VOAL

VOAL

Please Wait ...
0%

Dy Artistë shqiptarë pjesë e kastit të Traviatës me të cilën Opera e Triestes e hap sezonin

By | June 21, 2021

Komentet

Më 28 tetor 1704 u nda nga jeta filozofi John Locke – babai i liberalizmit klasik, i empirizmit modern, një nga paraprirësit kryesorë të iluminizmit dhe kriticizmit

John Locke (shqip: Xhon Loku) (29 gusht 1632 – 28 tetor 1704) ka qenë një filozof dhe mjek britanik. Konsiderohet babai i liberalizmit klasik, i empirizmit modern dhe një nga paraprirësit më me ndikim të iluminizmit dhe kriticizmit.

Biografia

John Locke u lind më 29 gusht 1632 në Vrington, në rrethinat e Bristolit. Pasi ndoqi një formim klasik dhe filologjik në Westerminster School të Londrës.

Studioi mes të tjerash filozofinë dhe shkencat e natyrës në Oksford, pastaj mjekësinë, dhe fitoi më 1658 diplomën e Bachelor of Arts. Duke filluar nga viti 1662, dha mësim filozofinë, retorikën dhe greqishten. I nxitur shumë nga filozofia moderne e Dekartit, Loku u dha me pasion gjithashtu ndaj shkencave të reja të natyrës, me nxitjen e kimistit Robert Bojl dhe të mjekut Tomas Sidenham.

Më 1667, u vendos në Londër, në Exeter House, si mjek dhe sekretar i Entoni Eshli Kuperit, konti i ardhshëm i Shaftsbërit, familja e të cilit ishte shumë e lidhur me të. Nën ndikimin e Kuperit dhe të vetë përvojave të tij në jetën politike, Loku braktisi pozicionet e tij roajaliste dhe konservatore, për t’u bërë ithtar i një shteti kushtetues.

Ai jetoi në Francë nga viti 1675 deri më 1679, pastaj u kthye në Londër, ku qëndroi katër vjet para se të ndiqte kontin e Shaftsbërit, të rënë nga pozita, në mërgimin e tij në Holandë. Aty iu përkushtua redaktimit të veprave të tij filozofike. Loku u kthye në Angli më 1689, si pasojë e Glorius Revolution dhe hipjes në fronin anglez të Uiliamit III d’Orinxh. Menjëherë u botuan tri nga veprat e tij më të rëndësishme, duke filluar nga Epistola de tolerantia (Letër mbi tolerancen), 1689, në të cilën flet në mbrojtje të lirisë për të gjitha fetë, për aq kohë sa ato nuk kërcënojnë shtetin liberal; kjo vepër do të frymëzonte edhe Volterin e ri (1694-1778).

Loku botoi më 1690 katër vëllimet e veprës së tij kryesore mbi teorinë e njohjes, An Essay Conceming Human Understanding (Sprorvë që lidhet me kuptimin njerëzor), mbi të cilën punoi – me ndërprerje – prej më shumë se pesëmbëdhjetë vjetësh. Kjo vepër njohu, që në gjallje të vetë autorit, shumë botime dhe u përkthye në latinisht dhe frëngjisht. Po në vitin 1690 u botuan gjithashtu Two Treatises of Govemment (Dy traktate mbi qeverisjen civile). Më 1693, Loku botoi Some thoughts Concerning Education (Mendime mbi edukimin), që ndikuan te Zhan Zhak Rusoi.

Pas kthimit në Angli, Lokut iu propozua shumë herë nga Uiliami III një post qeveritar, që ai nuk e pranoi asnjëherë, duke nxjerrë si shkak arsyet shëndetësore. Më 1696, pranoi më në fund një detyrë të lartë në Ministrinë e Tregtisë. Loku vdiq më 28 tetor 1704 në vilën e fshatit Ëuts, pranë Londrës, ku kishte kaluar vitet e fundit të jetës.
Filozofia dhe ndikimi[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Ky 10 prill 2015 nuk citon asnjë burim, prandaj mund të mos jetë i saktë. Ju lutem ndihmoni në përmirësimin e këtij 10 prill 2015 duke shtuar burime duke e bërë artikullin të besueshëm. Materialet e pacituara mund të nominohen dhe më pas të fshihen.

Termat me të cilat Loku përcaktoi të drejtat e njeriut të lidhura me natyrën, u rimorën në shekullin XVIII, si në Kushtetutën amerikane ashtu edhe në Deklaraten e të Drejtave të Njeriut, që doli nga Revolucioni Francez. Shoqëria pionere e Perëndimit amerikan do të bëhej shembulli më i shpeshtë i një shoqërie që nuk u ishte nënshtruar ende institucioneve shtetërore dhe ku mbretëronte e drejta natyrore, që nuk ishte thjesht ajo e më të fortit. Ky konceptim u popullarizua nga perëndimorë të shumtë.

“Filozofia analitike” moderne trajton para së gjithash pyetjen e mëposhtme: në çfarë mase gjuha jonë – si ajo e përditshmja, ashtu edhe ajo e shkencës – i shërben kuptimit dhe vendosjes së bindjeve të përbashkëta për njerëzimin? Ajo njohu te Loku filozofin “e saj”. Për shembull, Jurgen Habermas (lindur më 1929), u interesua për mjetet linguistiko-konceptuale që japin ndihmesë për të bërë të mundshme një marrëveshje shkencore ose politike.

Xhon Loku (John Locke) mori pjesë aktive në jetën politike angleze që në fillim të jetës së tij. Ai u fut shumë shpejt në rrethin e Entoni Eshli Kuperit, konti i parë i ardhshëm i Shaftsbërit dhe shef i opozitës ndaj planeve absolutiste të dinastisë Stjuart. Me t’u përmbysur kjo dinasti, Loku u kthye triumfalisht nga Holanda, ku kishte kaluar disa vite mërgimi. Atëherë shpalosi një veprimtari të dendur politike dhe shkencore dhe mundi më në fund të botonte veprat e tij kryesore: Dy traktate mbi qeverisjen civile dhe Sprovë lidhnr me gjykimm njerëzor. Pozita e tij e dukshme në jetën publike ndihmoi që këto vepra të kishin ndikim të madh deri në shekullin XVIII, si në Angli, ashtu dhe në gjirin e Republikës Ndërkombëtare të Letrave. Ato u bënë tekste bazë për iluministët.

Në shkrimet e tij politike, ku më të rëndësishmet qenë Traktatet, për arsye të qëllimeve që miqtë e tij politikë synonin të arrinin, bëhej fjalë për të themeluar një monarki kushtetuese të kontrolluar nga Parlamenti, që të siguronte lirinë ekonomike dhe sigurinë e qytetarëve. Në këtë mënyrë ai u kthye te teoria e “kontratës shoqërore”, të formuluar për herë të parë nga Tomas Hobsi, por pa iu drejtuar pararendësit të tij, që e kishin hedhur poshtë si materialist dhe si të pafe. Në gjendjen e natyrës, njerëzit janë të vetëdijshëm për të drejtën e natyrshme për ruajtjen e vetes së tyre; megjithatë, për të përmirësuar mundësitë e tyre për të mbijetuar, nëpërmjet një marrëveshjeje, ua besojnë të drejtat e tyre një sovrani shtetëror; ata hyjnë në këtë mënyrë në gjendjen e shoqërisë politike. Në përcaktimin e së drejtës natyrore, Loku shkon më larg se Hobsi, që shihte te njeriu veçse një makinë për të riprodhuar vetveten: të gjithë njerëzit janë nga natyra të barabartë dhe të lirë, dhe kanë të drejtë të mbrojnë jetën e tyre, shëndetin e tyre, lirinë e tyre dhe pasuritë e tyre; por ata nuk kanë të drejtë as t’ua heqin dhe as t’ua pakësojnë këto të drejta të tjerëve.

Për Lokun, njeriu nuk është më një qenie, nga natyra, egoiste dhe e ashpër, por një subjekt etik që, në kërkim të lumturisë së tij, ka gjithashtu parasysh lumturinë e botës së përtejme dhe që, si pasojë, sillet në mënyrë morale. Megjithatë mundet, si qenie morale, të imponojë të drejtën e tij përmes forcës. Megjithatë, në “paktin” apo “kontratën” shoqërore, individi nuk ia lë të gjitha të drejtat e tij shtetit, siç e gjejmë tek Hobsi: kur shteti nuk ndan në mënyrë të kënaqshme të drejtat e tij të natyrshme, çdo person ka të drejtë të revoltohet kundër fuqisë shtetërore, revoltë që mund të shkojë deri në përmbysjen e raporteve të forcave dhe deri në revolucion. Duke mos dashur një shtet kapitalist që “të lë bësh si të duash, të lejekalimit”, në kuptimin e liberalizmit të shekullit XIX, Loku i jep shtetit të drejtë për ndërhyrje në pronën vetjake, megjithëse kjo e fundit shihet si një e drejtë e njeriut. E drejta e pronës është e drejta më e drejtë për frytet e vetë punës tënde; por, me qëllim që të ndahen mirë produktet e punës, njerëzit shpikën monedhën, që mundëson ruajtjen e rezultateve të kësaj pune. Zotërimi i parasë nuk është, pra, i lidhur ngushtësisht me punën e një individi: ai mund të goditet nëpërmjet taksave nga shteti ose të kufizohet në ndonjë mënyrë tjetër. Në teoritë e tij mbi marrëdhëniet midis pronës, punës dhe parasë, Loku del si një pararendës i ekonomisë politike moderne, siç do të përpunohej nga Adam Smithi (1723-1790).

Në një shtet liberal, që zë një vend në lirinë individuale falë ndarjes së pushteteve midis pushtetit ligjvënës (parlamenti) dhe ekzekutiv (mbreti), toleranca fetare është thelbësore për paqen e jetës në bashkësi. Pas luftërave fetare, kjo tolerancë u bë një temë qendrore: askush nuk duhej të vinte në diskutim paqen shoqërore në emër të një besimi vetjak dhe subjektiv.

Të vetmit që përjashtoheshin nga liria e kultit të siguruar nga shteti ishin të pafetë (sepse nuk ndanin me të tjerët parimet themelore të moralit të natyrshëm), katolikët (sepse njihnin pushtetin e një sovrani të huaj: papën) dhe fanatikët (sepse nuk pranonin asnjë diskutim të arsyeshëm lidhur me bindjet e tyre). Sipas Lokut, një shoqëri ka nevojë për një platformë mirëkuptimi që bashkon tërësinë e sigurive që pjesëtarët e saj i kanë të përbashkëta. Filozofi donte gjithashtu të krijonte një platformë të këtij tipi për bashkësinë e dijetarëve: i tillë është qëllimi i Sjnovë lidhur me kuptimin njerëzor. Loku ishte lidhur me shkencëtarët më të mëdhenj të kohës së tij, pikërisht me Robert Bojlin, që hodhi bazat e kimisë moderne dhe më vonë me Isak Njutonin; dhe përthelloi racionalizmin e Rëne Dekartit, si dhe materializmin “atomist” të Gasendit dhe të Hobsit. Njeri i pajtimit, Loku kërkonte të reduktonte divergjencat e secilit në pika të përbashkëta, mbi të cilat do të vendoste një themel i shkencave të vlefshme, në mënyrë universale, përtej fushave të veçanta të specialistëve. Nga Dekarti, mori pikënisjen e subjektit të veçuar – ç’mund të dijë një “person” i vetëm? – por pa pranuar që realiteti të mund të ndërtohet mbi bazën e sigurive të vetme të unit, si në gjeometri. Duke pohuar se asnjë siguri nuk është që në fillim “e bashkëlindur”, i kundërvihet konceptit platonik të pjesëmarrjes tek “idetë” e përjetshme nëpërmjet “rikujtimit” të asaj që është mësuar në një ekzistencë të mëparshme. Mendimi ynë na lejon gjithashtu të formojmë “mënyra” paraqitjeje, që lidhen më drejtpërdrejt me lëndët, të kapura në mënyrë empirike, si për shembull “trekëndëshi” ose “njohja”, që janë koncepte abstrakte të matematikës dhe të moralit. Përveç kësaj, ne zotërojmë aftësinë e vetvetishme (“intuitive”) të dallojmë klasat e ndryshme të objekteve (të tipit të “trekëndëshave” dhe të “rrathëve”). Kjo është e vetmja mënyrë e jona për të mundur të krahasojmë midis tyre përmbajtjet e vetëdijes së lindur nga ndijimi shqisor dhe nga mendimi dhe për të bërë gjykime lidhur me to, që do të bëhen me siguri, në qoftë se njëra palë do të përputhet me të tjerat pa kundërshti. Kjo lloj sigurie natyrisht nuk ekziston në njohjen ndjesore të gjërave të jashtme, përderisa e kemi të pamundur për të njohur qenien reale të një lënde; ne vetëm mund ta plotësojmë me përvoja “thelbin nominal” të saj, koncepti abstrakt i një gjëje të shënjuar nga vula jonë – Emanuel Kanti do ta cilësonte këtë koncept “të gjësë në vetvete”, tërësisht të pakapshëm nga pikëpamja shkencore. Në shkencat fizike dhe natyrore, mbresat e ndërlikuara të shqisave nuk mund të përshkruhen saktësisht. Në të vërtetë, këto shkenca shquajnë veçoritë “e para” të gjërave, të kapshme në mënyrë matematiko-racionale – si hapësira, forma, lëvizja – dhe veçoritë e tyre “të dyta”, që janë të kapshme vetëm subjektivisht – si ngjyra ose shija. Për të mbërritur në pohime më të sigurta, ato kufizojnë gjykimet e tyre në veçoritë e para.

Duke vërtetuar hap pas hapi “zanafillën, sigurinë dhe gjerësinë e njohjes njerëzore”, duke lajmëruar atë që është e sigurt për të gjithë njerëzit, atë që mund të njihet përafërsisht dhe atë që nuk do të njihet kurrë, Loku themeloi teorinë e tij moderne, që është gjithmonë teoria e kufijve të njohjes. Duke kombinuar saktësinë shkencore dhe common sense, ai përgatit “kantierin” – siç thotë me thjeshtësi – të përcaktuar për të ngritur ndërtesën e shkencës moderne.

