VOAL

VOAL

Please Wait ...
0%

Shqiptari nga Kosova shokon Daçiçin në Shtëpinë e Bardhë

By | December 6, 2017

Komentet

Libri i ri – Shaban Murati: “Çështja e paqenë e detit: Një intrigë diplomatike greke apo shqiptare?”

Diplomati, studiuesi dhe analisti diplomatik i mirënjohur, Shaban Murati sapo ka nxjerrë nga shtypi librin e tij të ri “Çështja e paqenë e detit: Një intrigë diplomatike greke apo shqiptare?”, botuar nga Fondacioni Kulturor “Alsar”, Tiranë. Fryt i një pune studimore të gjatë disavjeçare, libri trajton një nga çështjet më interesante dhe më intriguese të diplomacisë shqiptare në të gjithë historinë e shtetit shqiptar, e cila ka marrë emrin çështja e detit. Është një çështje diplomatike, e cila lindi nga marrëveshja midis qeverive të Shqipërisë dhe të Greqisë në vitin 2009, e anuluar nga Gjykata Kushtetuese e Shqipërisë në vitin 2010 dhe e cila mori statusin e një prej konflikteve kryesore diplomatike midis dy vendeve gjatë gjithë dhjetëvjeçarit që pasoi deri në ditët tona.

Libri del në një kohë kur çështja e detit ndodhet në apogjeun e debatit, të polemikave, të pikëpyetjeve, të dyshimeve dhe të enigmave. Ndonëse një çështje e nxehtë dhjetëvjeçare në marrëdhëniet diplomatike midis dy vendeve, çështja e detit karakterizohet nga një shkallë e madhe e mungesës së njohurive, mungesës së interpretimeve diplomatiko-juridike, mungesës së profesionalizmit dhe të studimeve shkencore, dhe të shumë paqartësive në qarqet politike, diplomatike, shkencore dhe publike të Shqipërisë.

Libri i Shaban Muratit për çështjen e detit vjen në kohën e duhur të interesit publik, shkencor dhe diplomatik, duke analizuar enigmat, por edhe duke dhënë përgjigjet për çështjen e detit. Duke u bazuar në një dokumentacion të ri arkivor, të panjohur, të patrajtuar dhe të anashkaluar, duke ndjekur dinamikën e gjenezës së çështjes së detit, të lindjes dhe të komplikimit të saj, duke ndjekur me skrupulozitet shkencor përplasjen diplomatike midis dy shteteve në format dhe në efektet përkatëse, autori jep për herë të parë një analizë diplomatike të plotë të çështjes së detit në gjithë harkun kohor të zhvillimit të saj deri në ditët tona.

Duke u mbështetur në vendimin historik të Gjykatës Kushtetuese të Shqipërisë, autori sjell një shtjellim interesant profesional, diplomatik dhe historik, të vendimit dhe të qëndrimeve juridiko-shkencore të Gjykatës Kushtetuese, të interpretuara nga këndvështrimi i mendimit diplomatik shqiptar dhe duke evidentuar piketat e mëdha strategjike të vendimit të Gjykatës Kushtetuese, të cilat për arsye të panjohura janë lënë në errësirë nga institucione, nga memorandume dhe nga rekomandime shtetërore gjatë 10 viteve.

Analiza e çështjes së detit nuk mund të mos përfshinte kompleksitetin e gabimeve dhe të keqinterpretimeve, që karakterizuan negocimin e marrëveshjes së anuluar, për të mos u përsëritur ato gabime në kohën e sotme nga diplomacia dhe shteti shqiptar. Ai ndalet në zbërthimin e enigmës së ecjes së diplomacisë shqiptare me shpejtësi rakete për të përfunduar në vitin 2009 marrëveshjen e detit, një tematikë delikate dhe tepër e komplikuar, e cila si rregull në praktikën ndërkombëtare kërkon dekada të tëra bisedimesh për t’u zgjidhur. Duke e analizuar çështjen me syrin e një diplomati me përvojë të madhe analitike, autori trajton disa drejtime, të cilat janë anashkaluar në ecurinë e negocimit të marrëveshjes dhe të vetë çështjes së detit. E tillë është enigma e transformimit të objektit të bisedimeve për detin midis dy Ministrive të Jashtme në vitet 2008-2009, të cilat në mënyrë të paligjshme ndërruan objektin e tyre. Kërkesa fillestare e MPJ të Greqisë drejtuar MPJ të Shqipërisë në vitin 2007 ka qenë për hapjen e bisedimeve për shelfin kontinental. MPJ e Shqipërisë në mënyrë të paligjshme e ka ndryshuar këtë objekt në bisedime për delimitimin e kufijve detarë, gjë që sipas Gjykatës Kushtetuese, është e gabuar. Gjykata e Kushtetuese e ka shpallur marrëveshjen e detit të vitit 2009 të papërputhshme me Kushtetutën e Shqipërisë, jo vetëm për mungesën e plotfuqishmërisë, por ajo që është më e rëndësishme, ka shpallur si të paligjshëm bisedimet për kufijtë detarë midis dy shteteve. Kjo pjesë e vendimit duhet të jetë vijë e kuqe për çdo tentativë të ndonjë institucioni për të zhvilluar bisedime me temën e detit midis dy shteteve.

