VOAL

VOAL

Please Wait ...
0%

Aforizmi i ditës – 7 nëntor 2019

By | November 7, 2019
blank

Komentet

blank

Aforizmi i ditës – 17 tetor 2021

And the smile that is worth the praises of earth is the smile that shines through tears.

Ella Wheeler Wilcox

 

Dhe buzëqeshja që vlen për lëvdatat e tokës është buzëqeshja që shkëlqen përmes lotëve.

Ella Wheeler Wilcox

blank

Aforizmi i ditës – 16 tetor 2021

Life is the art of drawing without an eraser.

John W. Gardner

Jeta është arti i vizatimit pa gomë.

John W. Gardner

blank

Aforizmi i ditës – 15 tetor 2021

I know not age, nor weariness nor defeat.

Rose Kennedy

Unë nuk e njoh moshën, as lodhjen, as humbjen.

Rose Kennedy

blank

Aforizmi i ditës – 14 tetor 2021

If you call failures experiments, you can put them in your resume and claim them as achievements.

Mason Cooley

Nëse i quani dështimet eksperimente, mund t’i vendosni në CV -në tuaj dhe t’i konsideroni ato si arritje.

Mason Cooley

blank

Aforizmi i ditës – 13 tetor 2021

If you don’t have a competitive advantage, don’t compete.

Jack Welch

Nëse nuk keni një avantazh konkurrues, mos konkurroni.

Jack Welch

blank

Aforizmi i ditës – 12 tetor 2021

Eloquence is a painting of the thoughts.

Blaise Pascal

Elokuenca është një pikturë e mendimeve.

Blaise Pascal

blank

Aforizmi i ditës – 11 tetor 2021

Life is something to do when you can’t get to sleep.

Fran Lebowitz

Jeta është diçka për të bërë kur nuk mund të flini.

Fran Lebowitz

blank

Aforizmi i ditës – 10 tetor 2021

Growing old is like being increasingly penalized for a crime you haven’t committed.

Pierre Teilhard de Chardin

Të plakesh është si të ndëshkohesh dita ditës më shumë për një krim që nuk e ke kryer.

Pierre Teilhard de Chardin

blank

Aforizmi i ditës – 9 tetor 2021

Part of me suspects that I’m a loser, and the other part of me thinks I’m God Almighty.

John Lennon

Një pjesë e imja dyshon se unë jam një humbës, dhe një pjesë tjetër e imja mendon se unë jam Zoti i Gjithëfuqishëm.

John Lennon

 

blank

Aforizmi i ditës – 8 tetor 2021

A wise traveler never despises his own country.

William Hazlitt

Një udhëtar i mençur nuk e përbuz kurrë vendin e tij.

William Hazlitt

blank

Aforizmi i ditës – 7 tetor 2021

It is not light that we need, but fire; it is not the gentle shower, but thunder. We need the storm, the whirlwind, and the earthquake.

Frederick Douglass

Nuk është drita për të cilën kemi nevojë, por zjarri; nuk është dushi i butë, por bubullima. Na duhet stuhia, vorbulla dhe tërmeti.

Frederick Douglass

blank

Aforizmi i ditës – 6 tetor 2021

Every story I create, creates me. I write to create myself.

Octavia E. Butler

Çdo subjekt që krijoj, më krijon mua. Unë shkruaj për të krijuar veten time.

Octavia E. Butler


blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
Send this to a friend