VOAL

VOAL

Please Wait ...
0%

Britania përgatitet për vizitën e Presidentit Trump

By | July 5, 2018

Komentet

STANDARDI I RI I LDK-së… – Nga REX KASUMAJ

Fokus
E lexova këtë sihariq dhe, natyrisht, mbeta i zhgënjyer.
Eprori riosh, L. Abdixhiku, kumtoi: kemi vendosur një standard në Ldk! Kush humb rëndë zgjedhjet, largohet nga kreu i saj!
Shumë interesant!
Por, me ç’duket, sërish është lënë një vegëz për interpretim të lirë.
Sepse, thjeshtë, sa është shkalla, gradacioni i “humbjes së rëndë”?
Dhe kush e përcakton atë?
Në Europë është pak më ndryshe. S’ka diferencim në humbje të rëndë e në humbje të lehtë!
Zgjedhjet ose fitohen, ose humben.
Dhe, në rastin e dytë, prijësi i listës a partisë ikën pa zhurmë. Rezymon shkaqet, pranon përgjegjësitë dhe lamtumiret.
Madje, lamtumiret jo vetëm përkohshëm me postin, por me politikën. Karriera e tij merr fund përgjithmonë.
Kështu ishte në Gjermani tash gati 70 vjet. Është trollëzuar, tashmë, një kulturë politike që refuzon përsëdytjen e fitimtarëve dhe revanshin e të mundurëve. Shansi është i papërsëritshëm: njëherë kandidat, njëherë kancelar (një apo disa mandate) dhe kurrë më!
Por LDK-ja e Abdixhikut paska shpikur një formulë tjetër. Tipike ballkanëse dhe larg, shumë larg Europës!
Mjerisht!
R.

