VOAL

VOAL

Please Wait ...
0%

Nis në Prishtinë seminari ndërkombëtar i gjuhës shqipe

By | August 19, 2019

Komentet

Më 21 qershor 1646 lindi Gottfried Wilhelm Leibniz, filozof dhe shkencëtar gjerman, bëri studimin e parë për gjuhën shqipe dhe shqiptarët

Gotfrid Vilhelm Lajbnici (Gottfried Wilhelm Leibniz, 21 qershor/ 1 korrik 1646 – 14 nëntor 1716), ishte filozof, shkencëtar, matematikan, diplomat dhe jurist gjerman. i cili kryesisht shkruante në gjuhën latine dhe frënge.

Lajbnici konstruktoi makinën e parë llogaritëse që ishte e aftë të kryejë shumëzimin dhe pjesëtimin. Ai gjithashtu futi në përdorim sistemin e numrave binar që sot përdoret në sistemet kompjuterike. Pavarësisht nga Isak Njutoni ai, “zbuloi” ,,njehsimin diferencial,, dhe futi në përdorim simbolet për integralin, derivatin dhe diferencialin të cilat edhe sot janë në përdorim për dallim nga simbolet e Njutonit të cilat ishin më konfuze , për integralet zgjodhi germën latine (S germa e parë e fjalës suma), të cilën e zgjati pak dhe për simbol të derivatit respektivisht të diferencialit germën D (germa e parë e fjalës latine diferentia). Lajbnici mendonte që simbolet janë shumë të rëndësishme për t’i kuptuar gjërat. Ai gjithashtu provoi të formojë një alfabet për mendimet njerëzore, në të cilin do t’i pasqyroje të gjitha konceptet bazike të përdorimit të simboleve dhe kombinimet e tyre për të pasqyruar mendime më komplekse. Lajbnici asnjëherë nuk e përfundoi këtë. Kontributi i tij filozofik për matematikën është bazë e Monadologjisë, në të cilën fut Monadat si “formë substanciale e qenies”, të cilat janë të ngjashme me atomet shpirtërore, i përjetshëm, i patretur, individual, të ndjekur nga vet ligji i tij, pa bashkëveprim (“xham dritareje”) por që nuk reflektonin Universin si tërësi. Në këtë rrugë skema e mësipërme si nocion që tret monadën në problemin e bashkëveprimit të mendjes dhe dukjes së lëndës. Ai bashkë me Rene Descartes, dhe Baruch Spinoza është njëra nga tre figurat më të rëndësishme të racionalizmit të shekullit XVII. Ai zë një pjesë të madhe në historinë e filozofisë dhe në historinë e matematikës. Është i njohur konstatimi i tij se universi ynë është më i miri i mundshmi me fjalë tjera as Zoti vetë nk do të mund të krijonte një më të mirë. Lajbnici dha kontribute të çmueshme edhe në Fizikë, teknologji, biologji, mjekësi, gjeologji, psikologji, linguistikë. Ai gjithashtu shkroi edhe për tema nga politika, Jurisprudenca,Etika, Teologjia, historia, dhe Filologjia.

Lajbnici, njëherit, ka bërë studimin e parë ndër gjermanët dhe evropianët për prejardhjen e gjuhës shqipe e të shqiptarëve. Lajbnici me tri “letrat shqiptare[1] që ai i ka dërguar bibliotekarit mbretëror në Berlin, së bashku me albanologun Erik Hemp, “një dijetar të hershëm të vërtetë të gjuhës shqipe”[2] paraqesin të parët teorin “ilire” të prejardhjes së gjuhës shqipe.

Biografia[

Gotfrid Vilhelm Lajbnici lindi më 5 korrik 1646 në Leipzig, babai i vdiq kur ai kishte 6 vjet kështu që mësimet e para nga feja dhe morali i mori nga nëna e tij. Këto mësime zgjuan tek ai një nxitje për tu marrë me filozofi. Në moshën madhore prezantohej si “von Leibniz”. Babai i tij ishte profesor i filozofisë së moralit në Universitetin Leipzigut i la një bibliotekë personale mjaft të pasur në të cilën Lajbnici filloi të studionte libra që në moshën 7 vjeçare. Kur i mbushi 12 vjet pa problem e zotëronte gjuhën latine e cila në atë kohë ishte gjuha e shkencës. Pastaj filloi të interesohej për gjuhën greke. Në moshën 14 vjeçare i filloi studimet në Univerzitetin ku punoi babai i tij të cilin pas 4 vjetësh e mbaroi në degën e jurisprudencës aty ai gjithashtu mori leksione nga logjika dhe filozofia skolastike. Edukimi i tij matematik ishte në nivelet si në Francë dhe Britani. Në vitin 1666 (ai e publikoi librin e tij të parë si temë diplome Mbi artin e Kombinatorikës.

Letrat shqiptare

Janë të njohura tri letra, si duket letërkërkesa të Lajbnicit dërguar një bibliotekisti në Berlin. Në letrën e parë të datës 24 janar të vitit 1705, Lajbnici shprehte mendimin se shqipja duhej të ishte një gjuhë sllave, kurse gjuha e ilirëve të lashtë mund të ekzistonte diku në Epir.

Letrën e dytë ai e shkroi pothuajse pesë vjetë më vonë, më 10 dhjetor 1709, pasi kishte shtënë në dorë një libër dhe një fjalor të gjuhës shqipe, që ishte identifikuar (nga Erik Hemp), përkatësisht Fjalorin latinisht-shqip të frang Bardhit (Dictioarium latinoepiroticum, Romë 1635 ) dhe veprën e Pjetër Budit.

Duke hedhur poshtë mendimin e shprehur në letrën e parë se “gjuha e ilirëve të lashtë ishte një gjuhë krejt e ndryshme nga shqipja”, në këtë letër të dytë ai arriti në përfundim se: “… kjo ishte gjuha e ilirëve të lashtë”. [1]

Filozofia e Leibniz

Laibnici ishte i pakënaqur nga mënyra se si Dekarti dhe Spinoza kishin përshkruar natyrën e substancës, sepse ai e ndiente që ata i kishin shtrëmbëruar idenë tonë për natyrën njerëzore, lirinë dhe Zotin. Të thuash, siç thoshte Dekarti, që mendimi dhe shtrirja janë dy substanca të pavarura, do të thotë të krijosh një dilemë të fortë për shpjegimin e ndërveprimit mendje-trup, si tek njeriu ashtu edhe tek Zoti. Spinoza u përpoq ta zgjidhte këtë dilemë duke thënë se egziston vetëm një lloj substance me dy lloj atribute të ndryshme, që janë mendimi dhe shtrirja. Por të reduktosh të gjithë realitetin në një substancë të vetme, do të thotë të humbësh dallimin midis elementeve të ndryshëm natyror. Megjithse Spinoza u përpoq të na e jepte botën e përbërë nga shumë mënyra, të krijuara nga format e ndryshme që merrte mendimi dhe shtrirja, përsëri monizmi i tij ishte një panteizëm ku Zoti ishte gjithçka dhe çdo gjë ishte pjesë e diçkaje tjetër. Për Laibnicin konceptimi i tyre për substoncën ishte i përshtatshëm, sepse ai turbullonte dallimin midis Zotit, njeriut dhe natyrës, të cilat Laibnici donte t’i veçonte. Në mënytë paradoksale, Laibnici pranoi teorinë e Spinozës për një substancë të vetme dhe modelin e tij mekanik të universit; por ai e paraqiti në një mënyrë kaq unike teorinë e një substonce, sa që ishte në gjendje të fliste për individualitetin njerëzor, transhendencën e Zotit, si dhe për realitetin e përbërë nga liria dhe qëllimet universale.

Laibnici ishte ai që ndryshoi supozimin bazë, mbi të cilin Dekarti dhe Spinoza kishin ndërtuar teorinë e tyre të substancës, dhe pikërisht atë që shtrirja merr përmasa dhe formë të caktuar. Dekarti supozonte se shtrirja i referohet një substance materiale, që shtrihet njësoj në hapsirë dhe nuk është e ndashme në diçka më parësore. Spinoza, nga ana tjetër, e konsideronte shtrirjen të reduktuar vetëm në vetitë e Zotit apo Natyrës. Laibnici nuk pojtohej me asnjë nga idetë e mësipërme. Duke vërejtur me anë të shqisave tona, se të gjithë trupat apo objektet janë të ndarë në pjesë më të vogla, atëherë, pyeste Laibnici, pse ne nuk mundemi të supozojmë se të gjitha gjërat janë agregate ose të përbëra? “Duhet të ketë substanca të thjeshta, – thoshte ai, “përderisa ka substanca të përbëra; përderisa një përbërje nuk është gjë tjetër veçse bashkim apo agregat i substancave të thjeshta”.

Megjithatë, në thënien se çdo gjë përbëhet nga substanca më të vogla, nuk ka asgjë të re sepse, që në kohën e Demokritit dhe Epikurit është diskutuar që substancat përbëhen nga atome. Por Lajbnici ishte ai që e hodhi poshtë nocionin e atomit, sepse Demokriti e kishte përshkruar atë si trup në shtrirje, si një pjesëz të reduktuar të materies. Këto pjesëza të vogla konsidëroheshin pa jetë ose interne dhe të cilat duhet ta merrnin lëvizjen nga diçka që ndodhej jashtë tyre. Duke hedhur poshtë idenë e materies si primare, Lajbnici argumentonte se substancat vërtet të thjeshta janë monadat, të cilat “janë atomet e vërteta të natyrës…elementet e gjithçkaje”. Monadat ndryshojnë nga atomet, pasi këto të fundit deri tani ishin parë si trupa në shtrirje. Ndërsa Lajbnici i përshkruante monadat si forcë ose energji. Ai, më tej, thoshte se materia nuk është element primar i sendeve, por monadat, me elementin e tyre forcë, përbënin substancat bazë të sendeve.

Lajbnici donte të vinte në dukje se substanca përmban jetë ose forcë dinamike. Ndërkohë që atomi material i Demokritit duhej të ndikohej nga jashtë, me qëllim që të lëvizte apo të bëhej pjesë e tufës së madhe të atomeve, Lajbnici thoshte, se substanca e thjeshtë, monada është, “e aftë për të vepruar”. Fjala monadë rrjedh nga fjala greke monas, e cila do të thotë bashkim, prandaj ai shtonte se “substancat e përbëra janë një bashkim monadash. Kështu pra, substancat e thjeshta, jetët, shpirtërat janë njësi. Rrjedhimisht e gjithë natyra është plot me jetë”.

Sipas Lajbnicit, monadat janë elemente pa shtrirje, ato nuk kanë formë apo përmasa. Një monadë është një pikë, e cila nuk nënkupton as pikë fizike dhe as atë matematike, por një pikë metafizike ekzistence. Çdo monadë është e ndarë nga tjetra dhe ato nuk kanë ndonjë lidhje të rastit me njëra-tjetrën. Megjithëse ishte e vështirë të imagjinoje një pikë pa përmasa dhe formë, Lajbnici donte ta theksonte këtë me qëllim që të bënte diferencimin nga atomi material i Demokritit. Mendimi i tij në këtë fazë është i ngjashëm me nocionet e shekullit XX, ku thuhet se pjesëzat e vogla fizike janë forma të veçanta të energjisë. Kryesisht, Lajbnici thoshte se monadat janë logjikisht parësore ndaj çdo lloj forme tjetër trupore. Atëherë, vazhdonte ai, substanca e vërtetë janë monadat, të cilat i quante substanca shpirtërore, për të theksuar natyrën e tyre jomateriale. Çdo monadë është e ndryshme nga të tjerat dhe zotëronte forcën dhe parimet e saj të veprimit, dhe, thoshte Lajbnici, “ato kanë një siguri të mjaftueshme, që shërben si burim i lëvizjeve të tyre të brendshme. Ato, gjithashtu, përmbajnë brenda vetes burimin e veprimeve të tyre”. Përveç kësaj, për të theksuar se gjithë pjesa tjetër e universit nuk mund të ndikonte në sjelljen e tyre, Lajbnici thoshte se monadat janë krejt të mbyllura (pa dritare) ndaj tij. Por duhet të jenë lidhjet midis monadave ato që i japin universit shpjegimet për veprimet e tyre të rregullt. Këto shpjegime, Lajbnici i gjeti në idenë e tij të harmonisë së paravendosur.

