte një show i dalë boje, 180 gradë ndryshe nga telefonata e atij shqiptarit të thjeshtë që sot me një fjali të vetme me 4-5 fjalë denoncoi edhe Taulant Ballën, mazhordomin dhe tutorin, edhe opozitën, duke treguar traumën e luftës për ekzistencë, për bukën e gojës, të papunësisë e padrejtësisë që jeton populli shqiptar çdo ditë, ku çdo ditë është një Gërdec!

Të gjithë ata që sot përbëjnë parlamentin e Shqipërisë me në krye Edi Ramën, që qajnë me lot krokodili, janë aligatorë të popullit shqiptar, sepse janë ata që ua kanë kthyer jetën popullit në një Gërdec të përditshëm!

Nëse do të isha deputete e atij parlamenti, dhe nëse do të kisha ndërgjegje qytetare të papërlyer nga politika shqiptare, unë do ta jepja dorëheqjen menjëherë e do ta hidhja në koshin e plehrave mandatin e deputetit, përgjegjës kryesor që e ka katandisur jetën e Sovranit në një Gërdec!

Kur populli shqiptar është i kthyer i gjithi në popull vulnerabël, sepse nuk ka asnjë shans për jetë me dinjitet, ju lutem e nderuar zonja Vlahutin dhe ju zotëri Ambasadori Lu, ju që jeni dy nga të mashtruarit e kryepolitikës shqiptare, bashkojeni zërin tuaj me atë të atij shqiptarit të vuajtur që sot me plot guxim e denoncoi politikën shqiptare dhe tha se jeta e popullit shqiptar është çdo ditë një ferr i vërtetë!

Kjo klasë politike ka vetëm një alternativë ose duhet të shkojë përpara drejtësisë  ose duhet të largohet nga politika sepse është përgjegjësja kryesore që ua kanë mohuar shqiptarëve të drejtën e jetës që ua ka falur Zoti!

Sepse janë ata që e kanë kthyer Shqipërinë në një Tokë të djegur!

Ju vetë thoni se investitorët e huaj kërkojnë siguri për të investuar!

Në Shqipëri nuk vinë as investitorët e huaj dhe as turistët, sepse nuk ka siguri, nuk ka drejtësi, nuk ka shtet social!

Këtu pensionistët jetojnë me 100 Euro në muaj!

ndërsa rreth 80 mijë familje të deklaruara në nevojë për mbështetje sociale jetojnë si kafshë!

A do t’ja lejonit ju vetes që të jetonit kokëulur me 80-100 Euro në muaj?

A do t’ja lejonit ju vetes që të rrinit duarkryq kur fëmijët tuaj të jetonin në këto kushte jetese?

Ju e dini se shtetet e BE nuk i pranojnë shqiptarët, kur ky populli merr ikën dhe kërkon azil në vendet e tyre, me pretendimin se Shqipëria është një vend normal!

A është Shqipëria një vend normal?

Sistemi demokratik nis tek humanizmi, solidariteti dhe tek e vërteta, ndërsa për këtë klasë politike, “demokraci” do të thotë pasurim i tyre dhe vrasje e popullit përmes varfërisë!

Është detyrimi juaj si qytetarë të Botës të Lirë dhe përfaqësues të SHBA dhe BE që të thoni të vërtetën e të mbështetini ata qindra mijë shqiptarë që kanë humbur besimin  jo vetëm nga kjo klasë politike mizerabël, por edhe nga e vetmja shpresë për shqiptarët që është Perëndimi! Rikthejuani besimin shqiptarëve! Sipas sondazheve të fundit, janë populli më i palumtur i Europës, popull që e ka humbur shijen e gëzimit të jetës, joie de vivre. Qejfin e jetës së shthuruar e kanë vetëm një grup oligarkësh bastardë!

Si ju tingëllon denoncimi i atij shqiptari të thjeshtë sot në emisionin e Bashkim Hoxhës “Ne jetojmë Gërdecin në çdo ditë të jetës tonë!” Me këtë metaforë lakonike, një fjalë me me dy rrokje, por që shpreh një tragjedi të madhe, ai denoncoi edhe shkaktarët e Gërdecit të atëhershëm, edhe shkaktarët e Gërdecit aktual!

Kështu tha ai shqiptari i panjohur, por që u identifikua me të vërtetën që përjetojnë qytetarët e vendit të shqiponjave, që kjo klasë politike e ka kthyer në pronë private, si vendin e aligatorëve! Kjo klasë politike me në krye Edi Ramën, aligatorin kryesor dhe lidërshipin 27 vjeçar, e kanë lënë popullin shqiptar pa të ardhme dhe pa asnjë perspektivë!

