VOAL

VOAL

Please Wait ...
0%

Në prag të takimit Trump-Putin

By | July 13, 2018

Komentet

SHBA dhe Rusia në luftë të përhershme – Nga JANUSZ BUGAJSKI*

Udhëheqësi mëi lartë ushtarak i Moskës ka konfirmuar që Rusia është në një luftë të përhershme me Shtetet e Bashkuara. Në një fjalim në 2 Mars, Gjenerali Valeri Gerasimov, shefi i shtabit të përgjithshëm rus, ka lëshuar një paralajmërim të trefishtë Perëndimit – duke zgjeruar përkufizimin e luftës, duke kërcënuar me alternativën bërthamore dhe duke shpikur një “kolonë të pestë” brenda Rusisë.

Gerasimovi përshkroi SHBA-të si armiku kryesor i Moskës dhe pretendoi që nuk ka dallime thelbësore ndërmjet një lufte të hapur dhe një paqeje të mjegullt. Gjatë paqes, lufta thjesht kryhet me mjete jo-ushtarake përmes operacioneve klandestine dhe tëdizinformimit– ato që disa i kanë quajtur sulme hibride ose asimetrike. Gerasimov deklaroi që Moska ishte përgatitur për të intensifikuar luftën e saj jo-ushtarake kundër SHBA-ve, duke u përgatitur në të njëjtën kohë për përballjen ushtarake përmes një grumbullimi tëzgjeruar të armëve. Objektivi është të dobësohet shtrirja globale e Amerikës dhe tëpërçahen aleancat e saj.

Gerasimov gjithashtu theksoi që ofensivat ushtarake dhe jo-ushtarake janë bashkërenduar ndërmjet ministrive në qeverinë ruse. Zgjerimi aktual ushtarak i Moskës përforcohet nga një përdorim më i madh i operacioneve jo-ushtarake, përfshirëarmët kibernetike, hapësinore dhe të informacionit. Në veçanti, “sfera e informacionit”, të cilës i mungojnëkufijtëe qartë kombëtarë, ofron mundësi për sulme të fshehura mbi sigurinë e SHBA-ve – jo vetëm mbi infrastrukturën e saj kritike por dhe mbi popullsinë e vendit.

Kremlini pretendon që sulmet e Rusisë janë si përgjigje e operacioneve të intensifikuara të informacionit nga ana e Pentagonit dhe CIA-s. Zyrtarët këmbëngulin që SHBA-tëpërdorin metoda lufte përmes revolucioneve me ngjyra dhe ofensivave të buta në rajone të ndryshme për të detyruar ndryshimin e regjimeve. Në realitet, Kremlini është në ankth nga revolucionet anti-totalitare dhe nuk mundet që të sfidojë tërheqjen që ushtrojnë NATO dhe BE nëvendet ish satelitë të saj. Përgjigja e Rusisë do të konsistojë në “neutralizimin parandalues” të këtyre kërcënimeve ndaj Rusisë dhe aleatëve të saj të supozuar.

Fjalimi i Gerasimov gjithashtu theksoi rëndësinë e arsenalit bërthamor dekurajues të Rusisë dhe zhvillimin e “super armëve” të reja, përfshirë raketat Sarmat ndërkontinentale të rënda me shumë mbushje bërthamore, armët goditëse hipersonike Avangard, raketat e reja ballistike të lëshuara nga ajri, një silur dron nënujor bërthamor, një raketë bërthamore me rreze të largët, dhe raketa hipersonike të rrezes së mesme dhe të shkurtër të afta tëdepërtojnë në mbrojtjet amerikane kundër raketave.

Shpërbërja e disa traktateve të armëve bërthamore, kryesisht për shkak të shkeljeve të Rusisë, i mundëson Moskës tërrisë kapacitetet e saj bërthamore dhe të theksojëmbështetjen në mundësinë e goditjes së parë, veçanërisht në nivel të fushës së betejës, ndërsa ajo nuk do të mund të konkurronte në një luftë konvencionale.

Meqenëse Moska nuk do të ishte fituese në një garë të gjerë armatimi me SHBA, Presidenti Putin mbështetet tek kërcënimi bërthamor. Ai beson që nëse ai do të kërcënojë me përdorimin e armëve bërthamore, Perëndimi do të tërhiqet dhe do ta lejojë atëtë ushtrojësundim mbi territoret afër kufijvetë Rusisë. Për shembull, në një pushtim rus tënjë vendi Balltik apo ishulli të Suedisë, Moska mund të këmbëngulë që ose NATO të tërhiqet ose ajo do të përdorë armët bërthamore. Për këtë qëllim, Gerasimov njoftoi një “strategji të veprimit të kufizuar” që zgjeron operacionet ushtarake përtej kufinjve të Rusisë duke përdorur forca ushtarake shumë të lëvizshme.

Në paralajmërimin e tretë të tij, Gerasimov sulmoi Uashingtonin se po planifikon të përdorë grupet e opozitës ruse për të përmbysur regjimin dhe ndarë vendin. Kjo teori komploti justifikon përdorimin e ushtrisë ruse si kundër opozitës së brendshme ashtu dhe kundër Amerikës.Ofensiva e supozuar amerikane, me emrin e koduar “Kali i Trojës”, angazhon një kolonë të pestë për të destabilizuar Rusinë dhe në momentin e përshtatshëm do të mbështetet nga raketa të precizionit të lartë për të shkatërruar shënjestrat qeveritare. Këto deklarata i japin Moskës një justifikim të vlefshëm për të intensifikuar shtypjen e rezistencës së brendshme reale apo imagjinare të përshkruar si operacione të fshehta të sponsorizuara nga SHBA-të.