BOTA E RREME – Nga Muçi Xhepa

Petro është zgjuar herët. Ka ditë që tryezën e punës e ka mbështetur te ana e dritares. Lindja e diellit.
– Ka filluar të më bjerë shikimi.
Më tha, kur e ndihmova ta vendosë. Perëndi, u luta me tërë shpirtin, jepi dritën tënde ta mbarojë studimin që i ka kushtuar jetën. “Shqipja dhe sanskritishtja”.
Zbres shkallët me kujdes. I zhytur mbi letra s’më ndjen. Pres te fundi. Ai merr lapsin i nervozuar dhe fillon të korrigjojë ç’ka shkruar.
– Duhet t’i bëj të tëra vetë. Ata kanë një tufë që ua rregullojnë. Plehrat.
Flet me vete me zë të lartë.
– Mund të të ndihmoj.
– A ha, edhe ti herët qenke ngritur. Jo, se e mbarova. Pas mëngjesit do të vazhdojmë mësimin që lamë në mes te “Starbaksi”.
– E do ta sjell këtu, apo do ngjitesh lart dhe hamë bashkë. Aida na ka bërë petulla me mjaltë.
– Është e mbaruar në gatim Aida. Por, sot, nëse s’përton, sille këtu.
Studioja e Petros është dhoma e madhe në katin e parë të shtëpisë. Dritarja shikon nga kopshti dhe natyra e qetë i krijon gjendje tjetër. Meditim.
Profesori: Vazhdojmë. Dimë se:
(x = -x) = 〇
Mos harrojmë simboli “〇”është zgjidhja e vetme e ekuacionit të Qendrës, sepse vetëm për këtë simbol kemi:
〇 = – 〇
Prandaj ne mund të themi:
Zoti = Coincidentia oppositorum = (x = – x) = 〇
Duke qenë kështu simboli Ф mund të interpretohet si (ndarje, / ) nga Zoti ( 〇 ).
Po mëkati (engl. sin) nuk është tjetër veçse pikërisht kjo:
“Ndarje nga Zoti”.
Prandaj ekuacioni simbolik ( ● = Ф ) mund të vështrohet edhe si një përcaktim themelor i mëkatit:
“Mëkati ( ● ) është ( = ) ndarja nga Zoti ( Ф )”.
Studenti: Domethënë sa herë ne mëkatojmë ndahemi nga Zoti? Shkojmë kundër tij?
Profesori: Po:
Kur ndahemi ( / ) nga Zoti ( 〇 ), kur bëjmë simbolikisht Ф, ne ndyhemi (we become impure… dirty… filthy…) ( ● ) e i kundërvihemi, e mohojmë atë ( – 〇 ).
Studenti: Dhe ky është, në qoftë se nuk gabohem, edhe miti i Adamit dhe Evës, që nuk e dëgjuan, nuk ju bindën Zotit (engl. Didn’t obey God) e pra u dëbuan nga Parajsa…?
Profesori: Po, po atë strukturë ka, është “izostruktural” me të.
Ne pamë se:
Parasja = Qendra = Zoti = (x = – x) = 〇
Duke qenë se Adami dhe Eva nuk ju bindën Zotit, të gënjyer nga Shejtani (engl. Satan, the Devil in the shape of a Serpent… Read in the Bible, Genesis…) ajo që ata bënë simbolikisht (engl. what they did symbolically… mund të tregohet me – 〇 e pra edhe Ф, e pra (engl. and so therefore also…) ● (mëkati, e keqja, e ndyra…).
Mirëpo ne pamë se kemi gjithashtu:
(x = – x) = 〇 = … ( E )
(x = x) = – (x = – x) = – 〇 = ● … ( F ).
Ata kaluan kështu nga gjendja parajsore (engl. paradisiacal state), me logosin (logjikën) e saj E, në gjendjen tokësore me logjikën a logosin e saj F.
Meqenëse siç kemi parë E > F ne shikojmë se diçka atyre ju zbrit (engl. something was substracted from them…) prandaj dhe zbritën, domethënë ranë (engl. fell) nga Parajsa. Me këtë rënie filloi Bota…
Studenti: Kuptoj që po më flet për gjëra tepër të rëndësishme, por nuk po arrij të të kuptoj plotësisht. Prandaj dhe të lutem, zgjerohu pak, bëhu pak më i qartë e i kapshëm nga intelekti im…
Profesori: Ke të drejtë, sikur u nguta pak… (engl. I was truly in a kind of a rush…).
Mirë atëherë… Pikësëpari shihet se si Shqipja shtron (pozon) ekuacionin simbolik:
– 〇 = 〇 … ( F )
↓zbritje zbritje
(engl. substraction). (engl. fall, descent, declining, abatement…)
Që është një ekuacion ( ekuivalence) simbolik që përfshihet (engl. is included, is contained, is covered by…) siç do të thonim në formulat e Algoritmit Simbolik… Po dhe këtu që tani ne jemi në gjendje të japim një demonstrim logjik të kësaj formule.
Dhe në fakt, ne dimë se kemi:
– 〇 = ● … ( F ).
Por ● mund të interpretohet, ndër të tjera edhe si materie (lëndë) dhe në dimë se lënda peshon (engl. weights), se materia rëndon (engl. is heavy) dhe si e tillë (engl. and as such) bie (engl. falls).
Kështu që kemi ekuacionin simbolik:
● = 〇 … ( F ).
Në qoftë se simbolin ● e riinterpretojmë tani si e keqe, si mëkat (ingl. sin), ne shohim se Adami dhe Eva mëkatuan ( ● ) në Parajsë ( 〇 ) e pra nuk mund të rrinin më aty (● = – 〇) e pra u dëbuan që andej, e pra ranë (engl. they fell…) ( 〇 ).
Studenti: Pra nëpërmjet formulave të Algoritmit Simbolik, ne rigjejmë mitin e mëkatit origjinal (engl. Original sin)?
Profesori: Po, siç e sheh… Dhe vërë re, meqenëse simboli ● mund të interpretohet edhe si mëkat ( ● ), por në të njëjtën kohë edhe si materie, e pra edhe bota materiale, ne shikojmë se bota si e tillë filloi, u krijua nëpërmjet mëkatit origjinal.
Studenti: Ju po thoni, me fjalë të tjera, me sa kuptoj unë, që, sikur Adami dhe Eva në Parajsë të mos kishin mëkatuar (engl. if… they had not sinned…) Bota (materiale) do mos ish (nuk do të ishte, engl. would not have been…) krijuar?
Profesori: Pikërisht këtë po them, megjithëse e di që ky kjo do të të duket jo vetëm e pabesueshme, por edhe blasfemuese (engl. blasphemous). Por, nga sa do të shohim më poshtë, ti do të bindesh se është vërtetë kështu.
Vër re, në shqip:
krim = (engl. crime)
krym = fatto, creato
E vë re sa shumë ngjajnë këto fjalë? Ato sajojnë (formojnë) një homonimi pothuajse të plotë. Mund të formulojmë këtë aforizëm në shqip:
“Bota asht krym nëpërmjet një krimi”… (engl. “The world has been created thanks to a crime”).
Krimi (the crime) që është ai kundër Zotit, mund të paraqitet simbolikisht si: – 〇. Në gjuhën e Mendimit Simbolik ( = Mistik ) ky njihet me emrin: (engl. “The cosmogonic Sacrifice”). Këtu fjala “cosmogonic” do të thotë “botë (cosmos) lindëse (gonic)”.
Le të lexojmë te Cirlot lidhur me këtë çështje:
“Cosmogony: The basis of most cosmogonie is the ‘Cosmic Sacrifice’, expressing the idea that the creation of forms and matter can take place only by modifying primordial energy. Such a modification, so far as most primitive and protohistoric peoples are concerned, was seen to exist in such a painful forms as mutilation, struggle or sacrifice. In Babylonia cosmogony it assumed the form of the killing of the original mother Tiamat (the dragon), whose body was used in the creation of heaven and earth. Hindu tradition links the struggle of the gods with a tribe of devils called Asuras, or with monsters of some other kind. According to the Rigveda, the gods would sacrifice a primeval being – the giant Purusha. In Persia it was a bull which was sacrificed by Ahriman or Mithras. In Scandinavia it was the giant Ymir who was dismembered by the Aesir gods and then used as a material for the creation of the world…” (page 64-65).
Siç sheh, në qoftë se e tregojmë Hyjninë (Zotin) me 〇, në tekst na thuhet se Bota u krijua me:
– 〇 (mohim, “vrasje”, sakrificë…)
ose me Ф (engl. mutilation… dismembering… modificatio of the primordial energy…).
Por ne dimë se:
– 〇 = Ф = ● … ( F ).
Pra dhe Mendimi Mistik (Simbolik) na thotë të njëjtën gjë, ai rikonfirmon, me fjalë të tjera, plotësisht ato që ne deduktuam krejt logjikisht…
Studenti: Në tekst ne lexuam se “… the creation of forms and matter can take place only by modifying primordial energy…”. Si duhet kuptuar kjo?
Profesori: Një pyetje e mençur (engl. smart question…). Energjia Primordiale është Engjia infinite (e pafund, pambarim…) e Zotit. Po ne pamë se simboli 〇 ka ndër të tjera edhe kuptimin: engl. “The All, Infinity…”. Pra duke qenë kështu, simboli 〇 mund të shërbejë fare mirë për të paraqitur simbolikisht, engl. “the infinite primordial Energy…”, ndërsa simboli Ф,
meqenëse Ф < 〇 , mund të shërbejë fare bukur për të shprehur, engl. “the modification of the primordial infinite Energy”.
Fjala “modification” (shqip “modifikim”) do të thotë ketu: “zvogëlim” (engl. diminuition). Me fjalë të tjera, energjia primordiale infinite (e pambarim, e pafund) që të mund të krijojë duhet të zvogëlohet, të bëhet e fundme (engl. finite). Dhe, vërtetë:
Energji primordiale pafund = 〇 = – ● = jo materie, jo krijim materie, jo krijim të Botës materiale, ndërsa:
Eneregji primordiale e modifikuar = Ф = ● materie, botë materiale, krijim i Botës materiale.
Edhe në këtë rast meqenëse 〇 = E dhe Ф = F shihet se krijimi i botës lidhet me kalimin nga kodi E në kodin F. Dhe nëqoftesë nga ana tjetër, siç pamë F = Ф = ● = 〇 =
rënie (engl. fall), krijimi i Botës lidhet kështu me rënien nga kodi E në kodin F, gjë që mund ta shprehim si:
E
↓ = ● (krijimi i Botës materiale)
F
Studenti: Pra krijimi i Botës Materiale lidhet me një rënie (engl. fall)?
Profesori: Po. Dhe është një rrenë (engl. lie, illusion…).
Studenti: Si, si? Një rrenë…?!
Profesori: Për mendimin mistik… Lexojmë, lidhur me këtë çështje te Cirlot:
“Maya: … The world, not as it is in itself, but as we perceive it and react upon it, is the product of our own maya or delusion. It can be described as our own more or less blind life-energy, producing and projecting demonic or beneficient shapes and appearances. Thus we are the captives of our own Maya-Shakti and of the motion picture that it incessantly produces… The Highest Being is the Lord and master of Maya. All the rest of us… are the victims of our own individual Maya… To liberate man from such a spell… is the principal aim of all the great Indian philosophies…”. (pag. 206)
Studenti: Tani e kuptoj… Ke të drejtë, filozofikisht është pikërisht kështu. Këtë thonë pak a shumë edhe të gjitha filozofitë idealiste… Tani e kuptoj përse thuhet “fenomenet” e Natyrës. “Feno” do të thotë “dukem” (engl. I seem to be…) dhe në shqip “Dukuritë” e Natyrës (engl. the phenomena, the appearances of Nature).
Profesori: Ashtu vërtetë dhe ja vër re sa mirë të lashtët, të vjetrit, (engl. the ancients…) i kanë ditur keto gjëra… Hë, dhe vër re gjithashtu në shqip:
event, happening
ngjarje {
similarity, appearance, (but not reality, not truth)
Në këtë mënyrë Shqipja na thotë fare qartë se ngjarjet (engl. the events, the happenings…) në këtë botën tonë materiale janë vetëm ngjashmerira me Realitetin e Mbramë (engl. The last, profound Reality) që fshihet pas tyre (which lies hidden, behind them…). Pra, bota kështu sikundër ne e perceptojmë (engl. perceive) është vërtetë një rrenë, domethënë një gënjeshtër, (engl. a lie). Prandaj shpesh në shqip thuhet: “Ah, botë e rreme”! (engl. false, phony…).
Studenti: Por, duke qenë se bota është e rreme, atëherë çdo gjë në të do të jetë po e tillë, domethënë, e rreme…
Profesori: Sigurisht… Prandaj si në Budizëm, ashtu dhe në Krishterizëm, na thuhet: “Mos e doni botën dha asgjë në të…”, (engl. Don’t love the world nor anything in it…). Këtë predikon Mendimi Mistik dhe këtë predikojnë edhe të gjitha filozofitë dhe fetë (engl. religions) më të lashta dhe të mëdha të Lindjes (engl. East).
Studenti: Hë, dhe siç duket, të parët (engl. ancestors) e Shqiptarëve e kanë ditur këtë, sepse e kanë përfshirë, këtë të Vërtetë Themelore, në gjuhën e tyre: rënie (engl. fall, me të cilën bota filloi…) dhe rrenë ( engl. lie, illusion).
Profesori: Po. Por edhe në vetë anglishten:
to fall = me ra, 〇
to fail
to filth = me ndy, ●
false = e rreme, … – 〇
(duke qenë se 〇 = Qendra, Zoti, e Vërteta Absolute…)
Le të zgjerojmë këtë bisedë dhe le ta ndërpresim pak ecjen përpara në ndërtimin e Algoritmit, për të vënë në dukje përherë e më tepër informacionin e rëndësishëm dhe të gjithanshëm (engl. universal) që ne mund të nxjerrim nga gjuha, duke e analizuar atë ashtu siç vepruam gjer tani, domethënë, kryesisht, duke rrokur ngjashmëritë e fjalëve (homonimitë dhe gjysëm a thuajse – homonimitë) që tregojnë dy a më tepër (engl. two or more) objekte, sende…
Studenti: Jam plotësisht në një mendje me ty. Këto “lojra” fjalësh më pëlqejnë kur shoh se si pas tyre fshihet një informacion kaq i rëndësishëm…
Profesori: Këtu e mbarojmë për sot.
Mesditë. Dielli, tashmë është ngritur mbi ahun e lartë në kopsht dhe përmes degëve të zhveshura, rrezet prekin dëborën e ngrirë. Drita reflektuese e kristaleve të akullta sjell te ne, pranë dritares, bukurinë e saj: shkëlqimin e dëborës.
– Dëbora reflekton nëtëdhjetë përqind të rrezatimit UV.
– Që do të thotë ekspozohemi ndaj një doze dyfishe të UV-së: diellit dhe dëborës.
– Çfarë thotë ligji i reflektimit për këtë?
– Kur drita reflektohet nga një sipërfaqe e lëmuar, këndi i reflektimit është i barabartë me këndin e rënies dhe të dy rrezet shtrihen në të njëjtin rrafsh. Drita e reflektuar është e ndritshme, një imazh i vogël i diellit.
– Që rrezja e dritës të godasë syrin tonë dhe të bëhet e dukshme, kristali duhet të jetë i shtrirë në këndin e duhur në sipërfaqe, në mënyrë që këndi i reflektimit ta dërgojë rrezen në drejtimin tonë.
– Po, Nga mijëra kristale akulli qe shtrihen në sipërfaqe, ne shohim vetëm ato që rreshtohen saktë.
– Shkëndija dëbore.
– Për të parë shkëndija dëbore duhet që ajo të jetë e thatë, sepse ashtu kristalet e akullta qëndrojnë të ndara si një sipërfaqe e sheshtë reflektuese.
– Kjo është gjuha e shkencës. Po ajo…?
– Gjuha Mistike na mëson se dëbora është një kanal energjie, është një zë hyjnor që na flet përmes imazheve vizuale, në mënyrë që ne ta përjetojmë atë me shqisat tona trupore. Tani mbylli shënimet dhe le të bëjmë një cpë udhë në këmbë përmes kësaj bardhësie e të bëhemi gati për drekë te “Çallma”.
“Çallma” është restoranti persian që Petros i pëlqen shumë. Flet farsi me pronarin. Janë miq.