 

 

VATRA PËRSHËNDET MIRATIMIN E LIGJIT PËR GJUHËT E BASHKËSIVE ETNIKE NË PARLAMENTIN E MAQEDONISË

– Dekleratë e Federatës Panshqiptare të Amerikës “VATRA”-THE HEARTH-

 

Nju Jork, 15 Mars 2018- Federata Panshqiptare e Amerikës “Vatra”-The Hearth- përshëndet votimin dhe miratimin në Parlamentin e Maqedonisë me 64 vota të Ligjit për përdorimin zyrtar të gjuhëve të bashkësive etnike, me 14 Mars 2018.

Ligji njeh zyrtarisht gjuhën shqipe si gjuhën e dytë në Maqedoni dhe zyrtarizon përdorimin e saj në nivelin lokal dhe qendror të pushtetit. Kjo përbën një arritje historike për shqiptarët që jetojnë në Maqedoni.

Vatra e ndoqi me shumë vëmendje ecurinë dhe kalvarin e  projekt-ligjit, që nga refuzimi i Presidentit Ivanov për dekretimin e tij dhe rikthimin në Parlament dhe shfaq brengosjen e saj për tensionet e krijuara nga opozita maqedonse, nga VMRO, lideri i saj, Hristijan Miçkoski, nga ish Kryeministri Gruevski, që tentuan të pengojnë risjelljen e këtij Ligji në Parlament dhe krijuan tension për mosvotimin e tij, ç’ka tregon se Opozita dhe kreu i saj, ende nuk janë distancuar nga politika e vjetër, tensionet, përçarjet,dhe grindjet etnike që mbolli regjimi i Sllobodan Millosheviçit në Ish Jugosllavi…

Federata Panshqiptare e Amerikës”VATRA” e vlerëson si akt civilizimi deklarimin e Kryeministrit Zoran Zaev se: “Me përparimin e të drejtave për përdorimin e gjuhëve nuk humb askush, por mundësohen kushte për komunikim më të mirë ndërmjet qytetarëve dhe institucioneve.Komunikimi i papenguar i qytetarëve është përfitim civilizues.”

Vatra i apelon Presidentit Gjorge Ivanov që të dekretojë sa më parë Ligjin që garanton një të drejtë kushtetuse të mohuar deri tani për qytetarët shqiptarë, që janë elementë shtetformues në Maqedoni. Deklaratat e tij pas votimit në Parlament, nuk i bëjnë mirë Maqedonisë dhe rajonit, që aspiron Bashkimin Europian.

Vatra përgëzon faktorin politik shqiptar që u gjet i bashkuar në këtë çast historik, ku gjuha shqipe, zyrtarizohet në Parlament.

 

”Vdekje për shqiptarët”- Një ditë pas zyrtarizimit të gjuhës shqipe, plasin sloganet ksenofobe. Reagon Bushati (video)

Instituti për Trashigimi Shpirtërore e Kulturore të shqiptarëve sot në mëngjes është mbuluar me mesazhe antishqiptare, pasi në muret e Institutit është vizatuar një kryq i zi i cili është shoqëruar edhe me mbishkrimin ”Smrt za shiptari” apo ”Vdekje për shqiptarët”, raporton agjencia e lajmeve “Ina”.

Për këtë ka reaguar edhe Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme të Republikës së Shqipërisë, e cila në një deklaratë për mediat, thotë se “shpreh indinjatën e thellë dhe dënon gjuhën e urrejtjes e sloganet ksenofobe kundër shqiptarëve në muret rrethuese të Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve në Shkup”.

Kjo vjen nje dite pas votimit mes tensioneve ne Parlamentin e Maqedonise te ligjit te gjuheve, qe zyrtarizon edhe perdorimin e shqipes.

REAGIMI I PLOTË

Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme të Republikës së Shqipërisë shpreh indinjatën e thellë dhe dënon gjuhën e urrejtjes e sloganet ksenofobe kundër shqiptarëve në muret rrethuese të Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve në Shkup.

Kjo është hera e disatë që institucionet kulturore që ruajnë dhe pasqyrojnë historinë, traditat, gjuhën dhe kulturën shqiptare dhunohen qëllimisht e në mënyrë të papranueshme nga akte, të cilat kërkojnë të mbjellin urrejtje, përçarje e të nxisin tensione mes komuniteteve. Këto akte, pikërisht në momentet kur afrimi dhe kohezioni ndëretnik njeh hapa progresi drejt forcimit të mëtejshëm janë sulm i drejtëpërdrejtë ndaj paqes, stabilitetit e harmonisë ndëretnike në vendin fqinj.