Në një dëgjesë në Senatin amerikan në 8 mars, Gjenerali Curtis Scaparrotti, Komandant i Komandës Evropiane të SHBA-ve (USEUCOM), deklaroi që Amerika dhe aleatët e saj duhet të bëjnë përpjekje më të mëdha për të kundërshtuar kërcënimin rus.  Ai theksoi rëndësinë e operacioneve të informacionit dhe luftërat kibernetike dhe mbrojtjen e infrastrukturave kritike dhe rrjeteve financiare dhe të transportit. Scaparrotti konfirmoi që Moska po përdor një përqasje lufte për ”gjithë-shoqërinë” që përfshin provokatorët politikë, operacionet e informacionit, presioni ekonomik, operacionet kibernetike, nxitja fetare, operacionet speciale, njësitë ushtarake konvencionale dhe forcat bërthamore.

Putini bëhet më i rrezikshëm kur mbështetja e brendshme për tëështë në rënie, siç tregohet nga anketat zyrtare, dhe anëtarët e elitave fillojnë të venë në dyshim udhëheqjen e tij. Në këto momente, Putinit i duhet një fitore e jashtme për të rikthyer besimin dhe legjitimitetin. Megjithatë, duke e vendosur Rusinë nështegun e luftës dhe duke prodhuar stoqe me armë në një përpjekje për të arritur supremacinë globale, Kremlini rrezikon të shtyjë Rusinë drejt rrënimit ekonomik dhe dizintegrimit, ashtu siç bëri Shtabi i Përgjithshëm Sovjetik në fund të viteve 1980.

****

Dita 10, Albania

US AND RUSSIA IN PERMANENT WAR

Janusz Bugajski, 22 March 2019

Moscow’s top military leader hasconfirmed that Russia is ina permanent war with the United States. In a speechon2 March, General Valery Gerasimov, chief of the Russian general staff,issued a three-pronged warning to the West – by broadening the definition of war, threatening the nuclear option, andinventing a “fifth column” inside Russia.

Gerasimov described the US as Moscow’s main enemy and contended that there are no essential differences between open war and an opaque peace.During peacetime, war is simply conducted by non-military means through clandestine anddisinformation operations – what some have defined as hybrid or asymmetricattacks.Gerasimov declared that Moscowwas prepared to intensify itsnon-military war against the US, while also preparing for military confrontation through an extensive arms buildup. The objective is to weaken America’s global reach and disrupt its alliances.

Gerasimov also asserted that military and non-military offensives are coordinated between ministries in the Russian government. Moscow’s current military expansion is reinforced by a greater use of non-military warfare, including cyber,space, and information weapons. In particular, the “information sphere,” which lacks clear-cut national boundaries, provides opportunities for covert attackson US security – not only on its critical infrastructure but also on the country’s population.

The Kremlin claims that Russia’s attacks are in response to intensifiedinformation operations by the Pentagon and CIA. Officials assert that the US employs political warfare through color revolutions and soft power offensives in various regions to force regime change.In reality, the Kremlin is dismayed by anti-authoritarian revolutions and is incapable of challenging the attractiveness of NATO and the EUamong its former satellites. Russia’s response will evidently consist of“preemptive neutralization” of such threats to Russia and its purported allies.

Gerasimov’s speechalso stressed the importance of Russia’s nuclear deterrence and the development of new “super weapons,” includingtheSarmat multi-warhead heavy intercontinental range missile, Avangard hypersonic strike weapons, new air-launched ballistic missiles, a nuclear-armed underwater drone torpedo, a nuclear-powered long-range nuclear cruise missile, and intermediate and short-range hypersonic missiles capable of penetrating US missile defenses.

The collapse of several nuclear arms treaties, primarily because of Russia’s violations, enables Moscow to build up its nuclear capabilities and stress its reliance on first strike options, especially at the battlefield level,if it cannot compete in a conventional war.

As Moscowwill not be victorious in an all-out arms race with the US, President Putin is banking on nuclear blackmail.He believes that if he threatens to use nuclear weapons, the West will back down and allow him to assert dominance overterritory close to Russia’s borders. For instance, in a Russian invasion of a Baltic country or a Swedish island, Moscow could assert that either NATO retreats or it will use nuclear weapons.For this purpose, Gerasimovannounced a “limited action strategy” that expands military operations beyond Russia’s borders using highly mobile military forces.

In the third prong of his warning, Gerasimov attacked Washington for planning to employ Russian opposition groups to topple the regime and break up the country. This conspiracy theory justifies the use of the Russian military against both domestic opposition and America. The alleged US offensive, code named “Trojan Horse,” engages a fifth columnto destabilize Russia and at the opportune time will be backed by precision-guided cruise missiles to destroy government targets. Such assertions give Moscow a valuable excuse to intensify its crackdown on real or imagined domestic resistance depicted as US-sponsored covert operations.

In a US Senate hearing on 8 March, General Curtis Scaparrotti, Commander of the US European Command (USEUCOM), asserted that America and its allies must make greater efforts to counter the Russian threat. He emphasized the importance of information operations and cyber wars and defense of critical infrastructures and financial and transportation networks. Scaparrotti confirmed that Moscow is using a “whole-of-society” approach to warfare that includes the use of political provocateurs, information operations, economic intimidation, cyber operations, religious leverage, proxies, special operations, conventional military units, and nuclear forces.

Putin becomes most dangerous when his domestic support is falling, as official opinion polls indicate, and members of the elite begin to question his leadership. At such times,Putin needs a foreign victory to restore confidence and legitimacy.Nonetheless, by setting Russia on a war footing and producing stockpiles of weaponry in an attempt to achieve global supremacy, the Kremlin risks pushing Russia toward economic ruin and disintegration, just like the Soviet General Staff did in the late 1980s.

***

*Kolumnën e Bugajskit në Dita mund ta lexoni çdo të shtunë

Haradinaj për “Der Spiegel”: Kufijtë sjellin tragjedi të reja në Ballkan

Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka thënë për gazetën gjermane “Der Spiegel” se kush rihap çështjen e kufijve, përgatit tragjedi të reja në Ballkan.