Pas provokimit të Yuri Kim është rradha e Nevila Nikës: ”Enver Hoxha nuk duhet parë vetëm zi!

Pas provokimit nga Ambasadorja e SHBA Yuri Kim që uroi për 29 Nëntorin 1944 duke u pritur me reagime e sharje nga rrjeti social, kësaj rradhe është historiania Nevila Nika që i provokon shqiptarët:

“Udhëhoqi Shqipërinë për 45 vjet me të mirat dhe të këqijat”, historiania Nevila Nika: Enver Hoxha nuk duhet parë vetëm zi

“Figura e Enver Hoxhës nuk mund të shihet vetëm zi. Duhet kapërcyer vështrimi i të parit bardh e zi të disa figurave apo ngjarjeve historike përfshirë dhe Enver Hoxhën. Duhet thënë për atë që bëri e atë që nuk bëri. Ai udhëhoqi Shqipërinë për 45 vjet me të mirat dhe të këqijat”, kështu ka deklaruar historiania Nevila Nika në konferencën “Demistifikimi i historisë dhe e ardhmja” organizuar nga Qendra Kombëtare e Librit dhe Leximit në kuadër të mbylljes së muaji aktivitetesh kushtuar 109 vjetorit të Pavarësisë së Shqipërisë.

Sipas saj shumë figura e personazhe historikë në kohë të ndryshme kanë pasur vështrime të ndryshme në librat e historisë, përfshirë këtu dhe Ismail Qemalin që deri në vitin 1962 ishte pothuajse shumë pak i përfshirë në librat e historisë, e njëjta gjë për Hasan Prishtinën. Në këtë diskutim ku ishte e pranishme dhe drejtoresha e QKLL Alda Bardhyli, merrnin pjesë historianët Pëllumb Xhufi, Nevila Nika, Artan P. Hoxha, Ardit Bido dhe Dorian Koçi, që sollën qasjen e tyre ndaj një procesi të natyrshëm në historinë e kombeve në raport me rishikimin e historisë. Pëllumb Xhufi u shpreh se historia e Shqipërisë është e mbushur me boshllëqe. Historiania Nevila Nika ndër të tjera u shpreh demistifikimi i historisë ka nisur. “Jemi munduar gjithë historianët, ata që kanë marrë mundin për të rrëfyer të vërtetat tona. Historia është diçka që duhet transmetuar. Ka ende shumë për të bërë në këtë drejtim, si për ngjarje si për figura të historisë sonë”, u shpreh Nika gjatë këtij takimi.

Në fjalën e saj, historiania Nevila Nika vijoi më tej se një historiani i duhet të jetë pa ndërprerje pranë arkivave. “Pranë atyre burimeve ku mund të marri gjithçka për të shkruar. Për historianen Nevila Niika historia ka zhvillimet e veta. “Pasurohet në dokumentacion”, vijoi Nika. I pranishëm në këtë takim, Ardit Bido drejtor i Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave tha mes të tjerave se rishkrimi i historisë ka marrë një konotacion negativ. “Rishkrimi i historisë konsiderohet sikur do hidhen gjithë tezat e tanishme dhe do ndryshohet gjithçka. Por kjo është thjesht një punë e përgjithshme e historianit. Rishkrimi ka marrë një konotacion negativ në diskutimin publik”, tha ai./Balkanweb

 

Asimetritë e Europës (Mbi një paralele të mundshme) – Nga REX KASUMAJ

 

1.
Messhekull i ikur, tek paqja dridhej si një fletë e pashpresë vjeshte. Dhe, ndërsa Europa ndjente makthin që afronte, qyteti i vogël Saarbrücken,
i bënte sfidë drojës së kudoshtrirë e festonte.

“Heim ins Reich”, ishte brohoria e bredhtarëve të humbur që ktheheshin në shtëpi.

Ishte viti 1935 kur, Saarlandi, vërtetë, i dëshiruar gjakshëm kthehej në Votrën e tij.

Në fakt, Adolfi që, njëj kohe të dytë, do të shpallej kryedemon i Europës, i hidhte një hije e, natyrisht, i bjerrte legjitimitetin deklarimit referendar.

Veçse, 20 vjet më pas (1955), historia ripohonte në mënyrë të kulluar vullnetin e Saarlandit për bashkim me Gjermaninë, t’ëmën q’e priste!

Kjo është dita më gëzimplote, fliste i emocionuar e krenar në solemnitetin e bukur, kancelari Adenauer, personifikim i Orës së re të Europës.

Ndërkaq, para e mes dy referendumesh, Saarlandi shkruante me dhimbjen e vet një kronikë të lodhshme: okupim, emblema të huaja, sund i gjatë i të shéjtes perandori romake, mëtej, skeptër i Luit të 14 (Provincë e Saarit), intermexo mëvetësie dhe, tutje, shpatë e Napoleonit (Departament i Saarit) identitet provizor, administrim nga Liga e popujve.

Pastaj, ndërrim zotash sërish. Pjesë e Senatit të Prusisë një grimë kohë, më vonë aderim në Mbretërinë e Bajernit (1815-1918), e deri tek viti i Adolfit, njëherë dhe, së fundmi, tek viti i Konradit, herën tjetër!

Për të mbyllur biografinë e rrëzomave të pasosme, ishte hedhur dhe teza që (posi ministri i jashtëm amerikan W. H. Seward që kishte blerë Alaskën), Sarlandi të blihej nga Franca dhe perdja të binte përgjithmonë mbi fatin e keq.

Por, mjerisht, arka federale e moteve të hershme pasnaciste ishte gati bosh. Dhe Saarlandi duhej të parzmonte heshtjen me vështrim të mekur në stinët që alternoheshin në horizont.

2.
Nuk e di pse, por duke lexuar këto radhë nga një libër i madh (“60 minuta histori…”), më vinte vetishëm ngasja mbi një paralele të mundshme midis tij e Kosovës.

Histori e vjetër: Dardani, pjesë e Illyrisë, mësymje perandorie nga Perëndimi dhe i dy të tjerave, barbare, nga Lindja. Stemë e sovranizëm romak, mandej otomanë e sllavë, të egër e obskurë si rrallë ndonjëherë.

Mirëpo, ashtu si Saarlandi, Kosova ruante prorë një status të veçantë, megjithë krrokamën e korbave të zisë. Ishte Vilajet më vete që, madje, përfshinte territore të tërë shqiptare përreth.