Çdo monadë vepron në përputhje me qëllimin e saj. Monadat e mbyllura, të cilat ndjekin qëllimet e tyre formojnë një bashkim apo univers të rregullt. Megjithëse secila prej tyre është e ndarë nga tjetra, qëllimet e tyre të veçuar formojnë një harmoni të një shkalle të lartë. Kjo është njësoj sikur një shumicë sahatesh të ndryshëm të bien të gjithë në të njëjtën orë, pasi secili e llogarit kohën mjaft saktë. Lajbnici i krahasonte të gjitha këto monada me një numër koresh dhe bandash muzikantësh të cilët luanin secili pjesët e tyre të ndara, që as mos e dëgjonin apo shikonin njëri-tjetrin, por, megjithatë, shkonin së bashku në mënyrë të përsosur secili duke ndjekur notat e tij, sa dikush, që i dëgjonte nga jashtë, gjente tek to hormoninë e mrekullueshme dhe habinë për mos ekzistencën e asnjë lloj lidhjeje midis tyre”. Pra, sipas kësaj, çdo monadë ishte një botë më vete, por secila prej tyre vepronte në harmoni me të tjerat. Kështu mund të thuhet se çdo monadë pasqyronte universin (por sipas një prespektive unike) në mënyrë të tillë që sikur një gjë “të ndryshonte apo të largohej prej tij, të gjitha të tjerat do të ndryshonin”. Një harmoni nuk mund të jetë pasojë e një krijimi të rastësishëm monadash, por, thoshte Lajbnici, duhet të jetë si rezultat i veprimtarisë së Zotit; pra, kjo lloj harmonie është e paravendosur.

Harmonia, që ekziston tashmë në botë, e bëri Lajbnicin të argumentonte se Zoti jo vetëm i kishte paravendosur gjërat në botë, por, gjithashtu, ai kishte krijuar më të mirën e mundëshme të gjithë botëve. Megjithëse kjo është më e mira e botëve ose qoftë vetëm e mirë, gjithmonë mbetet e hapur pyetja për arsyen e rrëmujës dhe të këqijave të saj. Në të vërtetë, Shopenhaueri mendonte se, me gjithë këtë të keqe që mbizotëron në të, kjo është më e keqja e të gjithë botëve; kështu ne nuk jemi të bindur, nëse Zoti ekziston apo ai Zot që e ka krijuar atë ka qënë një Zot i mirë. Lajbnici ishte i ndërgjegjshëm për rrëmujën dhe të keqen që ekziston, por ai e konsideronte këtë të pajtueshme me konceptin e një krijuesi me vullnet të mirë. Në njohjen e tij të përsosur, Zoti merr parasysh të gjithë llojet e botëve që ai mund të krijojë; por zgjedhja e tij duhet të jetë në përputhje me kërkesat morale që një botë duhet të përbëhet nga e mira, sa më shumë që të mundet. Por, botë të tilla nuk mund të jenë të përsosura. Përkundrazi, një botë e krijuar konsiston në kufizime dhe papërsosmëri të sendeve, “pasi Zoti nuk mund t’i japë krijesës së tij gjithçka të përsosur, pa e bërë atë gjithashtu Zot, prandaj gjithçka në botë ka kufizime të çforëdo lloji”. Burimi i së keqes nuk është Zoti, por natyra jo e përsosur dhe e kufizuar e sendeve që Ai ka krijuar. Akoma më tej, e keqja nuk është thelbësore, por thjesht një mungesë përsosje, apo privim. Prandaj Lajbnici thotë se “Zoti dëshiron të paraprijë e mira dhe rrjedhimisht më e mira.” Përfundimisht, Lajbnici mendon se ne nuk mund të bëjmë një vlerësim të drejtë të së keqes, në qoftë se do ta shikojmë atë, vetëm nëpërmjet objekteve apo ngjarjeve të veçanta. Shumë gjëra, të cilat në vetvete duken se janë të këqia, shndërrohen në paraprirëse të së mirës; si për shembull, “ëmbëlsirat bëhen të mërzitshme, në qoftë se ne hamë vetëm ato; por po t’i kombinonim me diçka të thartë, të athët apo qoftë dhe pak të hidhur, atëherë do të stimulonim shumë shijen tonë”. Akoma më tej, ngjarjet e humbin prespektivën e tyre të vërtetë. Lajbnici pyet: “Në qoftë se shikoni një pikturë të mrekullueshme, pasi kemi mbuluar një pjesë fare të vogël të saj, çfarë tjetër do të shikoni prej saj, pamvarësisht nga analiza e kujdesshme, që mund t’i bëni, veçse një masë ngjyrash pa zgjedhje dhe pa art? Por në qoftë se do të hiqni mbulesën dhe do të shikoni të gjithë pikturën prej një këndvështrimi të duhur, do të kuptoni se ajo, çfarë ju duk si një shkarravinë e pakujdesshme, është në të vërtetë një punë e bërë prej piktori me shumë art”.

Si mund të ketë liri, vazhdon Lajbnici, në një botë të krijuar prej Zotit, ku ai përcakton një rregull sistematik, duke futur qëllime specifike brenda çdo monade? Secila monadë është e përfshirë në zhvillimin e qëllimeve të saj dhe “çdo gjëndje e një substance të thjeshtë është rrjedhim i një gjëndje paraprirëse”. Çdo person, identiteti i të cilit përqëndrohet rreth një monade mbisunduese, mund të paraqesë, në këtë pamje mekanike, një shpalosje të jetës së tij që prej fillimit. Më tej, përderisa natyra bazë e këtij përsoni është mendimi, sipas tij, zhvillimi jetësor konsiston në mposhtjen e mendimeve konfuze dhe arritjen e ideve të vërteta, të cilat ndodhen të gjitha brenda nesh në formën e potencialeve të errëta, që kërkojnë të marrin përmasa aktuale.

Kur këto potenciale bëhen aktuale, atëherë ne i shohim gjërat siç janë dhe kjo, thotë Lajbnici, do të thotë të jesh i lirë. Me këtë të fundit nuk kuptohet vullneti i lirë, apo fuqia e zgjedhjes, por një vetëzhvillim i brendshëm, që tregon se pamvarësisht nga përcaktimi që secili të veprojë sipas drejtimeve specifike, është natyra e tij e brendshme ajo që përcakton veprimet dhe jo forcat e jashtme. Sipas këtij kuptimi, liria nënkupton aftësitë e dikujt për t’u bërë pa kufizime, çfarë ai është përcaktuar të jetë që më parë dhe kjo, njëkohësisht, nënkupton një ekzistencë cilësore, pamvarësisht se njohja e tij ka kaluar nga konfuzja tek më e qarta. Njeriu i lirë është ai që e di pse dhe për çfarë e bën diçka. Kjo ishte rruga që Lajbnici zgjodhi për të pajtuar pikëpamjet e tij të determinizmit në natyrë me konceptin e lirisë.

Se si Lajbnici arriti në pajtimin e botës së monadave me nocionin e lirisë, është e dyshimtë. Gjithashtu ishte ai që fliste për lirinë si një “zgjidhje e vullnetit të lirë” dhe shtonte se “liria dhe vullneti i lirë nënkuptojnë të njëjtën gjë”. Akoma, këtu, duket se ai e vë theksin, më shumë se kudo, mbi idenë e determinimit, mbi nocionin e universit mekanik dhe makinës shpirtërore. Në këtë kohë Lajbnici nuk përdori modelin e tij mekanik për shpjegimin e universit, sepse, në qoftë se do ta bënte, ai do të thoshte se pjesë të ndryshme të universit ndikojnë mbi njëra-tjetrën në mënyrë të tillë siç ndikojnë pjesët e orës në lëvizjen e njëra-tjetrës. Në njëfarë mënyrë shpjegimi i tij ishte shumë më rigoroz në pikëpamjen determinuese, se sa si sugjerim i modelit mekanik. Monadat e tij ishin krejt të pavarura dhe nuk ndikoheshin nga njëra-tjetra, por vepronin në përputhje më qëllimin e tyre, të cilin i kishin që prej momentit të krijimit nga Zoti. Ky lloj determinizmi është më rigoroz, sepse nuk varet nga shkaqet e jashtme, por nga natyra e brendshme, e përhershme dhe e fiksuar e çdo monade.

Shpjegimi përfundimtar i botës, thotë Lojbnici, është se “disa gjëra ekzistojnë më shumë se disa të tjera, posi kjo është përcaktuar nga fjala e shenjtë…”. Gjërat janë kështu, siç janë, pasi Zoti i donte ato të tilla. Duke dëshiruar që disa gjëra të jenë kështu, siç janë, ai kufizoi numrin e mundësive të tjera dhe përcaktoi se cilat ngjarje mund të jenë të bashkemundshme. Zoti mund të ketë dëshiruar universe dhe bashkime të tjera të mundësive, por dëshira për këtë lloj universi bëri që tani të ekzistojnë këto lloj lidhje të domosdoshme midis sendeve. Gjithashtu, nga prespektiva e arsyetimit njerëzor, thëniet në lidhje me botën e fakteve janë sintetike ose i referohen përvojës apo verifikimit, në qoftë se do të kërkojmë të vërtetën e tyre, duhet të dimë që janë thënie analitike të përcaktuaro ngo Zoti. Vetëm Ai mund të arrijë në të vërtetën e të gjithë substancave. Dhe është vetëm injoranca, ajo që na pengon të shikojmë, në persona të veçantë, të gjitha të vërtetat që janë lidhur me to. Së fundi, të vërtetat e faktit, sipas Lajbnicit, janë po ashtu analitike. Kështu një njeri i përmban brenda tij të gjitha të vërtetat për veten dhe, në qoftë se do të arrijmë ta njohim atë, sipas një nocioni të plotë, atëherë do të arrijmë në zbulimin e asaj që është e vërtetë prej tij, si për shembull, “çfarë përfaqëson mbreti Aleksandri i Madh…”. Zoti duke njohur nocionin individual të Aleksandrit, e shihte atë, në të njëjtën kohë, si krijuesin dhe shkakun e të gjitha të vërtetave, të cilat i atribuoheshin vërtetë atij. Për shembull, ai dinte nëse do të mposhtëte Darius-in dhe Porus-in; nëse ai vdiq në mënyrë natyrale apo i helmuar, të vërteta këto të cilat ai i dinte a priori [jo nga përvoja], ndryshe nga ne [me intelektin tonë të kufizuor njerëzor], që i njohim këto vetëm nga historia”.

Pra për Lajbnicin, logjika ishte çelësi i metafizikës. Nga gramatika e thënieve, ai arriti në konkluzionin e botës reale. Së fundi, ai hodhi idenë se të gjitho thëniet e vërteta janë analitike. Si rrjedhim, si substancat ashtu dhe njerëzit, për Lajbnicin janë të njëjta me kryefjalët e një thënie analitike, të cilat përfshijnë kollëzuesit (pohimet, të vërtetat) brenda tyre. Ai, gjithashtu, zbatoi ligjin e tij të vazhdimësisë tek ideja e tij e substancës, me qëllim që të vërtetonte teorinë e tij, që çdo substancë i shpalos të vërtetat e saj sipas një renditje dhe parashikimi të përcaktuar nga Zoti. Ligji i vazhdimësisë hedh idenë se “natyra nuk bën shmangie”. Në botën e krijuar prej Zotit çdo pozicion është i zënë; kështu të gjitha ndryshimet janë në vazhdimësi. Pra monadat e mbyllura, mbajnë brenda tyre gjithë reagimet për të ardhmen. Dhe ashtu siç është e vërtetë për monadat, po oshtu është e vërtetë se të gjitha kombinacionet dhe mundësitë e ndryshme të ngjarjeve mbajnë brenda tyre gjithë të ardhmen e botës dhe arsyeja e mjaftueshme për këtë rregull është “shkaku suprem, i cili e bën gjithçka në mënyrën më të përsosur”. Gjithashtu, pamvarësisht se mendja njerëzore përmban shumë ide të lidhura dhe të vërteta, ajo nuk mund të njohë realitetin ashtu siç e njeh Zoti. Një fëmijë nuk mund të njohë gjithshka menjëherë, por duhet të presë derisa të rritet dhe derisa raste të veçoantë të përvojës së përditshme, t’ia vërtetojnë ato. Pikërisht fakti që këto ide bëhen të njohura vetëm në raste të tillë, i bën ato tepër të natyrshme. Megjithatë doktrina e idesë së lindur, shoqëruar me realitetin, pasqyroi vlerësimin e tij optimist, për aftësinë e arsyes në njohjen e realitetit dhe besimin e tij që nga të vërtetat e brendshme të natyrshme mund të burojnë dije, pothuajse të plota, të botës reale.

