VOAL

VOAL

Please Wait ...
0%

Komentet

Fjalë të urta – Sami Frashëri: Do që të mos ndihet fjala që do të thuash?

Do që të mos ndihet fjala që do të thuash? Mos e thuaj. Do që të mos shihet puna që do të bësh? Mos e bër.
SAMI FRASHËRI

Aforizmi i ditës – 26 nëntor 2020

There is one day that is ours. Thanksgiving Day is the one day that is purely American.

O. Henry

Ka një ditë që është vetëm e jona. Dita e Falënderimeve është ajo ditë që është mirëfilli amerikane.

O. Henry

 

Fjalë të urta – Sami Frashëri: Shërbimin që bën arsimi për përmirësimin e një kombi

Shërbimin që bën arsimi për përmirësimin e një kombi, ligji s’mund ta bëjë kurrë.
SAMI FRASHËRI

Aforizmi i ditës – 25 nëntor 2020

The brain is a wonderful organ; it starts working the moment you get up in the morning and does not stop until you get into the office.

Robert Frost

Truri është një organ i mrekullueshëm; ai fillon të punojë sapo ti zgjohesh në mëngjes dhe nuk pushon derisa ti arrin në zyrë.

Robert Frost

 

Fjalë të urta – Sami Frashëri: Lumtëria në botë i ngjan dritës së shkreptirës

Lumtëria në botë i ngjan dritës së shkreptirës, ndriçimi i një sekonde sjell pas furtunë disaorëshe.
SAMI FRASHËRI

Aforizmi i ditës – 24 nëntor 2020

Each morning when I awake, I experience again a supreme pleasure – that of being Salvador Dali.

Salvador Dali

Çdo mëngjes, kur zgjohem, unë përjetoj sërish një kënaqësi supreme – kënaqësinë e të qenit Salvador Dali.

Salvador Dali

 

Fjalë të urta – Sami Frashëri: Tri raste kanë tri virtyte shumë të pëlqyeshme

Tri raste kanë tri virtyte shumë të pëlqyeshme: të ndihmosh nevojtarët kur janë në
gjendje të vështirë, të thuash të vërtetën edhe në zemërim, të falësh kur je i zoti të
ndëshkosh ose të hakmirresh.

SAMI FRASHËRI

Aforizmi i ditës – 23 nëntor 2020

It is madness for sheep to talk peace with a wolf.

Thomas Fuller

Është çmenduri për delen që të bisedojë me ujkun për paqe.

Thomas Fuller

 

Fjalë të urta – Sami Frashëri: Mos jep shkas të flasë kush keq për ty; por mos u mundo t’i mbyllësh gojën keqdashësve

Mos jep shkas të flasë kush keq për ty; por mos u mundo t’i mbyllësh gojën keqdashësve, sepse qeni, ashtu sikundër i leh natën kusarit  që i kalon afër, ashtu i leh edhe njeriut të ndershëm.
SAMI FRASHËRI

Aforizmi i ditës – 22 nëntor 2020

Truth never damages a cause that is just.

Mahatma Gandhi

E vërteta kurrë nuk e dëmton një çështje që është e drejtë.

Mahatma Gandhi

Fjalë të urta – Sami Frashëri: Çdo ditë e jetës sate është një faqe e biografisë sate

Çdo ditë e jetës sate është një faqe e biografisë sate, kujdesu ta shkruash mirë, sepse një faqe e keqe  ndyn gjithë librin.


SAMI FRASHËRI

Aforizmi i ditës – 21 nëntor 2020

Happiness is not a goal; it is a by-product.

Eleanor Roosevelt

Lumturia nuk është një qëllim; ajo është një nënprodukt.

Eleanor Roosevelt

 


Send this to a friend