Por, sërish, kjo veçanësi ishte krejt tjetërfare. Sepse, ndërsa ernat e Saarlandit rrëzonin shpesh stemat kalimtare, nata e Azisë ishte e gjatë: skllavëri, mort, harrim, makth, skamje, injorancë popullore, vargoj trupi dhe errësirë shpirti…

Aq e pambarim kjo natë, sa që njerëzia nuk e mendonin ndryshe fundin e saj, pos me fundin e botës…

Histori e re: vite të vonshme. Kosova mbetej prapë “zonë e veçantë” (Zhupaní,
Krahinë jugore, Kosmet, Autonomi…), një trup i huaj në tri krijesat sllavojugore me emër, territor dhe popullin e saj shqiptar q’e banonte qysh në fillim të Kohës gadishullin ballkanik.

Madje, përflitej (ndoshta pëshpërimë folklorike) se Amerika i kishte ofruar Serbisë pesë miliardë dollarë për të shitur Kosovën.

Por, edhepse Arka e Uashingtonit ishte plot, tregtiza gjeopolitike me ariun rus pranë, do dilte cung i zi n’mes të udhëmbarës arbnore…

Së mbrami, pas një kalvari apokalipse, do të shpallte pavarësinë e legjitimuar nga Flijimi dhe Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë. Dhe, kështu, pa ndërdyshje, përmes “Translatio imperii” do bënte zgjedhjen e vetme: të ndërkalonte në Perandorinë euroatllantike të lirisë…

3.
Tani përse kaq të errta asimetritë e Europës? Dhe, ndaj, kaq e vështirë e dramatike ndërkalesa, një “Heim ins Reich” shqiptar, gjithnjë i frymës libertare të Adenauerit?

Aq më tepër kur ai pati një faturë të rëndë morale, politike e finansiare për të shlyer!

Ndërkohë që Shqipëria nuk i detyrohet askujt për asgjë. Por, e kundërta, janë të tjerë që i detyrohen: gjak e liri të shkelur, tokë e hapsirë të prerë dhe histori e lumturi të vjedhur!

Sidoqoftë, epilogu saarlandas nuk solli një zgjim të bukur nga ëndrra ylberore.

Saarlandi fitoi “anschluss- bashkimin” e përvuajtur, por, njëkohësisht, do t’a humbiste prapë atë. Shmagjepsja kishte rezervuar hakmarrjen e saj.

Po si kështu?

E vakëta e romantikës konsumohet shpejt e vdes. Jetesa do ishte e vështirë. Saarlandi s’do arrinte të mbajë hapin e mirëqenies q’e besonte në Atdheun e madh!

Që këndej, a mund të kishte një këndvrojtim të tillë gjerman, i ftohtë e kalkulues, “anschlus
– bashkimi” i Kosovës dhe anëve të saj, me Shqipërinë mëmë?

Nuk e besoj. Nëse Saarlandi është tepër i vogël për Gjermaninë, Kosova me vise janë tepër të mëdha për Shqipërinë.

Për luksin e dyanshëm të egoizmit dhe shpërfilljes. E pra, për një thirrje fatale furtunash të reja mbi Dhéun e tyre!

R. K.

Ligjërimi diplomatik i Shaban Muratit – Nga HALIL RAMA

Pasi ka ndjerë mungesën e mendimit diplomatik shqiptar për çerek shekulli, si ish-funksionar në Ministrinë e Jashtme dhe dy herë ambasador, diplomati i mirënjohur Shaban Murati po e plotëson këtë vakuum me analizat e tija të mirëfillta, të përmbledhura në 17 vepra të botuara në harkun kohor të 17 viteve të fundit. Është ky padyshim një kontribut mjaftë i qënësishëm në pasurimin e historikut të diplomacisë shqiptare. Në analet e kësaj diplomacie, vepra më e fundit e ambasador Muratit “Vetëvrasja diplomatike e Kosovës dhe e Shqipërisë” që u promovua para pak ditësh në praninë e dhjetra personaliteteve shqiptare të politikës, diplomacisë e letrave, zë vend të rëndësishëm, pasi në të shpaloset përvoja 50-vjeçare e një analisti të politikës së jashtme.

Në 75 artikujt e kësaj vepre, të shkruara në harkun kohor të tri viteve të fundit (2018-2021) Shaban Murati, “Mjeshtër i Madh” në diplomaci, sjell mendimin e tij të avancuar si studjues i marrëdhënieve ndërkombëtare dhe analist diplomatik.

Kështu, nëse në artikullin “Në Bruksel po vërtitet Konferenca e Londrës. Pse nuk ndodhet Shqipëria?” (të datës 30 korrik 2018) shpreh shqetësimin e ligjshëm të një situate alarmante, ku përfaqësues të veçantë të diplomacisë europiane tentonin devijimin e objektit kryesor të bisedimeve përfundimtare midis Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, tre vjet më vonë, ai denoncon me kurajo pabesinë diplomatike të Zoran Zaevit ndaj Kosovës. Thelbin e kësaj pabesie, Murati e sheh në parashtrimin zyrtar që kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev, bëri në një intervistë në datën 1 gusht 2021 me Agjencinë Shtetërore Serbe “Tanjug”, ku për herë të parë zbuloi se “Ballkani i hapur” serb do të angazhohet në një platformë dhe betejë diplomatike kundër Kosovës. Do të mjaftonte qoftë edhe mosreagimi i duhur i Ministrive të Jashtme të dy qeverive shqiptare (të Shqipërisë dhe Kosovës) për të përligjur titullin sinjifikativ të veprës së ambasador Muratit “Vetëvrasja diplomatike e Kosovës dhe e Shqipërisë”. Parë nga ky këndvështrim, në ligjërimin diplomatik të tij gjejmë fakte dhe argumenta që rrëzojnë tezën e ndryshimit të kufijve midis Kosovës dhe Serbisë.

Referuar zhvillimeve historike, Sh.Murati konkludon se “Për sa i përket Kosovës, ndryshimi i kufijve të saj, nëpërmjet ndarjes, ka qenë një kërkesë konstante prej vitesh, e deri sot, e diplomacisë serbe, që nga Millosheviçi e Koshtunica, e deri te Daçiçi e Vuçiçi. Deri para bisedimeve ndërkombëtare për statusin e Kosovës, edhe disa qarqe të diplomacisë europiane e kishin konsideruar tezën e ndarjes së Kosovës si alternativë me interes” (fq.13).

Vetëm një analist diplomatik i vëmendshëm si Shaban Murati do të mund t’iu kundërvihej hapur tezave të lidershipeve zyrtare të Kosovës dhe Shqipërisë në mbështetje të propozimit të Presidentit Serb Vuçiç për ndarjen e mundshme të Kosovës. Pikërisht ky qëndrim i eksponentëve më të lartë të dy shteteve të Shqipërisë dhe Kosovës dëshmon vetëvrasjen diplomatike të Shqipërisë dhe Kosovës.

Ndaj dhe analisti diplomatik Murati, që para tri vitesh, ndër 14 pyetjeve të ditës që shtroi për Prishtinën dhe Tiranën zyrtare, iu drejtohet atyre publikisht se: “Me çfarë të drejte dhe norme ndërkombëtare juridike i kërkohet Kosovës t’i japë pjesë nga sovraniteti dhe integriteti i vet Serbisë, shtetit që humbi luftën më 1999? A i kanë lexuar Tirana dhe Prishtina traktatet e paqes dhe marrëveshjet e paqes midis shteteve fituese dhe shteteve të mundura në luftë?…A duhet të lejohet që Kosova të humbë në paqe atë liri e sovranitet, që fitoi në luftë me gjak dhe me ndihmën e NATO-s në vitin 1999?”.