Veprat

 • 1666. De Arte Combinatoria
 • 1671. Hypothesis Physica Nova
 • 1673. Confessio Philosophi
 • 1684. Nova methodus pro maximis et minimis
 • 1686. Discours de metaphysique
 • 1705. Explication de l’Arithmetique Binarie
 • 1710. Theodicee
 • 1714. Monadologie

Burimi i të dhënave[

 1. ^ a b M. Reiter, Leinizen's Albanerbriefe, Zeitschrift feur Alkanologie. Jg. XVI, 1980, fq.82-93. nxjerr nga Avni K. Këpuska, "QENËSIA E TERRITORIT DHE E KUFIJVE ETNIKË AUTOKTONË TË KOSOVËS", fq.43, botimi i tretë, Prishtinë 2004
 2. ^ E.P. Hamp. On Leibniz's Third Albanian Letter. Zeitschrift feur Balkanologie nxjerr nga Avni K. Këpuska, "QENËSIA E TERRITORIT DHE E KUFIJVE ETNIKË AUTOKTONË TË KOSOVËS", fq.43, botimi i tretë, Prishtinë 2004

Shiko edhe

Shoqata Leibniz

Varreza princore e Banjës së Pejës – Nga Haxhi MEHMETAJ

Gjetje të varrezës princore të Banjës së Pejës (dizajni: Dukagjin Mehmetaj)

Me 1974, kur po ngrihej hoteli Onix në Banjë të Pejës, pranë burimeve të ujit termal në shpatin mbizotërues të një kodre u zbulua një kodërvarr princor, çiftit bashkëshortor dardan, princit në moshën e pjekurisë dhe princeshës më të re. Çifti princor u gjet i varrosur mbi një konstruksion drejtkëndor të shtruar nga gurët e shtufit, të venë shtrëngueshëm në formë kalldrëmi, tipike për varrime në  tuma. Kjo mënyrë varrimi njihet edhe nga shumë kodërvarre të Kosovës, të Shqipërisë dhe trojeve të tjera ilire.

Mbi shtrojën e varrit u gjeten një thesar i pasur arkeologjik i përberë nga armët, stolitë dhe enëve luksoze të pikturuara  – takëmit për pirje të verës. Sipas natyrës së gjetjeve sikurse edhe pozicionit të tyre në varr mund të ndahen në inventar të princit dhe inventar të princeshës. Nga inventari i princit veçohen armët e hekurit, tashti të ndryshkura , tri përkrenare të tipit ilir, tri fibula argjendi, një unazë argjendi, një salteleon argjendi, një qaforeje të thurur nga perla qelibari, perla qelqi dhe guaska kërmilli dhe një mbajtës bronzi i grihës në formë trekëndëshi.

Inventari i princeshës përbehet nga një parë byzylykë argjendi më mbaresa të kokave të gjarpërinjve, një parë byzylykët argjendi të tipit Mramorc, një parë gjilpëra argjendi të tipit omega, një unazë argjendi, dhe një qafore e përberë nga 100 perla qelibari.

Varrit të princeshës, të sjellë si pajë nusërie i kanë takuar edhe gjetjet e pazakonshme për varre të femrave, tetë maje shigjetash bronzi, trefletëshe, çfarë  janë gjetur në Atenicë të Pazarit të Ri dhe konsiderohen importe nga skitët.  Andaj më gjasë princesha do të ketë qenë nga Novi Pazari, ndërsa princi vendas nga Banja e Pejës.

Thesari arkeologjik i kodërvarrit të Banjës së Pejës i përberë kryesisht nga armët, stolitë dhe enët e poçarisë, dëshmon për formimin e  një shtrese të aristokracisë princore ushtarake, në shek. VI – V para Krishtit,  e cila kishte shije të hollë për vepra të artit aplikativ, po edhe për zbrazje të kupave të verës. Kjo aristokraci ilire, e quajtur në literaturën arkeologjike Princat e Argjendtë i ka parapri formimit të  Mbretërisë Dardane në shek. IV para Krishtit.

 

 

Më 24 maj 1543 u nda nga jeta Nikolla Koperniku, një nga astronomët më të shquar evropianë

Nikolaus Kopernikus (Koperniku), polonisht: Mikołaj Kopernik (lindi me 19 shkurt 1473 ne Thorn (sqt.: Torn) Poloni dhe vdiq me 24 maj 1543 në Frauenburg) u bë njëri nga astronomët më të shquar evropianë me teorinë e tij të lëvizjës së planetëve nëpër orbita rreth diellit. Me zbulimet e tij ai krijoi një botëkuptim të ri pas mesjetar. Përveç kësaj ai ishte astrolog, astronom, jurist, fizikant, diplomat, ekonomist matematikan, mjek, qeveritar dhe ushtarak.

Kombësia e Kopernikut që nga shekulli i 19 u bë shkak për shumë kundërshtime të ashpra. Një gje por është e qartë se ai ishte ose polak, ose gjerman. Kjo gjë pasqyrohet në emrin e tij. Në gjermanisht ai quhet përgjithsisht Nikolaus Kopernikus, për shkak të versionit të latinizuar Copernicus nga mbiemri Koppernigk. Polonisht ai quhet Mikołaj Kopernik. Koperniku ishte biri i një gruaje gjermane, kombësia e të atit është e paqartë. Qyteti i tij i lindjes Torn pak kohë pas lindjes së tij kaloi nën sundimin e mbretit polak, kështu që ai formalisht njihet si polak.

Jeta

Koperniku, biri i një tregtari, lindi më 1473 në Poloni në qytetin Torni. Në Krakov dhe shumë universitete ai studioi matematikën, astronominë, teologjinë, drejtësinë dhe mjekësinë. Që nga viti 1512 derisa vdiq, më 1543, jetoi në Frauenburg, një qytet i vogëlth në Prusinë Lindore, ku u emërua kanonik në katedrale. Koperniku në fakt është specialist i së drejtës kanunore, disiplinë në të cilën arriti gradën doktor. Puna si kanonik në katedrale i plotësonte nevojat ekonomike, kështu që mund t’u kushtohej hulumtimeve shkencore të trupave qiellorë. Astronomia ishte disiplina e preferuar e tij. Pozicioni gjeografik i Frauenburgut, që ndodhej në bregdet, e favorizonte punën ajgëtuese të tij. Kopereniku e vendosi observatorin dhe vendbanimin në një nga kullat mbrojtëse të bregut. Instrumentat e tij ishin shumë të thjeshtë, por më i madhi i vazhduesve të veprës së tij, Tiho Brahe, ishte më i lumturi i njerëzve kur i ofruan një të tillë.

Koperniku ishte më shumë teoricien se vrojtues. Ndihmesa e tij në astronomi, që është një ndihmesë mjaft e madhe, qëndron në një teori:në kundërshtim me idetë e pranuara deri atëherë, nuk është kupa qiellore që bën një rrotullim të përditshëm përreth tokës, por është toka që rrotullohet rreth boshtit të saj imagjinar, dhe përshkon në të njëjtën kohë një rrotullim rreth diellit. Koperniku arriti në këtë përfundim pasi studioi astronomët grekë e arabë, por edhe nga vrojtimet vetjake. Toka nuk është qendra e universit, por një nga planetet që rrotullohen rreth diellit. Kjo frazë e thjeshtë e thjeshtë është parimi themelor i “pikëpamjes kopernikiane për një nga miliona trupat e tjerë qiellorë. Koperniku në përfundimet e tij arriti pas shumë fakteve shkencore, por do të duhej të vinte gjysma e shekullit XIX për ta provuar atë përfundimisht.

Sot ende, anipse Koperniku vërtetoi që kjo nuk ishte e vërtetë, ne themi “ngritja”, apo “ulja” e diellit në fillim dhe në fund të ditës.

Zigmund Frojd, në një nga veprat e tij, thotë se gjatë rrjedhës së kohëve, shkenca i ka dhënë dy goditje krusmuese mendimit naiv që njeriu kishte për vlerat e tij: herën e parë, kur Koperniku nuk e pranoi tokën si qendrën e universit dhe e dyta kur Darvini provoi t’i heqë njeriut pozicionin e privilegjuar që besonte se zinte përballë botës së kafshëve. Përpara Kopernikut mendohej se dielli dhe yjet iahin krijuar në funksion të tokës dhe toka në funksion të njeriut. Kur ai shpalli se universi nuk rrotullohej rreth planetit tonë, vetëdija njerëzore pësoi një trandje shungulluese. Koperniku pati një ndikim aq revolucionar në botëkuptimin që njerëzit kishin për botën, sa vetëm bashkëkohësi i tij, Kristofor Kolombi, mund të mendohej se kishte arritur një lavdi të atillë. (Wikipedia)

Zogjtë, “kontrolluesit natyrorë të insekteve të dëmshme”, kërcënohen me zhdukje

Llojet e shpendëve luajnë një rol kryesor si “kontrollues natyrorë të insekteve të dëmshme” në mjedis, por ato janë të kërcënuar me zhdukje, tha një ekspert për Anadolu Agency (AA).

“Dhjetë për qind e specieve aktuale të zogjve (1.200 specie) janë të kërcënuar me zhdukje”, tha ornitologu Jose Tavares.

“Le të sigurohemi që të mos humbasim më shumë”, theksoi ai.

Sot shënohet Dita Botërore e Zogjve Shtegtarë (WMBD), ndërkohë që Tavares tha se bota tashmë ka humbur afërsisht 140 specie nga gjithsej 10 mijë.

“Zogjtë nuk njohin kufij dhe lidhin tundrën e Arktikut me brigjet e Afrikës Perëndimore, pyjet e Evropës qendrore me brigjet e Mesdheut. Zogjtë janë udhëtarë të shkëlqyeshëm dhe ata varen nga shumë zona”, tha ai, duke shpejguar temën e këtij viti të WMBD-së, “Zogjtë Lidhin Botën Tonë”.

Migrimi është një ngjarje shumë stresuese dhe e rrezikshme për shumicën e zogjve, tha ai.

“Këto ditë, vdekshmëria me të vërtetë është rritur, dhe paraqet një presion shtesë. Zogjtë duhet të pushojnë dhe të ushqehen në stacionet migratore gjatë rrugëtimit të tyre, por këto janë zhdukur nën qytete ose fusha”, tha Tavares, i cili kryeson Fondacionin e Konzervimit të Shpendëve Grabitqarë (VCF).

Ndikimi i COVID-19

Që kur u ndëromorën hapat kryesore nga qeveritë për frenimin e koronavirusit që rezultoi me kufizimin e lëvizjeve të njerëzve; rënie në prodhimin industrial si dhe në transport, ambientalistët kanë parë shenja pozitive në mjedis për shkak të prirjes në rënie të emetimit të karbonit në atmosferë.

Por Tavares, si shumë ekspertë, beson se është ende herët të flitet se çfarë efekti kanë pasur masat në natyrë.

“Meqenëse është e vërtetë se ka shumë më pak shqetësime dhe njerëz në zonat rurale, dhe kështu jeta e egër po rimerr hapësirën dhe besimin – prandaj kemi edhe imazhe të kafshëve të egra kudo, duke bredhur në qytete dhe rrugë – kjo lehtë mund të kthehet në gjendjen e mëparshme plotësisht nëse i kthehemi jetës tonë”.

Habitatet kanë vuajtur për dekada nga presioni njerëzor, që do të thotë se dy muaj është kohë shumë e shkurtër që një periudhë të ketë ndonjë rezultat pozitiv mbi mjedisin, tha ai.

Duke theksuar nevojat për mbrojtjen e zogjve dhe habitatet e tyre, ai tha se përveç rolit jetik të shpendëve në ruajtjen e një mjedisi të shëndetshëm, turizmi i ruajtjes së zogjve, gjuetia e qëndrueshme, frymëzimi për art dhe muzikë janë disa rezultate pozitive të zogjve.

“Pandemia e koronavirusit na rikujton se jetojmë në një botë të lidhur. Kjo është një mundësi që të rishikojmë marrëdhëniet tona me natyrën dhe të rindërtojmë një botë më të përgjegjshme ndaj mjedisit”, tha agjensia e OKB-së të premten, përpara Ditës Botërore të Zogjve Shtegtarë.

WMBD është një ngjarje ndërgjegjësuese që mbahet dy herë në vit të shtunat e dyta në maj dhe tetor.

Kalorësi i hyjnizuar i Dardanisë – Nga HAXHI MEHMETAJ

 

Stela e kalorësit dardan

 

Gjatë punimeve bujqësore brenda mureve rrethuese të qytetit të antik të Ulpianës (gjendet 8 km larg Prishtinës), në jugperëndim të tij u zbulua një stelë mermeri me epitaf, e cila ka vlerë jashtëzakonisht të madhe për njohje të kulteve, të antroponimisë dhe artit të Ulpianës në veçanti dhe të Dardanisë në përgjithësi (fig.1). Stela është e dëmtuar pjesërisht në të gjitha anët. Është përmasash 70 x40 x 25cm. Ka trajtë pesëkëndëshi. Përbehet nga edikula dhe fusha mbishkrimore. Në edikulë është skalitur portreti i kalorësit duke kalëruar. Ai është veshur më një këmishë të shkurtër, sipëri së cilës ka hedhur klamidën e cila e stilizuar në trajtë të tri flatrave valëvitet mbi shpinë.