Libri trajton në mënyrë shkencore një nga teoritë dhe qëndrimet më të gabuara të bisedimeve për marrëveshjen e detit të vitit 2009 dhe të disa institucioneve kryesore të Shqipërisë se goja kufijtë detarë midis dy vendeve nuk kanë ekzistuar. Është një teori, që dëgjohet ende prapa kuintave të disa institucioneve shtetërore. Me një dokumentacion të pasur arkivor nga arkivi i MPJ të Shqipërisë dhe arkiva të tjera, libri sjell referenca dokumentare të pamohueshme nga historia e marrëveshjeve me Greqinë për ekzistencën dhe pranimin zyrtar të kufijve detarë nga qeveritë e të dyja vendeve. Ky aspekt i çështjes së detit është tepër i rëndësishëm, sepse gjatë dekadës që ka kaluar nga nënshkrimi i marrëveshjes së anuluar, ka institucione dhe zyrtarë, të cilët nën efektin e ndikimeve të errëta përpiqen të rimodelojnë marrëveshjen e anuluar me justifikimin e teorisë së mungesës së kufijve detarë. Autori sjell një galeri aktesh dhe traktatesh ndërkombëtare, që kanë përcaktuar kufijtë detarë e tokësore dhe të cilat janë nënshkruar edhe nga qeveria e Shqipërisë, edhe nga qeveria e Greqisë në vitet 1925-1926. Në këtë kuadër autori analizon për herë të parë sindromën negative historike dhe vetëvrasëse të diplomacisë shqiptare, e cila mënjanon vetë karakterin detyrues ndërkombëtar të kufijve të Shqipërisë me Greqinë dhe e redukton atë në një problem dypalësh, duke u hequr akteve ndërkombëtare efektin e tyre ligjor dhe historik.

Ka rëndësi të theksohet se çështja e detit nuk është histori dhe meritë e autorit dhe e librit është se nuk kufizohen në aspektin historik, por enigmat historike të çështjes së detit i studion dhe i ndriçon në funksion të ndihmës së qëndrimit dhe të veprimit të diplomacisë dhe të shtetit shqiptar sot. Ndaj merr vlera të mëdha aktuale fakti që autori i kushton pjesën më të madhe të librit aktualitetit të çështjes së detit si një çështje e hapur diplomatike midis dy shteteve. Për këtë qëllim, ai sjell një skanim profesional të qëndrimeve, tezave, taktikave dhe intrigave diplomatike të përdorura nga diplomacia greke gjatë dhjetë viteve për të imponuar në një formë apo tjetër efektet e marrëveshjes së anuluar të detit. Kjo kronikë përfshin lëvizje të tilla të diplomatike, si përpjekja për ta zbatuar në terren në mënyrë të njëanshme marrëveshjen e anuluar, përpjekja për të imponuar rinegocimin e marrëveshjes së anuluar me një gjysmë redaktimi të titullit, oferta dinake për të ridiskutuar disa koordinata të marrëveshjes së anuluar dhe për t’i kthyer Shqipërisë një pjesë të asaj, që do të humbte me marrëveshjen e anuluar, përpjekja për ta maskuar ringjalljen e marrëveshjes së vjetër me ambalazhin e “paketës globale të zgjidhjes së problemeve shqiptaro-greke”, këshilla e gabuar për ta dërguar çështjen e marrëveshjes së anuluar të detit në gjykatën ndërkombëtare apo arbitrazh ndërkombëtar etj., e deri tek alarmi që ngre në libër i pari autori për përvijimin e kërcënimit të revizionimit edhe të kufijve tokësorë të Shqipërisë me Greqinë.

Çështja e detit nuk mund të kuptohet pa njohur me themel tërë kuadrin e problematikës dhe të marrëdhënieve aktuale midis dy vendeve. Duke qenë një nga ekspertët më të mirë të Shqipërisë për marrëdhëniet shqiptaro-greke dhe për Ballkanin, autori analizon në librin e tij për herë të parë në një botim shkencor problematikën dhe tërësinë e çështjeve të hapura dhe të pazgjidhura, që ekzistojnë midis dy shteteve dhe të cilat për shumë dekada kanë mbetur jashtë rendit të ditës të tratativave dypalëshe. Në libër gjejnë trajtesën e duhur çështja e ligjit të luftës, çështja e varrezave greke dhe mosrealizimi i reciprocitetit për varreza të partizanëve shqiptarë në Çamëri, çështja e mprehtë historike dhe aktuale çame dhe ndërkombëtarizimi i saj, çështja e ujërave të ëmbla dhe sidomos e lumit Vjosa, ku Greqia në mënyrë të njëanshme ka rrëmbyer kuotat ujore shqiptare pa përfillur konventat ndërkombëtare, çështja e reparacioneve të Luftës së Parë dhe të Dytë Botërore që Shqipëria duhet t’i kërkojë Greqisë, çështja e ortodoksizmit politik të diplomacisë greke dhe pretendimet e saj për proteksionin e ortodoksëve shqiptarë, etj.