Kureshti nga jeta e filozofit

Xhon Loku dallonte qartësisht atë që ne mund ta dimë nga ajo për të cilën kemi vetëm një përvojë të pasigurt dhe subjektive. Duke bërë këtë, ai kërkonte të gjente një bazë konsensuale mbi të cilën të mundej të vendosej sa shkenca aq edhe shoqëria. Këtu janë themelet e teorisë moderne të njohjes, të shkencave të natyrës dhe të politikës:”Common sense”, liberalizëm dhe empirizëm.

Në teoritë e tij mbi marrëdhëniet midis pronës, punës dhe parasë, Loku del si një pararendës i ekonomisë politike moderne.

Në shumë nga shkrimet e tij, Loku ka kërkuar të vendosë themelet e tolerancës fetare, duke formuluar një bazë mirëkuptimi midis besimeve të ndryshme të krishtera, një lloj krishterimi “minimal”, tek i cili do të mund të mermin pjesë të gjithë anglezët. Toleranca fetare është thelbësore për paqen e jetës në bashkësi.

Për Lokun është e sigurt vetëm nuhatja që e sigurojmë nëpërmjet vetes sonë, duke e lënë veten të priret nga ndijimi i shqisave. Vetëdija jonë mbushet me përmbajtje, “ide”, vetëm përmes rrugësh të tërthorta. Këto qëndrime themelore e bëjnë Lokun një empirist radikal, përfaqësuesin e parë të një empirizmi “me kulturë” të mendimit modem. Por ky empirizëm ka gjithashtu një anë “racionaliste” dhe karteziane: sepse edhe sikur asnjë përmbajtje e vetëdijes të mos jetë e bashkëlindur, megjithatë zotërojmë “nga natyra” aftësinë për “të menduar” mbi idetë që ne i kapim nëpërmjet shqisave të ndijimit, domethënë duke verifikuar cilësinë. Ne mësojmë përmes të menduarit të bëjmë ndryshimin midis “ideve të lëndës”, paraqitjeve të përbërësve të pavarur dhe “ideve të marrëdhënies”, që lidhen në kontaktin midis këtyre paraqitjeve.

Përfundimisht, mund të themi se njohja intuitive është ajo që na jep siguri; njohja demonstrative na tregon ekzistencën e Zotit dhe njohja shqisore na tregon se njerëzit dhe gjërat e tjera ekzistojnë, por vetëm atëherë kur ne i perceptojmë ato. Teoria morale dhe politike e Lokut. Fjala kyçe e etikës, e mirë, është plotësisht e kuptueshme, sepse kushdo e kupton se fjala e mirë përdoret për: ‘Gjërat që janë të mira ose të këqija vetëm në lidhje me gëzimin dhe hidhërimin. Pra ne quajmë të mirë atë që është e aftë të sjellë apo të rrisë kënaqësitë, ose të largojë dhimbjen…’. Disa lloj sjelljesh na sjellin kënaqësi, ndërkohë që disa të tjera na sjellin dhimbje. Morali ka të bëjë pra me zgjedhjen e së mirës e dëshirën për të. Si përcaktim më të plotë për etikën, Loku thoshte se ‘e mira morale dhe e keqja janë vetëm pajtim ose mospajtim i veprimeve tona të vullnetshme vetëm me disa ligje’. ‘Dhe ai flet për tre lloj ligjesh, ku përfshihen: ligji i opinioneve, ligji civil dhe ligji hyjnor. Ligji i opinioneve jep gjykimin e komunitetit për llojin e sjelljeve që do të çonin drejt lumturisë: përputhja me këtë ligj është quajtur virtyt, megjithëse është vënë re se komunitete të ndryshëm kanë ide të ndryshme për domethënien e virtytit. Ligji civil është krijuar nga shteti dhe është zbatuar nga gjykata. Ligji hyjnor, të cilin njeriu mund ta njohë si nëpërmjet arsyes së tij ashtu edhe nga kërkimet, është ligji i vërtetë i sjelljes njerëzore: ‘i cili i është dhënë njeriut nga Zoti për të qeverisur veten dhe unë mendoj’, thotë Loku, ‘që asnjëri nuk është kaq mosmirënjohës, sat a mohojë këtë’. Kështu që, në perspektivë, si ligji i përshtypjeve, ashtu edhe ligji civil, duhet të bëhet në përputhje me ligjin hyjnor, ‘kriterin e vërtetë të të drejtave morale’. Arsyeja e mospërputhjes ndërmjet këtyre tre ligjeve është sepse njeriu kurdoherë tenton të zgjedhë kënaqësinë e çastit në vend që të zgjedhë atë që ka vlerë të qëndrueshme.

Shiko dhe

Liberalizmi klasik
Libertarianizmi
E drejta natyrore

(Wikipedia)

PORTRET I PAAUTORIZUAR Alfred Mirashi Milot, artisti që krijoi çelësin e çeljes së gjithë dyerve të botës Nga Albert Vataj

Për piktorin dhe skulptorin, Alfred Mirashi Milot, për farkëtarin e çelësit që i çel botës shpirtin e artistit, fama është fakt, modestia i mbetet vlerë e lartësuar në njerëzoren e një krijuesi, vepra e të cilit është Golgota drejt “kryqëzimit”. Ai ka zgjedhur të mbetet ai, fati i fituar me thonj e me dhëmbë, e shkuara e ngulitur thellë në kujtesën e atyre përvojave ngjethëse të sfidës, për të guxuar më shumë se sa mundet, për të merituar gjithçka që është shpërblim dhe meritë e dinjitetshme.

Prolog

Bota, shtëpia e fatit të përbashkët, s’mundi të ishte e tillë në kohën që mbeti e huaj, pas drynave të kyçur, pas dyerve të rënda, e kodeve mistike të historisë, fateve, sfidave, sakrifikimeve, gjakimeve dhe ndalimeve. Ngado jetën tonë e rrethojnë mure, ndalime, pengesa, pakalueshmëri, caqe, kufinjë, privime, mosdakordësi. Gjithçka e jona është e kyçur. Fati i trisht i rebelimit biblik e përndjek kurajën tonë të çmendur që nga Kopshti i Edenit, deri te Molla e Kafshuare e Steve Jobs. U orvatëm nëpër kohë me ngulmin për të zotëruar botën, për të shtytur tej caqet e së mundshmes, por gjithçka e jona mbeti e kyçur deri në ditën kur një artist do të nxirrte nga thellësia e deteve të mistershme, e nga rebusi antik i enigmave, të rrëmbente me shpirtjen e një anteu, çelësin e çeljes së gjitha dyerve.

Alfred Mirashi Milot është artisti që do të guxonte me ide dhe me art, t’i jepte botës çelësin e hapjes së portave, të dëshmonte me pushtet Prometheu, fuqinë e sundimit mbi errësirën, si mbi mundësinë që i nënshtrohet çdo vullneti sovran drite. Ai nxori nga zgafellat e kohës, të drejtën legjitime për të merituar një botë pa kufizime, një tashmëri që kapërcen të gjitha pengimet, për të përftuar të drejtën për të zotëruar çdo mundësi përmes lirisë.

Përballë çdo dere, porte… çdo kyçjeje, Alfred Mirashi jep një çelës dhe çdo pengimi artisti i ofron plotpushtetin e fuqisë së idesë dhe artit, gjithsiështë e tansiplotë, shpirtin që i blatohet çdo perëndie dhe vullnetit që i jepet çdo force besimi.

Alfred Mirashi Milot, “Skulptori i Vitit” 2021 në Kiev

Siç edhe mund ta keni mësuar, së fundi, Alfred Mirashi Milot fitoi çmimin “Skulptori i Vitit” 2021 në Kiev, një vlerësim ky që e ngre artistin shqiptarë në panteonin e korifenjve të artit, anipse pa mundur ta lartësojë sa na mbetet borxh, në vetëdijen e kombasve të tij.

Artisti shqiptaro-italian, Alfred Mirashi Milot, ai që zgjodhi rrugën e rrezikut përmes eksodit biblik, për të mbërritur ëndrrën, jeton dhe punon në Firence. Ai shquhet mbi të gjitha për veprat e tij të jashtëzakonshme të skulpturave monumentale, cak që prejvjen nga një përvojë e gjatë dhe e suksesshme në pikturë ku edhe udhëpriu krijuesin s’brendshmi. Së fundmi, Miloti është duke realizuar në Avellino, “Çelësi i Montevergines” një vepër gati 50 metra, e cila me shumë gjasë është një nga skulpturat më të mëdha në Evropë, të bëra prej çeliku Corten. Çelësat e tij të deformuar shprehin intensitet, nerv dhe puls të tendosur në ngulmin e shpirtshëm për të nënshtruar çdo pengim, për të luftuar në çdo fushëbetejë, për të triumfuar mbi çdo pamundësi. Me instalacionet e tij, Alfred Mirashi i dërgon një mesazh botës rrathekrah se: “Nuk duhet t’i mbajmë dyert tw mbyllura. Të gjithë duhet të kenë mundësinë të realizojnë ëndrrat e tyre”. Çelësat e tij si instilacione ka marrë statusin si “Çelësi i Bashkimit ”, një forcë kjo që synon të zgjojë shpresat, për dialog të hapur, drejt një progresi në themel të aspiratës së paqes së popujve.

Njerëzorja e një artisti të mbuluar me lavdi

Alfred Mirashi Milot është një artist i përmasave globale, por edhe qytetar i një universi të papërshkrueshëm njerëzor. Modestia e tij nuk e zbeh yllin e famës, përkundrazi, bën që ai të shkëlqejë gjithnjë e më rrezellitës në qiellin e mrrolet të narcizizmit që ka kapluar botën tonë dhe ëndjen e shpirtit për pafundësi. Dukshëm atë forcë në shpirtjen e tij drejt krijimit, e udhëprinë një dritë, lindur në skaj të një bote të varfër, që shndriti përmes diejve që ndezi ai në ëndjet që i shndërroi në ëndrra. Ai, Alfred Mirashi Milot, të vetmin çelës që kyç ka atë të kujtesës, atë të së shkuarës, e cila shpesh nuk i bindet, por i del stuhishëm përmes penelit dhe shpirtit, për t’i dëshmuar më shumë se atij, botës, se zemrat e dlira e vullnetet e paepura, janë të vetmet forca që arrijnë të mposhtin çdo ndalim, t’ia dalin çdo sfide.

Artisti te Alfred Mirashi Milot, do të guxonte më shumë se me art, me ide, dhe në kryeradhën e kësaj ndeshjeje gladiatorësh është prejardhja e tij, e cila edhe pse i është bërë barrë dhe pengim, ai kurrë nuk e ka hedhur, por e ka mbajtur sado e rëndë që ish, dhe e ka përfaqësuar si një thirrje gjaku, dhe jo si një shprehje e mbështetjes dhe pranimit, që dukshëm nuk ka shënuar ndonjë shtysë në atë që ai ka arritur. Dhe është pikërisht vendlindja e tij ajo që u bë shkas që nga thellësia e një forcë krijuese, ai të zgjonte një uragan talenti dhe ti tregonte botës, se ikanakët e fatit të trisht nuk janë barbarë, por një komb i qytetëruar, një identitet që ka guxuar të përfaqësohet në botën e madhe me njerëz të mëdhenj të dijes, artit, besimit, penës, parmendës dhe penelit.

Dimensioni i shpirtit krijues

Alfred Mirashi Milot nxori nga thellësia e kohës të drejtën për të merituar një botë pa ndalime. Miloti, ky shpirt i paepur mëkimi artistik, kjo vullnesë e lartësuar në bekimin e hyjnisë së denjë për sakrificë, ka “farkëtuar” çelësin që hap çdo portë dhe mbyll çdo pengim, çelësin që hap zemrën e tij dhe ia tregon botës si provë e fuqisë transformuese që ka ndjenja, forcës mrekullibërës që mëkon arti.

Ai beson në atë që ka sakrifikuar një jetë… dhe është arti që ai bën, krijimi, me të cilin ai përfaqësohet, ajo çfarë e ngre në eterin e vlerave, ajo çfarë e dëshmon artistin tek ai.

Përballë çdo kyçi, Alfred Mirashi Milot, ka një çelës dhe çdo porte të mbyllur, ai ofron fuqinë e idesë dhe artit, jep një çelës për kuptimësinë e botës, për një mundësi dhe shans, për një detyrë dhe të drejtë, për ç’burgosjen e idesë dhe mendimit, zbërthimin e çdo misteri dhe rebusi. Dhe është arti i tij, ajo ligjshmëri që ngre në vepër krijimtaria, ligjërim që mbërrin te lutja e duarve që zgjaten dhe zemrave që duan.

Artisti dhe arti i tij

Alfred Mirashi Milot, artist, vepër, krijim, shpirtje hovesh për guxim, vullnet i mbrujtur dhe mëkuar me bujarinë e një zemre dritur në mirësi… ka një qasje sa unike aq dhe origjinale. Dhe e gjithë kjo, pas së cilës ai ngulmon në një përpjekje titanike për të kapluar, atë çfarë ëndrra e tij ka projektuar, është sfidë të asaj që beson dhe sprovë të asaj që ai mundet.

Bota e ka rrokur me adhurim dhe vlerësim aktin e hyjt të krijimit të shqiptarit, Alfred Mirashi Milot dhe ai është ngjitur në podin e fituesit, i dinjitetshëm dhe meritues për atë që ka arritur, për veprën që e përfaqëson, për vlerat që e bëjnë atë të ndihet i realizuar dhe ne të jemi krenar. Ai flet dhe vepron me art, me një fuqi të tillë transformuese, sa ti japë botës çfarë ajo ka më shumë nevojë, liri dhe mundësi, shpërblim për çdo përpjekje, nderim për çdo arritje, altar për çdo besim.

Epilog

Miloti çel një botë dhe kyç një mendësi, duke na ftuar të gjithëve të tregojmë, se edhe ne sikurse ai, kemi në duar një çelës që na mundëson hapjen e një dere dhe dhurimin e një shansi. Ai që dha një shpirt për të çelur zemra, ai na mëkoi se ëndrrat tona janë dyer dhe hyrja brenda tyre janë ajo çfarë ne meritojmë si shpërblim të asaj që guxojmë.

