VOAL

VOAL

Komentet

blank

Aforizmi i ditës – 28 maj 2022

Tears are often the telescope by which men see far into heaven.

Henry Ward Beecher

Lotët janë shpesh teleskopi me të cilin njerëzit shohin larg në qiell.

Henri Uard Beecher

blank

Aforizmi i ditës – 27 maj 2022

What is the good of your stars and trees, your sunrise and the wind, if they do not enter into our daily lives?

E. M. Forster

Cila është e mira e yjeve dhe pemëve tuaja, lindja e diellit dhe era, nëse ato nuk hyjnë në jetën tonë të përditshme?

E. M. Forster

blank

Aforizmi i ditës – 26 maj 2022

A good plan violently executed now is better than a perfect plan executed next week.

George S. Patton

Një plan i mirë i realizuar me vrull tani është më i mirë se një plan i përsosur i realizuar javën e ardhshme.

George S. Patton

blank

Aforizmi i ditës – 25 maj 2022

The higher we are placed, the more humbly we should walk.

Marcus Tullius Cicero

Sa më lart të kemi zënë vend, aq më me përulësi duhet të ecim.

Marcus Tullius Cicero

blank

Aforizmi i ditës – 24 maj 2022

I guess the definition of a lunatic is a man surrounded by them.

Ezra Pound

Mendoj se përkufizimi i një të çmenduri është një njeri i rrethuar prej tyre.

Ezra Pound

blank

Aforizmi i ditës – 23 maj 2022

Every man is guilty of all the good he did not do.

Voltaire

Çdo njeri është fajtor për të gjitha të mirat që nuk ka bërë.

Volteri

blank

Aforizmi i ditës – 22 maj 2022

Challenging the meaning of life is the truest expression of the state of being human.

Viktor E. Frankl

Sfidimi i kuptimit të jetës është shprehja më e vërtetë e gjendjes së të qenit njeri.

Viktor E. Frankl

blank

Aforizma nga Alexander Pope (21 maj 1688 – 30 maj 1744)

VOAL- E njëjta ambicie mund të shkatërrojë ose të shpëtojë, dhe të bëjë një atdhetar siç bën një horr.

Të gjitha janë veçse pjesë e një tërësie mahnitëse, trupi i së Cilës është Natyra dhe Zoti shpirti.

Kurrë mos ia vër fajin atij që mungon.

Të gabosh është njerëzore; të falësh, hyjnore.

Syzet më të mrekullueshme zmadhuese në botë janë sytë e vetë njeriut, kur ata shikojnë personin e tij.

Nderi dhe turpi vijnë nga asgjëja. Luaje mirë pjesën tënde: aty qëndron gjithë nderi.

Ja! Indiani i varfër, mendja e pamësuar e të cilit e sheh Zotin në re, ose e dëgjon atë në erë. Aleksandër Papa

Lum ai njeri që nuk pret asgjë, sepse nuk do të zhgënjehet kurrë.

Natyra dhe ligjet e natyrës fshiheshin nëpër natë. Zoti tha: Le të jetë Njutoni! dhe gjithçka u bë dritë!

Budallenjtë admirojnë, por njerëzit me mendje e miratojnë.

Lëvizin më lehtë ata që kanë mësuar të kërcejnë.

Shpresa buron e përjetshme në gjoksin e njeriut: Njeriu nuk është kurrë, por gjithmonë qoftë i bekuar.

Bukuritë godasin shikimin, por merita fiton shpirtin.

Budallenjtë nxitojnë aty ku engjëjt kanë frikë të shkelin.

Njerëzit më pozitivë janë më besnikët.

Të gjitha janë veçse pjesë të një tërësie të mrekullueshme, trupi i së cilës është Natyra dhe Zoti shpirti./Elida Buçpapaj

 

 

 

blank

Aforizmi i ditës – 21 maj 2022

Be able to be alone. Lose not the advantage of solitude, and the society of thyself.

Thomas Browne

Ji në gjendje të jesh vetëm. Mos e humb përparësinë e vetmisë, dhe të shoqërisë së vetvetes.

Thomas Browne

blank

Aforizma nga Christopher Columbus (Cristoforo Colombo – Kristofor Kolombi, 31 tetor 1451 – 20 maj 1506)

VOAL- Duke ndjekur dritën e diellit, u larguam nga Bota e Vjetër.

Ari është një pasuri, dhe ai që e zotëron bën gjithçka që dëshiron në këtë botë dhe arrin t’i ndihmojë shpirtrat në parajsë.

Unë jam një mëkatar shumë i rëndë, por i kam thirrur Zotit për hir dhe mëshirë dhe ai më ka kuptuar plotësisht. Kam gjetur ngushëllimin më të ëmbël që kur e kam bërë timin gjithë qëllimin të shijoj Praninë e Tij të mrekullueshme.

Por në të vërtetë, nëse takohem me ar ose erëza në sasi të mëdha, do të qëndroj derisa të mbledh sa më shumë që të jetë e mundur dhe për këtë po vazhdoj vetëm në kërkimin e tyre.

Për kryerjen e udhëtimit në Indi, nuk përdora inteligjencën, matematikën apo hartat.

Ka pemë të një mijë llojesh dhe të gjitha kanë fruta; dhe ndihem njeriu më i pakënaqur në botë që nuk i njoh, sepse jam i sigurt se të gjithë janë të vlefshëm. Unë sjell në shtëpi ekzemplarë të tyre, si dhe të tokës.

Duke mbizotëruar mbi të gjitha pengesat dhe hutimet, njeriu mund të arrijë pa u ndalur në qëllimin ose destinacionin e tij të zgjedhur.

Sapo mbërrita në Indi, në ishullin e parë që gjeta, mora me forcë disa nga vendasit, që të mësonin dhe të më jepnin informacione për çdo gjë që ka në këto anë. Dhe kështu ndodhi që ata shpejt na kuptuan, dhe ne ata, ose me të folur ose me shenja, dhe ata ishin shumë të dobishëm.

Këta njerëz janë shumë të pakualifikuar në luftime… me 50 burra të gjithë mund t’i nënshtroje dhe të bëje gjithçka që dëshiroje.

Kam arritur të besoj se ky është një kontinent i fuqishëm i cili deri tani ishte i panjohur.

Nuk kam dëshirë të shqyrtoj veçanërisht gjithçka këtu, gjë që me të vërtetë nuk mund të bëhej në pesëdhjetë vjet, sepse dëshira ime është të bëj të gjitha zbulimet e mundshme dhe të kthehem te Lartësija juaj, nëse i pëlqen Zotit tonë, në prill.

Pashë një djalë të ekuipazhit duke blerë shtiza prej tyre me copa pjatash dhe xhamash të thyer.

Pasuritë nuk e bëjnë njeriun të pasur, ato vetëm e bëjnë atë më të shqetësuar.

Ajri ishte i butë si ai i Seviljes në prill dhe aq aromatik sa ishte i shijshëm ta frymëmerrje.

Dëshira ime nuk ishte të kaloja asnjë ishull pa zotëruar, në mënyrë që, pasi u mor një, mund të thuhet e njëjta gjë për të gjithë./Elida Buçpapaj

 

 

blank

Aforizmi i ditës – 20 maj 2022

There is no influence like the influence of habit.

Gilbert Parker

Nuk ka asnjë ndikim si ndikimi i zakonit.

Gilbert Parker

blank

Aforizmi i ditës – 19 maj 2022

As for our majority… one is enough.

Benjamin Disraeli

Sa për shumicën tonë… mjafton një.

Benjamin Disraeli


Send this to a friend