Tubimi informues në Gjenevë – Mbi ligjin për të huajt

Ndryshimet përkeqësuese ligjore në Zvicër Tubimi mbi Ligjin për të huajt dhe për intergim me … Continue reading Tubimi informues në Gjenevë – Mbi ligjin për të huajt