Arti në duar e Alfred Mirashi Milot, është një skeptër pushteti i arsyes që i qaset botës si çelës. Tablotë dhe skulpturat e tij monumentale janë forca shprehëse, me të cilën ai ka arritur të mbruj një emër vlerash krijuese, gjithashtu të përligj çdo të drejtë tonë, të ndihemi krenar dhe të obligohemi mirënjohës.

Më 27 tetor 1858 lindi Theodore Roosevelt, Presidenti i njëzetegjashtë i SHBA

VOAL – Theodore Roosevelt, i njohur gjithashtu si “Teddy Roosevelt” ose thjesht “TR”, lindi në New York më 27 tetor 1858. Ai ishte Presidenti i njëzet e gjashtë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, me mandat zyrtar ekzekutiv nga 14 Shtatori 1901 deri më 4 Mars 1909. Ai gjithashtu mori çmimin Nobel për Paqen më 1906, dhe fytyra e tij është gdhendur në shkëmbin e malit Rushmore, së bashku me tre presidentë të tjerë të SHBA, George Washington, Thomas Jefferson dhe Abraham Lincoln.

Nga një familje e pasur, me origjinë Hollandeze, Presidenti i ardhshëm i vlerësuar i SHBA trashëgon pasionin e tij politik dhe orientimin republikan drejtpërdrejt nga babai i tij, i quajtur edhe ai Theodore, i vizioneve përparimtare. Nëna e saj, Marta Bulloch, e cila u rrit në një plantacion të Xhorxhisë, është një konservatore e vendosur. Të dy kanë një kompani të pasur tregtare.

Vitet e para të jetës së të riut Teddy i shënon një astmë mjaft e rëndë, e cila minon fizikun e dobët dhe të dobët të djalit, duke e detyruar atë të kalojë disa ekzaminime mjekësore. Sipas disa burimeve, nëna Marta do të sillte me vete Teddyn vogël, kur ishte vetëm shtatë vjeç, në procesionin e varrimit për nder të Presidentit Abraham Lincoln, më 1865.

Më 1876 Theodore Roosevelt hyri në Shkollën Juridike të Harvardit, duke e bërë veten të njohur në fushën e sportit, megjithë astmën e tij. Pasi u diplomua më 1880, ai bëri një udhëtim të shkurtër në Gjermani dhe më pas u regjistrua në shkollën pasuniversitare të drejtësisë në Columbia Low School. Zjarri për politikën është tashmë i fortë në këto vite dhe studenti i ri duhet të braktisë kursin, për t’i kushtuar vetes trup dhe shpirt në frymëzimin e tij maksimal. Anëtarësia në partinë republikane, pra, që ndodh në vitin e diplomimit të tij, e detyron atë të bëjë një zgjedhje mjaft të rëndësishme. Në të njëjtën kohë, nga një këndvështrim personal, ai mori një vendim tjetër të rëndësishëm, atë të martesës me të dashurën e tij Alice Hathaway Lee, gjithashtu më 1880.

Më 1882 ai mori detyrën e tij të parë politike si anëtar i parlamentit të shtetit të New Yorkut. Për këtë arsye, ai përfundimisht duhet të lërë kursin e specializimit në Kolumbi. Gjithashtu në po këtë vit, për të dëshmuar aftësitë e tij intelektuale dhe gjallërinë e tij nga çdo këndvështrim, ekziston edhe libri “Lufta detare e vitit 1812”, shkruar dhe botuar nga ai. Ai më pas vullnetarizohet në Gardën Kombëtare, si toger i dytë.

Ai u godit nga një tragjedi personale më 1884: gruaja e tij Alice vdiq gjatë lindjes, duke sjellë në jetë një vajzë, e cila gjithashtu do të vdiste menjëherë pas kësaj. Burri fajëson veten dhe merr vendimin të braktisë angazhimin politik dhe shoqëror, të paktën për atë vit, duke iu përkushtuar studimeve historike, në një tërheqje të izoluar në fermën e tij në Dakotën e Veriut.

Një vit më pas ai botoi librin e tij të dytë, “Ranchman Hunts”. Sidoqoftë, përkundër interesave historiografike, Roosevelt nuk i reziston sirenave të angazhimit politik dhe më 1886 ai kandidon për detyrën e kryetarit të bashkisë së New York-ut. Sidoqoftë, ai është mposhtur nga Abraham Hewitt. Po atë vit, në dhjetor, ai hyri në një martesë të re në qytetin e Londrës me Edith Carow; vitin e ardhshëm ai doli me botimin e tij të tretë, këtë herë kushtuar jetës së Thomas Hart Benton. Është vetëm një nga shumë biografitë e ndërmarra nga Presidenti i ardhshëm i SHBA, një autor frytdhënës në të gjithë bordin.

Ndërkohë, në vitin 1886 ai iu bashkua Komisionit Presidencial për Shërbimin Publik si anëtar, të cilin e rimori disa vjet pas presidencës. Ai e la këtë post më 1895, kur u bë Shef i Policisë në New York. Në ndërkohë, ai nuk i skualifikon energjitë e tij dhe fillon t’iu kushtohet botimeve më të hollësishme politike, siç janë esetë mbi “praktikën politike. Ekziston edhe një “Histori e New York-ut” e nënshkruar nga ai, datë 1891, dhe broshurat “Ideale Amerikane” e vitit 1897.

Gjithashtu më 1897 ai hyri në administratën e Presidentit të Shteteve të Bashkuara William McKinley, si ndihmës sekretar i marinës, një organ në të cilin u dallua në konfliktin e rrufeshëm midis Shteteve të Bashkuara dhe Spanjës më 1898, me Kubën si teatër të ngjarjeve. Këtu ai mbledh një organ vullnetarësh, “Rough Riders”, duke i porositur personalisht ata gjatë konfliktit dhe duke punuar si një propagandist i shkëlqyeshëm, i fortë në stilolapsin e tij me të cilin ai udhëzon, megjithëse nga distanca, dërgimet e shtypit amerikan. Në fund të luftës, Teddy Roosevelt është një hero kombëtar, pavarësisht se batalioni i tij ishte ai që ka pësuar humbjet më të mëdha nga të gjithë.

Më 1899, në sajë të përshtypjes së shkëlqyer të ngjallur në luftë, ai u zgjodh guvernator i Shtetit të New York, si një anëtar i shquar i partisë Republikane. Sidoqoftë, më 1901 iu desh të linte detyrën, për të mbushur, në cilësinë e nënpresidentit, detyrën shumë më të rëndësishme të Presidentit të njëzet e gjashtë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës; ngjarja që e çon atë në zyrën më të lartë politike të vendit është vrasja e Presidentit McKinley. Kur merr përsipër detyrën, TR është vetëm 42 vjeç dhe presidenti më i ri në historinë Amerikane.

Sidoqoftë, në vitin 1904, megjithë disa dyshime të ngritura nga mjedisi i vetë republikanëve, Theodore Roosevelt u konfirmua dhe u bë përçues i një politike populiste, të pa paragjykuar, e cila nuk arriti të jepte fryt. Gjithashtu vendosi një pension për veteranët e të gjitha luftërave. Në politikën e jashtme ai promovon paqen, ndërsa mbron interesat amerikane në botë, veçanërisht me forcë, veçanërisht në Meksikë dhe Panama.

Theodore Roosevelt nënshkruan traktatin që sanksionon ndërtimin e Kanalit të Panamasë, i cili ka qenë i siguruar për kontrollin ekonomik amerikan për mbi tetëdhjetë vjet. Siç është dhe vendimi i tij për të pushtuar Republikën Dominikane, në përputhje me ato që ai e quan “Corollary Roosevelt”, një lloj përbërëse e “Monroe” e mëparshme, e cila mbron përdorimin e forcës në çdo pikë në tokë me qëllimin e ruajtjes së interesave nacionale.

Më 1905 ai ishte ndërmjetësi i jashtëzakonshëm i paqes në luftën e përgjakshme midis rusëve dhe japonezëve, për çka vitin e ardhshëm, fitoi çmimin Nobel për Paqen. Ky çmim natyrisht kontribuon në mënyrë të konsiderueshme në rritjen e favorizimit të tij popullor. Katër vjet më vonë, në vitin 1909, duke mbajtur një premtim të bërë në kohën e zgjedhjeve të para, Teddy Roosevelt nuk u kthye në zgjedhje, duke e lënë skenën pasardhësit të tij republikan William Howard Taft, i cili u zotua të vazhdojë linjën e tij.

Ruzvelti udhëton në Afrikë për një periudhë pushimi, duke iu përkushtuar studimeve dhe udhëtimeve të gjuetisë. Sidoqoftë, jo i kënaqur me veprimet e Taft, ai e kundërshtoi atë në kongresin e Çikagos, më 1912. Me atë rast dhe në funksion të zgjedhjeve të afërta, Roosevelt themeloi partinë përparimtare, të quajtur edhe “Bull Moose Party”, e cila mori 27% e konsensusit dhe e shënon, për herë të parë dhe të vetme në historinë amerikane, një pikë kthese në kundërshtimin klasik midis demokratëve dhe republikanëve. Teddy arrin të mposht rivalin Taft, megjithatë presidenti i 28-të amerikan i zgjedhur atë vit është demokrati Woodrow Wilson.

Pasi u përpoq të formonte një trupë vullnetarësh për t’u dërguar në luftë gjatë Luftës së Parë Botërore, Theodore Roosevelt vdiq nga një emboli në 6 Janar 1919, në Sagamore Hill, Oyster Bay, New York. Ndër të tjera, Theodore Roosevelt është i njohur për pasionin e tij për natyrën si dhe angazhimin e tij për të mbrojtur dhe promovuar trashëgiminë natyrore të Shteteve të Bashkuara./Elida Buçpapaj

Më 21 tetor 1833 lindi Alfred Nobeli, shpikës i dinamitit dhe themelues i çmimit Nobel

Alfred Nobel ishte biri i tretë i Emanuel Nobel (1801-1872) dhe Andrieytte Ahlsel Nobel (1805-1889).

I lindur në Stokholm më 21 tetor 1833, ai shkoi me familjen e tij në Shën Petersburg, në 1842, ku babai i tij (i cili kishte shpikur kompensatën moderne) filloi punën. Alfred studioi kimi me Profesor Nikolaj Zinin Nikolaevich. Kur ishte 18 vjeç, shkoi në Shtetet e Bashkuara për të studiuar kimi për katër vjet dhe punoi për një periudhë të shkurtër nën John Ericsson. Në vitin 1859, fabrika u la nën kujdesin e djalit të dytë, Ludvig Nobel (1831–1888), i cili në masë të madhe përmirësoi biznesin. Alfred, duke u kthyer në Suedi me babain e tij pas falimentimit të biznesit të familjes së tyre, iu përkushtua studimit të eksplozivëve, dhe veçanërisht për prodhimin dhe përdorimin e sigurt të nitroglicerinës (zbuluar në 1847 nga Ascanio Sobrero, një nga studentët e tij të tjerë nën Théophile – Jules Pelouze në Universitetin e Torinos). Një shpërthim i madh ndodhi më 3 shtator 1864 në fabrikën e tyre në Heleneborg në Stokholm, duke vrarë pesë persona, në mesin e tyre vëllain e vogël të Alfredit, Emil. Themelet e Çmimit Nobel u vendosën në vitin 1895 kur Alfred Nobel shkroi vullnetin e tij të fundit, duke lënë shumë nga pasuria e tij për çmimin. Që nga viti 1901, çmimin e ka nderuar burra dhe gra për arritje të rëndësishme në fizikë, kimi, mjekësi, letërsi, paqe dhe tani edhe në ekonomi. Megjithëse Nobeli mbeti i pamartuar, biografet e tij vini re se ai kishte të paktën tri dashuri. Dashuria e parë e Nobelit ishte në Rusi me një vajzë me emrin Aleksandra, e cila hodhi poshtë propozimin e tij për martesë. Më 1876 u lidh me sekretaren Bertha Kinsky, por vetëm pas një periudhe të shkurtër, pasi ajo martohet me ish të fejuarin Arthur Gundaccar Baron von Suttner. Megjithatë ajo i ruajti lidhjet me Alfred Nobelin deri në vdekjen e tij më 1896, dhe besohet se ajo kishte një ndikim të madh në vendimin e tij për të përfshirë një çmim të paqes midis atyre çmimeve të parashikuara në vullnetin e tij. Bertha von Suttnerit më 1905 iu dha çmimin Nobel për Paqe, për aktivitetet e saj të sinqertë për paqen ‘. Dashuria e tretë dhe e gjatë e Alfredit ishte me një vajzë të quajtur Sofie Blume Hess nga Vjena. Kjo lidhje zgjati për 18 vjet dhe pasqyrohet në shumë letra të shkëmbyera, ku ai i drejtohej me “zonja Sofie Nobel ‘. Pas vdekjes së tij, letrat e Nobelin u mbyllën në arkiv brenda Institutit Nobel në Stokholm. Ata u bënë të njohura vetëm në vitin 1955, për t’u përfshirë me të dhënat biografike të Nobelit. Nobël zotëronte gjashtë gjuhë: suedisht, frëngjisht, rusisht, anglisht, gjermanisht dhe italisht. Ai gjithashtu zhvilloi aftësitë letrare duke shkruar poezi në anglisht “. Nemesis e tij, një tragjedi prozë në katër akte në lidhje me Beatrice Cenci, frymëzuar pjesërisht nga Cenci Percy Bysshe Shelley, u botua ndërsa ai ishte duke vdekur.  Tirazhi me përjashtim të tri kopjeve u shkatërrua menjëherë pas vdekjes së tij, duke u konsideruar vepra si skandaloze dhe blasfemuese. Edicioni i parë mbijetuar (dygjuhësh Suedisht-Esperanto) u botua në Suedi në vitin 2003. Nobel u zgjodh anëtar i Akademisë Mbretërore suedeze e Shkencave më 1884, i njëjti institucion që më vonë do zgjidhte laureatët e çmimeve Nobel, dhe ai mori një doktoratë nderi nga Universiteti në Uppsala 1893. Alfred Nobel vdiq më 10 dhjetor 1896 dhe është varrosur në begravningsplatsen Norra në Stokholm.