Kalorësi është i armatosur dhe i kthyer frontalisht. Më dorën e djathtë të ngritur lartë mbanë heshtën e përgatitur për sulm, ndërsa në brez e ka venë thikën. Kali është dhënë në pozicioni vrapimi dhe pajisur më takëmin e tij, shalë dhe frerë. Në profil nën barkun e kalit është skalitur qeni i gjahut i cili shoqëron të zotin poashtu i dhënë në pozicion vrapimi. Cilat janë figurat tjera që shoqëronin kalorësin, derri i egër apo ndonjë figurë tjetër, për shkak të dëmtimit të stelës është vështirë të dihet. Megjithatë mbi këmben e majtë të përparme të kalit vërejmë kokën e gjarprit.

Në fushën mbishkrimore (30 x 21 x 10cm) është skalitur epitafi i shkruar më shkronja të mëdha dhe të hijeshuara me serife në disa rreshta. Lartësia e shkronjave 2 – 4cm. Liguaturat në përdorim në rreshtin e katërt AV dhe në rreshtin e pestë LI. Shkurtesat janë ndarë me shenja pikësimi në formë të shigjetës. Ruhen të plotë tre rreshta. Ndërsa janë dëmtuar pjesë të rreshtit të katërt dhe te pestë.

Epitafi : FL.PAETINUS/VIX.ANN. XV./H.S.E./FLAVI. LYCA…/CORNELI…

Lexohet: T. Fl(avius) Paetinus / Vix(it) Ann(is) XV/ H(ic) S(itus) E(st) /Flavi Lyca(i)/Cornel(ia?)…

Mbishkrimi dëshmon që djaloshit T. Flav Petinit të vdekur në moshën pesëmbëdhjetë vjeçare përmendoren ia ngritën i ati, me gjasë nëna Cornelia dhe ndonjë anëtar tjetër i familjes. Cilat ishin të bëmat e djaloshit për t’u përjetësuar në mermer, mbrojta e nderit të familjes apo lufta kundër armikut. Këtë nuk e jep mbishkrimi. Gentilici Flavius i shkruar dy herë, se pari në cilësinë e nomenit dhe se dyti në cilësinë e pranomenit është tregues që të paret e djaloshit, të drejtën e qytetarisë së lirë, të Perandorisë Romake e kishin fituar në fund të shek. I pas Krishtit, gjatë sundimit të dinastisë së Flavëve. Ndërsa monumenti sipas stilit të germave do vendosur në fillim të shek. III pas Kr.

Bartësit e mbishkrimit ishin më origjinë ilire. Këtë e përligj nomeni i antroponimisë ilire Lycus,  i dhëne në trajtën Lycai.  Ky emër në Ilirinë Veriore dëshmohet në trajtat Liccaius, Liccai, Liccaius, Licco etj., ndërsa në Dardani në trajtën Lucus (Lucae) dhe Licco (Licconis).

Kulti i kalorëseve shfaqet qysh në epokën parahistorike, ndërsa adhurim më të madh gjënë në antikitet. Jam i mendimit që kalorësi i Ulpianës paraqet heroin e hyjnizuar sipas shembullit dhe kuptimit të hyjit dardan Tato. Monumentet i hyjit Tato më ikonografi kalorësi është dëshmuar në Bulesavc të Vranjës (Serbi e sotme) dhe në mbishkrimin e një altari votiv në qytezën dardane të Kleçkës së Malishevës (Kosovë). Adhurohej si perëndi i stërgjyshërve, pajtor i shtëpisë, i vatrës dhe i fisit.

Më 13 prill 1970 ndodhi aksidenti në Apollo 3

VOAL – Më 13 prill 1970, në orën 21.08, anëtari i ekuipazhit të Apollo 13, Jack Swigert, raporton në selinë e NASA-s: “Përshëndetje, Houston, kemi pasur një problem këtu.” Tetë sekonda më vonë, Misioni i Kontrollit në Houston përgjigjet: “This is Houston. Say again, please.” – ” Houston këtu, të lutem përsërite”.

APOLLO 13

Kalojnë edhe shtatë sekonda. Këtë herë është Komandanti Lovell që flet:  “Houston, we’ve had a problem” – “Houston, ne kemi pasur një problem ” dhe fillon të shpjegojë detajet teknike të dështimit. “Kishte një shpërthim në bord dhe anije kozmike po humbet me shpejtësi oksigjenin.”

Kështu fillon, për ekuipazhin dhe tërë Amerikën, odisea e kthimit të vështirë në Tokë , e cila do të ndodhë 4 ditë më vonë. Apollo 13 ishte misioni i tretë i programit Apollo drejtuar Hënës. Në komandë ishte James Lovell, në fluturimin e katërt hapësinor, John Swigert, i thirrur “Jack” ishte piloti i modulit të komandës (Odissea ) dhe Fred Haise ishte në komandë të modulit hënor (Ujori).

JAMES LOVELL

Nisja nuk ishte e përkryer për shkak të një problemi me motorin e fazës së dytë, i cili u zgjidh shpejt. Problemi i vërtetë ndodhi dy ditë më vonë, kur dështoi sistemi elektrik i njërit prej rezervuarëve të oksigjenit të modulit të shërbimit: presioni u rrit derisa shkaktoi një këputje që shpërtheu sistemin elektrik dhe nxori jashtë shërbimit të dy rezervat e oksigjenit të modulit.

JACK SWIGERT

Vetëm moduli i komandës vazhdoi të funksionojë falë baterive të tij dhe rezervuarëve të oksigjenit, të cilat megjithatë ishin të mjaftueshme për t’u përballur me orët e fundit të misionit. Gjithë sa mbeti ishte të braktisej qëllimi i vajtjes në Hënë.

FRED HAISE

Qendra e kontrollit e NASA-s në Houston vendosi për një kalim rreth Hënës për të shtyrë anijen dhe për ta bërë atë të marrë një rrugë të kthimit të lirë në Tokë.

 

Ndërkohë, astronautët kishin lëvizur në modulin hënor, i cili, i lidhur me modulin e komandës, ishte bërë një varkë shpëtimi. Në modulin hënor, astronautët jetuan orë kritike të cilat e gjithë bota i ndoqi me frymë në fyt: tre burra për katër ditë në një hapësirë ​​të krijuar për të mbajtur dy persona për dy ditë. Rezervat e energjisë ishin të pakta, dhe gjithashtu uji, nxehtësia u ul. Filtrat e dioksidit të karbonit nuk ishin të mjaftueshëm për tre persona, por duke u mjaftuar me atë që gjetën në bord dhe nën udhëzimin e qendrës së kontrollit, astronautët ndërtuan një përshtatës të cilin e quanin “kuti postare”.

QENDRA E KONTROLLI HAPËSINOR

Sapo Apollo 13 iu afrua Tokës, ekuipazhi u largua nga moduli i shërbimit dhe të tre burrat u zhvendosën në modulin kryesor, i cili zbarkoi në Paqësor. Ishte 17 Prill 1970. Jim Lovell dhe Jeffrey Kluger atëherë shkruan një libër për misionin, Lost Moon, i cili frymëzoi filmin e Ron Howard “Apollo 13”, me Tom Hanksin në rolin e Lovell. Vetë komandant shfaqet në një skenë në rolin e një kapiteni të anijes Iwo Jima./Elida Buçpapaj

Një vepër e re shkencore e Prof.dr. Eshref Ymerit: Fjalor frazeologjik anglisht-shqip – Nga Prof.dr. Hajri Shehu

 

 

 

                       (Parathënie e Fjalorit)

Fjalorët japin tablo të ndryshme të gjuhës dhe, kur janë dygjuhësh, japin tablo të gjuhëve që ballafaqohen. Për pasojë, nëse një fjalor leksemor dygjuhësh është ndërkombëtar, sepse ka dy gjuhë, dy struktura gjuhësh, dy semantika dhe dy barasvlerës, një fjalor frazeologjik dygjuhësh është dyfish ndërkombëtar, për shkak të shtresës social-kulturore specifike. I tillë është edhe “Fjalori frazeologjik anglisht-shqip” i prof. dr. Eshref Ymerit, që jep një tablo të gjuhës angleze dhe të gjuhës shqipe. Është një tablo mjaft e gjerë sepse, siç dihet, njësitë frazeologjike (dhe fjalët e urta) janë jo vetëm mjet komunikimi, por edhe burim të dhënash për jetën social-kulturore (dhe materiale) të një populli. Edhe nga një vështrim i pjesshëm i këtij Fjalori shihet shtresa social-kulturore specifike e botës anglosaksone po edhe e jetës shqiptare, që e sjell barasvlerësi në gjuhën shqipe.

Fjalorët frazeologjikë hyjnë te fjalorët specialë (kësisoj, janë diferencues). Dhe sa më gjerë të konceptohet detyra e fjalorit frazeologjik, aq më i rëndësishëm është roli i tij si mjet i kulturës së gjuhës. Por, po kaq i vështirë është hartimi i tij. Në fjalorët frazeologjikë dygjuhësh, vështirësia më e parë është barasvlerësia. Sepse barasvlerësia nuk vjen me përkthim, por, siç do ta themi më tej, me gjetje.

Por te fjalorët frazeologjikë, në dallim nga fjalorët e përgjithshëm, ka edhe një vështirësi tjetër. Ajo lidhet, më së pari, me natyrën e njësisë frazeologjike. Autori i njeh mirë konceptin njësi frazeologjike dhe kufijtë e fondit frazeologjik të gjuhës angleze dhe të gjuhës shqipe – veçoritë strukturore tipologjike dhe përmbajtjesore figurative të njësive frazeologjike dhe variantet e tyre, funksionet e tyre gramatikore dhe kushtet e tyre përdorimore, pra, rolin e tyre komunikues-funksional.

Në këtë Fjalor, përveç shprehjeve frazeologjike të mirëfillta, përfshihen edhe fjalë të urta, proverba e fjalë fluturake, çka është në përputhje me konceptin mjaft të gjerë për frazeologjinë në leksikografinë angleze. P.sh., në Fjalor gjejmë proverba, si: long absent, soon forgotten larg syve, larg zemrës; when it is not of your business, keep your nose of it kur s’ke pula, mos bëj “ish!”! (kur s’ke pula, pse hahesh me dhelprat?); fool’s haste is no speed kush nxitohet, pengohet (kush e mban hapin shtruar, më larg ka për të shkuar); strain at a gnat and swallow a camel lë miellin e merret me krundet (i lirë në miell dhe i shtrenjtë në krunde); who keeps company with the wolves, will learn to howl kush fle me qenin (qentë), ngrihet me pleshta (kush shkon pas brumbullit, te plehu do ta shpjerë, më thuaj me kë rri, të të them se cili je), etj.

Proverbat, janë mjete gjuhësore që afrohen me frazeologjinë, ngaqë kanë përdorim të qëndrueshëm (për të karakterizuar ngjarje e ndodhi jetësore), kanë kuptim të figurshëm dhe shprehësi emocionale. Nga proverbat mund të vijnë fjalë të urta. Si për fjalët e urta, edhe për proverbat, përdoruesi e ka më të lehtë t’i kërkojë e t’i gjejë në një fjalor frazeologjik sesa në një fjalor të përgjithshëm gjuhësor.

Duke përfshirë në Fjalor edhe fjalë fluturake (p.sh., there is but one step from the sublime to the ridiculous (“madhështoren një hap e ndan nga qesharakja”, madhështia me absurditetin janë pranë e pranë), me origjinë nga frëngjishtja, me autor Napoleon Bonapartin), mendojmë se është vepruar drejt, sepse, duke u frazeologjizuar, fjalët fluturake e humbasin lidhjen e drejtpërdrejtë me tekstin nga janë formuar. Tashmë, janë me karakter të figurshëm dhe, si citate, janë modele të njohura letrare.

Sa i përket cilësisë së Fjalorit, për këtë mund të gjykohet nga: 1. zgjedhja e fjalësit. 2. gramatika e fjalësit. 3. barasvlerësia; 4. përveçimi i dallimeve kulturore. 5. shembullsimi.

Fjalori frazeologjik anglisht-shqip i prof. dr. Eshref Ymerit i ka zgjidhur të gjitha shkencërisht drejt e leksikografikisht qartë.