“Tragjeditë në Ballkan kanë pasur gjithmonë të bëjnë me kufi, kush i hap këto çështje, përgatit tragjedi të reja”, është shprehur ai në artikullin me titull “Zjarrvënia në Ballkan”.

Haradinaj thotë edhe se Europa ka një qasje të padeshifrueshme karshi Kosovës, ndryshe nga SHBA.

“Kur njerëzit tanë në janar udhëtuan në Bruksel tek Mogherini, ata me vete kishin një draft prej 30 faqesh për zgjidhjen e konfliktit. Dhe çfarë morën si shpërblim nga negociatorja e BE-së? Asgjë, përveç kafes dhe ujit, gjithsesi falas”, është shprehur kryeministri i Kosovës.

Për artikullin e saj, gazeta gjermane ka folur edhe me zyrtarë të lartë të Ambasadës Amerikane në Kosovë, të cilët thonë se nëse arrihet marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë, ata do ta respektojnë.

“Nuk kemi vija të kuqe më, nëse dy vendet arrijnë marrëveshje e cila parasheh edhe korrigjim të kufijve dhe nga qytetarët do të jetë e pranishme kjo për neve është më se në rregull”, ka thënë një nëpunës i lartë i Amerikës në Prishtinë për “Der Spiegel”.

FEJTON Kuptimet e Emrit Edi Rama ne Fjalorin Shqip – Shqip 2019 Nga Rafaela Prifti

Edi RAMA – KRYEMINISTER QE FLET VETEM PER KAZANA

Edi RAMA – MODEL I QEVERISJES SIPAS MODELIT VETEVENDOS – VETEVULOS

Edi RAMA – I VETMI PUSHTETAR QE I QUAN SHQIPTARET E MAQEDONISE DIASPORE

Edi RAMA – SHEFI I PARADAVE PARAELEKTORALE TE REKLAMUARA SI SAMITE DIASPORE

Edi RAMA – ‘EKSTERMINATORI’ I OPOZITES

Edi RAMA- KRYEMINISTRI I RRENAVE QE I BESON VETE

Edi RAMA- PIKTORI QE LA PENELIN DHE I FUTI KAZMEN DEMOKRACISE

Edi RAMA – VIRUSI I KATEGORISE ‘RAMAVIRALES’ E KA ORIGJINEN NE SHQIPERI DHE PERHAPET SHPEJT

EDI ENVER RAMA –TREKEMBESHI POLITIK I SHQIPERISE 2019

 

Ähnliches Foto

 

“Il fatto quotidiano” – Basha: Kemi edhe mbështetjen e shumicës dhe sondazhet e konfirmojnë këtë

Në një intervistë për të përditshmen italiane “Il fatto quotidiano”, Kryetari i PD, Lulzim Basha, tha se beteja e opozitës me qytetarët nuk është një betejë për pushtet, por që Shqipëria të mos jetë më parajsë për trafikun e drogës dhe pastrimit të parave.

“Paraja e nxjerrë nga trafiku është përdorur si në aktivitete ekonomike, ashtu edhe në politikë. Fitimet e trafikut të drogës u ricikluan për të kushtëzuar politikën si dhe për të blerë zgjedhjet e 2017-s.”- u shpreh lideri i opozitës.

Basha iu referua raporteve të 3 viteve të fundit të Europol-it dhe Departamentit Amerikan të Shtetit ku thuhet se  Shqipëria ka qenë prodhuesi dhe furnizuesi kryesor i marijuanës për vendet e Bashkimit Evropian, si dhe kryqëzimi kryesor për trafikun e kokainës dhe heroinës drejt Evropës Perëndimore.

Pyetjes se çfarë kërkon opozita ekzaktësisht, Basha i përgjigjet: “Duam që politikanët e lidhur me krimin dhe narkotrafikun, si dhe ata që janë përfshirë në shitblerjen e votave, të vendosen përpara drejtësisë. Dhe kjo, sigurisht, që nuk mund të ndodhë sa kohë në krye të qeverisë të jetë Edi Rama, mbrojtësi dhe garanti kryesor i kësaj gjendjeje. Prandaj, kërkojmë dorëheqjen e tij.”

Nga Giancarlo Padovan

Pyetje: Presidenti Basha, ju jeni kryetar i Partisë Demokratike dhe lider i opozitës që, prej më shumë se një muaji e gjysëm, po nxjerr në shesh në Tiranë mijëra njerëz kundër qeverisë Rama. Deri më tani kanë qenë 5 protesta, e fundit të shtunën e kaluar, “njëra nga protestat më të mëdha të mbajtura ndonjëherë e sigurisht më e madhja në këto 6 javë” sipas jush. Pse edhe këtë herë policia përdori gazin lotsjellës?

Basha: Forcat e rendit e përdorën në mënyrë të rrezikshme dhe krejt të pajustifikueshme. Gazi lotsjellës u përdor qysh në fillim prej policisë dhe jo si alternativa e fundit e mundshme. Ekzistojnë pamje që tregojnë sesi gazi lotsjellës është përdorur në mënyrë të qëllimshme nga forcat policore për të dëmtuar protestuesit. Synimi është i qartë, nuk duan që njerëzit, veçanërisht gratë dhe familjarë me fëmijë, të marrin pjesë në protesta.

Pyetje: Nuk besoni se të rreshtoheni përkrah një partie si LSI, e cila për 4 vjet me radhë ka qenë në pushtet fiks me Edi Ramën, i heq disi besueshmërinë protestës tuaj?