Më 20 tetor 1964 lindi nënpresidentja amerikane Kamala Harris

VOAL – Një zbulim i vërtetë i paraprakeve demokratike amerikane të vitit 2020 (zgjedhjet presidenciale në SHBA), Kamala Harris është gruaja e parë e zgjedhur në rolin e nënkryetarit të Shteteve të Bashkuara. Ajo spikat për vendosmërinë dhe karakterin e saj të fortë, karakteristikat personale që i lejojnë të bëjë një karrierë në fusha shumë konkurruese, së pari atë juridike, pastaj atë politike. Le të mësojmë më shumë për jetën magjepsëse private dhe profesionale të Kamala Harris.

Kamala Harris: rinia

Kamala Devi Harris lindi në Oakland, California, më 20 tetor 1964 në një mjedis stimulues. Nëna e saj biologe, autore e zbulimeve novatore që rezultojnë vendimtare për kërkimin e kancerit të gjirit, është me origjinë nga India, ndërsa babai i saj Donald Harris është një profesor emeritus i Universitetit Stanford nga Xhamajka.

Prindërit e kandidatit të ardhshëm të suksesshëm për nënpresidencën e Shteteve të Bashkuara takohen në Universitetin e Berkeley, ku Harris jeton me motrën e tij më të vogël Maya në fëmijëri. Falë një programi të integrimit racor, Kamala ka qasje në shkollat ​​më të mira që në moshë të re. Prindërit divorcohen kur ajo është shtatë vjeçe dhe, ndër kujtimet më të gjalla të asaj kohe, Harris rrëfen sesi, duke shkuar për të vizituar babanë e saj në Palo Alto, ajo dhe motra e saj iu nënshtruan episodeve të diskriminimit nga prindërit e fëmijëve të tjerë, të cilët nuk i lejojnë ata të luajnë për shkak të ngjyrës së lëkurës së tyre.

Edhe për shkak të episodeve të tilla, karakteri i Kamalës së re forcohet dhe i lejon asaj të hyjë në Universitetin Howard në Uashington dhe të përfundojë arsimin e lartë në Universitetin e Kalifornisë, në departamentin e drejtësisë. E promovuar në provimin e shtetit më 1990, ajo filloi të praktikojë si juriste.

 

Një karrierë yjore

 

Fillimet profesionale të Kamala Harris si asistente prokurore e qarkut në Alameda County në Kaliforni e lejojnë atë të shquhet për ambicien e saj; vetëm katër vjet më vonë, ajo u pranua në Bordin e Asistencës Mjekësore në Kaliforni. Në shkurt 1998 ai u bë ndihmës prokuror i qarkut në San Francisko. E vlerësuar për aftësitë e saj, ajo vendoset në krye të divizionit kriminal, në të cilin merret me rastet e dhunës seksuale, vjedhjeve, grabitjeve dhe vrasjeve.

Në vitin 2000 ajo u shkarkua për shkak të një përplasjeje me një epror, Salomon: pasi e raportoi atë tek autoritetet, profesionistja e re dha dorëheqjen dhe u punësua në San Francisco City Hall, ku u specializua në fushën e shërbimeve sociale. Më 2002, ajo u bë Zëvendës Prokurore e Qarkut në San Francisko, hapi i parë që e lejoi atë të kandidojë më 2008 si Prokurore e Përgjithshme e Shtetit të Kalifornisë, një pozicion që ajo e mori dhe e mbajti nga 2012 deri më 2017.

Ardhja e Kamala Harris në Senat

Një tjetër pikë kthese në një karrierë vërtet brilante erdhi në vitin 2016, kur Kamala Harris mblodhi më shumë se 80% të votave për kandidaturën e saj për senatoren e Kalifornisë, duke fituar miratimin e Presidentit të atëhershëm Obama dhe Zëvendësit Joe Biden.

Në Senat ajo dallohet për beteja të ashpra mbi tema të nxehta: ajo bëhet vendimtare në procedurat për fajësimin e Donald Trump në janar 2020 falë një fjalimi të fortë, i cili i bën kundërshtarët e partisë së saj të vlerësojnë karakterin e saj.

Pavarësisht atyre që e akuzojnë atë për progresivizëm të tepruar, lidhjet e saj me zbatimin e ligjit mbeten të forta, siç tregohet me vendimin e saj për të kundërshtuar mocionin e senatorit Bernie Sanders për të zvogëluar buxhetin e mbrojtjes në vitin 2021.

Kamala Harris dhe rruga për në Shtëpinë e Bardhë

E konsideruar nga shumë njerëz si një nga kandidatet ideale për zgjedhjet paraprake demokratike, Kamala Harris zyrtarizon synimin e saj për të marrë pjesë në janar 2019, duke vendosur rekordin e vendosur më parë nga Bernie Sanders për numrin më të madh të donacioneve të mbledhura në një ditë të vetme. Gara rezulton komplekse dhe jo pa goditje të forta: për shembull, momenti në të cilin Harris bie në konflikt me Joe Biden gjatë një konfrontimi ngrihet në një ballafaqim.

Ky i fundit, i cili rezulton fitues i zgjedhjeve paraprake demokratike duke mundu Bernie Sanders, nuk mban inat kundër saj, përkundrazi e zgjedh atë si kandidaten e tij për nënkryetare. Harris bëhet gruaja e parë afrikano-amerikane me origjinë indiane që përpiqet të mbajë pozicionin prestigjioz. Pas ditëve të shqyrtimit, çifti Joe Biden dhe Kamala Harris fitojnë zgjedhjet presidenciale amerikane: është 7 nëntor 2020.
Kamala Harris me Joe Biden, Presidentin e 46 -të të SHBA
Jeta private
Më 2014 Kamala Harris martohet me Douglas Emhoff: çifti përfshin në familje edhe dy vajzat që kishte nga martesa e mëparshme. Përkundër përdorimit të zakonshëm në Amerikë, Kamala Harris mban mbiemrin e saj pas martesës. Nënkryetarja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës është e besimit Baptist dhe e deklaron veten një praktikuese./Elida Buçpapaj

 

 

18 vjet nga vdekja e Alija Izetbegoviçit

Alija Izetbegoviç lindi më 8 gusht 1925 në Bosanski Shamac. Ai i përkiste një familjeje të një beut të respektuar që jetonte në Beograd dhe që u shpërngul në Bosanski Shamac në vitin 1868

Alija Izetbegoviç lindi më 8 gusht 1925 në Bosanski Shamac. Ai i përkiste një familjeje të një beut të respektuar që jetonte në Beograd dhe që u shpërngul në Bosanski Shamac në vitin 1868. Babai i Izetbegoviçit, Mustafa, vendosi të shpërngulej në Sarajevë kur Alija ishte vetëm dy vjeç. Në Sarajevë, Alija Izetbegoviç mbaroi shkollën fillore dhe shkollën e mesme.

Izetbegoviç u arrestua në vitin 1946 kur ai ishte 21 vjeçar dhe u dënua me tre vjet burg për anëtarësim në organizatën “Muslimanët e Rinj” (Mladi muslimani). Ai u lirua nga burgu në vitin 1949.

Izetbegoviç u diplomua në Fakultetin Juridik në Sarajevë. Nga 1950 deri në vitin 1960, ai punoi si menaxher ndërtimi, ndërsa nga 1960 deri në 1982 si këshilltar ligjor në shumë kompani të Sarajevës.

Kaloi gjashtë vjet burg

Ai u arrestua në pranverën e vitit 1983 dhe u dënua me 14 vjet burg në verën e të njëjtit vit në rastin e montuar “Procesi i Sarajevës”, ku kaloi gjashtë vjet.

Pas lirimit nga burgu, Izetbegoviç themeloi Partinë e Veprimit Demokratik (SDA) në 1990 me një grup bashkëmendimtarësh, të cilët fituan më shumë vota në zgjedhjet e lira dhe më vonë do të luanin një rol kyç në mbrojtjen e Bosnje dhe Hercegovinës nga agresioni.

E gjithë bota e respektoi atë

Sipas vlerësimeve, në varrimin e Alija Izetbegoviçit morën pjesë më shumë se 100.000 njerëz. Supozohet se ky ishte numri më i madh i njerëzve që ndoqën ndonjëherë një varrim në Sarajevë.

Ai ishte i çmuar nga shumë krerë shtetërorë, ndërsa ka fituar edhe çmime dhe vlerësime të shumta nga e gjithë bota.

Alija vlerësohet si politikani më i shquar boshnjak në historinë e fundit të Bosnjës dhe Hercegovinës. Ai vdiq më 19 tetor 2003 nga problemet me zemrën.

Autor i një numri të madh të punimeve

Izetbegoviç është autor i një numri të madh të punimeve dhe studimeve, si dhe i librave: “Islami midis Lindjes dhe Perëndimit”, “Problemet e Rilindjes Islame” dhe “Deklarata Islame”. Në 1999 ai botoi librin “Ikja ime drejt lirisë”, si dhe në vitin 2000 librin “Kujtime”, që paraqet një regjistrim autobiografik.

Më 13 tetor 1925 lindi ish kryeministrja britanike Margaret Thatcher

Margaret Hilda Thatcher, Baronesha Thatcher (shqip: Margaret Theçer) (13 tetor 1925, Lincolnshire – 8 prill 2013, Londër), ishte politikane Britanike që ishte Kryeministrja e Mbretërisë së Bashkuar nga 1979 deri më 1990 dhe drejtuesja e Partisë Konservatore. Ajo ishte kryeministrja britanike që shërbeu më gjatë e shekullit të 20-të dhe është e vetmja grua që ka mbajtur këtë detyrë.[2] Një gazetar sovjetik e quajti atë “Zonja e Hekurt”, një nofkë që karakterizoi politikën e saj pa kompromis dhe stilin udhëheqës. Si Kryeministre, ajo zbatoi politika që njihen si Theçerizëm.

Fillimisht një kimiste para se të bëhej avokate, Thatcher u zgjodh anëtare e Parlamentit për zonën zgjedhore Finchley në vitin 1959. Edward Heath e emëroi atë Sekretare të Shtetit për Arsimin dhe Shkencën në qeverinë e tij të vitit 1970. Në vitin 1975, Thatcher mundi Heath në zgjedhjet e udhëheqjes së Partisë Konservatore për t’u bërë kreu i Opozitës dhe u bë gruaja e parë të udhëhiqte një parti të madhe politike në Mbretërinë e Bashkuar. Ajo u bë kryeministre pas fitores në zgjedhjet e përgjithshme të 1979.

Pas vajtjes në “10 Downing Street”, Thatcher paraqiti një sërë nismash politike dhe ekonomike që synonin të ulnin papunësinë e lartë dhe të lehtësonin vështirësitë e Britanisë në prag të “Pakënaqësisë së dimrit” dhe të një rënieje ekonomike të vazhdueshme. Filozofia e saj politike dhe politikat e saj ekonomike theksuan çlirimin nga rregullat të sectorëve të ekonomisë (veçanërisht të sektorit financiar), bërjen e tregjeve të punës më fleksibël, privatizimin i kompanive shtetërore dhe uljen e fuqisë dhe ndikimit të sindikatave. Popullariteti i Theçerit gjatë viteve të saj të para në detyrë filloi të bjerë për shkak recesionit dhe papunësisë së lartë, deri në 1982 kur Lufta e Falklandeve solli një rigjallërim të mbështetjes, duke rezultuar në rizgjedhjen e saj në vitin 1983.

Thatcher u rizgjodh për një mandat të tretë në vitin 1987. Gjatë kësaj periudhe mbështetja e saj për një Taksë të Komunitetit (gjerësisht referuar si “taksë votimi”) ishte gjerësisht jopopullore dhe pikëpamjet e saj mbi Komunitetin Europian nuk përputheshin me atë të disa pjestarëve të kabinetit të saj. Ajo dha dorëheqjen si kryeministre dhe udhëheqja e partisë në nëntor 1990, pasi Michael Heseltine nisi një sfidë për udhëheqjen e saj. Pas largimit nga Dhoma e Ulët (Commons) në vitin 1992, asaj iu dha titulli Baroneshë e Kesteven në qarkun e Lincolnshire, që i jepte asaj të drejtën të merrte pjesë në Dhomën e Lordëve. Ajo u tërhoq nga të paraqitjet publike për shkak të keqësimit të shëndetit në vitin 2002 nga një goditje celebrale, dhe në vitin 2013, ajo vdiq nga një goditje tjetër celebrale në Londër, në moshën 87 vjeçare.

Jeta e herëshme dhe arsimimi

Margaret Thatcher u lind Hilda Roberts në Grantham, Lincolnshire, më 13 tetor 1925. Babai i saj ishte Alfred Roberts, me origjinë nga Northamptonshire, dhe nëna e saj ishte Beatrice Ethel (Stephenson) nga Lincolnshire. Ajo e kaloi fëmijërinë e saj në Grantham, ku i ati i saj kishte në pronësi dy dyqane ushqimore. Ajo dhe motra e saj Muriel (1921-2004) u rritën në banesën sipër dyqanit më të madh, ndodhej në North Parade në afërsi të linjës hekurudhore.

Babai i saj ishte aktiv në politikën lokale dhe në kishën Metodiste, duke shërbyer si një anëtar i këshillit bashkiak dhe si predikues lokal. Ai e edukoi vajzën e tij si një metodiste Weslejane duke frekuentuar Kishën Metodiste të Rrugës Finkin. Roberts ishte kryetari i Bashkisë së Grantham-it në 1945-46 dhe humbi pozitën e tij si anëtar i këshillit bashkiak në vitin 1952, pasi Partia Laburiste fitoi shumicën e saj të parë në Këshillin e Grantham-it në vitin 1950. Nëna e Thatcher-it ishte rrobaqepëse fustanesh. Thatcher ishte shumë e lidhur me të atin dhe bisedonte shpesh me të.Që në rininë e saj të hershme, Margaret u njoh me politikën konservatore nëpërmjet të atit.