 1. Fjalori është diferencues (Ai është fjalor frazeologjik dhe jo fjalor i përgjithshëm leksemor.) Dhe detyra e tij ka qenë përzgjedhja e njësi frazeologjike, gramatikisht dhe leksikografikisht drejt. Ato janë të gjuhës standarde (vetëkuptohet, bashkë me gramatikën e tyre) – edhe në anglishte, edhe në shqipe; kanë kuptim të mbartur e të figurshëm. Çfarë u tha më sipër, besojmë se e plotëson këtë vlerësim. Një krahasim i thjeshtë i disa njësive më poshtë në anglishte e në disa gjuhë të tjera, besojmë se e vërtetëson këtë: Ariadne’s clew (thread) / fil d’Ariadne (frëngjisht) / filli i Arianës; the heel of Achiles / talon d’Achile (frëngjisht) / thembra e Akilit; appetite comes with eating (nga frëngjishtja) oreksi vjen duke ngrënë; look for a needle in a haystak (stack of hay) kërkon gjilpërën në kashtë etj.
 2. Në një fjalor dygjuhësh, barasvlerësia është një ndër vështirësitë më të para. Mund të vendoset, thuajse gjithnjë barasvlerësí përkthimore midis fjalive – gjuhë burimore – gjuhë përkthimore. Jo gjithnjë është e mundshme barasvlerësia midis njësive leksikore. Arsyeja? Dallimet gjuhësore dhe kulturore (p.sh., fjalët e përbëra ekzocentrike). Te shprehjet ekzocentrike (pra, tek idiomat), te njësitë frazeologjike, te fjalët e urta e te proverbat, dallimet gjuhësore (strukturore e semantike) e kulturore (kulturore-gjeografike, kulturore-historike etj.) janë edhe shumë më të mëdha. Atëherë, barasvlerësit idiomatikë, frazeologjikë etj. duhet të vijnë jo për nga tipologjia strukturore e thënies (sigurisht, kjo ka vlerën e vet), por për nga koncepti (si mjet leksiko-semantik) që përcjellin. Krahaso, p.sh., dy konceptet: make hay while the sun shines dhe rrihe hekurin sa është i nxehtë. Atëherë, barasvlerësia në një fjalor frazeologjik dygjuhësh është onomasiologjike dhe jo semasiologjike, është gjetje barasvlerësish konceptorë dhe jo thjesht transferim simbolesh, kuptimesh e motivimesh. Por, përveçse përmbajtjesore, barasvlerësia idiomatike, frazeologjike, proverbore etj. duhet të jetë edhe funksionale. Nuk mund të vlerësohet shkëputurazi përmbajtja e njësisë nga funksionimi i saj në gjuhë. Kjo do të thotë atëherë që barasvlerësit përkthimor i duhen krijuar kushte identike përdorimi me ata në mjedisin e saj të mëparshëm. Ky është përkthim frazeologjik ndërgjuhësor. Ky është përkthim i vërtetë. Dhe ky është përkthimi në “Fjalorin frazeologjik anglisht-shqip” të prof. dr. Eshref Ymerit. Aty ka gjetje barasvlerësish. Aty ka ndërkëmbim frazeologjik ndërgjuhësor. Kësisoj, ai është krejt i besueshëm. Shih, p.sh.: be between two fires është midis dy zjarreve; better late than never më mirë vonë se kurrë; fish in troubled waters peshkon në ujëra të turbullt; set the wolf to keep the sheep vë ujkun bari; thread breaks where it is the weakest peri këputet ku është më i hollë; with a stone kill two birds me një gur vret dy zogj. Shih barasvlerësit (fjalë të urta) e gjetur për fool wants his cloak in a rainy day: guna nuk qepet kur ka filluar lloha [langoi s’ushqehet ditën që del për gjah, s’shëndoshet (s’majmet) kau (pata) ditën që do të theret, ushqeji qetë para se t’i mbrehësh] etj.

Para barasvlerësit, autori jep në thonjëza motivimin strukturor ose kuptimor të njësisë së huaj. Është një lloj kalkimi në gjuhën shqipe. Kjo është shumë ndihmuese për përdoruesin e Fjalorit. Te njësia frazeologjike në origjinë janë dy kuptime: kuptimi aktual dhe kuptimi etimologjik (forma e brendshme, motivimi). Në aktin e ligjërimit, në plan të parë del kuptimi aktual. Kjo rrethanë bën, siç e përmendëm më parë, që të çsemantizohen gjymtyrët e saj përbërëse dhe shkallë-shkallë të harrohet forma e brendshme. Por në shumë njësi frazeologjike mund të njihet a të kuptohet forma e brendshme, sepse ajo mbështetet në togfjalëshin që e përbën atë. Forma e brendshme e njësisë frazeologjike (edhe e fjalës së urtë), domethënë, struktura e saj semantike është vetë përmbajtja konkrete. Dhe kjo përmbajtje i tregohet përdoruesit për t’i thënë: ja barasvlerësi, ja si motivohet ky barasvlerës. Nga pikëpamja psiko-linguistike, shpjegimi a kalkimi në thonjëza shton shumë  në njohjen dhe përvetësimin e të dy shënuesve ndërgjuhësorë.

Si në “Fjalorin frazeologjik rusisht-shqip” (2015) të prof. dr. Eshref  Ymerit, edhe këtu, në shtyllën e gjuhës shqipe kemi një fjalor të vërtetë sinonimik frazeologjik. Sinonimet – barasvlerëse të njësisë së huaj – në shqipe janë edhe përmbajtjesore, edhe funksionale. Për shembull, te gaunt (as gaunt) as bone: e ka qafën me një dell (është bërë bark e shpinë bashkë, është bërë për në plasë të derës, është bërë cipë e kockë,  është bërë kockë e lëkurë,  është me dy fije brinjë, i është bërë qafa fije peri, i ka hyrë shtati në shtat, i numërohen brinjët). Dhe te throw a mist before smb’s eyes: i hedh hi (pluhur, kashtë) syve, i hedh trutë e gomarit, e hedh kodër më kodër, ia shet sapunin për djathë, ia shet shkumën për ajkë, ia shet ujin e pusit për verë, e nis me shoshë për ujë, e vë në bisht të lugës) etj.; te fly on the wheel mbi dhjetë sinonime të tjera frazeologjike: e ka hundën të gjatë, e mban bishtin cakërr, i duket hunda dyfek, i kullot hunda lart, kapardiset si maçoku në thekër (si qeni në qerre, si gjeli majë plehut) etj.

Vargu sinonimik në gjuhën shqipe shkon deri mbi 40 njësi. Së pari, kjo tregon zhvillimin e vrullshëm të frazeologjisë shqipe; së dyti, tregon shkallën e zhvillimit të letërsisë artistike, publicistike etj.; së treti, tregon mundësitë për përdorimin stilistik të njësive frazeologjike; së katërti, tregon njohjen e thellë të sinonimisë frazeologjike të gjuhës shqipe nga autori. Në vargun sinonimik te kolona e shqipes, njësia e parë është barasvlerësi më i parë i njësisë së huaj. Sinonimet që e ndjekin atë, janë relative. Zgjedhja e tyre i takon përdoruesit të Fjalorit (le të themi, përkthyesit nga gjuha burimore) për kontekstin, që e kërkon ai.

 1. Frazeologjia, në masë, i përket ligjërimit bisedor. Prandaj të gjitha njësitë frazeologjike mund të etiketohen si bisedore. Por ato përdoren në stile të ndryshme. Ka frazeologji me ngjyrim mospëlqyes; ka frazeologji të ligjërimit të shkujdesur; ka edhe frazeologji me burim ose me përdorim libror. Frazeologjitë kufizohen edhe nga figurshmëria. Atëherë, duhet njëfarë kujdesi në punë të ngjyrimit shprehës-emocional, kohësor-historik etj. Autori i ka shenjuar stilistikisht aty ku është dashur. Janë përdorur dy lloje shënimesh: a) gjuhësore: bisedore, librore, e vjetruar etj.; b) sociale: përçmuese, përbuzëse etj.

Fjalori është filologjik. Çdo njësi frazeologjike është glosë më vete. Kur janë variante, bashkohen në një glosë. Përbërja leksikore e njësisë frazeologjike, e fjalës së urtë etj. jepet e plotë (sipas fjalorëve të anglishtes standarde).

Renditja ka të bëjë me vendosjen e lidhjeve ndërmjet aksh frazeologjie me frazeologjitë e tjera në sistemin e gjuhës. Njësia (frazeologjike) mund të pasqyrohet aq herë, sa gjymtyrë ka (përveç fjalëve shërbyese). Vendosja sipas gjymtyrëve përbërëse na e sjell njëherësh të njëjtën frazeologji në grupe të ndryshme. Por kjo kërkon shumë hapësirë. Në një fjalor dygjuhësh, njohja e grupeve nuk vlen edhe aq shumë. Prandaj në këtë Fjalor renditja është bërë vetëm një herë: a) sipas boshtit semantik (shih, p.sh., te fjala battle); b) sipas gjymtyrës së parë (kur nuk është fakultative dhe kur nuk ka variant leksikor); c) sipas vokabulit, d.m.th. vetë njësisë frazeologjike.

Duke i përmbushur të gjitha kriteret e mësipërme, “Fjalori frazeologjik anglisht-shqip” i prof. dr. Eshref Ymerit, u përgjigjet më së miri kërkesave të përdoruesit, qoftë ky lexues i thjeshtë apo përkthyes. Kushdo që lexon, rilexon, përkthen e ripërkthen letërsi artistike, publicistike, fetare etj. nga anglishtja, do ta ketë tashmë në tryezën e tij të punës këtë fjalor si një ndihmëtar të veçantë.

Leksikografia lidhet ngushtë me zhvillimin e gjuhësisë dhe, para së gjithash, me zhvillimin e leksikologjisë, si shkenca për leksikun e gjuhës. Fjalorët frazeologjikë dygjuhësh të botuar deri tani, pasqyrojnë bindshëm arritjet në fushën e leksikografisë e veçmas, të frazeologjisë si disiplinë gjuhësore. Në këto arritje një vend të veçantë zënë tre fjalorët frazeologjikë të prof. dr. Eshref Ymeri, në një si bashkautor dhe në dy si autor i vetëm.

Në “Fjalorin frazeologjik anglisht-shqip” të tij studiuesve të frazeologjisë u jepen zgjidhje të caktuara shkencore në ballafaqimin anglisht-shqip. Etnolinguistët kanë përpara fushat konceptore e grupet tematike të frazeologjisë (edhe të leksikut) së gjuhës angleze e të gjuhës shqipe. Leksikografët shqiptarë kanë përpara një fjalor sinonimik frazeologjik te kolona e shqipes. Etnografët kanë përpara doket e zakonet angleze, të materializuara gjuhësisht. (shih, p.sh., të ashtuquajturën privacy). Kushdo që dëshiron të njihet me histori frazeologjizmash, fjalësh të urta, fjalësh fluturake etj., mund ta lexojë me ëndje në këtë Fjalor. Fjalorët janë zakonisht libra referimi dhe nuk lexohen. Por ky Fjalor mund të lexohet mu për këto histori, shpjegime e motivime jashtëgjuhësore. Shih, p.sh., te: Teddi boy qejfli huqesh (rrebesh, trillesh). Shpjegimi e motivimi jashtëgjuhësor: Teddy është shkurtim i emrit Edward. Shprehja e ka prejardhjen nga emri i mbretit anglez Eduardi VII (Edward VII 1841-1910), i cili dallohej për mënyrën origjinale të të veshurit. Teddy boys kanë qenë imituesit e tij në radhët e rinisë së viteve ’50 të shekullit të kaluar. Shih edhe te punic faith; Knights of the Round Table; There is but one step from the sublime to the ridiculous; Fortune’s wheel; put on the buskin(s); fools rush in where angels fear to tread; strain at a gnat and swallow a camel etj.

Anglishtja është gjuha e huaj nga e cila përkthehet më shumë në shqip dhe e cila mësohet më shumë në Shqipëri. Rrjedhimisht, fjalorët me anglishten janë më të përdorurit. Ky fjalor u vjen në ndihmë të gjithë përkthyesve, pedagogëve e mësuesve të gjuhës angleze dhe të gjithë studentëve dhe nxënësve që duan ta thellojnë njohjen e saj. Në mësim, edhe për të krahasuar, për të njohur ose për të gjetur universale frazeologjike (tipi hekuri rrihet sa është i nxehtë / strike while the iron is hot) ose universale kuptimore, p.sh. përdorimin mbiemëror të emrave për të shënuar një njeri të dobësuar në trup te gaunt (as gaunt) as bone: është bërë fshikull [furde, furkë,  gisht, grep, gjethe, kërrabë,  kufomë, labot, lapër, laskar, lëkurë maceje, liktyrë, lipsanë, një dorë, një grusht, pe, petë, qiri, (si) bisht luge, shirit, shkarpë, (si) shkop, trëndelinë]. Si do të ishin korresponduesit e tyre në anglishte ose në një gjuhë tjetër?

