VOAL

VOAL

Please Wait ...
0%

Komentet

Aforizmi i ditës – 18 tetor 2021

I can, therefore I am.

Simone Weil

Unë mund, prandaj jam.

Simone Weil

Aforizmi i ditës – 17 tetor 2021

And the smile that is worth the praises of earth is the smile that shines through tears.

Ella Wheeler Wilcox

 

Dhe buzëqeshja që vlen për lëvdatat e tokës është buzëqeshja që shkëlqen përmes lotëve.

Ella Wheeler Wilcox

Aforizmi i ditës – 16 tetor 2021

Life is the art of drawing without an eraser.

John W. Gardner

Jeta është arti i vizatimit pa gomë.

John W. Gardner

Aforizmi i ditës – 15 tetor 2021

I know not age, nor weariness nor defeat.

Rose Kennedy

Unë nuk e njoh moshën, as lodhjen, as humbjen.

Rose Kennedy

Aforizmi i ditës – 14 tetor 2021

If you call failures experiments, you can put them in your resume and claim them as achievements.

Mason Cooley

Nëse i quani dështimet eksperimente, mund t’i vendosni në CV -në tuaj dhe t’i konsideroni ato si arritje.

Mason Cooley

Aforizmi i ditës – 13 tetor 2021

If you don’t have a competitive advantage, don’t compete.

Jack Welch

Nëse nuk keni një avantazh konkurrues, mos konkurroni.

Jack Welch

Aforizmi i ditës – 12 tetor 2021

Eloquence is a painting of the thoughts.

Blaise Pascal

Elokuenca është një pikturë e mendimeve.

Blaise Pascal

Aforizmi i ditës – 11 tetor 2021

Life is something to do when you can’t get to sleep.

Fran Lebowitz

Jeta është diçka për të bërë kur nuk mund të flini.

Fran Lebowitz

Aforizmi i ditës – 10 tetor 2021

Growing old is like being increasingly penalized for a crime you haven’t committed.

Pierre Teilhard de Chardin

Të plakesh është si të ndëshkohesh dita ditës më shumë për një krim që nuk e ke kryer.

Pierre Teilhard de Chardin

Aforizmi i ditës – 9 tetor 2021

Part of me suspects that I’m a loser, and the other part of me thinks I’m God Almighty.

John Lennon

Një pjesë e imja dyshon se unë jam një humbës, dhe një pjesë tjetër e imja mendon se unë jam Zoti i Gjithëfuqishëm.

John Lennon

 

Aforizmi i ditës – 8 tetor 2021

A wise traveler never despises his own country.

William Hazlitt

Një udhëtar i mençur nuk e përbuz kurrë vendin e tij.

William Hazlitt

Aforizmi i ditës – 7 tetor 2021

It is not light that we need, but fire; it is not the gentle shower, but thunder. We need the storm, the whirlwind, and the earthquake.

Frederick Douglass

Nuk është drita për të cilën kemi nevojë, por zjarri; nuk është dushi i butë, por bubullima. Na duhet stuhia, vorbulla dhe tërmeti.

Frederick Douglass


Send this to a friend