Besojmë se këto sulme janë veprime të një grupi të vogël njerëzish të nxitur nga ndjenjat nacionaliste ekstreme, si dhe veprimet obstruksioniste e retorika e dëmshme e ditëve të fundit nga segmente të politkës së vjetër pas miratimit të Ligjit për Përdorimin e Gjuhës Shqipe në Maqedoni.

Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme të Republikës së Shqipërisë u kërkon autoriteteve të Maqedonisë zbardhjen sa më shpejt të këtij akti vandal, hetimin dhe vënien para përgjegjësisë të autorëve të këtyre sulmeve, të cilat bien ndesh e cënojnë frymën e bashkëjetesës dhe harmonisë në Maqedoni e në gjithë rajonin.

Shqiptarja.com – Ekskluzive/ Dritan Ginës i falin 35 mijë €,Rovena Gashit 1 shtëp

Ndryshe nga familjet e zakonshme shqiptare, të cilat duhet të kursejnë rreth 20 vjet për të blerë një apartament, njerëzit e drejtësisë i blejnë apartamentet me një lehtësi të habitshme. Shqiptarja.com sjell të dhëna ekskluzive rreth pasurisë së çiftit të prokurorëve, Dritan Gina dhe Rovena Gashi, të përfolur muajit e fundit për përplasjet me kryeprokuroren Arta Markun, por edhe me Ambasadën Amerikane, e cila nuk e lejon zonjën Gashi që të shkelë në tokën amerikane.Prokurori Dritan Gina, i cili në fillim të muajit janar u shkarkuar nga kryeprokurorja e përkohshme Arta Marku si drejtues i Prokurorisë së Elbasanit, deklaron se, në vitin 2011 ka blerë një apartament me sipërfaqe 105 m2, me vlerë 80 mijë euro.

Prokurori Gina thotë se për të mundësuar blerjen e këtij apartamenti ka marrë një kredi me vlerë 45 mijë euro, ndërsa 35 mijë euro i kanë bërë dhuratë. Gina thotë se detajet e dhuratës 35 mijë euro gjenden në faqen 6 të deklaratës së pasurisë së vitin 2011. Shqiptarja.com disponon këtë deklaratë, por faqja gjashtë është hequr.

Rovena Gashit i falin një shtëpi 
Nëse Dritan Gina thotë se i kanë bërë 35 mijë euro dhuratë, bashkëshortja e tij, Rovena Gashi pohon se i kanë falur një shtëpi. Ish-drejtoresha e Sektorit të Dekriminalizimit dhe e Drejtorisë së Marrëdhënieve me Jashtë në Prokurorinë e Përgjithshme, Rovena Gashi, të cilës Ambasada Amerikane i refuzoi vizën për të udhëtuar drejt SHBA, deklaron se në vitin 2013 babai i ka dhuruar një apartament banimi me sipërfaqe 137 m2, me pjesë 50 %. Prokurorja Gashi që u shkarkuar nga kryeprokurorja e përkohshme, Arta Marku, si drejtore e Sektorit të Dekriminalizimit, ka aplikuar për t’u bërë anëtare e Gjykatës Kushtetuese.

Zonja Gashi, për vite me radhë, si pasuri deklaron vetëm pagën dhe një makinë Fiat Punto, por në vitin 2013, babai i bën dhuratë një apartament, vlera e të cilit nuk pasqyrohet në deklaratën e pasurisë. Referuar deklaratave të pasurisë që disponon Shqiptarja.com, apartamenti përbëhet nga dy dhoma, një kuzhinë, një dhomë ndenje, dy korridore, dy tualete dhe dy ballkone. Gashi thotë se babai i saj e ka poseduar këtë pronë që prej vitit 2004.

Pasuria vit pas viti 

Në deklaratën e parë të pasurisë, në vitin 2004, Rovena Gashi deklaron vetëm pagën si prokurore 772 608 lekë. Vetëm pagën deklaron edhe në 2006 dhe 2007, ndërsa në 2005, deklaron 500 mijë lekë kursime dhe një makinë Fiat Punto me vlerë 800 mijë lekë të vjetra. Edhe në vitet në vijim, zonja deklaron kursime modeste dhe pagën. Në vitin 2010, merr një kredi 12 mijë euro për të blerë një makinë.Në vitin 2012, zonja Gashi blen një apartament në zonën e Shkëmbit të Kavajës, për të cilin thotë se për të blerë një pasuri të tillë, ka marrë një kredi, me vlerë 45 mijë euro. Po gjatë këtij viti, zonja thotë se ka marrë një kredi 59 999 lekë për blerjen e një televizori, 59 999 lekë, e makës Philips 32’’.