Veçori e nivelit të lartë profesional diplomatik dhe shkencor të librit është se autori ka parashtruar përgjigjet e të gjitha enigmave të çështjes së detit. Libri “Çështja e paqenë e detit: Një intrigë diplomatike greke apo shqiptare?” ndriçon enigmat e kaluara dhe të sotme, që përmban dosja e nxehtë e asaj, që quhet çështja e detit. Në këtë linjë libri sjell një kontribut të madh teorik dhe praktik për zhvillimin mbi baza të drejta të marrëdhënieve midis dy shteteve, për zgjidhjen e problemeve të hapura dhe në mënyrë të veçantë për çështjen e detit. Nëpërmjet një analize të thellë dhe shteruese shkencore, autori i përmbahet përfundimit se çështja e detit nuk është dhe nuk mund të jetë kurrë çështje e diskutimit të kufijve shtetërorë detarë, të cilat janë përcaktuar njëherë e mirë nga aktet, marrëveshjet dhe traktatet ndërkombëtare. Çështjet e vetme detare, që mund të bëhen objekt i bisedimeve sipas tij janë ato, që kanë të bëjnë me shelfin kontinental dhe me zonën ekonomike ekskluzive, tema që nuk kanë qenë objekt i ligjit ndërkombëtar në kohën e konferencave të Londrës, Firences dhe Parisit në vitet 1913-1926, që përcaktuan kufijtë përfundimtarë të Shqipërisë me Greqinë dhe me Jugosllavinë.

Libri i ambasadorit Shaban Murati është një udhërrëfyes serioz, diplomatik dhe shkencor në përputhje me interesat shtetërore e kombëtare dhe sjell një ndihmesë të madhe për diplomacinë, politikën, shtetin dhe shkencën shqiptare dhe sidomos për mendimin diplomatik e politik shqiptar. Libri “Çështja e paqenë e detit: Një intrigë diplomatike greke apo shqiptare?” shërben si gur prove për të matur dhe kuptuar realisht çdo cikël tratativash apo marrëveshjesh, që mund të prodhohen midis dy vendeve rreth temës detare. Për shkak të interesit të madh të temës në qarqet diplomatike dhe akademike, shqiptare, rajonale dhe më gjerë, libri është botuar njëkohësisht në gjuhën shqipe dhe angleze.

Sahit Muja: Është shumë i saktë informacioni për rezervën gjigante të mineralit të kromit në minierën tonë në Tropojë

VOAL – Biznesmeni tropojan Sahit Muja e rikonfirmon lajmin e dhënë nga ai në faqen e tij në facebook se në minierën e kromit në Zogaj të Tropojës është zbuluar një rezervë gjigante e kromit, lajm që u botua në VOAL. Në një postim të ri, Sahit Muja jep sqarime edhe më të plota e më të hollësishme rreth këtij zbulimi shumë të rëndësishëm.

Ja postimi i plotë:

“Informacioni per rezerven gjigante te mineralit te kromit ne minjeren tone ne Tropoje. Eshte shume i sakte lajmi qe u transmetua kto dite per kapjen e nje nder rezervave me te medha te kromit ne bote. Pas shume viteve pune dhe investimeve ne minjere u arrit te kapet nje masive i madh kromi cilesore. Ky trup gjigant me trashesi dhe cilesi eshte nje nder 3 trupat me te medhenj te kromit te vertetuar nga minjerat ne bote. Pas shume vizitave te inxhinjerve me te mire te botes eshte konfirmuar kijo rezerve e pa shoq nga cilesia dhe sasia. Gjate 8 viteve eshte investuar shume ne hapjen e minjeres, hekurudhe nentoksore, elektrifikim,ajrim jane bere shume e shume tunele horizontale e vertikale per te bere te mundur zbulimin. Tashme çdo gje eshte vertetuar dhe trupi gjigant shihet me sy. Po punohet dhe investohet intensivisht per ta pergatitur per shfrytezim. Bazuar nga perllogaritjet e shkenctarve me te mire ne planet rezerva ne kte minjere i kalon 500 miljon ton. Momentalisht kijo risorse kombetare eshte nder asetet me te vlershme minerale ne bote. Nje ton krom kushton $300 dollare. Po te kthehet ne ferrokrom shume cilesore me karbon te ulet çmimi shkon $ 7000 toni. Ky thesare i çmuar eshte dhe do jete ne sherbim te mirqenjes se popullit Shqiptare. Shqiperia ka nje ligj te perkryer per sa i perket mineraleve dhe se shteti ka fitime kolosale nga biznesi mineral. Shteti merre nga biznesi mineral ne te gjitha anet. Tatimi mbi fitimin, renta minerale, tvsh ne te gjitha produktet qe perdoren ne minjera, taksa doganore ne mjetet per minjera, tatime ne rroga te puntorve, qira per portet ,tokat, elektrikunve shume e shume obligime tjera. Shqiperia do te perfitoje me qindra vite qe vine nga ky mineral i çmuar qe eshte shtylla kurrizore e industris botrore. Kromi edhte i pa zevendesushem dhe shume i rendesishem. Vizioni yne ka qene dhe do mbetet perhere te ndjekim rrugen e Zotit e te punojme ne interes te Kombit Shqiptare. Ne si shetas Amerikan u kthyem per te investuar ne token Nane. Punuam shume u munduam me mish e me shpirte ti ndihmojme e punsojme vellezrit tane ne kto zona. Ndihmuam e ndihmojme jetime e te varfer. Sollem djersen tone e ndame me te tjeret. Nuk morem as do te marrim as nje para nga Shqiperia po te gjitha fitimet i investuam e do ti investojme ne trojet Shqiptare. Zoti i madhe e kishte bere kte thesare per Shqiptaret e ne ndjejme nje obligim te jashtezakonshem per tu perkujdesur e zhvilluar kte aset ne sherbim te pupullit tone te shume vuajtur. Ne do te zhvillojme minjeren, do te ndertojme fabrika pasurimi e shkrirje, do te perkushtohem me te gjitha forcat per te perdorur kte aset per kombin Shqiptare. Zoti i bekofte e bashkofte trojet Shqiptare, Zoti e bashkofte kombin Shqiptare .”