Dhe në fund, nuk mund të rrimë pa vënë në dukje edhe përmasat e këtij Fjalori. Me rreth 1300 faqe, mijëra njësi frazeologjike, fjalë të urta e proverba angleze e mijëra barasvlerës shqip, “Fjalori frazeologjik anglisht-shqip” është një vepër madhore, që mund ta bënte vetëm dija e gjerë dhe vullneti i paepur i prof.dr. Eshref Ymerit. Me këtë Fjalor frazeologjia shqipe dhe leksikografia shqipe barabiten denjësisht me frazeologjinë angleze dhe leksikografinë angleze.

Tiranë, 12 korrik 2019

NJË BOTIM MBI DHUNIMET SEKSUALE SERBE NË KOSOVË

Shtëpia Botuese “Faik Konica”, Prishtinë, në vigjilje të 8 marsit, Ditës Ndërkombëtare të Grave, ka botuar studimin me titull “Dhuna seksuale nga forcat ushtarake e policore serbe ndaj grave shqiptare gjatë luftës në Kosovë” të politologes Elife Luzha. Ky botim, në shqip dhe anglisht, vjen si protestë për mostrajtimin dinjitoz të të dhunuarave gjatë luftës dhe mosveprimin e drejtësisë.

Autorja, pas një vështrimi të shkurtë historik mbi pushtimin dhe represionin serb në Kosovë, fokusohet te dhuna seksuale serbe gjatë luftës. Politologia Luzha faktikon me të dhëna mbi krimin e dhunës seksuale serbe ndaj grave shqiptare, duke argumentuar se dhuna seksuale është përdorur si “mjet lufte” për të ushtruar “gjenocid biologjik”, dhe se ky lloj krimi cilësohet “krim kundër njerëzimit”. Po ashtu, autorja bën thirrje që të bëhet më shumë në dëshmimin e së vërtetës mbi dhunën seksuale serbe ndaj grave shqiptare gjatë luftës në Kosovë.

Fjalori frazeologjik anglisht-shqip i prof.dr Eshref Ymerit si një shërbesë e vyer për gjuhën shqipe. Shkrimtari dhe Fjalori Nga Mira Meksi

 

Në nëntor të vitit 2019 u vu në qarkullim nga botimet “Bota shqiptare” fjalori frazeologjik anglisht-shqip i prof.dr Eshref Ymerit, i cili mban kaluar 25mijë shprehje frazeologjike. Kushdo që merret sadopak me gjuhësi, apo është thjesht një lexues i mirë, e kupton se bëhet fjalë për një vepër nga më madhoret në këtë lami, nga ato që kërkojnë për t’u hartuar domosdo një dituri të jashtëzakonshme të fushës, një përvojë të shumëgjatë dhe po aq të jashtëzakonshme sa dituria, një vullnet titanësh dhe një jetë pothuaj asketësh, – me pak fjalë kërkojnë një hero me gabaritin mitologjik që të bëjë një nga “punët e Herkulit”. Apo thjesht një të “marrosur gjenial”pas gjuhës shqipe, që e ka shpallur atë nënë e atë. Nuk është asfare e habitshme, autori i kësaj mega pune I ka të gjitha këto cilësi, është një shkencëtar i mirënjohur në fushën e filologjisë, por edhe në atë të përkthimit.

Shërbimi që i ka bërë gjuhës shqipe ky  Herkul modern, përpos asaj ndaj punëtorëve që operojnë me gjuhën, është nga më të çmuarit: ka qëmtuar, ka nxjerrë, ka vlerësuar, ka matur peshën dhe forcën që ruajnë në kohën e sotme njësitë frazeologjike, të cilat mbajnë të ngërthyer në thelbin e tyre tërë historinë kulturore të shqiptarëve, qytetërimin e tyre. U ka rënë fort këmbanave të hulumtive të tij, që jehona e tyre etimologjike të dëgjohet e qartë në kohën e sotme; në fund të fundit, i ka mbrojtur nga Harresa. Ka shkuar, gjithësesi, shumë më larg në punën e tij për t’i përshkruar, për të ndikuar dhe për të ndërhyrë në paraqitjen e tyre – ka dhënë raportin midis gjuhës shqipe dhe njërës prej gjuhëve më të rëndësishme të njerëzimit në ditët e sotme, asaj që e konsiderojnë si lingua franca, që ndikon te të gjitha gjuhët e botës, gjuhës angleze. Nëpërmjet njësive frazeologjike, fjalëve të urta apo proverbave. Nëpërmjet barabitjes së tyre, nëpërmjet gjetjes, shpesh të paimagjinueshme për nga saktësia, të barasvlerësve…

I mirënjohuri prof.dr Hajri Shehu, në parathënien që i ka bërë këtij Fjalori të jashtëzakonshëm me rreth 1300 faqe, mijëra njësi frazeologjike, fjalë të urta e proverba angleze dhe mijëra barasvlerës shqip, ka shpjeguar shumëçka, duke e ndihur mrekullisht përdoruesin e fjalorit apo thjesht lexuesin e tij, të kuptojë çdo hallkë dhe syth të thurimës së tij të pazakontë. Ka shkruar:

“ Me këtë Fjalor, frazeologjia shqipe dhe leksikologjia shqipe barabiten denjësisht me frazeologjinë angleze dhe leksikografinë angleze”.

 

Shkrimtari dhe fjalori

 

Kur flitet për një fjalor gjuhësor, apo një fjalor të veçantë frazeologjik, sidomos të këtyre përmasave, përmendet dobia e madhe që ai i sjell përkthyesve, studiuesve të gjuhës, deri edhe studentëve dhe askush nuk përmend shkrimtarin. E vërteta është se uniteti shkrimtar-fjalor është simbiozë. Shkrimtari pi ujë në fjalor, ndërkohë që ky i fundit ushqehet me ujin e burimit të veprës së shkrimtarit.

Në botën e artit, përgjatë shekullit që lamë pas dhe shekullit të ri, përherë e më qartë po duket se detyra e shkrimtarit është të marrë pjesë në jetën e gjuhës. Ajo që e dallon nga pjesa tjetër e artit, që e bën të veçantë shkrimtarin, në një kohë kur ekziston përballë tij një konkurrencë e ashpër me televizionin dhe kinemanë përsa i përket ngjarjeve, personazheve, apo edhe pikëpamjeve mbi botën dhe shprehjes së ndjenjave, është pikërisht shkrimi, shkrimësia, puna e tij me gjuhën. Puna e tij vetiake me gjuhën dhe për gjuhën.

Nuk e kam fjalën këtu për ata shkrimtarë që e përdorin gjuhën thjesht si një mjet komunikimi, gjuhën për hir të gjuhës, për të rrëfyer histori a ngjarje. Këta mund të jenë gazetarë të zotë, skenaristë të mirë, apo edhe krijues trillerash interesantë. E kam fjalën për shkrimtarët që e përdorën gjuhën ndryshe. Për shkrimtarët që për hir të poetikës apo simbolikës, por edhe për hir të rrëfimit, narrativës, e  zhbëjnë dhe e ribëjnë thurimën e gjuhës, e përpunojnë  dhe e  ripërdorin për nevojat e tyre krijuese, të detyruar apo nën presionin e asaj që duan të thonë dhe të shprehin. E kam fjalën për ata shkrimtarë që kanë si mjeshtëri krijimin e veprave origjinale të bazuara tërësisht te fjalët, enët e kuptimit. I kanë quajtur “rojtarët e jetës” së gjuhës, sepse janë pikërisht ata që ndodhen më pranë burimit të saj. Janë shkrimtarët ata që i përdorin fjalët duke patur parasysh dhe duke e shprehur, prejardhjen e tyre. Gjuha është e gjallë, është përherë në lëvizje, në ndryshim. Gjuha është polemos, luftë, thotë Herakliti. Fjalori, në një farë mënyre, mban dhe përfaqëson gjuhën, një pjesë të madhe të gjuhës, leksikun e saj. Që këtu buron edhe lidhja e shkrimtarit me fjalorin. Fjalori përmbledh edhe raportin e gjuhës që përfaqëson me gjuhët e tjera, me huazimet, përshkruan vlefshmërinë apo prestigjin e një fjale në kohë si edhe vendin e saj në aktualitet. Shkrimtari luan rol të veçantë në krah të specialistëve të gjuhës, në lidhje me gjuhën dialektore përkundër gjuhës së normës ( sot ka në letrat shqipe shkrimtarë që po përdorin me sukses gjuhën dialektore), neologjizmave apo përzierjeve gjuhësore, të cilat e pasurojnë gjuhën.

Po le t’i kthehemi Fjalorit frazeologjik anglisht-shqip të prof.dr. Eshref Ymerit. Që kur nisa ta shfletoja përpara tre muajve, e “qava me lotë” mungesën e tij kohës së gjatë kur shkruaja romanin e vështirë “Mallkimi i priftëreshave të Ilirisë”. Romani në fjalë, përpos trillëzimit të mundimshëm që i bën ngjarjeve historike, por edhe personazheve që gjallojnë në to, aq të largëta në kohë, aq të padokumentuara e të humbura në mjegullinat e kohërave,  sa që shpesh marrin trajtën e gojëdhanave, është ndërtuar si një bllok i tërë i bazuar në fjalët e një gjuhe që mund të përfytyrohet si shëmbëlltyra e shqipes parake, e protoshqipes, e paprekur nga ndikimet e gjuhës së pushtonjësve përgjatë dymijë e dyqind vjetëve. Njëkohshëm, një gjuhë brenda kohës së sotme, brenda normave gjuhësore, Një ndërmarrje fort e vështirë. Ndërkohë që Fjalori i sipërpërmendur, ku gjendet forma e brendshme e njësive frazeologjike, kuptimi i tyre etimologjik, si shpirti i gjuhës, i papërzier me kuptimin aktual, kuptimi konkret që i shpëton rrjedhës së pamëshirshme të kohës, do të kish qenë një instrument magjik në punën time.

Në poçarinë time të sotme me baltë krijuese ende të paformë: në të majtë kam përherë Fjalorin e Gjuhës së Sotme Shqipe, si një mik të rrallë që “më shpëton jetën”sa herë mbytem nga dyshimet, që më tregon kuptimin e vërtetë, kur idengulitje shpesh absurde “më helmojnë” ekzistencën, që më ndihmon të vërtetoj një intuitë, ta konkretizoj dhe ta zhvilloj gjatë procesit të shkrimësisë; që pasuron me ngjyresa kuptimore teksin tim të fillimit, për ta rafinuar dhe lartësuar…Si një autoritet i sigurtë. Është heroi im.

U bënë tre muaj që pranë dorës së djathtë mbaj Fjalorin frazeologjik anglisht-shqip të prof.dok. Eshref Ymerit. Iu avita atij së pari si lexuese, e rrëmbyer nga një pasion leximi i pavetëdijshëm, faqe pas faqeje. S’do ta kisha besuar kurrë se mund të lexoja kësisoj një fjalor.  Për kënaqësinë e leximit. Më mrekulluan, veç të tjerash, edhe historitë e prejardhjes së njësive frazeologjike apo proverbave. Një enciklopedi e tërë. Me siguri s’do të ndalesha gjer në faqen e fundit, sikur ky proces të mos më bënte të ndalesha me dhjetra e dhjetra herë në shtyllat e gjuhës shqipe përbri njësive frazeologjike në anglisht dhe të përsiatesha gjatë. Shtyllat e shqipes përbënin fjalorë të vërtetë sinonimikë. Kishte raste që shtyllat kishin mbi 40 njësi. Një pasuri e vërtetë gjuhësore ndodhej aty. E mrekullueshme, e jashtëzakonshme. Një pasuri që më vinte në lidhje edhe me letërsinë e madhe të botës, me autorët e mëdhenj të gjuhës angleze, me vetveten dhe me intertekstualitetin. Admirova ditë pas dite gjuhën tonë! Përveçse shumë e lashtë, gjuha e Arbërit është tejet e pasur! E pasur sa gjuhët e mëdha të botës, të cilat lashtazi lëmonin vargjet e soneteve të tyre, kur shqipes i duhej të përleshej me dhëmbë e kthetra me zhbërësit e saj ndër shekuj, që të mbijetonte. Admirova zhvillimin e madh të frazeologjisë së shqipes, të letërsisë sonë, të kulturës sonë. Dhe njohjen e pafund të përpiluesit të Fjalorit, “gjuetarit të frazeologjisë”, njeriut të mijëra skedave gjuhësore që i ka gjurmuar, ndjekur dhe vjelë frazeologjitë, fjalët e urta, proverbat në mijëra e mijëra faqet e letërsisë së shkrimtarëve të gjuhës sonë.