Në trajtimin e marrëdhënieve dypalëshe Shqipëri – Kosovë të tre viteve të fundit, si dhe të raporteve të tyre me Serbinë, SHBA-të dhe BE-në, Sh.Murati arrin në konkluzionin se marrëdhëniet mes Kosovës dhe Shqipërisë janë në pikën e tyre më të ulët. Këtë e argumenton edhe me mosdakortësinë për idenë e rrezikshme të partneritetit strategjik me Serbinë. Referuar deklaratës së kryeministrit Rama në mbledhjen e përbashkët të dy qeverive më 26 Nëntor 2018 në Pejë se “Marrëdhënia jonë me Serbinë është strategjike për afat të gjatë. Shqipëria është e vendosur të ndërtojë një partneritet strategjik me Serbinë”, ambasador Murati e konsideron këtë kaq jonormale, duke menduar se do ngrejë stuhi reagimesh mbarëshqiptare, njësoj si për idenë tjetër të ndryshimit të kufijve apo shkëmbimit të territoreve midis Kosovës dhe Serbisë.

Ambasadori Murati argumenton se ky nivel i ulët marrëdhëniesh midis Shqipërisë dhe Kosovës kryesisht vjen nga presioni i fortë i Serbisë, e cila, gjatë mandatit të dytë të qeverisë së Shqipërisë ka gjetur një terren tepër të përshtatshëm për një ofensivë dhe për një imponim të ideve, tezave dhe qëndrimeve jopozitive të qeverisë dhe të diplomacisë serbe. Kjo sipas tij edhe për faktin se pas mikrosamitit të Shkupit të 29 korrikut 2021 të krerëve të tri shteteve anëtare, përkrahëse të projektit serb me emrin “mini Shengen” apo “Ballkan i hapur” konstatohet një ngutje diplomatike dhe politike e sforcuar për të ecur sa më shpejt drejt integrimit serb të grupimit të ri subrajonal. Për të argumentuar lëvizjen e “Ballkanit të hapur” në skemat ruse, analisti diplomatik Sh.Murati sjell në vëmendjen e opinionit publik deklaratën e zëvendësministrit të jashtëm rus, Aleksandër Grushko në Beograd më 18 qershor 2021 se “vendet e Ballkanit duhet të zgjedhin modelin e Federatës ruse, pra të bëhen si një shtet federativ që të ketë qendër drejtuese Beogradin, siç është Moska për Federatën Ruse”. Në këtë kontekst, mbështetjen zyrtarisht dhe publikisht të qëndrimeve të Serbisë nga Tirana zyrtare, ambsadaor Murati e konsideron si qëndrim që solli një çarje midis publikut shqiptar si dhe midis qeverisë së Shqipërisë dhe qeverisë së Kosovës. Madje me të drejtë Sh.Murati shprehet për defekte të patriotizmit tonë, të cilin e kemi parcial.

Ndoshta edhe për këtë mendim e ligjërim diplomatik të avancuar, Prof.dr.Enver Hoxhaj, ish-zëvendëskryeministër dhe Ministër i Jashtëm i Republikës së Kosovës (2016-2020) e konsideron ambasador Muratin njohësin më të mirë të Kosovës dhe të raporteve të saj me botën e jashtme që nënkupton: rajonin, Europën Juglindore, raportet me BE-në, por edhe kontekstin global të asaj se çfarë raportesh ka Kosova. “Mund të them që është prej njohësve më të mirë, ndoshta prej Vjenës deri në Athinë.. Sa herë shkruhet, flitet për Kosovën: mendimi i tij lexohet në Prishtinë, jo vetëm në mesin e vendimmarrësve politikë, por edhe në mesin e shumë të tjerëve, të cilët e krijojnë, e fuqizojnë kulturën e re politike në Republikën e Kosovës”, vlerëson z.Hoxhaj.

Nisur edhe nga ky vlerësim shpreh bindjen në domosdoshmërinë e pasurimit të bibliotekave institucionale dhe vetjake të çdo shqiptari me librat e ambasador Muratit.

Veçanërisht në veprën e tij të fundit madhore “Vetëvrasja diplomatike e Kosovës dhe e Shqipërisë”, analisti diplomatik Sh.Murati argumenton edhe dështimin e madh të BE me Kosovën. Referuar dështimit të tryezave të njëpasnjëshme të bisedimeve Prishtinë-Beograd, autori i kësaj vepre e sheh dështimin e BE-më Kosovën në paaftësinë e saj për të arritur një zgjidhje përfundimtare në bisedimet tëtëvjeçare Serbi Kosovë, gjë që imponoi nevojën e angazhimit të drejtpërdrejtë të SHBA në ato bisedime.

Të mirëargumentuara janë në këtë vepër, “Dalldia filoserbe në dëm të rajonit dhe pozicioni që duhet të mbajë Shqipëria”, “Ideja e rrezikshme ruse për Kosovën në Këshillin e Sigurimit” dhe veçanërisht “Doktrina ‘Bajden’, si zgjidhje për Kosovën dhe Ballkanin”.

Ajo që autori e quan Doktrina e Presidentit amerikan Bajden për Ballkanin, me pak fjalë përmblidhet në luftën kundër korrupsionit si interes strategjik dhe kundër atyre politikanëve që destabilizojnë rajonin, si dhe qendërzimi i dialogut Kosovë – Serbi. Autori thekson se modelimi i Ballkanit me standarte perëndimore kërkon një forcë bindëse teorike, por kërkon edhe një forcë praktike, të cilën e përfaqësojnë vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

‘Kërko falje’- Ish-gazetari i VOA, Ikonomi, sulmon ashpër Yuri Kim

Ish-gazetari i VOA, organi zyrtar i DASH, Ilir Ikonomi ka reaguar ashpër ndaj urimit të Ambasadës Amerikane në 29 nëntor për 77-vjetorin e Çlirimit.

Në komentin e tij në faqen e Facebook të ambasadës, Ikonomi thekson se e ashtuquajtura Dita e Çlirimit nuk është uruar asnjëherë nga paraardhësit e ambasadores Juri Kim.

Ikonomi kërkon që ambasada amerikane të kërkojë falje ndaj të gjithë atyre që kanë vuajtur nga represioni komunist në Shqipëri.

‘Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nuk e kanë uruar asnjëherë këtë të ashtuquajtur Dita e Çlirimit të Shqipërisë. Sipas mendimit tim modest, ky ishte një gabim i madh diplomatik nga ana juaj dhe atyre, që kanë vuajtur nga represioni komunist në Shqipëri’, i keni borxh një ndjesë të madhe, sa më shpejtë të jetë e mundur’, shkruan Ikonomi në Facebook. syri.net

PËRKUJTOJMË SHABAN BOBAJ NË NJËVJETORIN E AMSHIMIT (01.07.1951-02.12.2020) – Nga XHAFER LECI

Atdhetarët veprimtarë të mëdhenj e të devotshëm të çështjes tonë kombëtare, nuk vdesin kurrë sepse pas vetës lënë një lum veprash.
Gjithë ata mijëra mërgimtarë, në veçanti, në radhët e LDK-së, të cilët e kanë njohur, janë mburrë me  Shabanin, duke filluar nga kryesia e atëhershme e Degës së LDK-së, si Hafiz Gagica, Sali Çekaj, Donika Gërvalla, Hazir Krasniqi, Marjan Tunaj, Agim Kamberaj, daja Adem Thaçi, Idriz Zeqiraj, Emrush Lokaj, e shumë të tjerë.
I tillë ishte Shaban Bobaj, një burrë besnik e fisnik, i cili rrjedh nga një familje e madhe e Kabashëve të Prizrenit, e cila, në të gjitha periudhat kohore të historisë sonë, kanë kontribute në luftëra dhe paqe.
Shabanin, e njoha rastësisht në vitin 1980, në banesat e Firmës “Merecdes Benz”, në Sindelfingen të Gjermanisë, i cili banonte në një dhomë bashkë me kushëririn e tij, Mejdi Rexha, tash i ndjerë, ndjesë pastë.
Nga Kosova, Gjilani për ta blerë një veturë “Mercedes”, erdhi miku i shtëpisë tonë, Avokat Hasan Hoti. Shabani dhe Mejdiu, edhe pse ju treguam arsyen që po kërkonim me ble një veturë, megjithatë shumë pak flisnin, hezitonin sidomos Mejdiu, sigurisht për shkak të veprimtarisë së tyre në ilegalitet. Vullnetarisht u paraqit një shqiptar, i cili po ashtu punonte në “Mercedes” dhe na ndihmoi për ta blerë veturën.
Jemi parë disa herë nëpër demonstratat e vitit 1981 të organizuar në Perëndim, ku merrnin pjesë,përafërsisht nja  500 deri  në 4 000 mërgimtarë, në mesin e tyre mund të kenë qenë  disa qindra  me bindje markësiste, leniniste-enveriste të grupeve ilegale dhe, ndonjë titoist i dyshimtë… Kurse të tjerët mbi 90%-ind,as nuk ishin enverist, e as titoist, por puntorë,cilët i bashkoheshin parullës Kosova Republikë. Më vonë pas atentatit të kryer nga UDB-a Jugosllave në Untergruppenbach, më 17 janar 1982, unë kam marrë pjesë në ceremoninë e varrimit, me vëllain tim Balën, kushëririn Begun, dy vëllezërtit, Brahim e Isuf Shala,  edhe dy turqi Osman Helvaci dhe Osman Yildirim. të cilët punonin me mua, dhe shprehën dëshirë të merrnin pjesë në varrim…