Basha: Pozicioni ynë është i qartë. Çdo qytetar, organizatë a formacion politik që ka si objektiv të vetin çlirimin e vendit nga droga dhe krimi i organizuar është i mirëpritur të bëhet pjesë e frontit të bashkuar opozitar. Rama ka qenë ministër qysh më 1998-n, është lider i Partisë Socialiste prej 14 vitesh dhe shef i qeverisë prej 6 vitesh. Nën qeverisjen e tij, Shqipëria u shndërrua në një parajsë për trafikimin e drogës dhe pastrimin e parave të pisëta.

Pyetje: Kush e thotë?

Basha: Në 3 vitet e fundit, sipas Europol-it dhe Departamentit Amerikan të Shtetit, Shqipëria ka qenë prodhuesi dhe furnizuesi kryesor i marijuanës për vendet e Bashkimit Evropian, si dhe kryqëzimi kryesor për trafikun e kokainës dhe heroinës drejt Evropës Perëndimore. Paraja e nxjerrë nga trafiku është përdorur si në aktivitete ekonomike, ashtu edhe në politikë. Fitimet e trafikut të drogës u ricikluan për të kushtëzuar politikën si dhe për të blerë zgjedhjet e 2017-s.

Pyetje: Çfarë kërkoni ekzaktësisht?

Basha: Duam që politikanët e lidhur me krimin dhe narkotrafikun, si dhe ata që janë përfshirë në shitblerjen e votave, të vendosen përpara drejtësisë. Dhe kjo, sigurisht, që nuk mund të ndodhë sa kohë në krye të qeverisë të jetë Edi Rama, mbrojtësi dhe garanti kryesor i kësaj gjendjeje. Prandaj, kërkojmë dorëheqjen e tij.

Pyetje: Gjithsesi, Edi Rama, në një intervistë për “Fatto”-n ka deklaruar se në Shqipëri nuk ka një revoltë të popullit, por revoltë të një opozite e cila, “u dërgua në shtëpi, pasi shkatërroi ekonominë dhe zhyti vendin në kënetën e pandëshkueshmërisë”.

Basha: Këto janë deklarata propagandistike, tipike të liderëve autokratë, të cilët mendojnë se po flasin në emër të popullit dhe që çdo kritikë e klasifikojnë si një tentativë për t’u kthyer prapa, në të shkuarën. Në fakt, kemi të bëjmë me një pakënaqësi e mjerim masiv, i cili po mishërohet jo vetëm në protesta e revolta masive, por edhe në një fluks masiv emigrimi. Vetëm gjatë viteve të kësaj qeverisjeje, thuajse 200 mijë shqiptarë kanë kërkuar azil politik në njërin nga vendet anëtare të BE-së. Para ardhjes së Ramës në pushtet, ky numër ishte më pak se 50 mijë dhe fenomeni i azilkërkimit thuajse po zhdukej.

Pyetje: Nëse do të votohej nesër, cilat janë gjasat që partia juaj të fitonte?

Basha: Kjo e jona nuk është një betejë për pushtet. Po luftojmë që të ketë drejtësi dhe një qeveri për qytetarët. Në këtë betejë besojmë se kemi edhe mbështetjen e shumicës dhe sondazhet e konfirmojnë këtë.

Prestigjiozja amerikane citon ish-diplomatin gjerman: Ky është plani special i Trumpit për Kosovën

“Kosova është vendi më pro-Amerikan në botë, falë fushatës së bombardimit të vitit 1999, që udhëhiqej nga Amerika”. Kështu e fillon një artikull për Kosovën NBC News, ku citon ish-të dërguan e posaçëm të Bashkimit Evropian në Bosnje të ketë thënë se Trump ka një plan special për Kosovë.

Artikulli fillon me një përshkrim historik të Kosovës, duke treguar për bombardimet e NATO-s të që zgjatën për 78 ditë, dhe që në fund rezultuan me largimin e forcave ushtarake serbe nga Kosova.

Kosova sot, pas dy dekadash ka 4000 trupa të NATO-s ndër ta 650 amerikanë, por gjithsesi mbetet vend i ndarë dhe jostabil.

Artikulli përshkruan edhe se dashuria e Kosovarëve vërehet ku në mes të kryeqytetit gjendet statuja e Bill Clinton dhe sheshi George Bush. Nuk mbetet edhe pa u përmendur dyqani i rrobave i quajtur Hillary.

Edhe pse lufta ka kaluar, Serbia kurrë nuk e ka njohur pavarësinë e Kosovës, ashtu siç ka vepruar Rusia, Kina, Spanja dhe shumë vende të tjera të botës. Madje Kosova ka mbetur e bllokuar sa i përket anëtarësimit në organizata ndërkombëtare siç janë: NATO, OKB ose BE, raporton NBC News, transmeton Gazeta Express.

Serbia do që të jetë anëtare e BE-së gjithashtu. Në mënyrë që të gjendet një rrugë e përbashkët, një plan muajve të fundit është shpalosur në publik për shkëmbim territoresh mes fqinjësh.

Mbështetësit e kësaj ideje thonë që rajoni do të largohet nga e kaluara e përgjakshme për një të ardhme më të mirë, ndërsa ata që e kundërshtojnë idenë thonë që ridizajnimi i kufijve në vija etnike, nuk i shkon për shtati konceptit të multikulturalizmit.

Rihapja e temës së kufijve mund të provokojë dhunë nga nacionalistët e të dy anëve.

Artikulli citon edhe publicistin Veton Surroi i cili thotë se ideja e korrigjimit të kufijve “është një recetë për në ferr”, ndërsa citon edhe një qytetar të Mitrovicës se Veriut i cili thotë se një ide e tillë do të krijojë shumë komplikime në rajon.

Në vazhdim, shkrimi përshkruan edhe Hashim Thaçin si person i cili ishte njëherë udhëheqës i UÇK-së, tani President i Kosovës, ndërsa nuk e lë pa e cituar edhe raportin e Dick Martyt, në të cilin Thaçi akuzohet për trafikim organesh.