Ajo studioi në Universitetin e Oksfordit për Kimi. Ishte studente e Doroti Hodkin, një shkencëtare që kishte fituar çmimin Nobel. Duke ndjekur pasionin e saj për politikën, Margaret u bë presidente e Shoqatës Konservatore të universitetit. Gjatë kësaj kohe ajo lexoi vepra si The Road to Serfdom nga ekonomisti dhe filozofi Friedrich von Hayek, që dënonin ndërhyrjen e qeverisë në ekonomi dhe rritjen e fuqisë së shtetit.

Në 1947 u diplomua në kimi dhe nisi punën si kërkuese në këtë fushë.

Ajo hyri në parlament në vitin 1959, ndërsa në vitin 1970 u emërua Sekretare për Edukimin.

Karriera politike

 

Dy vjet pas diplomimit, Theçer i hyri zyrtarisht politikës. Në vitin 1950, ajo kandidoi për deputete e parlamentit të Dertfordit. Pavarësisht se fitoi respektin e partisë që përfaqësonte, ajo nuk fitoi atë vit, madje as një vit më pas. Dy muaj pas humbjes së dytë, ajo u martua me Denis Theçer.

Në vitin 1952, Margaret la politikën për t’iu përkushtuar studimit të ligjeve. Një vit më pas ajo mori një diplomë në drejtësi, por nuk mund të rrinte larg politikës. Ndërsa kishte sjellë në jetë binjakët, ajo fitoi një vend në Dhomën e Ulët.

Në vitin 1970, Thaçer u emërua Sekretare për Edukimin dhe Shkencën. Ajo pati kontradikta me kryeministrin Eduard Heath. Në vitin 1973, gjatë një interviste në televizion, Margaret tha një frazë që shumë shpejt do të rezultonte e gabuar. “Nuk mendoj se mund të shoh një kryeministre femër gjatë jetës time”.

Por partia e saj u bë forca kryesore një vit më pas, duke i dhënë asaj postin e lideres së saj. Pavarësisht situatës së vështirë ekonomike të vendit dhe konflikteve brenda klasës politike, Margaret e çoi partinë e saj drejt fitores, duke u bërë kështu gruaja e parë në krye të qeverisë.

HOMAZH- I PAHARRUAR QOFTË KUJTIMI I MËSUES GJERGJ FRANIT! – Nga Fran Gjoka

Nuk e besonim që do të vinte kaq shpejt ky moment, kur emri i mikut tonë, kolegut, mësuesit të nderuar dhe pasionant, krijuesit e hulumtuesit, Gjergj Frani t’i vihej emri në kronikën e zezë të ndarjes nga jeta në një moshë kur potenciali kulturor dhe intelektual i tij ishte në një stad të pjekur dhe mjaft aktiv dhe prodhues. U nda nga jeta, më 23 shtator 2021, në spitalin rajonal të Lezhës, pas disa kohësh i rënduar nga transplanti i veshkave, kuruar dhe operuar në Itali prej shumë vitesh.

Gjergj Frani ishte mësues i nderuar. Ai u lind në Fishtë të rrethit të Lezhës në vitin 1949. Arsimin bazë e mori në fshatin e tij të lindjes. Përfundoi studimet për mësuesi në Shkollën e Mesme Pedagogjike “Shejnaze Juka” në Shkodër dhe prej andej mësues i klasave të para dhe të katërta të shkollës 8 vjeçare në Fishtë dhe më vonë në Blinisht të Lezhës. Ka dhënë mësim në ciklin e ulët, duke siguruar çdo vit tregues të lartë dhe real të njohurive të nxënësve. Gjergj Frani radhitej në plejadën e mësuesve më me zë, që dhanë kontribut të veçantë të kësaj hallke bazë dhe shumë të rëndësishme të arsimit parauniversitar. Mësues Gjergji punoi me pasion të veçantë, kishte vullnet të çuditshëm, një ego të dallueshme dhe për t’u patur zili në kuptimin më të mirë të fjalës. Për 10 vjet me radhë drejtoi me profesionalizëm komisionin e lëndës, të cilët shërbenin si bërthama shkencore e katedra të vogla për trajnimin dhe kualifikimin e mësuesve. Gjergji, duke qenë me formim të plotë shkencor dhe profesional dhe me pretendime të larta për vete dhe punën, ka arritur që për 30 vjet me radhë s’pati kurrë nxënës mbetës, ndaj në çdo fillimviti mësimor kishte shumë kërkesa nga prindërit për t’i mësuar fëmijët e tyre mësues Gjergji. Nxënësit e tij dalloheshin për ruajtje të cilësisë mësimore, të përvetësimit të dijeve në ciklin e lartë të arsimit bazë dhe më tej. Gjithë jetën e tij 45 vjeçare në arsim është paraqitur si njeri me karakter të fortë, figurë të lartë morale në mësuesi, studiues dhe hulumtues i shkëlqyer, modest e shumë punëtor. Gjatë jetës së tij në punë e karakterizoi thjeshtësia dhe elokuenca e tij në të folur, njohuritë e thella që kishte jo vetëm në fushën e pedagogjisë e psikologjisë fëminore, por edhe në atë të letërsisë dhe të historisë, të problemeve shoqërore të kohës. Edhe pse kishte dalë në pension, erudicioni i tij bazë ishte libri, që nuk e shqiste kurrë nga duart. Në biseda me të, ai sillte fakte të panumërta dhe shembuj të shumtë të përpjekjeve të tij dhe të kolegëve për shkollën dhe edukimin e brezave në vite si dhe pengesat që sillte koha. Vetëm kur dëgjoje rrëfimet e këtij mësuesi të respektuar për fshatin Fishtë dhe fshatrat përrreth, ku punoi e jetoi dhe që gjithë jetën ja kushtoi shkollës dhe edukimit të fëmijëve të vijnë në kujtesë se me ç’vështirësi janë përballur edukatorët e atyre viteve dhe ç’peripeci kanë kaluar ata gjatë sistemit totalitar të asaj kohe.

Më vonë Gjergji punoi mësues në Blinisht dhe në shkollën 9 vjeçare Troshan, që mban emrin e mirënjohur të At Gjergj Fishtës dhe që mbetet një ndër shkollat më të konsoliduara dhe me rezultate të larta ndër vite. Edhe në këtë shkollë, Gjergji, si përherë, i kushtoi vëmendje dhe vlerësoi punën për qëmtimin e përvojës së përparuar dhe përgjithësimin e saj përmes trajnimeve të mësuesve të ciklit të ulët. Gjithnjë lexonte e shkruante, mbante shënime dhe sa herë që i nevojiteshin dhe i vinte rasti, i shfrytëzonte për përgatitje kumtesash në veprimtari të ndryshme pedagogjike shkencore. Si intelektual dhe si pinjoll i Fishtës dhe kontribues në fushën e dijes, ka punuar plot përkushtim gjatë gjithë viteve të tranzicionit për organizimin dhe drejtimin e veprimtarive të shumta kushtuar At Gjergj Fishtës në vendlindjen e tij tashmë të njohur. Ka botuar shumë shkrime në shtypin pedagogjik të kohës dhe atë të pavarur. Është me interes punimi i historikut të arsimit të fshatit Fishtë, duke trajtuar me vërtetësi historike ish nxënësit e Fishtës, të ilustruara me fotografi të kohës dhe aktiviteti studimor i Gjergj Franit vazhdon më tej, duke krijuar 900 poezi satirike e humoristike, pa llogaritur dhe 9000 aforizma dhe sarkazma të mbledhura me shumë pasion.

 

Kontribut të padiskutueshëm ka Gjergji në botimin e poemës kushtuar patriotit, atdhetarit, poetit e këngëtarit, satiristit e përrallëtarit, At Gjergj Fishta, vepër me vlera kombëtare, por që regjimi, për arsye që dihet, e kishte lënë Fishten e madh në harresë.

 

 

Kur merr në dorë punën krijuese të këtij mësuesi dhe shikon veprimtarinë e tij të dendur, lind natyrshëm pyetja se si u formua sistemi i punës të këtij hulumtuesi të shquar, që dha një rezultat kaq të madh në fusha të ndryshme të krijimeve artistike, etnografike, gjuhësore.

 

Ne jemi përpjekur që t’i japim përgjigje kësaj pyetje. Po të shprehemi përmbledhtas, del se sistemi i punës krijuese të Gjergj Franit lindi dhe u zhvillua në truallin ku lindi dhe hodhi shtat i madhi At Gjergj Fishta dhe aty e gjeti frymëzimin e tij mësuesi dhe krijuesi i talentuar. Ai, në sistemin e punës së tij mësimore edukative e ruajti me kujdes të madh raportin talent-punë, sepse udhëhiqej nga parimi se çdo gjë varet nga puna që bën njeriu. Tek Gjegj Frani, talenti në mësuesi dhe në krijimtari artistike, i shoqëruar me punë të dendur, dha rezultate që flasin për vlerat e sistemit 40 vjeçar të punës së tij. Edhe pse s’u ndie mirë nga ana shëndetësore, përsëri në natyrën dhe psikologjinë e tij dëshironte të bënte çdo ditë diçka të frytshme. Kam kënaqësi kur thoshte se dhe pse kam dalë në pension, ndjehem përsëri mësues, sepse më nderojnë dhe më respektojnë kudo ish nxënësit, kolegët me të cilët punova, një komunitet prindërish që admirojnë rezultate të shkëlqyera që pati me nxënësit vite me radhë. Duke biseduar me këtë mësues pasionant, të dukej se dëgjoje zëra brezash në vite tek rrefejnë se mësues Gjergji ka bërë ç‘është e mundur të kryejë më së miri detyrën e mësuesit dhe edukatorit të vërtetë. Dhe me të vërtëtë ka ditur të futet në botën e brendshme të fëmijëve, t’i mbajë ata afër e me dashuri njerëzore dhe të ecin bashkërisht në udhën e vështirë të dijes, duke ndihmuar të kuptojnë të fshehtat e shkencës dhe të jetës, duke zgjuar tek ata energjitë e tyre të brendshme dhe duke i drejtuar në fushat e begata të paqes, qytetësisë, mirësisë, dashurisë dhe humanizmit. Shërbeu pa kursyer asgjë nga vetja, duke dhënë nga shpirti i tij i madh e bujar gjithçka për fëmijët, rrezatoi kulturë dhe me plot pasion për 40 vjet me radhë u dha dije e kulturë brezave. Lezhjanët dhe fshatrat përrreth tij ruajnë respekt të veçantë për Gjergjin jo vetëm si edukator dhe krijues, por edhe si njeri i paqes, që me natyrën e tij të qeshur e tejet njerëzore luante në mënyrë përfekte rolin e mediatorit kur konfliktoheshin fëmijët. Edhe kur ndjente lodhje nga ngarkesa e ditës dhe vitet e punës, ai shfaqej në mësim i qeshur dhe kompetent në mësimdhënie, nuk dinte kurrë të ofendonte njeri, nuk krijoi asnjëherë probleme me kolegët e tij të punës dhe stafin drejtues.Ndërsa shkruan këto rradhë, për këtë mësues të nderuar më vjen keq për harresën e organeve të pushtetit vendor. Kurrë s’ka punuar për lavdi në mësuesi, ndonëse lavdinë e fitoi me punë e sakrificë, emrin e mirë që la kudo, e meriton plotësisht pas vdekjes që t’i jepet, nga organet kompetente, edhe një titull tjetër nderi. Për njrëz të tillë të ditur, të emancipuar, tolerantë në sherbim të brezave për 40-vjet me rradhë, që mbajti titullin e lartë dhe të denjë Njeri si Gjergj Frani, sa shumë ka nevojë shoqeria e sotme shqiptare. Kuptohet, që është e vështirë që brenda një shkrimi të sjellësh në mënyrë të plotë para lexuesve figuren dhe vepren e gjërë e të gjithëanshme të një përsonaliteti të tillë si Gjergj Frani. Do të duhet që figura e mësuesit të talentuar të një modeli të cilësisë dhe dashurisë njërëzore të ndricohet më në thellësi si shfaqje respekti dhe vlerësimi ndaj tij, por edhe si një ndihmesë në shërbim të brezave të rinj të mësuesisë dhe historisë së arsimit tonë kombëtar. Pavarësisht problemeve të shumta shëndetësore, ai përpiqej përsëri të jetojë jetën në mënyrën e tij, për të cilën u ishte mirënjohës mjekëve që e kanë trajtuar dhe operuar brenda dhe jashtë Shqipërisë. Gjithmonë ishte nën kujdesin e familjarëve të tij të nderuar, nga bashkëshortja Luçe, e cila nuk ju shkëput asnjë moment nga shoqërimi dhe kujdesi, duke mos vënë gjumë në sy e duke i qëndruar gjithmonë e në çdo çast ngjitur me dashurinë dhe kujdesin e saj. Djali i tij Fabiani dhe 2 vajzat Blerina dhe Arta, që me lotë në sy presin e përcjellin miq, shokë, kolegë e ish nxënës të babait të tyre të Nderuar, Gjergj Franit. Kujdes të vazhdueshëm dhe shumë cilësor treguan dhe bashkëshortja e djalit, Arta, një grua e vëmendshme, që e deshi deri në frymën e tij të fundit si babain e saj. E kështu do t’i rreshtonim me radhë që nga vëllezërit, kunatat, nipat e mbesat që i qëndruan pranë për të bërë gjithçka që ai të jetonte. Por jeta ka sfidat e saja dhe erdhi kjo ditë e dhimbshme për të gjithë.

I paharruar qoftë kujtimi i Gjergj Franit!

Më 10 tetor 1991 lindi futbollistit i shquar Xherdan Shaqiri, lojtar i përfaqësueses zvicerane

Vendi i lindjes Gjilan, Kosovë
Gjatësia 1,69 m (5 ft 612 in)[2]
Pozicioni Mesfushor
Informacionet për klubin
Klubi aktual Liverpool
Numri 23
Karriera në rini
1999–2001 SV Augst
2001–2009 FC Basel
Karriera profesioniste*
Vitet Klubi Ndesh. (Gls)
2007–2009 FC Basel II 19 (8)
2009–2012 FC Basel 92 (18)
2012–2015 Bayern München 52 (11)
2015 Internazionale 15 (1)
2015–2018 Stoke City 84 (15)
2018– Liverpool 30 (7)
Ekipi kombëtar
2007–2008 Zvicra U17 10 (0)
2008–2009 Zvicra U18 5 (0)
2009 Zvicra U19 5 (3)
2009–2011 Zvicra U21 7 (1)
2010– Zvicra 82 (22)
* Ndeshjet dhe golat në nivelin profesionist, vetëm në ligën vendase deri në daten 16 dhjetor 2018.† Ndeshje (Gola).

