VOAL

VOAL

Shtëpia e lindjes, thesari i zemrave tona- Nga Aurel Dasareti, Arizona (ekspert i shkencave psikologjike-ushtarake)

June 18, 2024
Send this to a friend