Shqipëria dhe Maqedonia, treg i vështirë për prodhimet e Kosovës

Drejtori ekzekutiv i Klubit të Prodhuesve të Kosovës, Astrit Panxha tha se bizneset e Kosovës po ndeshen me sfida të ndryshme në eksportin e produkteve të tyre në Shqipëri dhe Maqedoni.

“Bilanci tregtar i Kosovës është negativ dhe shumë i madh. Kosova tani prodhon produkte shumë cilësore dhe mund të eksportojë shumë produkte. Kosova tani më lehtë eksporton në vendet e BE-së se sa në Maqedoni dhe Shqipëri.

Në këto dy vende ka barriera të ndryshme, jo të arsyeshme. Këto barriera duhet të hiqen”, tha ai sot në emisionin e mëngjesit “Mirëmëngjesi Kosovë”, në Radio Televizionin e Kosovës (RTK).

Ai ka marrë shembuj të dy shteteve se si po i nxjerrin probleme produkteve të Kosovës. “Ka produkte të Kosovës që po kanë shumë problem të jenë në tregun shqiptar, p.sh produkti i birrës dhe i patates. Jemi një komb dhe kemi një gjuhë, por kur po vjen tek tregtia po ka shumë probleme”, theksoi ai.

Panxha vlerësoi se produktet e Shqipërisë dhe Maqedonisë po plasohen shumë lehtë në tregun e Kosovës.

“Ne po kërkojmë të ketë trajtim të barabartë të prodhimeve të Kosovës sikur ato. Për fat të keq po kemi probleme të njëjta vit pas viti, me këto dy shtete”, tha ai.

Sipas tij nëse vazhdon një politikë e tillë ndaj Kosovës, duhet të ketë reciprocitet. “Duhet të ketë masa edhe ndaj Shqipërisë dhe Maqedonisë”, deklaroi drejtori ekzekutiv i Klubit të Prodhuesve të Kosovës, Astrit Panxha./zeri/

7 mijë shqiptarë të Kosovës kalojnë fundjavën në Shqipëri

Mëngjesin e sotëm pika kufitare e Morinës në Kukës ka qenë e mbipopulluar.

Rreth një mijë shtetas shqiptarë të Kosovës kanë kaluar kufirin për në Shqipëri.

Sipas raportimeve dogana e Morinës po punon me kapacitet të plotë, me 5 sportele.

Policia Kufitare e Kukësit bën me dije se gjatë fundjavës kanë hyrë nga Kosova për në Shqipëri mbi 7.000 shtetas.

Me ngrohjen e motit dhe afrimin e stinës së plazhit shqiptarët e Kosovës janë turistët me numrin më të lartë në bregdetin e Shqipërisë./Gazeta Express

Gazetari hetimor jep lajmin e shumëpritur: Zyrtarë të lartë në pranga, janë mbi 50 urdhër arreste

Ne kulmin e zhvillimeve ne vend, pas arrestimeve te bujshme dje ne Lezhe, ku ne pranga per abuzim me pronat ne bregdet perfundoi edhe kreu i bashkise, Fran Frrokaj, gazetari investigativ, Artan Hoxha ka zbuluar nje tjeter zhvillim te pritshem.

“Janë mbi 50 urdhër arreste të firmosur nga gjykata për zyrtarë dhe ish-zyrtarë të nivelit të lartë në zonën bregdetare në jug të Shqipërisë që priten të ekzekutohen neser ( sot)”.- tha ai.

Deklarata u be dje ne emisionin me titull “Toka e të gjithëve” ne “Java” në RTSH, ku ishte i ftuar Drejtori i Aluiznit, Artan Lame.

Drejtori i Aluiznit, Artan Lame, e cilësoi situatën e tjetërsimit të pronave “pasojë e zgjidhjeve të përkohshme të cilat u bënë zgjidhje të përjetshme duke lënë shtigje dhe duke joshur funksionarë të ndryshëm për përfitime të paligjshme”

Sipas Lames “arrestimet e fundit në Spille dhe Lezhë tregojnë dështimin e shtetit shqiptar. Nëse ky operacion do të kishte filluar më pare, pasojat sociale dhe ekonomike do ishin më të vogla.

Ligji 7501 duhet ta kishte përmbyllur misionin e tij në vitin 1995, ndërsa Republika e Shiqpërisë ka vijuar me këtë ligj për token deri në vitin 2017, një absurditet, duke krijuar shtigje të cilat e kanë rënduar gjithnjë e më shumë çështjen e pronës në Shqipëri, veçanërisht në zonën bregdetare”.