‡ Ndeshjet dhe golat në kombëtare deri më 22 tetor 2018

 

Xherdan Shaqiri (lindur më 10 tetor 1991), është futbollist profesionist i cili luan si mesfushor për klubin francez Lyon dhe kombëtaren zvicerane.

Shaqiri filloi karrierën e tij si profesionist te FC Basel, duke debutuar me ekipin e parë në vitin 2009.[3] Pasi fitoi tre kampionate zvicerane rresht, ai kaloi te klubi gjerman Bayern München.[4] Edhe pse nuk pati ndonjë sukses individual të madh, Shaqiri fitoi edhe tetë trofe të tjerë, përfshirë edhe Ligën e Kampioneve,[5] në sezonin 2012–13, ku ekipi kompletoi tripletën. Në janar 2015, ai u transferua te Interi për 15 milion €,[6] dhe shtatë muaj më pas, kaloi në Premier League te Stoke City.[7] Pasi ekipi ra nga kategoria në përfundim të sezonit 2017–18, Shaqiri firmosi me Liverpoolin për 13.5 milion £.[8]

Shaqiri zhvilloi më shumë se 20 ndeshje me ekipet e të rinjëve të Zvicrës. Ai debutoi me ekipin e parë në mars 2010 dhe tre muaj më vonë ishte pjesë e Kupës së Botës 2010. Ai gjithashtu luajti në edicionet 2014 dhe 2018; ai shënoi një tregolësh në një ndeshje të turnamentit 2014, duke regjistruar tregolëshin e 50të të kompeticionit.[9] Shaqiri gjithashtu ka luajtur edhe në UEFA Euro 2016, ku goli i tij i vetëm u shpall si më i bukuri i turnamentit.

Jeta e hershme

Shaqiri ka lindur në Gjilan të Kosoves nga prindër shqiptarë nga Kosova.[10][11] Ai emigroi në Zvicër në vitin 1992 me prindërit e tij dhe me tre vëllezërit dhe motrat e tij.[12] Ata u vendosën në Augst, një qytet i vogël në kontin Basel-Country, afër kufinjëve francez dhe gjerman.[13]

Babai i tij nuk fliste dot gjermanishten zvicerane, kështu që ai filloi të lante pjata në një restorant, para se të punonte si ndërtues rrugësh. Mamaja e tij punonte si pastruese në zyra ndërtesash në qytet, duke u ndihmuar nga Xherdani dhe vëllezërit e tij. Babai i tij dërgonte para në Kosovë sa të kishte mundësi, gjë që do të thoshte se Xherdani dhe famijla e tij nuk kishin para shtesë për të shpenzuar, përveç në rastet e ditëlindjeve.[14] Ai adhuronte sulmuesin brazilian Ronaldo, duke thënë se loja e tij ishte si “magji”.[14]

Karriera me klube

FC Basel

Shaqiri ka luajtur për të rinjtë e SV Augstit dhe FC Baselit. Gjatë kohës që luante me të rinjtë e FC Baselit, ai konkuroi në Kupën Nike nën-15 në vitin 2007 ku u emërua lojtari më i mirë i turnamentit. Pavarësisht se kishte disa klube që donin të firmosnin me të, ai vendosi të qëndrojë te Baseli, ku luajti me skuadrën e rezervave nga viti 2007 e deri në vitin 2009 në 1. Liga Zvicerane. Dy vite më vonë Shaqiri firmosi kontratën e parë si profesionist me Baselin më 2 janar 2009,[15] me kontratën e re që do ta mbante në St. Jakob-Park deri në vitin 2014.

Shaqiri bëri debutimin e tij me Baselin si zëvëndësues më 12 Korrik 2009 në ndeshjen hapëse të skuadrës në sezonin 2009–10 kundër FC St. Gallen në AFG Arena.[3] Ai shënoi golin e parë me klubin katër muaj më vonë në fitoren 4–1 në shtëpi kundër Neuchâtel Xamax më 9 nëntor 2009.[16] Në fund të sezonit 2009–10 Shaqiri fitoi dy titujt kombëtarë me Baselin, dhe një vit më vonë fitoi sërisht titullin.

Në dhjetor 2011, Shaqiri dhuroi dy assista në një ndeshje kundër Manchester United, me Baselin që fitoi 2–1.[17] Në fund të sezonit 2011–12, për herë të dytë në karrierën e tij me Baselin, ai fitoi dy titujt kombëtarë, që konsiston në fitimin e titullit të ligës,[18] dhe Kupën Zvicerane.[19]

Bayern München

Më 9 shkurt 2012, Basel njoftoi se kishte pranuar shitjen e Shaqirit tek klubi gjerman Bayern München në Bundesligë për sezonin 2012–13.[4] Shuma e transferimit ishte 11.6 milion €, me lojtarin që firmosi një kontratë katër-vjeçare që do të zgjaste deri më 30 qershor 2016; Shaqiri do të përfitonte 2 milion € në sezon.[20] Ai pati konkurencë në sezonin e tij të parë në Allianz Arena me lojtarët më jetëgjatë dhe më të përvojë të ekipit si Franck Ribéry, Arjen Robben, Toni Kroos dhe Thomas Müller.[13]

Më 10 korrik 2012, Shaqiri debutoi me Bayernin në ndeshjen miqësore ndaj ekipit tjetër bavarez SpVgg Unterhaching e cila u fitua 1–0. Debutimi i tij zyrtar erdhi më 20 gusht në një ndeshje të DFB-Pokal kundër SSV Jahn Regensburg. Ai hyri në fushë në pjesën e dytë si zëvëndësues, shënoi golin e dytë të takimit si dhe asistoi golat e Mario Mandžukić dhe Claudio Pizarros, në një fitore 4–0.[21] Ai ndihmoi Bayernin ta mbyllte grupin e tyre të Ligës së Kampioneve në krye me një gol dhe asista në fitoren 4–1 kundër BATE Borisov më 5 dhjetor, duke u shpallur edhe lojtari i ndeshjes; Bayerni “morri hak” për humbjen që pësuan në ndeshjen e parë në Minsk.[22]

Shaqiri nuk mundi dot të shënojë një gol në Bundesligë deri në ndeshjen e fundit të vitit kalendarik 2012, duke i dhënë ekipit të tij një pikë me golin e shënuar kundër Borussia Mönchengladbach, me Bayernin që e mbylli kampionatin në vend të parë.[23][24] Më 16 prill 2013, Shaqiri shënoi një gol nga distanca në ndeshjen gjysëm-finale të DFB-Pokal ndaj VfL Wolfsburg.[25] Shaqiri fitoi për herë të parë Ligën e Kampioneve më 25 maj; Bayern mposhti në finale kundërshtarët e Borussia Dortmundit me rezultatin 2–1, me Shaqirin që ishte një zëvëndësim i papërdorur.[5] Përveç këtij suksesi, Bayerni fitoi edhe kampionatin sëbashku me kupën, duke e bërë Shaqirin një nga lojtarët që ka fituar tripletën e parë në historinë e klubit. Ai e përfundoi sezonin 2012–13 me 8 gola në 39 ndeshje.[26]

Shaqiri e nisi sezonin 2013–14 me një distafë në DFL-Supercup ndaj Borussia Dortmund; mesfushori luajti si titullar për 67 minuta në humbjen 4–2 në Signal Iduna Park.[27] Më 30 gusht, ai fitoi një tjetër trofe, Superkupën e Evropës, duke ndihmuar Bayernin të mposht Çelsin; Shaqiri hyri në fushën e lojës në minutën e 6të të kohës shtesë pasi koha e rregullt u mbyll në barazim 1–1. Ndeshja shkoi në gjuajtjet e penalltive ku ai shënoi tentativën e pestë të ekipit, dhe pasi Romelu Lukaku gaboi në gjuajtjen e tij, Bayerni u kurorëzua kampion.[28][29] Në dhjetor 2013, Shaqiri fitoi edhe FIFA Kupën e Botës për klube; ai luajti dy ndeshje, përfshirë edhe 80 minuta në finale, me Bayernin që mposhti Raja Club Athletic.[30][31] Nga qershori 2014, ai u bë lojtari zviceran më i dekoruar i të gjitha kohërave në moshën 22 vjeç, duke fituar plot 22 trofe dhe 13 medalje.[13] Në sezonin 2013–14, Shaqiri luajti gjithsej vetëm 27 ndeshje në të gjitha kompedicionet, duke shënuar shtatë gola.[32]

Shaqiri luajti pak gjatë pjesës së parë të sezonin 2014–15 nën drejtimin e trajnerit Pep Guardiola.[33][34] Kjo gjë bëri që ai të kërkonte largimin nga klubi gjatë merkatos dimërore në janar 2015.[35]

Internazionale

Më 9 janar 2015, Shaqiri u ble nga klubi italian Inter për 15 milion €; ai firmosi një kontratë deri në qershor 2019, duke lënë menjëanë interesimin e klubit anglez Stoke City.[6][36] Numri i tij i zakonshëm 23 ishte e pronë e mbrojtësit Andrea Ranocchia, duke bërë që Shaqiri të merrte fanellën me numrin 91, numëri i vitit të lindjes së tij.[37]

Shaqiri bëri debutimin e tij zyrtar me ekipin më 17 janar në barazimin pa gola në Empoli, duke luajtur në 17 minutat e fundit në vend të blerjes tjetër Lukas Podolski.[38] Goli i tij i parë erdhi pesë ditë më vonë, në ndeshjen e raundit të 16-tave të Coppa Italia kundër Sampdorias, duke ndihmuar ekipin për avancojë për në raundin tjetër.[39] Shaqiri shënoi golin e tij të parë në Serie A më 15 shkurt në një ndeshje ndaj Atalanta; goli i tij, i pari i takimit me penallti, i hapi rrugën suksesit 4–1 në Bergamo.[40] Katër ditë më vonë, Shaqiri shënoi golin e parë evropian me Interin në barazimin 3–3 jashtë fushe kundër Celtic, në ndeshjen e parë të raundit të 32-tave të UEFA Ligës së Evropës.[41]

Ai e përfundoi gjysmën e dytë të sezonit 2014–15 me tre gola në 20 paraqitje në të gjitha kompeticionet.[42]

Stoke City

Në korrik 2015, Stoke pagoi 12 milion £ për shërbimet e Shaqirit, por marrëveshja ra kur lojtari nuk pranoi të bashkohej para ditës së fundit të merkatos.[7] Transferimi u krye një muaj më vonë, me Shaqirin që ra dakord me kushtet personale dhe kreu vizitat mjekësore.[43] Interes për të pati edhe klubi tjetër anglez Everton, por ata kërkonin ta afronin vetëm në formën e huazimit, ndërkohë që Inter kërkonte vetëm formulën e shitjes.[44] Më 11 gusht, Stoke City transferoi zyrtarisht lojtarin për 12 milion £ (14.5 milion €), duke u bërë blerja më e shtrenjtë në historinë e klubit; ai firmosi një kontratë pesë-vjeçare.[45]
Sezoni 2015–16[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Ky është goli më i bukur që kam parë këtë sezon. Ai e dinte saktësisht se çfarë po bënte, dhe ishte absolutisht madhështor.

– Garth Crooks, analist në emisionin Final Score të BBC-së, përshkroi golin e dytë të Shaqirit në ndeshjen ndaj Evertonit më 28 dhjetor 2015.[46]

Ai debutoi zyrtarisht me ekipin njëmbëdhjetë ditë më vonë në barazimin 1–1 ndaj Norwich City në Carrow Road, duke asistuar me një goditje dënimi golin me kokë të shënuar nga Mame Biram Diouf.[47] Më 28 dhjetor, Shaqiri shënoi dy golat e parë për Stoke City, një dopietë në pjesën e parë të fitoren 4–3 ndaj Evertonit. Goli i dytë i tij ishte një gjuajtje në ajër nga distanca pas një pasimi nga Bojan që mposhti portierin Tim Howard.[46][48] Goli tjetër i sezonit 2015–16 për të ishte një gjuajtje nga 18 metra kundër Newcastle United më 2 mars 2016.[49] Shaqiri luajti gjithsej 32 ndeshje në sezonin e tij të parë; Stoke City përfundoi kampionatin në vendin e nëntë.[50]
Sezoni 2016–17[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Shaqiri shënoi një gol nga 20 metra kundër Middlesbrough në ndeshjen hapëse të ekipit për sezonin 2016–17.[51] Megjithatë, një dëmtim në pulpë e la atë në infermieri për gjashtë javë; ai u rikthye në dispozicion më 24 shtator në barazimin 1–1 kundër West Bromwich Albion ku ai asistoi golin e shënuar nga Joe Allen.[52] Shaqiri shënoi dy gola nga distanca kundër Hull Cityt më 22 tetor 2016, duke u bërë lojtari i parë në historinë e klubit që e arrin këtë në Premier League.[53] Ai shënoi sërisht nga distanca kundër Hull Cityt, këtë herë në ndeshjen e kthimit më 15 prill 2017, gol i cili u shpall si më i bukuri i Stoke Cityt për sezonin 2016–17.[54][55] Ai u zgjodh edhe në formacionin e javës nga Goal.com.[55] Shaqiri përfundoi sezonin e tij të dytë me klubin duke luajtur 22 ndeshje dhe shënuar katër gola, me Stoke Cityn që arriti një vend të 13të në renditje.[56]
Sezoni 2017–18[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Shaqiri gati për të ekzekutuar një goditje këndi kundër Arsenalit, 10 dhjetor 2016.