Pasuria e madhe e frazeologjisë së gjuhës shqipe e ndryrë në këtë Fjalor rrezikonte të më merrte përnjëmend frymën. E ndjeva peshën e saj të madhe si trysni, kur iu avita si lexuese. Si shkrimtare gjeta aty një burim të madh frymëzimi, ushqimi, dinamizmi: lexoj sinonimet, zbuloj të panjohura, shijoj dhjetra e dhjetra shembuj, nuanca të holla, rizbuloj shpirtin e gjuhës, të historisë, dhe imazhe krijohen në përfytyrimin tim, ndjesi, aromëra…

Ide krijuese me rrënjë të thella në frazeologjinë e gjuhës sime marrin jetë. Dhe balta në poçarinë time të shkrimësisë zë e merr formë.

 

 

 

Si na shohin macet? As miq dhe as pronarë, për to jemi prindërit e tyre

Kjo është pyetja që të gjithë pronarët e maceve ia kanë bërë vetvetes: si vallë na shohin? Një përgjigje vjen nga një studim i kërkuesve në Universitetin Shtetëror të Oregon, botuar në Current Biology. Për macet tona jemi më shumë se miq: në sytë e tyre ne jemi prindër të vërtetë. Kjo do të thotë që macet, duke hedhur poshtë idetë e deritanishme që i tregojnë si indiferente, mund të krijojnë marrëdhënie unike dhe kuptimplote me pronarët e tyre.

Sipas studiuesve nga Universiteti Shtetëror i Oregonit, macet treguan lloje të ngjitjes të ngjashme me qentë dhe bebet. Ekspertët vunë në test 70 kotele, të vendosura në një dhomë për dy minuta me ata që zakonisht kujdeseshin për to para se të liheshin vetëm për dy minuta dhe më pas të ribashkoheshin përsëri.

Studiuesit vëzhguan sjelljen e këlyshëve dhe më pas i ndanë ato sipas stileve të lidhjes tipike për foshnjat dhe qentë: të sigurt, të pasigurt ose ambivalent. Studimi raporton se mbi 60% e kafshëve treguan një stil të sigurt të ngjitjes, që do të thoshte se ata ishin të dëshpëruar kur “prindi” i tyre u largua nga dhoma, por tregoi një ekuilibër të shëndetshëm të lidhjes kur u kthyen.

Studiuesit vëzhguan sjelljen e këlyshëve dhe më pas i ndanë ato sipas stileve të lidhjes tipike për foshnjat dhe qentë: të sigurt, të pasigurt ose ambivalent. Studimi raporton se mbi 60% e kafshëve treguan një stil të sigurt të ngjitjes, që do të thoshte se ata ishin të dëshpëruar kur “prindi” i tyre u largua nga dhoma, por tregoi një ekuilibër të shëndetshëm të lidhjes kur u kthyen.

Sipas hulumtimit, ndarja e stileve të lidhjes në “të sigurt” dhe “të pasigurt” është e ngjashme me atë që gjendet në literaturën shkencore për fëmijë.

(BalkanWeb)

Dy fjalë përdoruesit të sotëm të këtij Fjalori – Nga Ardian Ndreca – Botimi anastatik i Dizionario italiano-albanese i Át Fulvio Cordignano

Ky botim anastatik i Dizionario italiano-albanese i Át Fulvio Cordignano vjen nji gjysëm shekulli mbas atij që i ka parapri, i kujdesuem prej Istituto degli Studi Albanesi dell’Università di Roma pranë botuesit Forni (Bologna 1968). Edhe ky botim riprodhonte në mënyrë anastatike atë të vitit 1938 që kishte pa dritën e botimit tek Tipografia e së Papërlyemes në Shkodër.

Kemi të bajmë pra me nji fjalor që i ka mbushë e kalue të tetëdhjetat e ndokujt mund t’i duket çudi sesi kemi marrë guximin me e nxjerrë rishtas sot. Arsyeja asht e dyfishtë, e para pse asht nji vepër që ka nji vlerë historike në leksikografinë tonë, e dyta për faktin që ende sot përban nji visar të gjallë për të gjithë ata që mtojnë me lavrue dhe me kuptue gegnishten.

Mosha e shenjon në vetvete këtë vepër të mirënjohun të jezuitit italian Fulvio Cordignano. Nga ana tjetër fjalori nuk pat kalue pa oroena kritika edhe sapo pat dalë prej shtypit herën e parë e sidomos në “versionet” e maparshme të tijat. E përkryemja nuk asht punë njerzore prandaj kritikët e shpenguem të të gjitha kohnave duhet ta marrin qetësisht, sot nuk po paraqesim fjalorin model që nuk ekziston kurrkund, thjesht po i japim në dorë studiuesve, ashtu siç pat ba në vitin 1968 drejtuesi mendjemprehtë i Istituto degli Studi Albanesi, nji instrument që mundet ende me i hy në punë jo përdoruesit pedant por atij mendjehapun që din çka me marrë e çka me lanë.

Kontributi i Át Fulvio Cordingnano në lamijen e studimeve shqiptare asht i mirënjohun, edhe pse shpeshherë i errsuem prej nji polemike të ushqyeme prej krajatave të nji kohe të vështirë siç ishte ajo e Luftës së Dytë botnore, kur pakkush mbërrinte me ruejt gjykimin pa ryesní e hove pasionale.

Fulvio Cordignano ka lindë me 19 tetor 1887 në Moggio (Udine). Në majin e vitit 1905 hyn në Urdhnin Jezuit dhe mbas provës dhe studimeve të para në Soresina e në Cremona e gjejmë në vitet 1912-1916 në Kolegjin Papnor të Shkodrës ku përveç studimit të gjuhës shqipe jep landë të ndryshme si besim të krishtenë, latinisht, greqisht, italisht, aritmetikë, algjebër dhe histori. Në vitin 1917 dërgohet në Velehrad ku fillon studimet teologjike që do t’i vijojë në Lion, Hastings, Dublin dhe do t’i përfundojë në Louvain. Në vitin 1921 ndodhet në Romë si student pranë Institutit Biblik dhe punon për të përkohshmen La Civiltà Cattolica.

Në vitin 1924 rikthehet pranë Kolegjit jezuit në Shkodër ku jep landët latinisht, greqisht, histori civile dhe kishtare, gjuhë italiane dhe filozofi. Gjatë kësaj periudhe të qëndrimit në Shqipni, pikërisht në vitet 1926-1941 merret kryesisht me studime historike dhe hulumtime në fushën e gjuhës dhe antropologjisë kulturore. Gjithashtu asht kujdestar i Muzeumit të Etënve jezuit. Ndërkaq në gusht të vitit 1928 merr edhe kushtin e katërt të Shoqnisë së Jezuit. Kthehet përfundimisht në Itali dhe kalon vitet 1942-’48 pranë kolegjit të Padovës dhe atij të Gorizia-s. Në vitin 1949 eprorët e dërgojnë në Palermo. Át Cordignano vdes në Romë me datën 9 maj 1951.

Ndër veprat e tija ma të randsishme përmendim: Lingua albanese: (dialetto ghego): grammatica, saggi di letteratura, fraseologia e proverbi, Hoepli, Milano 1931; Albania a traverso l’opera e gli scritti di un grande missionario italiano il P. Domenico Pasi S.I. (1847-1914), 3 vëll., Istituto per l’Europa Orientale, Roma 1933-’34; Geografia ecclesiastica dell’Albania: dagli ultimi decenni del secolo XVII, Pontificio Istituto Orientale, Roma 1934; me bashkëautor Át Zef Valentinin: Saggio di un regesto storico dell’Albania, Shkodër 1937-1940; Dizionario albanese-italiano e italiano-albanese (il nuovo “Jungg”), Hoepli, Milano 1934; Dizionario italiano-albanese, Shkodër 1938; Epopeja komtare e popullit shqyptar, Shkodër 1925; Vasha n’epopen kombtare të popullit shqyptar: Tringa e Malcis, Shkodër 1939. Nuk mungojnë ndër këto vite edhe shkrimet e tija apologjetike dhe polemike.

Në shtyllat e revistës LEKA emni i tij do të jetë i pranishëm me nji seri artikujsh historikë: Nji dokument i çmueshëm: «Breve memoria de li discendenti de nostra Casa Musachi» (1930, nr. 3-6, 1931, nr. 2-6, 9, 11; me pseudonimin Xhixha do të botojë studimin: Mungade të vjetra në Shqypní në gojdhana e nder legenda popullore (1943, nr. 8-9, 1944, nr. 3, 9-10).

Pikërisht në lidhje me fjalorin e vitit 1934 botue prej Hoepli-t, Cordignano i përgjegjet kritikave të gjuhëtarit Aleksandër Xhuvani me nji shkrim që mban titullin Kritikë mbas kritikash rreth nji fjalorit të shqipes (1935, nr. 3-4, 19). Vitet ’30 janë plot me polemika të zjarrta rreth çeshtjesh gjuhësore e në veçanti rreth fjalorëve që botohen në ato vite, mjaft me kujtue atë mes Shpênd Bardhit (Mustafa Krujës) dhe Mati Logorecit tek LEKA në vitet 1935-’36.

Cordignano i kujton lexuesve se pikënisja e tij për hartimin e nji fjalori ishte nevoja urgjente për nji të tillë që të përfshinte sa ma shumë prej leksikut të shkrimtarëve ma në za të letërsisë shqipe. Mungon nji traditë fjalorësh, ankohet Cordignano, tue dashtë me shprehë mungesën e nji vepre gjithëpërfshise të visarit të shqipes. Fjalorët ekzistues simbas tij janë veç copëza të nji mozaiku të madh që të marruna nji nga nji nuk e përçojnë thellësinë e pasunisë së gjuhës shqipe. Në fakt gjuha shqipe në dekadat e fundit ishte pasunue me nji seri fjalorësh, mjaft me përmendë: G. Jungg (1895), Fjalorin e Bashkimit (1908), A. Busetti (1911), K. Çekrezi (1923), M. Logoreci (1934), A. Leotti (1937) e mbas pak do të pasunohej prej N. Gazullit (1941), P. Tase (1941) dhe F. Fishta-H. Lacaj (1942), ndërsa puntori i palodhun i shqipes Mustafa Kruja punonte prej vitesh për fjalorin e tij të madh të shqipes që mjerisht rezulton ende i humbun.

Cordignano tue iu gjegjë Xhuvanit mundohet me arsyetue rreth pranisë së turqizmave në fjalorin e tij, rreth fjalëve të cilave u mungon shpjegimi i duhun, e metë kjo edhe e Fjalorit të Bashkimit, fjalëve të përsërituna, neologjizmave, këto të fundit – sidomos kur bahet fjalë për zellin e tepruem të puristave – shihen me shumë mosbesim prej gjuhëtarit elbasanas. Oroenat dashamirëse dhe kritikat që iu drejtuen “Jungg-ut të ri” të botuem prej Hoepli në 1934, Cordignano i mbajti parasysh dhe u përpoq me i përmirësue tek botimi i 1938 që po paraqesim këtu. Kuptohet që edhe ky fjalor ka të metat e veta, madje edhe meritat e pamohueshme që ka sot shihen nepërmjet kohës që na ndan prej tij dhe që në mënyrë të pashmangshme ka ndikue thellësisht mbi gjuhën tonë.

Kështu shkruente tue iu drejtue Cordignano-s menjiherë mbas daljes së këtij fjalori, Injac Zamputti:

“Vijoje veprën tande. Âsht fjalori nji aso veprash në dynamizëm të paprâmë, sikurse edhe vetë gjuha. (…) Në vijimin e kësaj vepre, mos prito e shko e shetit, shko e kerkoi kësollat e malet edhe neper Toskëni. Afro shkrimtarë e njerz me zotsí toskë, në mënyrë qi, në listën e bashkëpuntorëve, të na dalin njaqë emna toskë sa gegë. Pasunoje veprën tande edhe me frazeologji toskënishte sikurse ke ba me gegnishte e atëherë ke me ba nji vepër monumentale me të vërtetë” (LEKA, 1939, nr. 1-2, f. 40).

Koha dhe ngjarjet rrodhën krejt ndryshe prej siç dëshironte recensenti i ri i asaj kohe. Sot po kthehemi mbrapa në vitin 1938, tue ba siç jemi të detyruem me ba dendun në lamijen e shkencave të shpirtit (Geisteswissenschaften), marrim hua prej së kaluemes nji fener për me ndriçue të sotmen, nji dritë.