Serbia spastron shqiptarët e Preshevës, Medvegjës dhe Bujanocit nga regjistrat e gjendjes civile dhe BE-ja i bën iso! – Nga Isuf Bajrami

 

Ndonëse nuk ka të dhëna të sakta, në raportin e Avokatit të Popullit theksohet mes tjerash se që nga viti 2001, rreth 3 mijë e 500 shqiptarë etnikë nga Presheva, Medvegja dhe Bujanoci, janë zhvendosur në Kosovës dhe nuk kanë status të zgjidhur ligjor

Albapoli – 17 mars 2018, 22:38

 

Në Kosovë Avokati i Popullit u kërkoi të premten autoriteteve pajisjen me dokumente personale të shqiptarëve nga Presheva, Medvegja dhe Bujanoci, tri komuna me shumicë shqiptare në jug të Serbisë, që janë shpërngulur në territorin e Kosovës.

Në një raport të avokatit thuhet se “një numër i madh i qytetarëve nga Presheva, Medvegja dhe Bujanoci, janë zhvendosur në Kosovë, për arsye të sigurisë, aspektet sociale, ekonomike e të tjera. Një pjesë e tyre, në mungesë të dokumenteve personale, për kohë të gjatë, janë duke u përballur me çështjen e mungesës së statusit për qëndrim ligjor, pa shtetësi efektive dhe dokumente personale identifikimi brenda territorit të Republikës së Kosovës”.

Avokati i Popullit e konsideron shqetësuese këtë gjendje që shton “vështirësitë në realizimin e një jete normale dhe gëzimin e të drejtave elementare, të garantuara me Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe standardeve ndërkombëtare për të drejtat e njeriut”.

Ndonëse nuk ka të dhëna të sakta, në raportin e Avokatit të Popullit theksohet mes tjerash se që nga viti 2001, rreth 3 mijë e 500 shqiptarë etnik nga Presheva, Medvegja dhe Bujanoci, janë zhvendosur në Kosovës dhe nuk kanë status të zgjidhur ligjor.

Ata nuk mund të marrin dokumente nga Serbia për shkak të një ligji të vitit 2011 që u lejon autoriteteve serbe të fshijnë emrat e tyre nga regjistrat lokal.

Një numër i shqiptarëve nga ajo zonë qenë zhvendosur gjatë dhe menjëherë pas konfliktit ndërmjet kryengritësve shqiptarë dhe forcave qeveritare serbe, që mori fund në maj të vitit 2001, me ndërhyrjen e komunitetit ndërkombëtar.

Shqipëri: Operacion kundër emigrimit ilegal drejt Britanisë, SHBA dhe Kanadasë, 39 të arrestuar

Gjatë operacionit janë arrestuar 39 persona, shtetas shqiptarë, mes tyre edhe katër punonjës të Policisë së Shqipërisë dhe janë shpallur në kërkim 12 shtetas të tjerë

 

Policia shqiptare dhe partnerë të saj amerikanë, kanadezë dhe nga gjithë vendet buzë detit Mesdhe mbyllën mbrëmë një operacion me 39 arrestime dhe 12 persona ende në kërkim, të gjithë pjesëtarë nga 7 grupe kriminale, që kanë trafikuar mbi një mijë persona drejt Britanisë, SHBA dhe Kanadasë.

Mes të arrestuarve janë edhe 4 oficerë të policisë kufitare në dogana Hani i Hotit dhe Qafë Thanë, në operacionin ku u përfshinë policë nga SHBA, Spanja, Franca, Italia, Kosova dhe vende të tjera, Agjencia e Shërbimeve Kufitare të Kanadasë, SELEC, EUROPOL, Interpol, etj.

Drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Ardi Veliu, prokurori i krimeve të rënda që ndoqi çështjen, 2 agjentë specialë të shërbimit diplomatik të sigurisë së Departamentit Amerikan të Shtetit, të atashuar pranë ambasadës së SHBA-ve në Tiranë, përfaqësuesi i organizatës policore SELEC me qendër në Rumani, përfaqësuesi i policisë spanjolle u angazhuan në operacionin e koduar “One If – By Land” për goditjen e kontrabandimit të personave për emigrim drejt SHBA-ve, Kanadasë dhe Mbretërisë së Bashkuar.

Operacioni, i drejtuar nga prokuroria e krimeve të rënda, zgjati disa muaj dhe u realizua në koordinim me Agjentët Specialë të Shërbimit Diplomatik të Sigurisë të Departamentit të Shtetit në SHBA, që janë atashuar në Tiranë, agjencitë e Departamentit të Sigurisë Kombëtare dhe Patrullimit të Kufirit të SHBA-ve.

“7 grupe të strukturuara kriminale, të cilat operonin në Shqipëri, Bullgari, Spanjë, Francë, Republikën Domenikane, Itali, Britani, Irlandë, ShBA e Kanada, kanë mundësuar kontrabandimin e rreth 1 mijë shtetasve shqiptarë drejt Mbretërisë së Bashkuar, ShBA-ve dhe Kanadasë. Për çdo person paguhej nga 7 mijë paund për në Britani dhe nga 25 -30 mijë dollarë për në SHBA dhe Kanada” – tha zoti Veliu.

