VOAL

VOAL

Fjalë të urta – Naim Frashëri: O Atdhe! Më je i dashur sa më s’ka Më je nënë, më je motër, më je vlla

December 2, 2020
blank
1 Comments
 • author avatar
  oneplus2021 2 years ago Reply

  Naimi shkruante nga Turqia.
  Naimi Shqiperine e la sepse nuk
  ishte burre te duronte
  vuajtjet ne Shqiperi dhe bente
  sakrifica reale per kombin.
  Me llafe te gjithe jane patriote,
  sepse llafi eshte izi pizi si camcakizi.
  Kur Universi i ve ne prove keto te ashtuquajtur
  patriote, ato ja mbathin,ikin ne Turqi dhe Egjipt per te bere jete
  me te lehte dhe per te mos ndjere vuajtjen e Shqiperise.
  Keto te ashtuquajtur patriote qe shkruajne per atdhe per pune dhe per
  ta bere naten dite,jane nje tufe egoistash
  dhe hipokritesh.
  Naimi shkruante pune pune nate dite…
  Qesharak eshte fakti qe Naimi nuk nguli nje gozhde ne mur ne jeten e tij.
  Nuk e kishte idene cfare ishte puna,ai vetem penen perdorte.

Komentet

blank

Aforizmi i ditës – 7 gusht 2022

Some people will never learn anything, for this reason, because they understand everything too soon.

Alexander Pope

Disa njerëz nuk do të mësojnë kurrë asgjë, për këtë arsye, sepse ata kuptojnë gjithçka shumë shpejt.

Alexander Pope

 

blank

Aforizmi i ditës – 6 gusht 2022

Ideologies separate us. Dreams and anguish bring us together.

Eugene Ionesco

Ideologjitë na ndajnë. Ëndrrat dhe ankthi na bashkojnë.

Eugene Ionesco

blank

Aforizmi i ditës – 5 gusht 2022

If you want to study the social and political history of modern nations, study hell.

Thomas Merton

Nëse doni të studioni historinë shoqërore dhe politike të kombeve moderne, studioni ferrin.

Thomas Merton

blank

Aforizmi i ditës – 4 gusht 2022

You can tell the strength of a nation by the women behind its men.

Benjamin Disraeli

Ju mund ta dalloni forcën e një kombi nga gratë pas burrave të tij.

Benjamin Disraeli

blank

Aforizmi i ditës – 3 gusht 2022

An appeaser is one who feeds a crocodile, hoping it will eat him last.

Winston Churchill

Një paqësues është ai që ushqen një krokodil, duke shpresuar se do ta hajë atë të fundit.

Winston Churchill

blank

Aforizmi i ditës – 2 gusht 2022

You cannot parcel out freedom in pieces because freedom is all or nothing.

Tertullian

Ju nuk mund ta ndani lirinë në copa, sepse liria është gjithçka ose asgjë.

Tertuliani

blank

Aforizmi i ditës – 1 gusht 2022

If God can work through me, he can work through anyone.

Francis of Assisi

Nëse Zoti mund të veprojë përmes meje, ai mund të veprojë përmes kujtdo.

Françesku i Asizit

blank

Aforizmi i ditës – 31 korrik 2022

Revolutionaries do not make revolutions. The revolutionaries are those who know when power is lying in the street and then they can pick it up.

Hannah Arendt

Revolucionarët nuk bëjnë revolucione. Revolucionarët janë ata që e dinë kur pushteti ka mbetur në rrugë dhe pastaj ata mund ta marrin atë.

Hannah Arendt

blank

Aforizmi i ditës – 30 korrik 2022

Freedom is the freedom to say that two plus two make four. If that is granted, all else follows.

George Orwell

Liri është liria për të thënë se dy plus dy bëjnë katër. Nëse kjo është dhënë, gjithçka tjetër pason.

George Orwell

blank

Aforizmi i ditës – 29 korrik 2022

The sad truth is that most evil is done by people who never make up their minds to be good or evil.

Hannah Arendt

E vërteta e trishtueshme është se shumica e të këqijave bëhet nga njerëz që nuk e vendosin kurrë të jenë të mirë apo të këqij.

Hannah Arendt

blank

Aforizmi i ditës – 28 korrik 2022

In every truth, the beneficiaries of a system cannot be expected to destroy it.

A. Philip Randolph

Në çdo të vërtetë, nga përfituesit e një sistemi nuk mund të pritet që ta shkatërrojnë atë.

A. Philip Randolph

blank

Aforizmi i ditës – 27 korrik 2022

Once you replace negative thoughts with positive ones, you’ll start having positive results.

Willie Nelson

Pasi të zëvendësoni mendimet negative me ato pozitive, do të filloni të keni rezultate pozitive.

Willie Nelson


Send this to a friend