“Disa në Kosovë besojnë se Hashim Thaçi dhe aleatët e tij janë vetëm të interesuar që të bëjnë një marrëveshje me Serbinë në mënyrë që të shpëtojnë nga gjykata Speciale në Hagë. Por Presidenti fuqishëm i ka mohuar akuzat” shkruan NBC, transmeton Gazeta Express.

“Në anën tjetër, Vuçiq ka qenë Ministër i informacionit të Serbisë gjatë kohës sa NATO po bombardonte Serbinë. Ai shërbeu si administrues I Presidentit Sllobodan Millosheviq, i cili u akuzua për krime lufte dhe gjenocid gjatë luftërave të viteve 90-ta në ish Jugosllavi.”

“Pa marrë parasysh cilat janë motivet e Trumpit, shumë e shohin letrën që ai i dërgoi Presidentëve të Kosovës dhe Serbisë, si ndërhyrje, jo vetëm nga politikanë lokalë por edhe nga liderët Evropianë, që e kundërshtojnë idenë e shkëmbimit të territorit”, shkruan më tutje NBC News.

Ndërsa citon ish të dërguarin special të BE-së në Bosnje dhe Hercegovinë,
Christian Schawrz-Schilling, i cili ka thënë se Trump ka në plan që Kosovën ta bëjë anëtare të NATO’s, ndërsa Serbinë nën ndikim rus.

“Ka pasur spekulime se Trump ka marrëveshje me presidentin rus, Vladimir Putin, se Kosova të hyjë në NATO, ndërsa Serbia të mbetet nën influencën Ruse.” Kështu citon artikulli

As Presidenti Thaçi e as Presidenti Vuçiq, nuk kanë dhënë detaje për idenë e shkëmbimit të territorit, por ata vetëm kanë thënë se do ta bisedojnë një çështje të tillë.

Një ndarje mund ta ndante qytetin e Mitrovicës në dy pjesë, ku lumi Ibër mund të jetë sikur Muri i Berlinit. Tashme qyteti është i ndarë në vija etnike, ku shqiptarët jetojnë në jug ndërsa serbët në veri.

Artikulli përfundon me një përshkrim të grupit të muzikës Rock, i quajtur Electraheart, i cili është i përbërë nga shqiptarë dhe serb. /Express/

Përktheu: Edon Baliqi

Dalin në dritë muret e Xhamisë së vjetër të Tabakëve në Vlorë

Punimet për rikualifikimin e qendrës historike në Vlorë kanë zbuluar disa mure, të cilat i përkasin një xhamie të vjetër. Punonjës të drejtorisë Rajonale të Kulturës Kombëtare në Vlorë zbuluan pjesë nga muret e lashta teksa pastronin në themelet pranë xhamisë. Kreu i kësaj drejtorie, Orges Feimi, tha dje se po kryhen verifikimet e duhura për objektin e zbuluar, ndërkohë që punimet janë ndërprerë.


Xhamia, e cila daton që prej shekullit 17, muret e së cilës u zbuluan gjatë punimeve për rikualifikimin e qendrës historike në Vlorë, njihet si Xhamia e Tabakëve, e cila u shemb në 1962. Ajo përmendet si një nga 7 xhamitë kryesore të Vlorës, në vendin e së cilës, pas shembjes, u ndërtua qendra e dyqaneve me emrin ‘Vetëshërbimi’. Pas saj gjendet Pazari i Vjetër dhe dyqanet e lëkurëpunuesve të Vlorës. Në shekullin XVII është përmendur nga kronikiani i njohur turk, Elvia Celebi. Xhamia e Tabakëve gjendet edhe në materialet historike të viteve 1930 dhe 1950-’60.

Edhe “Euronews” flet për sëmundjen e kryeministrit – Ja çfarë shkruajnë mediat ndërkombëtare

Pas lajmeve se kryeministri Rama ishte sëmurë, edhe mediat e huaja duket se kanë folur rreth shëndetit të kryeministrit tonë. “Euronews” në versionin gjerman ka përshkruar protestën e djeshme të opozitës para parlamentit në Tiranë, duke cituar edhe mediat shqiptare që flisnin për shëndetin e kreu të qeverisë.Shkrimi:

Në kryeqytetin shqiptar të Tiranës u zhvilluan sërish protesta kundër qeverisë kanë, para parlamentit. Protestuesit u përpoqën të thyejnë bllokadën e policisë para hyrjes në ndërtesë.

Ndër të tjera, protestuesit akuzojnë qeverinë socialiste të kryeministrit Edi Rama për korrupsion. “Kam shumë arsye për të protestuar,” tha protesta Ruzhdi Gusi. “Kreu i qeverisë ka bërë kaq shumë gjëra të këqija në vend, ai duhet të largohet.”

“Mbi të gjitha, ne duam lirinë e shprehjes,” thotë demonstruesi Selman Isufi. “Përveç kësaj, duam që Rama të largohet, ne jemi shumë të zhgënjyer prej tij”.

Ndërkohë, pati raportime për probleme të zemrës Rama, për shkak të së cilës ai do të trajtohej në Berlin. Qeveria e mohoi këtë.

Protestat shpërthyen në mes të shkurtit, kur më shumë se 60 deputetë të opozitës dhanë dorëheqjen e mandateve të tyre parlamentare në shenjë proteste.

Ambasada e SHBA: Reforma në drejtësi është në rrugën e duhur

E ngarkuara me punë e SHBA-së në vendin tonë Leyla Moses-One ka dhënë një mesazh të gjithë kritikëve të reformës së drejtësi në Shqipëri.