Shaqiri shënoi golin e parë të sezonit 2017–18 në një ndeshje kundër Newcastle United më 16 shtator, që ishte goli i barazimit në një disfatë 2–1.[57] Më 4 nëntor, ai shënoi dhe asistoi në barazimin 2–2 si vizitor kundër Leicester City.[58] Shaqiri vazhdoi formën pozitive në kampionat, duke shënuar në humbjen kundër Crystal Palace dhe fitores kundër Swansea City.[59][60] Në shkurt 2018, Shaqiri shënoi në ndeshjet kundër Bournemouth (humbje 1–2),[61] Brighton & Hove Albion (barazim 1–1)[62] dhe Leicester City (barazim 1–1),[63] duke vendosur një rekord personal pasi kjo ishte hera e parë që ai shënonte në tre ndeshje rresht në Premier League. Një muaj më vonë, me Stoke pranë rënies nga kategoria, Shaqiri shkaktoi polemika gjatë një interviste me revistën zvicerane Schweizer Illustrierte ku ai tha se shokët e tij të ekipit kishin “pak cilësi” dhe se edhe pjesëmarrja e Ronaldinhos nuk do ta përmirësonte ekipin.[64] Pavarësisht se shihej si shpëtimtari i ekipit,[65] Shaqiri nuk mundi dot të shmangë rënien e Stoke City në EFL Championship pas disfatës 1–2 kundër Crystal Palace, me mesfushorin që shënoi golin e vetëm të ekipit të tij.[66] Shaqiri e mbylli sezonin e tretë me Stoke City duke shënuar 8 gola në 36 ndeshje në kampionat, si dhe një ndeshje në kupë dhe kupën e ligës.[67]

Liverpool

Më 13 korrik 2018, Liverpool firmosi për pesë vite me Shaqirin pasi pagoi klauzolën e tij të lirimit prej 13.5 £.[8] Atij j’u dha fanella me numrin 23.[8]

Ai bëri debutimin e tij jozyrtar me klubin më 29 korrik në një ndeshje miqësore përgatitore kundër ekipit rival Manchester United, që u mbyll me fitoren 4–1, me Shaqirin i cili shënoi një gol me rrofeshatë.[68] Ndeshja e parë zyrtare për të erdhi më 12 gusht, në ndeshjen hapëse të kampionatit kundër West Ham United, duke luajtur si zëvëndësues në një fitore 4–0.[69] Shaqiri luajti ndeshjen e parë sezonale si titullar më 22 shtator, në fitoren 3–0 kundër Southampton, duke marrë lëvdata për paraqitjen e tij nga BBC Sport, e cila gjithashtu e shpall edhe si lojtarin e ndeshjes.[70]

Shaqiri shënoi golin e parë për ekipin më 27 tetor, të tretin e fitores 4–1 ndaj Cardiff City.[71] Në nëntor, ai nuk u përfshi në udhëtimin në Beograd për ndeshjen e Ligës së Kampioneve ndaj Yllit të Kuq të Beogradit në Serbi për të shmangur incidente të mundshme.[72]

Karriera ndërkombëtare

Të rinjtë

Shaqiri bëri debutimin e tij për Zvicrën nën-21 më 11 nëntor 2009 në fitoren 3–1 ndaj Turqisë në një kualifikuese të Kampionatit Evropian nën-21 2011.[73] Goli i parë erdhi më 11 qershor 2011 në ndeshjen hapëse të Zvicrës në Kampionatin Evropian nën-21 2011 kundër Danimarkës.[74]

Të rriturit

Kupa e Botës 2010

Shaqiri u promovua në ekipin e të rriturve në vitin 2010, duke bërë debutimin e tij më 3 mars në një ndeshje miqësore ndaj Uruguajit që u mbyll me një humbje 1–3.[75] Ai ishte pjesë e listës që do të luante në Kupën e Botës 2010, duke marrë një ftesë surprize nga trajneri Ottmar Hitzfeld.[76] Shaqiri zhvilloi vetëm një paraqitje gjatë turnamentit, duke luajtur në 12 minutat e fundit e barazimit pa gola kundër Hondurasit në ndeshjen e tretë të Grupit H më 25 qershor.[77] Zvicra e përfundoi grupin në vendin e tretë me katër pikë, gjë që solli eliminimin.[78]

UEFA Euro 2012

Shaqiri shënoi golin e parë ndërkombëtarë më 7 shtator 2010 në ndeshjen hapëse të zvicrës në kualifikueset e UEFA Euro 2012 kundër Anglisë; ai shënoi golin e vetëm të ekipit të tij në minutën e 71të në një humbje 1–3 në shtëpi.[79] Një vit më vonë, më 6 shtator 2011, ai shënoi tregolëshin e tij të parë në një tjetër ndeshje kualifikuese, këtë herë kundër Bullgarisë, duke udhëhequr skuadrën drejt një fitoreje 3–1.[80][81]

Performancat e tij nuk ishin të mjaftueshme për Zvicrën për të siguruar një vend në finalet e turnamentit.[82] Shaqiri, megjithatë, ishte golashënuesi më i mirë i Grupit G me 4 gola. Zvicra gjithashtu u përpiq ta bënte pjesë e skuadrës që do të luante në Lojërat olimpike verore 2012, por Shaqiri refuzoi ofertën duke preferuar të ishte pjesë e fazës përgatitore me klubin e tij.[83]

Kupa e Botës 2014

Më 11 shtator 2012, Shaqiri nuk e këndoi himnin kombëtar zviceran në një ndeshje kualifikuese të Kupës së Botës kundër Shqipërisë, vendit të origjinës, në Luzernë; ai shënoi në fitoren 2–0, por refuzoi të festonte.[84] Ai gjithashtu kishte flamurin e Kosovës, Shqipërisë dhe Zvicrës në këpucë për ndeshjen.[85]

Në qershor 2014, Shaqiri ishte pjesë e ekipit që do të luante në Kupën e Botës 2014 në Brazil.[86] Në ndeshjen hapëse të Zvicrës, Shaqiri u shpall lojtari i ndeshjes me ekipin që fitoi 2–1 ndaj Ekuadorit.[87] Ai u shpall lojtari i ndeshjes edhe në ndeshjen e tretë dhe të fundit në grup, ku Zvicra mposhti 3–1 Hondurasin, me të tre golat që erdhën nga Shaqiri, përfshirë edhe një gjuajtje me hark nga 30 metra që përfundoi në trekëndësh.[88][9] Tregolëshi i tij kualifikoi Zvicrën në raundin e 16-tave, ku u eliminuan në kohën shtesë me rezultatin 1–0 nga Argjentina.[89]

UEFA Euro 2016

Shaqiri shënoi tre herë në fushatën e suksesshme kualifikuese të ekipit për UEFA Euro 2016, me të gjithë finalizimet e tij që erdhën kundër Lituanisë.[90][91] Ai shënoi një dopietë më 14 nëntor 2014 në fitoren 4–0 në St. Gallen,[90] si dhe golin vendimtar në minutën e 84të të fitores 2–1 në ndeshjen e kthimit më 15 qershor 2015.[91] Në fazën finale të turnamentit në Francë, ai luajti titullar në të katërta ndeshjet e Zvicrës që arriti në raundin e 16-tave; në këtë raund, ai shënoi një gol mahnitës me rrofeshatë kundër Polonisë për të barazuar ndeshjen në 1–1 dhe dërguar ndeshjen në shtesë dhe më pas në gjuajtjet e penalltive, ku ai shënoi në tentativën e tij por ekipi u në fund ekipi u mposht dhe u eliminua nga polakët.[92][93]

Pas ndeshjes së parë të Zvicrës në Euro 2016, Shaqiri deklaroi se ai do të luante për Kosovën nëse trajneri do t’a bënte kapiten, si reagim ndaj vendimit të trajnerit Vladimir Petković për t’i hequr këtë status.[94] Pavarësisht një lojtar ndërkombëtar për Zvicrën, rregullat e FIFA-s e lejonin Shaqirin për të përfaqësuar Kosovën, e cila u bë pjesë e konfederatës në fillim të atij viti.[95] Megjithatë, Shaqiri vazhdoi të luante për Zvicrën edhe pas antarësimit të Kosovës në FIFA, gjë që përjashtoi çdo mundësi të lojtarit për t’u bërë pjesë e Dardanëve.[96]

Kupa e Botës 2018

 

Shaqiri ishte një nga 23 lojtarët e thirrur nga trajneri Vladimir Petković në ekipin zviceran për Kupën e Botës 2018, duke regjistruar pjesëmarrëjen e tretë rresht.[97] Ai shënoi golin e fitores në minutat shtesë në triumfin 2–1 ndaj Serbisë në ndeshjen e dytë të Grupit E.[98] Ai dhe lojtari tjetër me origjinë shqiptare i ekipit Granit Xhaka, i cili më herët kishte shënuar golin e barazimit, festuan duke kryqëzuar duart, një simbol autokton i shqiptarëve që tregon Shqipërinë e madhe.[99]

Kapiteni i ekipit Stephan Lichtsteiner, i cili nuk ka origjinë shqiptare, bëri të njëjtin veprim gjatë festimit të Shaqirit, si dhe i mbrojti të dy lojtarët pas përfundimit të ndeshjes.[100][101] Shaqiri dhe Xhaka u gjobitën nga FIFA me 10,000 franga zvicerane “për sjellje josportive në kundërshtim me parimet e fair-play”, kurse Lichtsteiner u gjobit me 5,000.[102]

Për më tepër, ky gol, i 21ti i tij me Zvicrën, barazoi shifrën e Stéphane Chapuisat, duke hyrë në listën e dhjetë golashënuesve më të mirë të historisë.[103]

Stili i lojës

Shaqiri është anësor i djathtë dhe uebfaqja zyrtare e FIFA-s e përfshkruan atë si të “paparashikueshëm me topin”, “i aftë me të dy këmbët” dhe me një “vizion të shkëlqyer.[10] Ai është përshkruar nga The Daily Telegraph si “i fuqishëm” me “një këmbë të majtë magjike”.[104] Ai ka pseudonimin “Messi alpin” dhe “xhuxhi magjik”.[105][106][104][107]

Jeta personale

Shaqiri është mysliman.[108][109] Ai u zgjodh të ishte në kopertinën e video lojës FIFA 15 në Zvicër sëbashku me yllin global Lionel Messi.[110] Shaqiri sponsorizohet nga kompania e veshjeve dhe pajisjeve sportive Nike. Ai vesh këpucët Nike Mercurial Vapor, dhe gjatë Kupës së Botës 2018, në këpucët e tij ishin të stampuara famujtë e Zvicrës dhe Kosovës.[111][112]

Statistikat e karrierës

Klube[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Redaktuar më 16 dhjetor 2018[113][114][115][116]

Paraqitjet dhe goalt sipas klubit, sezonit dhe kompeticionit Klubi Sezoni Liga Kupa Kupa e Ligës Evropa Tjetër Gjithsej
Divizioni Ndsh Gola Ndsh Gola Ndsh Gola Ndsh Gola Ndsh Gola Ndsh Gola
FC Basel II 2007–08 Swiss 1. Liga 2 0 — — — — 2 0
2008–09 17 8 — — — — 17 8
Gjithsej 19 8 — — — — 19 8
FC Basel 2009–10 Super Liga Zvicerane 32 4 5 1 — 10[a] 2 — 47 7
2010–11 29 5 2 0 — 11[b] 2 — 42 7
2011–12 31 9 4 0 — 6[c] 0 — 41 9
Gjithsej 92 18 11 1 — 27 4 — 130 23
Bayern München 2012–13[26] Bundesliga 26 4 5 3 — 7[c] 1 1[d] 0 39 8
2013–14[32] 17 6 3 1 — 4[e] 0 3[f] 0 27 7
2014–15[42] 9 1 1 0 — 4[c] 1 1[d] 0 15 2
Gjithsej 52 11 9 4 — 15 2 5 0 81 17
Internazionale 2014–15[42] Serie A 15 1 2 1 — 3[a] 1 — 20 3
Stoke City 2015–16[50] Premier League 27 3 1 0 4 0 — — 32 3
2016–17[56] 21 4 1 0 0 0 — — 22 4
2017–18[67] 36 8 1 0 1 0 — — 38 8
Gjithsej 84 15 3 0 5 0 — — 92 15
Liverpool 2018–19 Premier League 13 5 0 0 1 0 3[c] 0 — 17 5
Gjithsej karriera 275 58 25 6 6 0 48 7 5 0 359 71

^ a b Të gjitha paraqitjet në UEFA Ligën e Evropës
^ Dhjetë paraqitje dy gola në UEFA Ligën e Kampioneve, një paraqitje në UEFA Ligën e Evropës
^ a b c d Të gjitha paraqitjet në UEFA Ligën e Kampioneve
^ a b Një paraqitje në DFL-Supercup
^ Tre paraqitje në UEFA Ligën e Kampioneve, një paraqitje në UEFA Super Kupën 2013
^ Një paraqitje në 2013 DFL-Supercup, dy paraqitje në FIFA Kupën e Botës për Klube 2013

Kombëtarja[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Shaqiri në aksion në ndeshjen e Kupës së Botës 2018 kundër Serbisë.

Redaktuar më 8 shtator 2018[117][116]

Paraqitjet dhe golat sipas ekipit kombëtar dhe vitit Ekipi kombëtar Viti Ndsh Gola
Zvicra
2010 9 1
2011 8 3
2012 7 3
2013 6 1
2014 12 7
2015 9 2
2016 8 1
2017 9 2
2018 8 2
Gjithsej 76 22

Golat me kombëtaren

Redaktuar më 12 shtator 2018. Rezultatet e Zvicrës të listuara të parat, kolonat e golave tregojnë rezultatin pas çdo goli të shënuar nga Shaqiri.[117]

Trofe[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]
Klube[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Basel[113]

Super Liga Zvicerane: 2009–10, 2010–11, 2011–12
Kupa Zvicerane: 2009–10, 2011–12

Bayern München[113]

Bundesliga: 2012–13, 2013–14
DFB-Pokal: 2012–13, 2013–14
DFL-Supercup: 2012
UEFA Liga e Kampioneve: 2012–13
UEFA Super Kupa: 2013
FIFA Kupa e Botës për Klube: 2013

Liverpool[113]

Premier League: 2019–20
UEFA Liga e Kampioneve: 2018–19
UEFA Super Kupa: 2019
FIFA Kupa e Botës për Klube: 2019

Personale

Çmimi Lojtari i Artë Zviceran “SFAP Lojtari i artë”: 2012[135]
Çmimi Lojtari i Artë Zviceran “Lojtari më i mirë i ri”: 2012[136]
Golashënuesi më i mirë i DFB-Pokal: 2012–13[137]
Asistuesi më i mirë i DFB-Pokal: 2012–13[138]

Më 8 tetor 1895 lindi Juan Perón, presidenti legjendar i Argjentinës

Juan Domingo Perón lindi më 8 tetor 1895 në Lobos, Argjentinë. Në moshën gjashtëmbëdhjetë vjeç ai hyri në shkollën ushtarake; pas së cilës, pasi mori diplomën, ai bëri një karrierë. Më 1929 ai u martua me Aurelia Tizón, e cila vdiq nëntë vjet më vonë. Në fund të viteve 1930 ai shërbeu si nxënës zyrtar në Chieti në Itali, ku ai është gjithashtu një vëzhgues ushtarak.