Me Shabanin jemi parë edhe nëpër homazhe të Tre heronjve, Jusuf e Bardh Gërvalla dhe Kadri Zeka, nuk kemi biseduar për politikë, unë nuk ju kam takuar grupeve ilegale.
Shabani, për shkak të afërsisë që ka pasur me vëllezërit Jusuf e Bardhosh Gërvalla dhe Kadri Zeka, Faridin Tafallari, Kolë Paloka,Mejdi Rexha, Nami Ramadani, Kolë Mërturi, Enver Ismajli,Hismet Klaiqi etj., afër 20 vite nuk e ka vizituar Kosovën me shumë shokë, për shkak të veprimtarisë së tij ilegale, deri në çlirimin e Kosovës më 1999.

 

Për vizitë para varri të Shabanit,unë Xh.Leci, me disa bashkëveprimtarë: Ajet Mehmeti, Tefika Kallaba, Ruzhdi Veseli,  Imer Matoshi, e Xhevat Bekteshi dhe, familjarë i vëllai, Muharrem Bobaj, djemtë, Hisen,Haxhi dhe Lumni Bobaj dhe miku i tyre, Feriz Tafolli !
Lavdi dhe nderim të përjetshëm jetës dhe veprës atdhetare të Shaban Bobajt!

Në kohën e themelimit të Degës së LDK-së, në Esslingen Zell të Gjermanisë, më 5 maj 1990, nga Kirchheim/Teck, kemi marrë pjesë, unë Xh.Leci, Qemajl Morina,tash i ndjerë,ndjesë pastë, Mejdi Laçaj, Hasan Dançe dhe Gani Avdyli.
Shpejt u themelua Nëndega e LDK-së në Baden Württemberg të Gjermanisë, ku edhe Dega e kishte selinë në Stuttgart. Edhe neve menjëherë në Kirchheim/Teck, themeluam aktivin e LDK-së.

Dikur kanë qenë mbi 365 aktiva të LDK-së në tërë territorin e Gjermanisë. Vetëm Nëndega jonë këtu, në B.W., ka pasur  74 aktiva, me një anëtarësi prej mbi 7000 vetash. Për të gjitha këto 74 aktiva Shabani ka ruajtur të gjitha raportet që ka marrë, si ato financiare të anëtarësisë obligative, si për aksionin me 1991 me moton për “Vetëmbrojtje”, aksioni më 1998-të “Gjithçka për “Pavarësinë e Kosovës”,  të 3%- shit  etj. Nga këto aktivitete që përmenda janë grumbulluar me qindra miliona DM.
Natyrisht që këto aktivitete i kemi bërë bashkërisht të gjithë neve veprimtarët, po përmendi vetëm  anëtarë të kryesisë së ngushtë të Nëndegës së LDK-së për Baden-Württemberg Dan Gashi, Selim Koca,tash i ndjerë, ndjesë pastë,Raze Rexhepi, Mejdi Laçaj, Faridin Tafallari, Ajet Mehmeti, Tefik Kallaba, Enver Sinana, Zenel Vatovci,Emrush Çeku,Hasan Hajdaraj, e shumë të tjerë, por sukseset e mëdha lidheshin më shumë me emrin e Shabanit!
Vetëm në tubimet tona në kuadër të aktivit të LDK-së dhe Shoqatës „Kadri Zeka“, Shabani ka marrë pjesë me dhjetra herë,po ashtu edhe Dan Gashi,cili pas tërheqjes së Shabanit, disa vite ka drejtuar Nëndegën,në cilësinë e kryetarit.
Shabanin, e  kisha edhe mik shtëpie dhe, gjithashtu, mik shtëpie dhe shumë për zemër e kishte Mejdi Laçaj.
Femrat shqiptare kanë luajtur një rol të madh, në zhvillimin e aktiviteteve në shumë fusha, si: Sadrije Salihu, Sofije Dumnica,Afërdita Shkreli,Gjylije Lecaj, Afërdita Dauti- Xheladini, Drita Jakupi, Naibe Gashi, tani e ndjerë etj. Më duket se po bëhet një listë tepër e gjatë, nëse i përmendi të gjithë anëtarët e kryesisë, dihen emrat e tyre janë në procese, nuk do i harrojmë për jetë e mot.
Wendlingen, 02.12.2021

 

The Albanian Quest for Freedom and the End of Yugoslavia: Hon. Joseph J. DioGuardi and the Albanian American Civic League 1985-1993

The Albanian Quest for Freedom and the End of Yugoslavia: Hon. Joseph J. DioGuardi and the Albanian American Civic League 1985-1993 edited by Faton Bislimi documents the history behind the successful lobbying efforts by DioGuardi and the Albanian American Civic League during the period of 1985, when DioGuardi was first elected to the U.S. Congress, to 1993, when Yugoslavia ceased to exist as the Socialist Federation it once was. Bislimi narrates this story chronologically by introducing and presenting some never seen before letters and documents from DioGuardi’s personal archives. The book sheds light on how DioGuardi and the AACL worked tirelessly to earn the support of many U.S. Congressional leaders to bring an end to the plight of Kosovar Albanians and achieve their independence. This ultimately would lead to Milosevic’s indictment for war crimes in 2001 and to Kosova’s statehood in 2008, as described in the Epilogue by Balkan Affairs Adviser Shirley Cloyes DioGuardi, who joined the Civic League in 1994.

Praise for the book:

“The accomplishments of DioGuardi and the Board of the Albanian American Civic League in the Civic League’s early years laid the ground for the recognition of Kosova’s independence in 2008 and the importance of America’s involvement in the region. For those who care about resolving the still unresolved Balkan conflict, The Quest for Albanian Freedom and the End of Yugoslavia is mandatory reading.”
Hon. Ileana Ros-Lehtinen
Member of Congress (1989-2019) and Chair of the U.S. House Committee on Foreign Affairs (2013-2014)

“The book superbly documents the early efforts of former Congressman Joe DioGuardi, Shirley Cloyes, and the Albanian American Civic League to arrest and imprison Serbian dictator Slobodan Milosevic, leading to our shared efforts to bring an end to Milosevic’s ultimately ten-year genocidal march across Southeast Europe.”
Senator Emma Bonino
Former EU Commissioner and Former Minister of Foreign Affairs of Italy

“By taking the reader through DioGuardi’s Congressional Resolutions, his correspondence with the US State Department, and the accounts of his trips to the Balkans with other US elected leaders, Faton Bislimi richly documents the instrumental role that DioGuardi played in bringing about the disintegration of the former repressive country of Yugoslavia and an end to the genocidal regime of Slobodan Milosevic.”
Roland Gjoni, PhD
Newman Fellow on Constitutional Futures, University College Dublin

“This book beautifully and meticulously documents the determined efforts of former Congressman Joe DioGuardi and the Albanian American Civic League to hold to account Serbian dictator Slobodan Milosevic.”
Steven Powles QC
Head of Doughty Street Chambers International

Si i shantazhon krimi politikanët dhe zyrtarët, me video të realizuara nga ‘femrat’ e tyre

Mbrëmë në emisionin ‘Opinion’ në Tv Klan është diskutuar në lidhje me femrat e botës së krimit. Por ka qenë gazetarja, Fatjona Mejdini, e cila ka treguar për një fenomen pak të bërë publik nga veprimtaria e organizatave kriminale të cilat përdorin femrat e bukura për të arritur qëllimet e tyre.