Në kuadër të 10-vjetorit të anëtarësimit të Shqipërisë në NATO, zonja Leyla Moses-One ka deklaruar se: “Shqipëria të bëjë progres në reformat e saj. Janë shumë të rëndësishme për Shqipërinë, sundimi i ligjit, lufta kundër terrorizmit dhe krimit të organizuar. Lajm i mirë është se po ecën në rrugën e duhur. Reforma në drejtësi është në rrugë e sipër, do t’i falë Shqipërisë një drejtësi transparente”.

Sipas Leyla Moses-One, Rusia është një nga kërcënimet për vendet e NATO-s, por jo e vetmja. SHBA-të vijoi ajo, janë të angazhuara të mbrojnë vlerat e aleancës.

Express: Edi Rama flet për tokën e Kosovës sikur për stepat ruse

Kryeministri shqiptar Edi Rama, në një intervistë për Neue Zurcher Zeitung, ka folur për korrigjimin e kufijve si pjesë e marrëveshjes Kosovë –Serbi, nëse dy palët pajtohen. Edhe pse ky opsion kundërshtohet gjerësisht në Kosovë dhe në bashkësinë ndërkombëtare, Rama pa asnjë ndjeshmëri ka thënë se shkëmbimi i territoreve është diçka e natyrshme, sikur të ishte toka e Kosovës ndonjë territor i largët i Rusisë gjigande.

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, asnjëherë nuk e ka fshehur se përkrahë idenë e Hashim Thaçit, për korrigjim të kufirit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, madje i ka quajtur edhe gomar ata të cilët i thonë Thaçit tradhtar.

Në një intervistë për gazetën zvicerane NZZ, ai ka thënë se ky ndryshim i kufijve ndodh natyrshëm.

“Kjo është një gjë e natyrshme,” është shprehur ai ndërsa ka theksuar se kufijtë e Kosovës në Mal të Zi dhe Maqedoni janë ripërcaktuar në vitet e fundit.

Njëkohësisht Edi Rama ka deklaruar se Shqipëria nuk është e përfshirë në negociatat mes Kosovës e Serbisë.

”Se si duhet të duket marrëveshja përfundimtare, duhet të vendosin Kosova dhe Serbia”, thotë ai.

Ndonëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës po nxisin një marrëveshje përfundimtare mes Kosovës e Serbisë, kryeministri shqiptar Edi Rama, ka folur për një vijë të re kufitare që do të ishte e mundshme.

“Kufijtë etnikë duhet absolutisht të shmangen”, pohon ai ndërsa sugjeron që nëse ka ndonjë gjë për të thënë, Shqipëria do ta mbështes çdo marrëveshje që gëzon mbështetjen e Bashkimit Europian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

Rama nga zviceranja NZZ, është cilësuar si provokues kur vitin e kaluar ai propozoi që Shqipëria dhe Kosova të kenë një president të përbashkët, të jenë njëzëri Bashkim Shqiptar ku mund të bashkonte shqiptarët nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia Veriore, Mali i Zi dhe Serbia.

Megjithatë, sipas Afrim Krasniqit, profesor i shkencave politike në Universitetin e Tiranës, kjo është vetëm një përafrim i dukshëm.

Sipas tij takimet e përbashkëta të qeverive deri më tani kanë prodhuar rezultate pak konkrete.

“Kjo ishte kryesisht propagandë”.

Ai ka thënë se emërimi i ministrave kosovarë ishte vetëm një vendim simbolik, sepse qeveria shqiptare nuk mori ndikim në Kosovë.

“Këta ministra janë shumë të panjohur në Kosovë”, ka deklaruar Krasniqi për NZZ.

Sa i përket çështjes së quajtur Mini-Schengen në Ballkan për heqjen e kufirit me Kosovës e Shqipërisë, sipas Edi Ramës, nuk është vetëm kufiri me Kosovën që duhet të preket.

“Ne duam të prezantojmë modelin Schengen në kontrollin kufitar në të gjithë rajonin”.

Megjithatë, kjo ndodh vetëm në lidhje me procesin e afrimit me Bashkimin Europian thotë ai.

“Ne duam të jemi pjesë e Europës dhe një ditë pjesë e sistemit Shengen”.

Ai i quan përpjekjet për të zbutur kontrollet kufitare një “qëndrim proaktiv ndaj të ardhmes”.

Ndërhyrja e Rusisë në zgjedhjet amerikane dhe një interpretim i problemit shqiptar – Nga DRITAN HOTI*

 

Bashkëpunimi apo marrëveshjet ndërmjet fuqive të mëdha apo superfuqive qëndrojnë si një ligj i pandryshueshëm i marrëdhënieve ndërkombëtare. Ndërkohë që funksionaliteti i një bashkëpunimi të mundshëm kushtëzohet jo vetëm nga përkimi i interesave apo objektivave reciproke, apo edhe nga tradita edhe filozofia si përfaqësuese në trajtimin e marrëdhënieve ndërkombëtare e superfuqive apo fuqive respektive.

Zgjedhja e Donald Trump-it si President i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, supozimet për ndërhyrje subversive, por të sofistikuara ruse në funksion të fitores së tij si dhe inicimi i një hetimi të posaçëm nga prokurori special Robert Muellersi dhe ekipit të tij, të mandatuar nga institucionet amerikane, ngriti një valë spekulimesh e aludimesh në lidhje me kursin e ri të politikës së jashtme të administratës së re amerikane. Ndërsa në Europë dhe në rajone të tjera të botës, shqetësimi kishte të bënte me çështje të skemave të mëdha të diplomacisë botërore, e tillë, natyra, uniteti si dhe sfidat e reja të NATO-s, politika e re aziatike, amerikane apo modifikimet e qëndrimeve përkundrejt realiteteve komplekse të Lindjes së Mesme; përbrenda hapësirës shqiptare, në Shqipëri, më shumë sesa në pjesët e tjera të kësaj hapësire, u ngritën pretendime në formën e spekulimeve se një marrëveshje përfundimtare gjithëpërfshirëse Kosovë-Serbi mund të diktohej më shumë se gjithçka tjetër nga një “koordinim” amerikano-rus si një risi në diplomacinë botërore, e cila ndërlidhej me situatën postzgjedhore presidenciale të 2016 në SHBA. Ndërkohë që në Shqipëri këto spekulime i detyrohen më shumë se gjithçka tjetër një kombinimi të një paditurie me një lloj dëshire dashakeqëse të disa “aktorëve”, të cilët një prirje e tillë do t’i rikonfrontonte në pozitat e tyre ende të pacenuara, në vigjilje procesesh juridike, të cilat në sfond kanë ndryshimin e rregullave të politikës aktuale.