Pasi ndoqi Shkollën Qendrore Ushtarake të Alpinizmit në Aosta, ai u magjeps nga figura e Benito Musolini, edhe pse e konsideroi diktaturën një kalim të thjeshtë drejt socialdemokracisë. Në 1943, kur ishte kolonel, Peron luajti një rol themelor në grushtin ushtarak që Grupo de Oficiales Unidos kreu kundër qeverisë civile të Ramòn S. Castillo.

Pasi ishte nënsekretar për luftën, ai u emërua ministër i punës dhe shtetit të mirëqenies, dhe më pas u bë sekretar i luftës me ardhjen në pushtet të gjeneralit Edelmiro Juliàn Farrell.

Takimi me Evitën

Më pas Juan Domingo Perón u promovua në nënsekretar në Departamento Nacional del Trabajo. Me qëllim të mbledhjes së parave për të mbështetur rindërtimin e Argjentinës, ai organizon një festival të besuar artistëve, përfshirë Eva Duarte: është me këtë rast që të dy takohen. Brenda një kohe të shkurtër çifti vendos të vendoset së bashku.

Të dy u martuan më 2 tetor 1945: në një kohë shumë të shkurtër çifti u bë i famshëm në të gjithë botën, gjithashtu për mbështetjen e garantuar nga Eva – e quajtur Evita – për burrin e saj edhe në fushën politike dhe propagandistike.

Arrestimi i Juan Domingo Peron dhe lirimi i mëvonshëm

Ndërkohë, më 9 tetor 1945 Peron detyrohet të japë dorëheqjen nga kundërshtarët e tij, të cilët kundërshtojnë veprimin e tij në forcat e armatosura: i arrestuar, ai internohet në spitalin ushtarak në Buenos Aires. Menjëherë pas kësaj, descamisados ​​kërkojnë lirimin e tij duke u mbledhur në Plaza de Mayo: në atë moment gjeneralët që kishin vendosur arrestimin e tij janë të detyruar ta thërrasin përsëri për të qeverisur.

Peron president i Argjentinës

Më vonë ai iu përkushtua fushatës elektorale për zgjedhjet presidenciale, të mbështetura nga Evita në një turne të njohur si El Descamisado. Në 1947 ai lindi Partinë Beqare të Revolucionit, e cila në fillim mori emrin e Partisë Peroniste.

Unë mendoj se vendet e Amerikës Latine po shkojnë drejt çlirimit të tyre. Sigurisht, ky çlirim do të jetë i gjatë dhe i vështirë, sepse prek të gjitha vendet e Amerikës së Jugut. Në fakt është e paimagjinueshme që ka një njeri të lirë në një vend skllav, as një vend të lirë në një kontinent skllav. Në Argjentinë, në dhjetë vjet ekzekutim, ne kemi jetuar të lirë në një komb sovran. Askush nuk mund të ndërhyjë në punët tona të brendshme pa na llogaritur ne. Por në dhjetë vjet sinarkia ndërkombëtare, domethënë grupi i forcave imperialiste që aktualisht dominojnë botën, na ka bërë më mirë.

Pasi u zgjodh (ai është Presidenti i 28 -të i Argjentinës), ai i delegon gruas së tij shumë detyra, për shembull që lidhen me të drejtat e punëtorëve: ajo gjithashtu themeloi Partinë Femërore Peroniste, që synonte njohjen e barazisë midis grave dhe burrave nga pikëpamja të të drejtave civile dhe të drejtave politike.

Politika sociale dhe rifillimi i vendit

Politika sociale e Peronit synon rritjen e fuqisë nga klasa punëtore: në këtë periudhë numri i punëtorëve që janë anëtarë të sindikatës rritet ndjeshëm, dhe Konfederata e Përgjithshme e Punës gjithashtu forcohet.
Industrializimi argjentinas është rritur gjithashtu, falë një plani pesëvjeçar për të mbështetur industritë e shtetëzuara. Rezervat e shumta të valutës dhe arit kontribuojnë në suksesin e qeverisë peroniste, të shënuar nga një zgjerim i tregut të brendshëm dhe një bilanc tregtar pozitiv, duke rezultuar në një rishpërndarje të konsiderueshme të pasurisë.

Vitet 1950: rënia

Prandaj, më 11 nëntor 1951, Peron ende fiton zgjedhjet presidenciale, edhe nëse Argjentina së shpejti përballet me një rënie të mprehtë, jo vetëm sepse vendi përjashtohet nga stimujt e parashikuar nga Plani Marshall, por edhe për mungesën e mbështetjes së Kisha.

Vdekja e Evitës në 1952 thekson humbjen e mbështetjes popullore. Pavarësisht se i kishte dhënë titullin Libertador de la Repùblica, Juan Domingo Perón duhet të merret me një përpjekje për grusht shteti nga një sektor i forcave të armatosura në qershor 1955, i lindur me qëllim të vrasjes së tij.

Demokracia e vërtetë është ajo në të cilën qeveria bën vullnetin e njerëzve dhe mbron vetëm një interes: atë të njerëzve.

Mërgimi

Trupat e ushtrisë, besnike ndaj presidentit, kundërshtojnë puçistët, por gjaku i qindra vdekjeve civile mbetet në rrugë. Me një vend në prag të luftës civile, Peron zgjedh të shkojë në mërgim në Paraguai: menjëherë pasi lëvizja peroniste në Argjentinë është shpallur e paligjshme, ndërsa ish -presidenti lëviz nga Amerika Latine në Evropë, duke gjetur azil politik në Spanjë nga Francisco Franco.

Këtu ai martohet me një valltare të klubit të natës, Isabel Martìnez Cartas, ndërsa në frontin politik ai mbështet – përsëri nga mërgimi i tij – peronistët e krahut të majtë që kthehen në skenë në vitet në vijim.

Vitet 70: kthimi në Argjentinë

Më 17 nëntor 1972 ai u kthye në vendlindje, duke qëndruar në Argjentinë për një muaj dhe duke përhapur një mesazh paqeje midis forcave politike. Sidoqoftë, ai u pengua të konkurrojë në zgjedhjet e përgjithshme të marsit 1973: partia e tij, në çdo rast, doli fituese me pothuajse 50% të votave.

Hektor Hosé Càmpora, kandidati i tij, jep dorëheqjen menjëherë pas marrjes së detyrës, në mënyrë që të inkurajojë konsultime të reja në të cilat vetë Peron mund të marrë pjesë. Ai fiton zgjedhjet e shtatorit 1973, duke u bërë president për herë të tretë në jetën e tij.

Tani i moshuar dhe me shëndet të dobët, ai i delegon gjithnjë e më shumë detyrat e tij politike gruas së tij: pothuajse të gjitha fuqitë vendimmarrëse përfundojnë në duart e Isabel Martínez de Perón. Më 1 korrik 1974 Juan Domingo Peron vdiq në periferi të Buenos Aires, në vilën e tij në Quinto de Olivos, nga një infarkt akut i miokardit i shkaktuar nga një sëmundje konike ishemike e zemrës me dështim të zemrës. Ai ishte 78 vjeç. Një turmë e madhe mori pjesë në funeralin e tij në Buenos Aires./Elida Buçpapaj

Profesor Përparim Kabo: Mikrofoni sportiv qan sot…Iku Kosta Grillo, një ikon gazetarie sportive !

U shuajt edhe nje drite miresie njerezore,
iku nga kjo jete edhe nje ikon gazetarie sportive,
shpirti i tij i vrullshem gojtaria e shkathet,
kujtesa vibrante, zeri i emocionit
Po po…iku nga kjo bote Kosta Grillo…
Mikrofoni sportiv qan sot…
E njoha heret qe femije sepse qelloi qe Odhise Grillo i ati shkrimtari per femije dhe e ema mjekja e shquar erdhen me banim tek pallati perball shkolles Emin Duraku…
Vitet iken Kosta u rrit u maturua ndertoi personalitetin e tij…
Para disa kohesh duke lexuar nje liber me kujtime te mjekut sportiv Manush Thanasi gjeta nje episod shume pikant edhe per Kosten…
Nga sot ai niset per qiell te prinderit…qofshe i Parajses…do na mungosh mik i dashur…por zeri yt ka mbetur ne regjistrimet…atje jane kujtimet…
Dheu te qofte i lehte…
Pkabo 05 tetor 2021

Më 1 tetor 1924 lindi Jimmy Carter, Presidenti i 39-të i SHBA, Nobel i Paqes

VOAL – Fituesi i Çmimit Nobel për Paqe në 2002, James Earl Carter i njohur si Jimmy, presidenti i 39 -të i Shteteve të Bashkuara, lindi më 1 tetor 1924 në Plains (Gjeorgji) në një familje Baptiste me interesa në sektorin e bujqësisë.

Pas diplomimit nga Akademia Detare Annapolis (Maryland) në 1946, Carter u martua me Rosalynn Smith. Katër fëmijë kanë lindur nga martesa e tyre: John William, James Earl II, Donnel Jeffrey dhe Amy Lynn.

Pas shtatë vjetësh shërbimi si oficer detar, presidenti i ardhshëm amerikan kthehet në Plains për t’u hedhur në arenën politike, nga e cila do të nxjerrë frytet e para të konsiderueshme duke filluar nga viti 1979, duke u bërë guvernator i Gjeorgjisë. Tashmë nga ky moment Carter është një administrator i vëmendshëm dhe avangard, veçanërisht në lidhje me problemet me të cilat përballet. Një mbi të gjitha: argumenti i ekologjisë i cili në fund të viteve ’60 do të konsiderohet i jashtëzakonshëm; por ai merret edhe me barrierat racore, të cilat ai i përbuz hapur.

I forcuar nga konsensusi i marrë me beteja sado të vështira, jopopullore dhe kërkuese, ai shpalli kandidaturën e tij për presidencën në dhjetor 1974, duke filluar një fushatë elektorale dyvjeçare.

Në Konventën Demokratike ai u propozua në votimin e parë; zgjedh senatorin Walter F. Mondale si nënkryetar të tij. Më vonë ai zhvilloi një fushatë të ashpër kundër Ford, e cila u fitua shkëlqyeshëm.

Gjatë presidencës së tij, Carter punon shumë për të luftuar rritjen e vazhdueshme të inflacionit dhe rritjen e papunësisë. Fatkeqësisht, në fund të administrimit të tij, normat e interesit dhe inflacioni janë në nivele rekord dhe përpjekjet për t’i zvogëluar ato shkaktojnë një recesion të shkurtër.

Në politikën e brendshme, ai zhvillon një plan të politikës së energjisë që synon luftimin e mungesës së energjisë, bazuar në liberalizimin e çmimit të naftës bruto kombëtare për të stimuluar prodhimin.

Rritja e efikasitetit të qeverisë përmes reformës së shërbimit publik dhe liberalizimi i industrive të linjave ajrore dhe transportit. Gjithmonë e fortë në të është vëmendja ndaj problemit mjedisor.

Në politikën e jashtme, megjithatë, mbështetja e Carter për çështjen e të drejtave të njeriut merret ftohtë nga Bashkimi Sovjetik dhe vendet e tjera. Në Lindjen e Mesme, përmes marrëveshjes Camp David të vitit 1978, Carter jep kontributin e tij në zgjidhjen e dallimeve midis Egjiptit dhe Izraelit. Ndërton një rrjet të dendur të marrëdhënieve diplomatike me Republikën Popullore të Kinës. Përfundon traktatin për kufizimin e energjisë bërthamore (Salt II) me Bashkimin Sovjetik. Por ratifikimi i traktatit pezullohet pas pushtimit të Moskës në Afganistan.

Katërmbëdhjetë muajt e fundit të administratës Carter dominohen nga lajmet në lidhje me rrëmbimin e stafit të ambasadës amerikane në Iran. Pasojat e rrëmbimit dhe rritja e vazhdueshme e inflacionit kontribuan në humbjen e tij nga Ronald Reagan në 1980.

Pas largimit nga Shtëpia e Bardhë, Carter u kthye në Gjeorgji ku në vitin 1982 themeloi Qendrën jofitimprurëse Carter në Atlanta për të promovuar paqen dhe të drejtat humanitare në botë.

Çmimi Nobel për Jimmy Carter u motivua nga “dekada përpjekjesh kushtuar kërkimit të zgjidhjeve paqësore të konflikteve ndërkombëtare, avancimit të demokracisë dhe të drejtave të njeriut dhe promovimit të zhvillimit ekonomik dhe social”.

“Gjatë presidencës së tij – thuhet në deklaratën e lëshuar nga Komiteti Norvegjez i Nobelit – midis 1977 dhe 1981, ndërmjetësimi i Carter ishte një kontribut jetik në marrëveshjet e Camp David midis Izraelit dhe Egjiptit, në vetvete. Një arritje e mjaftueshme për t’u kualifikuar për Çmimin Nobel të Paqes. Në një kohë kur Lufta e Ftohtë midis Lindjes dhe Perëndimit ishte ende e përhapur, Carter vendosi një theks të ri në rolin e të drejtave të njeriut në politikën ndërkombëtare “./Elida Buçpapaj


Send this to a friend