Ajo ka treguar se prej 30 vitesh krimi i organizuar shqiptar ka qenë mjaft i fuqishëm dhe viktimat më të mëdha të këtij krimi kanë qenë vajzat dhe gratë e këtij vendi, por këto viktima të krimit të organizuar jo vetëm që përdoren si karrem për vrasje, por edhe përdoren për të futur në kurth politikanët.

‘Kjo është një histori shumë e dhimbshme dhe se dhjetëra dhe qindra vajza të tjera, e kanë pasur këtë fat. Këto 30 vite që krimi i organizuar shqiptar ka qenë shumë i fuqishëm dhe viktimat më të mëdha të këtij krimi, kanë qenë vetë vajzat dhe gratë e këtij vendi.

Mendoj se sot ne si shtet nuk kemi struktura që të mund t’i mbrojmë këto viktima. Ndërkohë nuk është bërë asgjë për këto viktima, të cilat ditë për ditë bëhen viktima të krimit të organizuar, janë nën presion, shpesh janë të droguara dhe në fakt jo vetëm se përdoren si karrem për vrasje, por përdoren dhe si karrem për sa i përket filmimeve të ndryshme që u bëhen jo vetëm rivalëve të bandave kriminale, por dhe nga ana tjetër dhe politikanëve të shumtë, lokalë e në nivel qendror’, – tha ajo.

E pyetur nga Blendi Fevziu se si shërbehen këto vajza për të futur në kurth dhe politikanët, ajo tha se ka me dhjetëra raste.

‘Edhe politikanët. Ka me dhjetëra raste se si këto vajza futen për të krijuar dhe lidhje intime me personat që kanë pushtet dhe në këto momente ata shantazhohen se në qoftë se një kërkesë e bandës kriminale nuk plotësohet, atëherë kjo video do të dalë në media dhe në opinionin publik’, tregoi gazetarja Mejdini. syri.net

Fjeti për 9 vite me radhë, historia e pazakontë e Elen Sadler, dhe e sëmundjes së saj të panjohur që tronditi botën

Shekulli XIX ishte një epokë magjepsëse, pasi përkonte me fillimin e revolucionit industrial, modernizimit të mjekësisë, dhe me një ndryshim social që do të ndikonte brezat e ardhshëm. Përveç gjithë këtyre ndryshimeve të rëndësishme, në atë kohë pati edhe shumë ngjarje të çuditshme, të cilat bënë bujë në gjithë botën.

E tillë ishte historia e Elen Sadler, e cila shkoi një natë të flinte si gjithë të tjerët, dhe nuk u zgjua për 9 vjet. Bota u trondit, pasi askush nuk e kuptonte se çfarë po ndodhte. Rasti i Sadler ishte i pari i mirënjohur me Trypanosomiasis ose Sëmundjen e Gjumit.

Elen Sadler lindi më 15 maj 1859 në një familje të madhe me 12 fëmijë, dhe ku ajo ishte e 10-ta. Familja e saj banonte në fshatin e vogël britanik, Tërvil, që ndodhet midis Oksfordit dhe Bakingamshajër në Angli. Nga këtu vjen shprehja “Vajza e fjetur e Tërvil”. Babai i saj Uilliam Sadler ishte një fermer, që vdiq në moshë të re në një aksident.

E ëma, Ana Sandler u martua sërish me Tomas Fruoen, një punëtor fabrike që i trajtonte fëmijët e saj njëlloj si të vetët. Në vitin 1871, kur Elen ishte rreth 11 vjeç, ajo nuk shfaqteasnjë problem shëndetësor që nga lindja e saj. Më 29 mars, ajo shkoi të flinte bashkë me vëllezërit e motrat e saj si çdo natë tjetër.

Ndryshimi i vetëm, ishte se ajo nuk u zgjua të nesërmen në mëngjes. Pavarësisht se i bërtisnin, e shtrëngonin apo e shtynin, ajo nuk zgjohej. Në fillim, të gjithë menduan se kishte vdekur, por ajo kishte ende puls, dhe trupi i saj ishte i ngrohtë.

Mjekët e zonës e analizuan situatën e saj, por askush më parë nuk kishte parë diçka të tillë. Ata nuk ishin në gjendje të thoshin se çfarë e shkaktonte atë gjumë të thellë letargjik. Ekspertët nga i gjithë vendi shkuan për ta vizituar Elen, por asnjëri prej tyre nuk kishte parë apo dëgjuar diçka të ngjashme.

Ndërsa lajmi rreth Elen bëri bujë në mbarë vendin, shumë njerëz nisën të vinin në shtëpinë e saj për të dhuruar para. Madje disa prej tyre këmbëngulën që të përpiqeshin ta zgjonin. Të gjithë vinin me lloje të ndryshme alarmesh, shpikjesh dhe teknikash, por asnjëra prej tyre nuk funksionoi.

Përveç dhurimit të parave për studimin e shkaqeve të kësaj gjendje, kishte njerëz që do të paguanin një shumë të madhe parash për të marrë disa fije floku të Elen. Duke qenë se familja ishte e madhe dhe të ardhurat ishin të nevojshme, ata pranuan disa nga kërkesat, duke grumbulluar shumë para.

Kjo gjë nxiti një hetim, pasi policia nisi të mendonte se familja po përfitonte nga vajza e gjorë. Por familjarët këmbëngulën se njerëzit dhuronin para me vullnetin e tyre të lirë. Të gjithë u lejuan që ta shihnin Elen pa paguar asnjë tarifë. Të gjithë pyesnin veten se si vajza ishte ende gjallë pas disa muajsh, kur nuk kishte ngrënë apo pirë asgjë?

E ëma e ushqente me zor me supë, qumësht dhe ujë të përzier me sheqer nëpërmjet një çajniku të vogël. Pas një viti, nofulla e vajzës u bllokua, dhe pikërisht atëherë e ëma filloi ta ushqente përmes një tubi të vogël. Mjerisht në vitin 1880, nëna e saj Ana vdiq nga një atak i papritur në zemër.

Bazuar në atë që deklaruan vetë mjekët, stresi i vazhdueshëm, i provokoi shumë ankth, dhe në fund infarktin e miokardit. Vetëm 5 muaj pas vdekjes së nënës së saj, Elen u zgjua pas 9 vitesh të gjata. Ajo ra në gjumë në moshën 11-vjeçare dhe u zgjua në moshën 21-vjeçare.

Ajo u zgjua natën e Vitit të Ri 1880. Të nesërmen (1 janar 1881) gazetat e kishin në titujt e parë. Kur u zgjua, Elen ishte e rrethuar nga vëllezërit e motrat e saj, të cilët i dhanë lajmin e hidhur se të dy prindërit kishin vdekur. Ajo tha se ndjeu sikur u zgjua në një ëndërr. Asaj iu desh shumë kohë për të kuptuar gjithçka që ndodhi, dhe për ta përpunuar atë informacion.

Kur u zgjua, ajo ishte ende teknikisht 11 vjeçe nga pikëpamja mendore, pasi nuk kishte mundësi të fitonte ndonjë edukim apo njohuri të përgjithshme përmes përvojës së jetës.

Ajo e mori veten ngadalë, edhe me ndihmën e hallës së saj Grace Blekoll.

Shumica e parave të mbledhura gjatë gjumit të saj ishin shpenzuar, dhe kjo do të thoshte se Elen duhej ta siguronte vetë jetesën pavarësisht gjithçkaje që ndodhi. Ajo nisi të bënte gjerdanë me rruaza. Disa vite më vonë u martua me një fermer nga Ridingu dhe lindi 6 fëmijë.

Mjerisht Elen vdiq në vitin 1901, pa asnjë shpjegim, dhe pa asnjë të dhënë sesi ndihej në vitet para vdekjes së saj. Kur Elen u rizgjua në vitin 1880, Dr.Gelino nisi të analizonte shkaqet që e zhytën Elen në atë gjumë të thellë dhe çfarë e zgjoi atë.