Sipas tij, pjesëtarët e këtyre grupeve kriminale ndihmonin shtetasit shqiptarë për të emigruar në mënyrë të paligjshme, duke falsifikuar dokumenta udhëtimi dhe identiteti të vendeve të BE-së. Itineraret ishin Shqipëri – Itali – Mbretëri e Bashkuar, Shqipëri – Francë – Mbretëri e Bashkuar, Shqipëri – Bullgari – Belgjikë – Republika Domenikane – SHBA / Kanada, Shqipëri – Spanjë – Amerika Latine – SHBA/Kanada.

Pasi u siguruan provat dhe faktet me metoda speciale hetimi, prokuroria për Krimet e Rënda Tiranë i kërkoi Gjykatës të nxjerrë 51 urdhëra ndalimi për shtetasit shqiptarë të përzjerë, nga të cilët u ekzekutuan 39 dhe 12 shtetas të tjerë janë shpallur në kërkim, mes të cilëve dy bullgarë

Gjatë operacionit u kapën 10 kompjuter, 8 printera, 15 laptopë të mbushur me të dhëna për trafikimet, 56 telefona, 17 automjete, disa mijëra euro, dollarë dhe lekë, 5 pasaporta ndërkombëtare shqiptare, dy armë zjarri luftarake dhe gjahu.

Avokati i popullit kërkon legalizimin e shqiptarëve nga Lugina e Preshevës

Në Kosovë Avokati i Popullit u kërkoi të premten autoriteteve pajisjen me dokumente personale të shqiptarëve nga Presheva, Medvegja dhe Bujanoci, tri komuna me shumicë shqiptare në jug të Serbisë, që janë shpërngulur në territorin e Kosovës.

Në një raport të avokatit thuhet se “një numër i madh i qytetarëve nga Presheva, Medvegja dhe Bujanoci, janë zhvendosur në Kosovë, për arsye të sigurisë, aspektet sociale, ekonomike e të tjera. Një pjesë e tyre, në mungesë të dokumenteve personale, për kohë të gjatë, janë duke u përballur me çështjen e mungesës së statusit për qëndrim ligjor, pa shtetësi efektive dhe dokumente personale identifikimi brenda territorit të Republikës së Kosovës”.

Avokati i Popullit e konsideron shqetësuese këtë gjendje që shton “vështirësitë në realizimin e një jete normale dhe gëzimin e të drejtave elementare, të garantuara me Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe standardeve ndërkombëtare për të drejtat e njeriut”.

Ndonëse nuk ka të dhëna të sakta, në raportin e Avokatit të Popullit theksohet mes tjerash se që nga viti 2001, rreth 3 mijë e 500 shqiptarë etnik nga Presheva, Medvegja dhe Bujanoci, janë zhvendosur në Kosovës dhe nuk kanë status të zgjidhur ligjor.

Ata nuk mund të marrin dokumente nga Serbia për shkak të një ligji të vitit 2011 që u lejon autoriteteve serbe të fshijnë emrat e tyre nga regjistrat lokalë.

Një numër i shqiptarëve nga ajo zonë qenë zhvendosur gjatë dhe menjëherë pas konfliktit ndërmjet kryengritësve shqiptarë dhe forcave qeveritare serbe, që mori fund në maj të vitit 2001, me ndërhyrjen e komunitetit ndërkombëtar.

Në pranga kryebashkiaku i Lezhës për abuzime me pronat

Furtunë mbi Bashkinë e Lezhës. Kryetari i saj, Fran Frrokaj, i zgjedhur i Partisë Demokratike, është arrestuar së bashku me zëvendësin e tij Enver Hafizi.

U arrestua po ashtu edhe kryetari socialist i Qarkut, xhaxhai i ish-deputetit Arben Ndoka.

Në pranga ka përfunduar dhe ish përgjegjësja e Zyrës së Hipotekave Gjelina Bacaj, e cila mësohet të jetë dorëhequr disa javë më parë, si dhe dy punonjës të tjerë të kësaj zyre, juristët Eduard Leka dhe Armando Dakaj, dhe dy topografë.

Ata akuzohen për abuzime me ndarjen e pronave në bregdet. Në pranga mësohet se është vënë dhe një nga përfituesit e skemës së abuzimeve.

Arrestimet janë kryer me urdhër të Prokurorisë për Krimet e Rënda, e cila mësohet se ka lëshuar fletë arresti dhe për 15 persona të tjerë.

Sipas të dhënave të para dyshohet se ky grup i madh personash është përfshirë në tjetërsimin e pronave në bregdet. Përmes falsifikimit të dokumentave, sipërfaqe ranishte ose pyjore, janë konsideruar tokë bujqësore për t’u shpërndarë më pas në formë kompensimi.

Vitin e kaluar Prokuroria vuri nën sekuestro 285 mijë metra katrorë në zonën e “Ranës së hedhun” në bregdetin e Lezhës. Sipërfaqja e ndarë në 5 parcela, dyshohej pikërisht se ishte ndryshuar në zërin kadastral, nga tokë pyjore në tokë bujqësore për t’ju dhënë më pas si pronë, personave që nuk i përkisnin kësaj zone.

Mësohet se arrestimet e sotme mund të lidhen pikërisht me këtë sipërfaqe. Për momentin nga Prokuroria nuk ka asnjë informacion zyrtar.