Pasuria e prokurorit Dritan Gina në vitin 2011
Blerë apartament me sipërfaqe 105 m2, me strukturë 2/1, me vlerë 80 mijë euro, regjistruar në ZVRPP Durrës. Blerja e këtij apartamenti është mundësuar në bazë të një kredie 45 mijë euro. Diferenca prej 35 mijë euro është dhuratë dhe trajtohet më hollësisht në faqen 6, të këtij formati periodik. Apartamenti është në bashkëpronësi me bashkëshorten time Rovena Gashi në pjesë 50 %.
Janë shtuar kursimet si rezultat i të ardhurave nga paga.
Të ardhura si prokuror në Durrës, 1 018 168 lekë.

Marrë kredi për blerjen e një makine tip Peugeot 308, në vitin 2010, në shumën 12 mijë euro, kësti mujor është 250 euro.

Marrë kredi për blerjen e një televizori Philips 32’.
Marrë kredi 45 mijë euro për blerjen e apartamentit.Pasuria e Prokurores Rovena Gashi ndër vite
Pasuria 2004

Paga si prokurore 772 608 lekë.

Pasuria 2005
500 mijë lekë kursime nga paga.
800 mijë lekë, Fiat Punto.
Paga si prokurore, 800 mijë lekë.

Pasuria 2006
Të ardhura nga paga (raport leje lindjeje), 565 781 lekë.

Pasuria 2007
Paga si prokurore, 870 258 lekë.

Pasuria viti 2008
Llogari bankare, 5 mijë euro, të ardhura nga paga dhe kursime familjare.
Paga si prokurore, 854 009 lekë

Pasuria 2009
Të ardhura nga puna, 939 150 lekë.

Pasuria 2010
Shtuar kursimet nga të ardhurat nga paga, 500 000 lekë.
Paga si prokurore, 1 080 000 lekë.
Kredi në Credins, për blerje makine, 12 mijë euro, makina është blerë 15 mijë euro.

Pasuria 2011
Shtuar kursimet nga të ardhurat nga paga 200 000 lekë.
Blerje apartament në zonën e Shkëmbit të Kavajës.
Të ardhura nga puna, 309 808 lekë.
Të ardhura nga sigurimet shoqërore/leje lindjeje, 431 610 lekë.

Vazhdon shlyerja e kredisë 12 mijë euro, për blerjen e makinës, nga 250 euro në muaj.

Kredi për blerjen e një televizori, 59 999 lekë, e makës Philips 32’’.
Marrë një kredi 45 mijë euro në Raiffeisen Bank.Pasuria 2012
Shtuar kursimet nga të ardhurat nga paga 200 000 lekë.
Të ardhura nga puna, 902 212 lekë.
Overdraft në Bankën Credins, 190 000 lekë.

Pasuria 2013
Apartament banimi, 137 m2, pjesa 50 %, dhuruar nga babai, i cili e ka poseduar si pronë që prej vitit 2004. Apartamenti përbëhet nga dy dhoma, një kuzhinë, dy korridore, dy tualete, dy ballkone.
Të ardhura nga paga, 403 681 lekë.
Të ardhura nga paga në Prokurorinë e Përgjithshme, si drejtore, 998 795 lekë.
Vijon shlyerja e kredisë për blerjen e makinës dhe të apartamentit në Durrës.

Pasuria 2014
Kursime nga paga si prokurore së bashku me bashkëshortin Dritan Gina, 500 000 lekë.
Llogari debitore në Crendis, ku janë kaluar shpenzimet zyrtare të udhëtimit jashtë vendit, për llogari të institucionit, 450 000 lekë.
Të ardhura nga paga në Prokurorinë e Përgjithshme, 1 734 227 lekë.
Të ardhura nga paga e bashkëshortit si prokuror, 1 410 514 lekë.
Vijon shlyerja e kredisë për blerjen e makinës dhe të apartamentit në Durrës.

Pasuria 2015
Kursime nga pagat së bashku me bashkëshortin, 300 000 lekë.
Llogari debitore në Crendis, overdraft, 450 000 lekë
Hapur llogari kursimi në emër të fëmijëve, 20 000 lekë dhe 20 000 lekë.
Të ardhura nga paga në Prokurorinë e Përgjithshme, 1 825 181 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortit si prokuror, 1 367 000 lekë.