Atë vit, ishte hera e parë që mjekët kuptuan llojin e sëmundjes që shkaktoi këtë gjumë.
Termi që përdorin sot mjekët për ta përshkruar këtë sëmundje është Narkolepsia. Kjo gjendje e rrallë e trurit, detyron një person të bjerë në gjumë papritmas për periudha të gjata kohore. Po ashtu ajo e çon atë në paralizë gjumi, gjë që do të thotë se ai nuk është në gjendje të zgjohet. Narkolepsia shkaktohet nga mungesa e oreksinës, e cila është një hipokretinë kimike e trurit që na ndihmon të zgjohemi nga gjumi, dhe të qëndrojmë zgjuar gjatë ditës.

Edhe pse narkolepsia nuk shkakton probleme shëndetësore afatgjata, ajo shkakton probleme të rënda mendore për ata që humbin një pjesë të madhe të jetës së tyre, duke fjetur për vite të tëra, ashtu si në rastin e Elen Sandler.

Mund të ndodhë gjithashtu që vdekja e hershme e Elen, të jetë shkaktuar nga depresioni për shkak të humbjes së kaq shumë viteve të rinisë së saj. Edhe sot e kësaj dite nuk dihet saktësisht se çfarë i zgjon pacientët që vuajnë nga narkolepsia, dhe kjo sëmundje nuk ka ende një trajtim. /Bota.al/

Drejtimi i Vatrës është marrë peng nga instrumente të Ramës – Nga EVI KOKALARI

 

Interesante!! Vatra në New York i jep respekte Floreta Luli-Faber menjëherë mbas deklaratës së Vatranet Michiganit e cila u distancua pikërisht nga Floreta dhe vizita e Edi Ramës.
Siç e theksova dhe në postimin e mëparshëm, Vatra e New York-ut ka pasur shumë ndryshime këto dy vitet e fundit, sidomos mbas instalimit të Elmi Berishës.
Elmi Berisha është shok i ngushtë me Mark Gjonajn, dhe ky i fundit deri para dy vjetësh nuk fliste me ata të Vatrës madje dhe festat e 28 Nentorit i bënin veç. Tashmë, shoh që i festojnë së bashku.
Asgjë të keqe deri këtu sepse kemi nevojë për unitet, por po të shikosh gjërat më në detaje kupton se Vatra e cila anonte nga e djathta, nuk ishte në interes e asaj pjese të komunitetit Shqiptaro-Amerikan që financohet nga Rama.
Gjithmonë ka pasur diskutime në komunitet për lidhjet e ngushta të Mark Gjonajt, Richard Lukajt’ dhe Edi Ramës. Madje, Lukaj ka bisnese me Ramën si në Amerikë, ashtu dhe në Europë.
Kryetari Buçaj është hequr në mënyrë shumë të shëmtuar nga kryesia e Vatrës. E njëjta gjë ndodhi dhe me Mishton.
Dhe Gazeta Dielli ka pasur disa ndryshime rrënjësore këto kohë. Dalip Greca, ish krye-redaktori i cili gjithnjë ka mbështetur të djathtët, u zëvëndësua nga dikush që shumë thonë nuk po i jep platformën e duhur Sali Berishës gjatë këtyre muajve të vështirë për opozitën Shqiptare.
Gjithashtu, kur Elmi Berisha u bë Kryetar i Vatrës, e detyroi Dalip Grecën të fshinte të gjitha postimet që Dielli kishte patur deri në atë kohë në Facebook. Kjo ishte pak e çuditshme për shumë nga ne dhe kuptohet pyetjet për disa nisen që atëherë.
Ndërkohë, dega e Vatrës Manhattan, emëron si sekretar të saj Ilirjan Blloshmin, një anti-PDist dhe anti-Berishjan të tërbuar, gjë që të bën shumë përshtypje kur konsideron se kryetari i kësaj dege është dikush që mbahet për konservativ, mbështes i Trumpit dhe i Berishës.
Ndërkohë, komuniteti dhe anëtar të Vatrës, mbledhin fonde për Carolyn Maloneyn, që është Kongresmene Demokrate, dhe mirë bëjnë, por kur dëgjon që i kërkoj asaj takim për Ramën me Joe Biden, dhe nuk i kërkojnë asnjë llogari për Blinken që po përdor DASH si vegël pune për Sorosin që po shkatërron opozitën Shqiptare, fillojnë dhe lindin shumë pyetje.
Gjithsesi, duket qartë që drejtimi i Vatrës është marrë peng nga instrumente të Ramës, që bie në kundërshtim me parimin anti-komunist dhe patriotik që Vatra ka mbajtur që në fillimet saj.
Personalisht, kam kohë që kam shprehur pakënaqësine time për Elmi Berishën, madje e kam quajtur një gabim që Vatrës do ti kushtoj, dhe shoh që të tjerë nga komuniteti po e kuptojnë këtë tashmë.
Ironia më e thellë është kur sheh Bahri Omarin në foton kryesore të faqes së tyre në median sociale, ndërkohë që drejtimi që Vatra ka marrë, është komplet në mbështetje të atij që po instalon monizmin në Shqipëri.

“29 Nëntori” është dita e vajtimit, është ditë zie – Nga RYZHDI BALOKU

PËRGJIGJE PËR POETEN NGA DURRËSI
Meqë nga përmbajtja artikulli i publicistes së mirënjohur Elida Buçpapaj është i përafërt me perceptimin tim që kam për shenimin e festës së “29 Nëntorit”, po e publikoj (në rubrikën për komente të këtij artikulli) polemikën që kisha pak më parë për këtë çështje me një “mike” poete (shoqe virtuale në facebook) nga Durrësi, e cila jeton në Itali.
Me tekstin që po ju prezantoj më poshtë, e komentova vjershën e saj që ajo ia kishte kushtuar “29 Nëntorit”.
Komenti im ishte si vijon:
“Pas rënies së Berlinit që ishte sulmuar prej forcave aleate, SHBA, Angli, Rusi etj., Gjermania kapitullon. Për këtë arsye forcat gjermane detyrohen të tërhiqen në drejtim të shtetit të tyre.
Partizanët-komunistë të Shqipërisë e gjejnë terrenin e gatshëm, të zbrazët, ngase forcat nacionaliste me vetëdije iu ishin shmangur luftës vëllavrasëse, sepse njeriu si qenie ishte për ta më i rëndësishëm sesa pushteti, që eventualisht do ta kishin
Pas marrjes së pushtetit nga komunistët, të ndihmuar nga ata jugosllavë, fillon epoka e likuidimeve masive të intelektualëve shqiptarë.
Bazuar në këtë, sipas mendimit tim, “29 Nëntori” është dita e vajtimit, është ditë zie për Shqipërinë, madje ditë zie edhe për Kosovën dhe trojet tjera shqiptare që mbetën nën Jugosllavi”.
Pra, tërheqjen e forcave të armatosura gjermane nga territori i Shqipërisë, nuk e ceka për ta madhështuar atë armatë, por për të treguar se ata i mundi koalicioni i ushtrive të shteteve të lart përmendura, pa e mohuar luftën partizane të komunistëve, e po ashtu edhe të nacionalistëve shqiptarë, që herë pas here e kishin zhvilluar asokohe kundër ushtrisë italiane dhe më vonë edhe asaj gjermane.
“Mikja” poete nga “facebook-u”, për të cilën ju njoftova më lartë, m’u përgjigj me fjalët ofenduese ” t’i ruajt Zoti mendtë ” (duke aluduar në perceptimin tim për “29 Nëntorin”), me motiv se gjatë LDB, gestapoja ia paska torturuar dike nga familja.
Kundruall motivit të saj, bëhet pyetja po çfarë lidhje ka “29 Nëntori” me gestapon, kur dihet mirëfilli që “sigurimi” i Shqipërisë komuniste s’ka lënë asgjë pa bërë, krahasuar me gestapon gjermane.
Si duket zonja poete (nga Durrësi që jeton në “Italinë kapitaliste”, dikur pushtuese e Shqipërisë ) s’e paska lexuar librin “Rrno vetëm për me tregue” të At Zef Pllumit, se përndryshe s’do ta lavdëronte “29 Nëntorin” e Enver Hoxhës në vjershën e saj.
PS.
Pas polemikës së cekur, poeten e përmendur e hoqa nga lista e shokëve virtual që i kam në “facebook”, për shkak se mendimet e mia me të sajat për çështje të caktuara janë diametralisht të kundërta.


Send this to a friend