Me të gjitha gjasat, nëpërmjet operacionit të ndërhyrjes së Rusisë në zgjedhjet presidenciale amerikane, ka pasur për synim më shumë se gjithçka tjetër nxitjen e një turbullire në SHBA në formën e një ndasie të brendshme. Duke vepruar sipas traditës së shtetarëve tradicionale rusë, pra i motivuar nga një hakmarrje historike, sipas së cilës SHBA-të duhej të mbaheshin si përgjegjës kryesorë për shthurjen e fuqisë dhe influencës së Rusisë leniniste si dhe zhvendosjen e pranisë së saj rrotull kufijve aktualë të Rusisë, Vladimir Putini nuk i kalibroi pasojat e këtij operacioni në një perspektivë afatgjatë. Një ndërhyrje e tillë do ta përballte atë dhe Rusinë me një reagim të institucioneve, pra, demokracisë amerikane, duke e shënjuar gjithashtu atë në memorien po të shoqërisë amerikane si një ngjarje që do të ushqejë natyrën e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve në vitet apo dekadat e ardhshme.

Dhe paradoksalisht në këto momente, kur ende nuk është mbyllur hetimi përfundimtar për Presidentin Trump dhe bashkëpunëtorët e tij përkundrejt mundësisë së pikëtakimeve të mundshme të tyre dhe “misionarëve” të Kremlinit, raportet amerikano-ruse janë në pikën e tyre më të ulët, që nënkupton pozitat e ngrira konfliktuale.

“Peng” të traditës së tyre, mendësitë mbizotëruese te të dyja shoqëritë, e bënin të vështirë kuptimin reciprok të filozofisë dhe normave nëpërmjet, të cilave trajtohen problematikat komplekse të diplomacisë ndërkombëtare. Teksa Vladimir Putini projektonte ndërhyrjen në zgjedhjet presidenciale amerikane të 2016, duhet të përllogariste se cili do të ishte rezultati, përmbysja e një tradite e mendësie kërkonte të njëjtën hapësire kohore, që prej kur ajo ekziston ose mund të jetë thjesht mision i pamundur.

Rezultoi se aktualisht, pothuajse të gjitha dosjet e diplomacisë botërore, duke startuar nga problemet me Iranin, duke kaluar në krizën e tejzgjatur, por vendimtare në Ukrainë, duke kaluar tek ajo e Venezuelës apo rritja e potencialit ushtarak amerikan në Poloni si dhe në zona të tjera strategjike në Europë, të gjitha sfidat e sipërpërmendura, duke përfshirë edhe problemin Kosovë-Serbi, nuk janë kurrsesi një nënprodukt i ndodhive aktuale, por prodhime të një procesi historik, i cili tashmë ka kaluar në një etapë pasuese. Premisat e mësipërme në lidhje me ecurinë dhe rezultatet e këtij procesi shmangin spekulimet për një koordinim të fshehtë amerikanorus apo atë të një lobingu “intensiv” të Serbisë pranë elementëve kyç me një peshë caktuar në administratën Trump në trajtimin e ecurisë së problemit shqiptaro-serb, i cili mishërohet në marrëdhëniet Kosove-Serbi si dhe projeksionet për një marrëveshje definitive. Në këtë drejtim, SHBA-ja dhe Rusia do të reflektojnë traditën dhe filozofinë autentike të trajtimit të marrëdhënieve ndërkombëtare të kombinuara me interesa të mirëfillta gjeopolitike. Ndërsa Shtetet e Bashkuara të Amerikës do ta miratonin një marrëveshje përfundimtare midis Kosovës dhe Serbisë, në të cilën do të reflektohej një zgjidhje që u shkon për shtat skemave gjeostrategjike të Amerikës në rajon, e cila në thelb synon integrimin e rivalëve problematikë në NATO si dhe në BE, si garant i ruajtjes të një strukture rajonale të mbështetur në ekuilibra reciprokë si dhe detyrimet e aderimit po në këto aleanca.

Mirëpo, duke iu përmbajtur traditës e filozofisë amerikane, i gjithë ky proces i zgjidhjes së problemit Kosovë-Serbi nuk duhet të pasqyroje kurrsesi kalkulimet e një sipërmarrje të pastër të real-politikës, ku gjithçka vërtitet mbi përfitimet dhe rikompensimet, por edhe duhen të marrë në konsideratë disa norma të etikës që asociohen jo vetëm me të drejtën ndërkombëtare, por edhe me vullnetet popullore, megjithëse se sfidat në Ballkan janë të veshura me dukuri specifike.

Rusia, nga ana e saj, do t’i peshojë gjasat dhe rezultatet e një marrëveshjeje KosovëSerbi në mënyrë strikte në përshtatje me pikëpamjen e saj gjeopolitike ndaj Ballkanit, e cila orientohet mbi këto hipoteza: -Në përfundim të kësaj marrëveshje, do të rrezikoheshin pozitat e influencës aktuale ruse në Serbi, si pika e saj kryesore mbështetëse në Ballkan?

-A do t’i shërbente kjo zgjidhje shtrirjes dhe konsolidimit të skemave amerikane në Europë?