Fjalori asht autobiografia e kombeve – shkruen John Ruskin – nji të tillë jeni tue marrë në dorë sot, nji autobiografi të gegnishtes së shekullit të kaluem të shkrueme me shumë dashuni e përkushtim prej nji të hueji që ia kushtoi nji pjesë të madhe të jetës së tij kombit dhe kulturës sonë.

Ardian Ndreca
Romë, tetor 2019

KONCEPTI I KOHËS NË EPOKAT DHE POPUJT NË PLANET – Nga ILIA ( YLLI) M. DILO*

Perpjekjet e njeriut qe te mati kohen, per te organizuar me mire jeten e tij te perditeshme, komprometohen ( mbahen peng), megjithe vrojtimet e kujdeseshme dhe keshillat qe jep shkenca, ne nje nivel jo te kenaqshem nga arbitrariteti. Ne te njejten kohe, referohet me nje proces njohjeje te vecante, ku bashkohen parametra te filozofise, shkences, besimit, shoqerise, politikes dhe kultures. Per kete, shprehur ndryshe, kalendaret jane aq te shumellojte sa eshte dhe kultura njerezore dhe koheshtrirja e hartimit te tyre. Me koheshtrirje, dallojme tre lloje kryesore kalendaresh : 1. Te Henes 2. Te Diellit 3. Te HeneDiellit . Te Henes jane nga me te vjeterit por jo nga me te saktet, sepse viti Henor zgjat 354,3707 dite, nenkuptohet pra viti Diellor, qe e konsideronin matje te kohes se sakte, kohen pra qe Toka vjen rreth Diellit. Ky zbulim, i cili kishte si perfundim nje dite te dilte jashte perdorimit, u desh te korigjohej dhe te miratohej kalendari HeneDiell, dhe ne ‘te te percaktoheshin muajt dhe ditet. Kalendaret Diellore kane si baze te tyre vitin tropikal me 365,24219 dite. Shifra pas presjes dhjetore ne thellesi te kohes krijoi nje problem qe korogjohet me vitet e brishte. Nje kalendar i paster Diellor eshte ai i GRIGORIANO-s , i cili sot eshte bere i njohur nga pothuaj gjithe shtetet e botes. Kalendari i GRIGORIANO-s u njojt ne vitin 1582 pas Krishtit me ndryshimin qe u be ne kalendarin JULIAN me urdher te PAPA GRIGORIT IG, per aresye qe te zgjidheshin problemet qe dolen per levizjen e festimit te Pashkes. Me urdher te PAPES, 5 Tetori 1582 u be 14 Tetor.

Deri ne vitin 1584 shume vende katolike kishen pranuar kalendarin e ri. Protestanet me fillim kundershtuan, por ne vitin 1775 e pranuan. Me vitin 1752 e pranoi Britania e Madhe dhe banoret e Amerikes. Ndersa me von vazhduan dhe shume vende te Azise si p.sh. Japonia me 1873, Kina me 1949. PAK DRITE NE ERRESIREN E MIJEVJECAREVE PER KALENDARET. Kalendare (ose Almanaku Arab) te perbashket ( te njehesuar per te gjithe ) ne kohen e lashte nuk kish, por cdo komb kishte kalendarin e vet.

KALENDARI ATHINAIKON 594 vjet Para KRISHTIT,i perket kalendarit te Henes , fillonte nga ekeinoldi dimeror dhe ishte i ndare ne 12 muaj nga 29 dhe 30 dite perkatesisht. Muajt me 29 dite quheshin konkave, jo te plote dhe 30 diteshit te plote.

Muajt quheshin keshtu: A. Muaj dimerore, B. Muaj pranverore, C. Muaj verore, D.Muaj vjeshtake. I pari kalendar u vendos nga SUMERIU-et, nje nga te vjetrat kultura te MESOPOTAMISE. Tek ata dedikohet krijimi I kalendareve HenoDiellore, sepse jane te paret qe parashikuan nevojen e futjes se muajve ne ciklin e diteve te vitit. Vazhdojne ASIRET dhe HALDEI-te, te cilet, megjithese me fillim vendosen kalendaret Henore, adoptuan me von kalendaret HeneDiell, me nje muaj te 13-te qe futesh ne vit ne nje kohe te cktuar. Karakteristike e kalendareve te tyre ishen ditet e pushimit( te clodhjes ), qe quheshin SABBATTU ose SHABBATUM, nga e cila erdhi e SHTUNA E EBREJVE. E rendesishme me permiresimin e kalendareve ishen udhezimet e EGJYPTIANEVE, te cilet ishen te paret qe lejuan te korigjoheshin kalendaret e tyre nga muajt e kalendarit Henor, duke dhene tek ata bazat fillestare qe u qendruan koheve te reja. Ne anen tjeter te botes, kultura e MAJIA-t krijoi nje kalendar qe nuk ngjante me asnje te popujve te tjere; MAJIA-t, te cilet besonin se cdo gje perseritet, kishen formuar nje sistem 20-tesh qe matnin kohen. Kishen dy kalendare :”XHOKLIN”, me nje vit Henor 260-ditesh, te ndare ne 13 muaj nga 20 dite secili , dhe “HAAP” I cili bazohej me nje llogari te rrotullimit te TOKES rreth DIELLIT ne 365,2420 dite. Ky lloj kalendari ndahej ne 18 muaj nga 20 dite secili, plus 5 dite qe i cilesonin dite fatkeqe. Gabimi ishte vetem nje dite me 10 000 vjet, ndersa JULIANO humbiste 1 dite me 100 vjet kurse GRIGORIANO 1 dite ne 3300 vjet. MAJIA-t jane te vetmit qe, ne kalendarin e hartuar parashikojne dhe fundin e kultures se tyre. Viti qe kane parashikuar eshte 2012. FATI I KALENDARIT NDERKOMBETAR. Ne fillimet e dhjetevjecareve te pare te shekullit te 20-te, ne kuadrin e KONVENTES NDERKBETARE,per formimin e nje kalendari nderkombetar, themelet e te cilit ishen hedhur me shek.e 19-te nga filozofi Francez ,AUGUSTO KONT,me vepren e quajtur ” Kalendari Pozitiv( ose Real )”. Sipas tij Viti ndahet me 13 muaj, me te njejtin numur ditesh, plus 1 dite “te bardhe”. Kalendari Nderkombetar parashikon cdo 3-muajor te kete 91 dite dhe 13 jave; cdo vit te filloje te DIEL me 1 JANAR, cdo muaj te kete 26 dite. Cdo 3-muajor te filloje te DIEL dhe te mbaroje te SHTUNE. Dita e fundit e vitit , qe eshte pas 30 DHJETORIT, te jete ” e bardhe “. Me kete menyre viti do te kete tremujore te njejte, me dite pune te njejta dhe datat do te kordinonin cdo vit me te njejten dite te javes. Ne favor te propozimit te bere nga A.KONT, votuan 14 shtete me 1937, por vazhdimi I procesit u nderpre se filloi lufta e dyte boterore. Propozimi u perserit prape ne vitin 1953 ne O.K.B., ku 41 shtete e mbeshteten. Kundershtimi I SH.B.A. ishte vendimtar, me perfundimin qe te mos kete me bisedime per kete teme ne O.K.B. K U R I O Z I T E T E. Gjithe bota me vitin qe jemi ka vitin 2019, kurse:
INDIANET kane vitin 1940
ETIOPIANET. “. ” 2011
KINEZET ” “. 4715
BUDISTET. “. “. 2561
EBREJTE. “. ” 5779
MUSLIMANET “. “. 1439. C U D I R A. KALENDARI I ETIOPIANEVE, i cili vjen nga kopjimi i kalendareve te te lashteve, eshte kalendari baze qe perdoret ne ETIOPI, por edhe nga popullsia ortodokse e vendeve gjitone te saj.Ne kalendarin e Etiopianeve , viti qe jemi eshte 2011 dhe ka filluar me 11 Shtator. 11 Shtatori do te jete VITI I RI i Etiopianeve deri ne vitin 2099. Ne KORENE E VERIUT, ndodhemi ne vitin 2007, sepse nimurimi I viteve fillon nga viti kur lindi udheheqesi i vendit KIM IL SUNK, me 15 Prill 1912. Kalendari qe perdoret nga qeverria e KORESE VERIUT eshte pregatitur prej saj dhe eshte vene ne jete qe nga viti 1997. Ne KORENE E JUGUT ka dy kalendare paralele, me diference 2000 vjet midis tyre. Nje I fiseve ” IPO” qe jeton ne PIAFRA te NIGERIAS ka nje kalendar Henor 10 muajsh.Pjesa tjeter nuk e njef kalendarin, sepse per aresye te nxehtesise te madhe nuk kryen punime bujqesore. Gjendja e kalendareve ne INDI eshte nje kaos i vertete. Kur ne vitin 1952 u organizua nje komisjon kombetar qe te koordinonte kalendarin e kohes, u vertetua se ne gjithe INDINE kishte mbi 30 kalendare. Ne vija te pergjithedhme gjithe keta kalendare jane Henore dhe paraqitin diferenca te medha ndermjet tyre. Vetem pas vitit 1957 u vendos nje kalendar kombetar ne INDI. Ne baze te ketij kalendari , viti. fillon ne muajin Mars dhe numurimi i viteve fillon nga viti 78 Pas KRISHTIT,d.m.th. paralelisht me vitin historik te dinastise SAKA. Pra viti kalendarik i INDISE sot eshte 1940. Ky kalendar perdoret bashke me kalendarin GRIGORIAN, nga qeverria dhe mjetet e informacionit si ALL INDIA RADIO. RUSIA. Kishat ortodokse te vendeve lindore nuk pranuan fillimisht kalendarin GRIGORIAN dhe shume nga ato vazhdojne akoma te perdorin kalendarin JULIAN. Disa pergatiten me von nje kalendar JULIAN te reformuar. P.sh. ne RUSI kisha feston KRISHT – LINDJEN pas Vitit te Ri dhe saktesisht me 7 Janar. KINA.- Nje mit, nga te shumtet nga ata qe ekzistojne, shpjegon radhen me te cilen hyne emrat e kafsheve ne kalendarin KINEZ. E para nga kafshet qe doli ne bregun tjeter te lumit te rrembyeshem ishte miu( miu , hipur ne kurrizin e demit , gjate kalimit ne lume shtyu macen e hodhi ne uje dhe, sa ju afruan bregut u hodh nga demi ne toke).Keshtu pra , muaji I pare mori emrin e miut. KINA, per besimtaret e saj, perdor Vitin e Miut , ose 4705.Viti ne vazhdim , flasim per vitin qe koincidon me vitin qe shkruajme kete studim ( 2019 ), ka filluar me 7 Shkurt 2019 dhe do te mbaroje me 25 Janar 2020.Sipas gojdhanave , kalendari KINEZ u vu ne zbatim nga mbreti HUANK DI ne 61- vjetorin e mbreterimit te tij, ne baze te kalendarit GRIGORIAN dhe i perket viti 2697 Pars KRISHTIT. GREQIA.- Me dekret-ligj te 18 Janarit 1923 , shtetl GREK zevendesoi kalendarin JULIAN me kalendarin GRIGORIAN.Vendosi qe 16 Shkurti i vitit 1923 te shkruej 1 Mars 1923.Me 10 Mars 1924 ky kalendar u njojt dhe nga Kisha Ortodokse GREKE per kryerjen e riteve fetare, si Pashka etj. Theksojme se para kesaj date , qysh prej lashtesise, cdo qytet – shtet kishte kalendarin e vet. SHQIPERIA.- Me krijimin e shtetit te pare SHQIPTAR , me 28 Nendor 1912 , shteti i ri ndermjet shume dekret – ligjeve , vendosi qe ne gjithe SHQOPETINE te vendosej kalendari GRIGORIAN. Ky ligj u zbatua jo vetem nga shteti i sapokrijuar por edhe nga kultet fetare te vendit. Nuk eshte viti 1912 , viti qe shenon fillimin e perdorimit te Kalendarit GRIGORIAN , ose nderkombetar, nga shqiptaret. Nga shoqeria Shqiptare”DESHIRE” kemi te botuar ne SOFJE te BULLGARISE kalendarin qe shenon vitin 1897. Kalendari eshte botuar ne shtypshkronjen ” MBROTHESIA” te Kristo P. LUARASIT.Kalendari eshte shkruar ne nje nga alfabetet e vjeter shqip dhe titullohet ” DITERREFENJESI SHQIP”. Shenim, fillimisht fjala “Kalendar” flitej dhe shkruhej “Diterrefenjes”. *

Pas ketij shkrimi e ka radhen shkrimi ” Drite mbi jeten dhe vepren e V.HUGO-it”-si dhe ne vazhdim “Drite mbi jeten dhe vepren e AT’ GJERGJ FISHTES.etj