Meta takohet me Yildirim: Turqia, një nga partnerët kryesorë ekonomikë e tregtarë

Presidenti i Republikës, Ilir Meta, zhvilloi sot një takim me Kryeministrin e Republikës së Turqisë, zotin Binali Yildirim, i cili gjithashtu merr pjesë në Forumin Global të Baku-së.

Presidenti Meta vlerësoi marrëdhëniet tradicionalisht miqësore e vëllazërore, si dhe të partneritetit strategjik ndërmjet dy vendeve dhe shprehu mirënjohjen për mbështetjen që Turqia i ka dhënë shqiptarëve ndër vite.

Në mënyrë të veçantë Presidenti Meta vlerësoi rolin dhe kontributin e dhënë nga agjencia shtetërore turke për bashkëpunim dhe koordinim, TIKA, e cila është e pranishme dhe e ka shtrirë aktivitetin e saj mbështetës në të gjithë vendin.

Presidenti Meta vlerësoi gjithashtu se Turqia është një nga partnerët kryesorë ekonomik e tregtar për Shqipërinë dhe nënvizoi se, mundësitë e rritjes së këtij bashkëpunimi, si në aspektin tregtar, ashtu edhe atë të investimeve të drejtpërdrejta turke, që po rriten në mënyrë që qëndrueshme, janë të mëdha.

Duke u ndalur në çështjet e sigurisë, Presidenti Meta theksoi se, si dy vende aleate në NATO dhe partnere prej vitesh, Shqipëria dhe Turqia do të vijojnë bashkëpunimin e tyre të ngushtë në luftën kundër terrorizmit ndërkombëtar, organizatave terroriste dhe kërcënimeve të tjera të përbashkëta. gsh

Nisën grevë urie aty ku u vetëdogj Lirak Bejko – Policia dhunon ish-të burgosurit politikë dhe u mbyll grevën

Policia ka mbyllur grevën e disa ish-të përndjekurve që po zhvillohej në zonën e Komunës së Parisit.

Forcat e policisë kanë ndërhyrë gjatë natës dhe kanë nxjerrë me forcë ish-të dënuarit që kishin hyrë në grevë urie në vendin ku disa vite më parë u vetëdogj Lirak Bejko.

Sipas tyre, policia ka ndërhyrë me dhunë në orën 02:00 të mëngjesit dhe i ka shoqëruar për në komisariatin numër 2, ku më pas nuk janë lejuar për tu futur sërish në grevën që kishte disa ditë.

“Erdhën na morën natën, madje edhe pa këpucë. Na kanë keqtrajtuar në polici, na lanë të lirë në orën 08:00. Na e prishën dhe çadrën që kishim ngritur. Na morën zvarrë”, thanë ata.

Greva e urisë nisi 5 ditë më parë, pikërisht në vendin ku u vetëdogj ish- i përndjekuri Lirak Bejko, ndërkohë që kjo kategori po protestonte për të drejtat e tyre.

Në Shqipëri çdo ditë është një Gërdec! Për dijeni Ambasadorit të SHBA Donald Lu & Ambasadores të BE Romana Vlahutin – Nga Elida Buçpapaj

Në Shqipëri çdo ditë është një Gërdec!

Titulli i shkrimit tim është marrë nga telefonatat në emisionin Koha për t’u Zgjuar të gazetarit Bashkim Hoxha, nga definicioni që një shqiptar i bëri jetës që përjetojnë çdo ditë qytetarët e atij vendi!

Ishte definicioni i një shqiptari të thjeshtë, që e vuan, si qindra mijra, deri në kockë këtë realitet të mizerjes!

Ky shqiptar nuk është pjesë e elitës politike që jeton në lluks dhe që organizon koktelje me trupin diplomatik!

Ky shqiptar nuk është pjesë e OJQ-ve që janë atavizma të sistemit të degraduar!

Ky shqiptar, që unë i ngre kapelen, që meriton Chapeau, fliste në emrin e vuajtjes, që në Shqipëri ka marrë përmasat e apokaliptikes!

Ky shqiptar nuk shiste erudicion,

sikur editorialistët dhe opinionistët e TV, gazetave dhe portaleve shqiptare, të shitur për lluks dhe komoditetin personal nëpër skalionet e politikës!

Ky shqiptar i sfidonte të gjithë ata që kam përmendur më sipër!

Sepse thoshte të vërtetën që jetojnë sot shqiptarët në vendin e tyre,

shqiptarët që kjo klasë politike i ka kthyer në skllevër!

Shqipëria sot është çdo ditë një Gërdec!

E ngriti zërin ky shqiptar që reagoi ndaj hipokrizisë së “mazhordonit” më famëkeq të Edi Ramës, librazhiotit Tauland Balla që sulmeve të opozitës për të “denoncuar” varfërinë, sipas të njohurit slogan se “Sulmi është Mbrojtja më e mirë” – “Angriff ist die beste Verteidigung”, iu përgjigj me sulm gjoja në kujtim të dhjetëvjetorit të tragjedisë të Gërdecit, kur tutori i tij, kryeministri i Shqipërisë, në këta pesë vjet që është në pushtet, i ka mashtruar të gjithë burrashtetet dhe grashtetet më të fuqishme të SHBA dhe BE duke u “premtuar” se do të vendoste shtet ligjor dhe do të krijonte kushtet për shtet të së drejtës, shtet social dhe jetë me dinjitet!