Shlyer kredia për automjet, kredia ishte 12 mijë euro.
Vijon shlyerja e kredisë për apartamentin në Durrës.Pasuria 2016
Depozitë në Credins Bank 10 mijë euro, kursime nga paga e saj dhe e bashkëshortit.
Llogari kursimi në emër të… Gina, 151 191, burimi paga e deklaruesit.
Llogari kursimi në emër të… Gina, 151 191, burimi paga e deklaruesit.
Të ardhura nga paga në Prokurorinë e Përgjithshme, 1 798 769 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortit si prokuror, 1 236 576 lekë.

Kredi për blerje të pajisjeve elektroshtëpiake, lavatriçe, 76 991 lekë.
Vijon shlyerja e kredisë për blerjen e apartamentit në Durrës.

Përparim Kabo:“Rama e Mirela Kumbaro do të hyjnë në histori nëse teatri shembet! Financimi është një farsë e pështirë po ashtu!

Pse s’duhet shembur Teatri!

Anëtari i bordit të Teatrit Kombëtar, Profesor Përparim Kabo ka komentuar një nga çështjet më të debatuara së fundmi, godinën e TK dhe projektin e ri.

Në një intervistë për “Panorama”, Kabo shprehet kundër projektit të ri, pasi e konsideron godinën e vjetër si pjesë të kujtesës dhe historisë së shqiptarëve.

“Unë e dua teatrin sepse ai është pjesë e historisë sonë kombëtare, e nëse kësaj historie i shembet streha dhe thuhet se mbi atë “strehë rrënojë” do të ngrihet një e re, këtu ka diçka që nuk shkon. Mund të ngrihet edhe atje ku është ekzistuesi, në mes të oborrit, por jo të shembet ajo godinë unikale”, u shpreh Kabo.

Profesori komenton projektin e ri të prezantuar dy ditë më parë nga Rama, duke e cilësuar atë një si një farsë të pështirë.

“Rama dhe Mirela Kumbaro do të shkruhen në histori nëse teatri shembet. Financimi është një farsë e pështirë po ashtu. Një shtet që nuk ka para vetë për teatrin tregon se në atë shtet nuk ka dashur për atë lloj arti”, shprehet ndër të tjera Përparim Kabo.

Miratohet mes tensionesh ligji për gjuhët në Maqedoni

Parlamenti i Maqedonisë miratoi mes tensionesh me 64 vota, ligjin për përdorimin e gjuhëve, i cili mundëson përdorimin më të gjerë të gjuhës shqipe në pushtetin lokal dhe atë qendror të vendit.

Ish kryeministri i Maqedonisë, Nikolla Gruevski, e pengoi edhe fizikisht kryetarin e parlamentit, Talat Xhaferi, që të drejtojë seancën, e cila megjithatë vazhdoi dhe miratoi ligjin, ndërsa një grup qytetarësh ishte mbledhur para ndërtesës së parlamentit për të kundërshtuar miratimin e ligjit.

VMRO DPMNE, në opozitë tha se ligji është në kundërshtim me kushtetutën e Maqedonisë dhe cenin karakterin unitar të saj. Kjo parti kishte paraqitur mbi 30 mijë amendamente për plotësim-ndryshimin e ligjit, të cilat nuk u morën parasysh, ndërsa partitë politike shqiptare thanë se ajo ishte përpjekje për bllokimin e plotë të tij.,

Parlamenti i Maqedonisë e kishte miratuar këtë ligj që në muajin janar me 69 vota, por ai nuk u dekretua nga presidenti Gjorgje Ivanov dhe kjo bëri që ligji për herë të tretë të dërgohet në parlament.

Miratimi i ligjit për përdorimin e gjuhëve, shihet si një përmbyllje e Marrëveshjes së Ohrit, që ishte arritur në vitin 2001 duke i dhënë fund një konflikti të armatosur ndërmjet forcave qeveritare dhe kryengritësve shqiptarë që kërkonin më shumë të drejta në Maqedoni.

Marrëveshja përfshinte një sërë ligjesh që avanconin pozitën e shqiptarëve, por gjuha shqipe nuk pati trajtimin e kërkuar nga shqiptarët.

Kryeministri i Maqedonisë, Zoran Zaev, kishte premtuar gjatë fushatës zgjedhore të dhjetorit të vitit 2016 se do të angazhohej për zgjerimin e përdorimit të gjuhës shqipe në vend.

Kjo ishte pjesë edhe e marrëveshjes për bashkëqeverisje ndërmjet tij dhe partive politike shqiptare.