VOAL

VOAL

Aforizmi i ditës – 22 janar 2022

January 22, 2022
blank

Komentet

blank

Aforizma nga Christopher Columbus (Cristoforo Colombo – Kristofor Kolombi, 31 tetor 1451 – 20 maj 1506)

VOAL- Duke ndjekur dritën e diellit, u larguam nga Bota e Vjetër.

Ari është një pasuri, dhe ai që e zotëron bën gjithçka që dëshiron në këtë botë dhe arrin t’i ndihmojë shpirtrat në parajsë.

Unë jam një mëkatar shumë i rëndë, por i kam thirrur Zotit për hir dhe mëshirë dhe ai më ka kuptuar plotësisht. Kam gjetur ngushëllimin më të ëmbël që kur e kam bërë timin gjithë qëllimin të shijoj Praninë e Tij të mrekullueshme.

Por në të vërtetë, nëse takohem me ar ose erëza në sasi të mëdha, do të qëndroj derisa të mbledh sa më shumë që të jetë e mundur dhe për këtë po vazhdoj vetëm në kërkimin e tyre.

Për kryerjen e udhëtimit në Indi, nuk përdora inteligjencën, matematikën apo hartat.

Ka pemë të një mijë llojesh dhe të gjitha kanë fruta; dhe ndihem njeriu më i pakënaqur në botë që nuk i njoh, sepse jam i sigurt se të gjithë janë të vlefshëm. Unë sjell në shtëpi ekzemplarë të tyre, si dhe të tokës.

Duke mbizotëruar mbi të gjitha pengesat dhe hutimet, njeriu mund të arrijë pa u ndalur në qëllimin ose destinacionin e tij të zgjedhur.

Sapo mbërrita në Indi, në ishullin e parë që gjeta, mora me forcë disa nga vendasit, që të mësonin dhe të më jepnin informacione për çdo gjë që ka në këto anë. Dhe kështu ndodhi që ata shpejt na kuptuan, dhe ne ata, ose me të folur ose me shenja, dhe ata ishin shumë të dobishëm.

Këta njerëz janë shumë të pakualifikuar në luftime… me 50 burra të gjithë mund t’i nënshtroje dhe të bëje gjithçka që dëshiroje.

Kam arritur të besoj se ky është një kontinent i fuqishëm i cili deri tani ishte i panjohur.

Nuk kam dëshirë të shqyrtoj veçanërisht gjithçka këtu, gjë që me të vërtetë nuk mund të bëhej në pesëdhjetë vjet, sepse dëshira ime është të bëj të gjitha zbulimet e mundshme dhe të kthehem te Lartësija juaj, nëse i pëlqen Zotit tonë, në prill.

Pashë një djalë të ekuipazhit duke blerë shtiza prej tyre me copa pjatash dhe xhamash të thyer.

Pasuritë nuk e bëjnë njeriun të pasur, ato vetëm e bëjnë atë më të shqetësuar.

Ajri ishte i butë si ai i Seviljes në prill dhe aq aromatik sa ishte i shijshëm ta frymëmerrje.

Dëshira ime nuk ishte të kaloja asnjë ishull pa zotëruar, në mënyrë që, pasi u mor një, mund të thuhet e njëjta gjë për të gjithë./Elida Buçpapaj

 

 

blank

Aforizmi i ditës – 20 maj 2022

There is no influence like the influence of habit.

Gilbert Parker

Nuk ka asnjë ndikim si ndikimi i zakonit.

Gilbert Parker

blank

Aforizmi i ditës – 19 maj 2022

As for our majority… one is enough.

Benjamin Disraeli

Sa për shumicën tonë… mjafton një.

Benjamin Disraeli

blank

Aforizmi i ditës – 18 maj 2022

Always be a poet, even in prose.

Charles Baudelaire

Ji gjithmonë poet, madje edhe në prozë.

Charles Baudelaire

 

blank

Aforizmi i ditës – 17 maj 2022

I am dying from the treatment of too many physicians.

Alexander the Great

Unë po vdes nga trajtimi i shumë mjekëve.

Aleksandri i Madh

blank

Aforizmi i ditës – 16 maj 2022

Friends are thieves of time.

Francis Bacon

Miqtë janë hajdutë të kohës.

Francis Bacon

blank

Aforizmi i ditës – 15 maj 2022

He who is a slave to his stomach seldom worships God.

Saadi

Ai që është rob i stomakut të tij rrallë e adhuron Zotin.

Saadi

blank

Aforizmi i ditës – 14 maj 2022

If you do not think about your future, you cannot have one.

John Galsworthy

Nëse nuk mendoni për të ardhmen tuaj, nuk mund ta keni një të tillë.

John Galsworthy

blank

Aforizmi i ditës – 13 maj 2022

The sun, the earth, love, friends, our very breath are parts of the banquet.

Rebecca Harding Davis

Dielli, toka, dashuria, miqtë, vetë fryma jonë janë pjesë e banketit.

Rebecca Harding Davis

blank

Aforizmi i ditës – 12 maj 2022

Theories are always very thin and insubstantial, experience only is tangible.

Hosea Ballou

Teoritë janë gjithmonë shumë të holla dhe jo thelbësore, vetëm përvoja është e prekshme.

Hosea Ballou

blank

Aforizmi i ditës – 11 maj 2022

Be not a slave of words.

Thomas Carlyle

Mos ji skllav i fjalëve.

Thomas Carlyle

blank

Aforizmi i ditës – 10 maj 2022

But men never violate the laws of God without suffering the consequences, sooner or later.

Lydia M. Child

Por njerëzit nuk i shkelin kurrë ligjet e Zotit pa vuajtur pasojat, herët a vonë. 

Lydia M. Child


Send this to a friend