Në përgjigje të tragjedisë së varfërisë, të denoncuar dje në Parlamentin e Shqipërisë, kur ishte thirrur kryeministri Edi Rama në një mocion debati nga opozita, e cila është po aq përgjegjëse për këtë situatë tragjike në vend, mazhordomi i Edi Ramës u ngrit në foltore dhe nisi të qajë me lot krokodili për tragjedinë e Gërdecit! Vajin e tij e dha live menjëherë televizioni privat i Edi Ramës ERTV.

Debati midis palëve në Parlamentin e Shqipërisë ishte një show i dalë boje, 180 gradë ndryshe nga telefonata e atij shqiptarit të thjeshtë që sot me një fjali të vetme me 4-5 fjalë denoncoi edhe Taulant Ballën, mazhordomin dhe tutorin, edhe opozitën, duke treguar traumën e luftës për ekzistencë, për bukën e gojës, të papunësisë e padrejtësisë që jeton populli shqiptar çdo ditë, ku çdo ditë është një Gërdec!

Të gjithë ata që sot përbëjnë parlamentin e Shqipërisë me në krye Edi Ramën, që qajnë me lot krokodili, janë aligatorë të popullit shqiptar, sepse janë ata që ua kanë kthyer jetën popullit në një Gërdec të përditshëm!

Nëse do të isha deputete e atij parlamenti, dhe nëse do të kisha ndërgjegje qytetare të papërlyer nga politika shqiptare, unë do ta jepja dorëheqjen menjëherë e do ta hidhja në koshin e plehrave mandatin e deputetit, përgjegjës kryesor që e ka katandisur jetën e Sovranit në një Gërdec!

Kur populli shqiptar është i kthyer i gjithi në popull vulnerabël, sepse nuk ka asnjë shans për jetë me dinjitet, ju lutem e nderuar zonja Vlahutin dhe ju zotëri Ambasadori Lu, ju që jeni dy nga të mashtruarit e kryepolitikës shqiptare, bashkojeni zërin tuaj me atë të atij shqiptarit të vuajtur që sot me plot guxim e denoncoi politikën shqiptare dhe tha se jeta e popullit shqiptar është çdo ditë një ferr i vërtetë!

Kjo klasë politike ka vetëm një alternativë ose duhet të shkojë përpara drejtësisë  ose duhet të largohet nga politika sepse është përgjegjësja kryesore që ua kanë mohuar shqiptarëve të drejtën e jetës që ua ka falur Zoti!

Sepse janë ata që e kanë kthyer Shqipërinë në një Tokë të djegur!

Ju vetë thoni se investitorët e huaj kërkojnë siguri për të investuar!

Në Shqipëri nuk vinë as investitorët e huaj dhe as turistët, sepse nuk ka siguri, nuk ka drejtësi, nuk ka shtet social!

Këtu pensionistët jetojnë me 100 Euro në muaj!

ndërsa rreth 80 mijë familje të deklaruara në nevojë për mbështetje sociale jetojnë si kafshë!

A do t’ja lejonit ju vetes që të jetonit kokëulur me 80-100 Euro në muaj?

A do t’ja lejonit ju vetes që të rrinit duarkryq kur fëmijët tuaj të jetonin në këto kushte jetese?

Ju e dini se shtetet e BE nuk i pranojnë shqiptarët, kur ky populli merr ikën dhe kërkon azil në vendet e tyre, me pretendimin se Shqipëria është një vend normal!

A është Shqipëria një vend normal?

Sistemi demokratik nis tek humanizmi, solidariteti dhe tek e vërteta, ndërsa për këtë klasë politike, “demokraci” do të thotë pasurim i tyre dhe vrasje e popullit përmes varfërisë!

Është detyrimi juaj si qytetarë të Botës të Lirë dhe përfaqësues të SHBA dhe BE që të thoni të vërtetën e të mbështetini ata qindra mijë shqiptarë që kanë humbur besimin  jo vetëm nga kjo klasë politike mizerabël, por edhe nga e vetmja shpresë për shqiptarët që është Perëndimi! Rikthejuani besimin shqiptarëve! Sipas sondazheve të fundit, janë populli më i palumtur i Europës, popull që e ka humbur shijen e gëzimit të jetës, joie de vivre. Qejfin e jetës së shthuruar e kanë vetëm një grup oligarkësh bastardë!

Si ju tingëllon denoncimi i atij shqiptari të thjeshtë sot në emisionin e Bashkim Hoxhës “Ne jetojmë Gërdecin në çdo ditë të jetës tonë!” Me këtë metaforë lakonike, një fjalë me me dy rrokje, por që shpreh një tragjedi të madhe, ai denoncoi edhe shkaktarët e Gërdecit të atëhershëm, edhe shkaktarët e Gërdecit aktual!

Kështu tha ai shqiptari i panjohur, por që u identifikua me të vërtetën që përjetojnë qytetarët e vendit të shqiponjave, që kjo klasë politike e ka kthyer në pronë private, si vendin e aligatorëve! Kjo klasë politike me në krye Edi Ramën, aligatorin kryesor dhe lidërshipin 27 vjeçar, e kanë lënë popullin shqiptar pa të ardhme dhe pa asnjë perspektivë!