Tubimi informues në Gjenevë – Mbi ligjin për të huajt

Ndryshimet përkeqësuese ligjore në Zvicër Tubimi mbi Ligjin për të huajt dhe për intergim me anëtarët dhe të interesuarit tjerë në gjuhën shqipe në Gjenevë ishte i suksesshëm, Jo vetëm për sa i përket pjesëmarrjes së 40 personave nga kontekste të ndryshme, por edhe temat që u trajtuan. Suksesin e mundësoi fakti që ngjarja u … Continue reading Tubimi informues në Gjenevë – Mbi ligjin për të huajt