VOAL

VOAL

Please Wait ...
0%

Aforizmi i ditës – 6 tetor 2021

By | October 6, 2021
blank

Komentet

blank

Aforizmi i ditës – 29 nëntor 2021

I learned the value of hard work by working hard.

Margaret Mead

Mësova vlerën e punës së palodhur duke punuar pa masë.

Margaret Mead

blank

Aforizmi i ditës – 28 nëntor 2021

You don’t choose your family. They are God’s gift to you, as you are to them.

Desmond Tutu

Ti nuk e zgjedh familjen tënde. Ata janë dhurata e Zotit për ty, siç je ti për ata.

Desmond Tutu

 

blank

Aforizmi i ditës – 27 nëntor 2021

Treasure the love you receive above all. It will survive long after your good health has vanished.

Og Mandino

Mbajeni si thesar dashurinë që merrni mbi gjithçka. Ai do të mbijetojë shumë kohë pasi shëndeti juaj i mirë të jetë zhdukur.

Og Mandino

blank

Aforizmi i ditës – 26 nëntor 2021

Love looks through a telescope; envy, through a microscope.

Josh Billings

Dashuria shikon përmes një teleskopi; zilia, përmes një mikroskopi.

Josh Billings

blank

Aforizmi i ditës – 25 nëntor 2021

Never look back unless you are planning to go that way.

Henry David Thoreau

Kurrë mos shiko mbrapa përveç nëse je duke planifikuar shkosh në atë drejtim.

Henry David Thoreau

 

blank

Aforizmi i ditës – 24 nëntor 2021

No spring nor summer beauty hath such grace as I have seen in one autumnal face.

John Donne

Asnjë bukuri pranvere apo vere nuk ka një hir të tillë siç kam parë në një fytyrë vjeshtore.

John Donne

blank

Aforizmi i ditës – 23 nëntor 2021

Celebrity is the advantage of being known to people who we don’t know, and who don’t know us.

Nicolas Chamfort

Të jesh i famshëm është avantazhi i të qenit të njohur për njerëzit që nuk i njohim dhe që nuk na njohin.

Nicolas Chamfort

blank

Aforizmi i ditës – 22 nëntor 2021

What is a kiss? Why this, as some approve: The sure, sweet cement, glue, and lime of love.

Robert Herrick

Çfarë është një puthje? Pse kjo, siç e miratojnë disa: Çimentoja e sigurt, e ëmbël, ngjitësi dhe gëlqerja e dashurisë.

Robert Herrick

blank

Aforizmi i ditës – 21 nëntor 2021

A chain is no stronger than its weakest link, and life is after all a chain.

William James

Një zinxhir nuk është më i fortë se hallka e tij më e dobët dhe jeta është në fund të fundit një zinxhir.

William James

blank

Aforizma nga Robert Kennedy (Robert Kenedi, 20 nëntor 1925 – 6 qershor 1968)

VOAL – Disa i shohin gjërat ashtu siç janë dhe thonë pse. Unë ëndërroj për gjëra që nuk kanë qenë kurrë dhe them pse jo.

Çdo shoqëri ka llojin e kriminelit që meriton. Po aq e vërtetë është se çdo komunitet ka atë lloj zbatimi të ligjit për të cilin insiston.

Përparimi është një fjalë e bukur. Por ndryshimi është motivuesi i tij. Dhe ndryshimi ka armiqtë e tij.

Tragjedia është një mjet për të gjallët për të fituar mençuri, jo një udhëzues me të cilin mund të jetojë.

Vetëm ata që guxojnë të dështojnë shumë mund të arrijnë shumë.

Tirania e komunizmit është po aq e vjetër sa faraonët dhe piramidat – ngaqë shteti qëndron mbi të gjithë njerëzit dhe aspiratat e tyre individuale.

Ka njerëz në çdo kohë dhe çdo tokë që duan ta ndalin historinë vendnumëro. Ata kanë frikë nga e ardhmja, nuk i besojnë të tashmes dhe kërkojnë sigurinë e një të kaluare të rehatshme, e cila, në fakt, nuk ka ekzistuar kurrë.

Çdo brez trashëgon një botë të cilën nuk e ndërtoi; dhe, ndërsa ndërton botën, ai automatikisht bëhet i besuari i asaj bote për ata që vijnë më pas. Në kohën e duhur, çdo brez bën llogarinë e vet për fëmijët e tij.

Komunizmi kudo ka paguar çmimin e vrazhdësisë dhe dogmatizmit. Liria ka forcën e dhembshurisë dhe fleksibilitetit. Ajo ka mbi të gjitha forcën e ndershmërisë intelektuale.

Fakti që njerëzit e lirë këmbëngulin në kërkimin e së vërtetës është ndryshimi thelbësor midis komunizmit dhe demokracisë.

Nëse liria bën të mundur përparimin shoqëror, atëherë përparimi shoqëror e forcon dhe e zgjeron lirinë.

Mënyra e lirë e jetës sugjeron qëllime, por nuk përshkruan mjetet.

Liria ka shumë kuptime. Ajo flet jo vetëm për lirinë politike dhe fetare, por edhe për përparimin ekonomik dhe social.

Një nga qëllimet kryesore të qytetërimit – dhe sigurisht forca e tij kryesore – është garancia që jeta familjare mund të lulëzojë në unitet, paqe dhe rend.

Ne krijojmë llojin e qytetarëve që meritojmë. Nëse një numër i madh i fëmijëve tanë rriten në zhgënjim dhe varfëri, ne duhet të presim që të paguajmë çmimin./Elida Buçpapaj

blank

Aforizmi i ditës – 20 nëntor 2021

We choose our joys and sorrows long before we experience them.

Khalil Gibran

Ne i zgjedhim gëzimet dhe hidhërimet tona shumë kohë përpara se t’i përjetojmë ato.

Khalil Gibran

blank

Aforizmi i ditës – 19 nëntor 2021

The most important thing in communication is hearing what isn’t said.

Peter Drucker

Më e rëndësishmja në një komunikim është të dëgjosh atë që nuk është thënë.

Peter Drucker

 


blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
Send this to a friend