Në kontrast me SHBA-në, Rusia privilegjon në këto raste më tepër një analizë si dhe një përfitim strategjik gjakftohtë sesa një marrje në konsideratë të asaj që quhet si qëndrimi popullor në përcaktimin e marrëveshjeve vendimtare. Për më tepër, nëse mundësia përvijohet, diplomacia ruse do t’i paraqesë precedentët e rastit të Kosovës si një referencë për problematikat gjeopolitike rrotull saj, në zhvillim e sipër.

Fuqitë demokratike të globit, e tillë SHBAtë, shquhen për nga një karakteristikë, krahasimisht me fuqitë jodemokratike, atë të kontinuitetit të traditës. Të mbështetura mbi norma e principe demokratike prej ku buron edhe mendësia e të vepruarit edhe në politikën e jashtme, pra, filozofia e tyre e marrëdhënieve ndërkombëtare, cilado qoftë përmasa e ngjarjes dramatike që përjetohet, vazhdimësia në trajtimin e sfidave të politikes së jashtme nuk ndërpritet. Ato shihen si etapa të caktuara të një procesi historik dhe shqyrtohen duke u mbështetur mbi norma që përbëjnë traditën dhe filozofinë e politikës së jashtme amerikane. Nëpërmjet këtij filtri po kalojnë të dyja proceset, me të cilat po përballet bota shqiptare; ai i një zgjidhjeje të pranueshme dhe përfundimtare të konfliktit Kosovë-Serbi si dhe ai i ecurisë së Reformës në Drejtësi në Shqipëri. Që të dyja proceset, për nga natyra e sfidës, diferencohen nga njeri-tjetri. Nëse në rastin e Kosovës përmbajtja e sfidës imponon edhe nuanca pragmatike, në atë të Shqipërisë maniera të tilla nuk përfshihen. Aty bëhet fjalë për institucione të reja në një drejtësi të re, për të përmbysur ligjësitë e vjetra dhe antihistorike të politikës se tranzicionit shqiptar. Kjo sipërmarrje po realizohet nëpërmjet etapave të pandërprera dhe me një qëndrim të pandryshueshëm nga SHBA-të, duke i rrezuar një nga një spekulimet dhe aludimet, të cilat rrjedhja e ngjarjeve po i minimizon hap pas hapi, duke iu afruar kësisoj çeljes së etapës përfundimtare, asaj të “spastrimit” politik, e cila parashikohet të jetë unike.

*Pedagog i Marrëdhënieve Ndërkombëtare, Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë.

Zëri i Amerikës: Sërish tension para parlamentit shqiptar

Në Shqipëri rikthehen situatat e tensionit para parlamentit ku opozita është mbledhur sërish në protestë kundër qeverisë, për të kërkuar largimin e kryeministrit Edi Rama. Ndërsa në sallë vijon seanca e radhës, qindra forca policie kanë rrethuar zonën përreth duke bllokuar dhe hyrjet në rrugët që lidhen me parlamentin.

Përqëndrimi më i madh i forcave të Rendit është në hyrjen kryesore, ku ka patur disa herë përpjekje të një grupi protestuesish për të çarë kordonin e sigurisë, ndërsa tymuese dhe shashka hidhen herë pas herë në drejtim të oborrit të parlamentit. Përpjekjet janë sprapsur vetëm me qëndresën e policisë e cila, në protestat e mëparshme ka përdorur dhe gazin lotsjellës dhe pompat e ujit.

Që prej muajit shkurt, opozita është larguar nga parlamenti duke hequr dorë në grup nga mandatet e deputëtevë të saj. Tre prej tyre megjithatë nuk i janë bindur këtij vendimi, sikundër dhe 14 përfaqësuesë të saj, emrat e të cilëve ishin në listat e kandidatëve në zgjedhjet e viti 2017. Sot 3 deputetë të rinj bënë betimin. Mes tyre dhe zoti Ralf Gjoni, i Lëvizjes socialist për Integrim (LSI), ish Sekretari për Marrëdhëniet ndërkombëtare të kësja Partia dhe ish këshilltar i zotit Ilir Meta, kur ky i fundit ishte Kryetar i Parlamentit.

Ndërsa po dilte nga banesa e tij, zoti Gjoni, u sulmua sot nga një person, i cili i hodhi bojë në fytyrë. Duke folur për ngjarjen, në hyrje të parlamentit, zoti Gjoni deklaroi se “ai apo ajo që kanë urdhëruar këto sjellje rrugaçësh nuk mund të më frikësojnë”.

Karaxhiç: Populli serb dhe unë kemi fituar tashmë

BEOGRAD, 21 MARS – “Populli serb dhe unë kemi fituar tashmë. Republika Srpska u krijua dhe populli serb është i lirë në shtetin e vet”. Kështu thotë Radovan Karaxhiç, ish kreu i serbëve boshnjakë, i cili dje u dënua me burgim të përjetshëm në Hagë për gjenocid, krime lufte dhe kundër njerëzimit. Në një mesazh të besuar avokatit të tij Marko Sladojeviç dhe transmetuar nga televizioni i Republika Srpska, Karaxhiç thotë se vuajtja e tij është më e vogël se ajo e të tjerëve. “Mijra dhe mijëra të rinj kanë ndërtuar Republika Srpska me jetën e tyre, shumë prej tyre janë bërë invalidë të luftës, vuajtjet më të mëdha kanë përjetuar nënat, fëmijët e të cilëve, shumë shpesh vetëm fëmijë, dhanë jetën e tyre për lirinë e popullit serb. “Këto janë vuajtjet e vërteta” – tha Karadzic, siç raportohet nga avokati i cili pas dënimit foli me të për gjysmë ore. Karaxhiç flet për “hakmarrje të padobishme” të Tribunalit të Hagës, i cili për të, tani i moshuar, nuk do të ketë efekt.