VOAL

VOAL

Please Wait ...
0%

Aforizmi i ditës – 11 tetor 2020

By | October 11, 2020

Komentet

Fjalë të urta – Sami Frashëri: Kombi është themeli i godinës së shtetit

Kombi është themeli i godinës së shtetit, sa më i fortë të jetë themeli, aq më shumë qëndron godina.
SAMI FRASHËRI

Aforizmi i ditës – 28 nëntor 2020

Exclusion is never the way forward on our shared paths to freedom and justice.

Desmond Tutu

Përjashtimi nuk është kurrë mënyra e duhur në shtigjet tona të përbashkëta të lirisë dhe të drejtësisë.

Desmond Tutu

 

Fjalë të urta – Sami Frashëri: Ekzistenca dhe lumturia e shoqërisë njerëzore varet nga gruaja

Ekzistenca dhe lumturia e shoqërisë njerëzore varet nga gruaja. Midani thot: “Aty ku mungon gruaja, asaj duhet bërë një shtatore prej druri.”
SAMI FRASHËRI

Aforizmi i ditës – 21 nëntor 2020

I will love the light for it shows me the way, yet I will endure the darkness because it shows me the stars.

Og Mandino

Unë do ta dua dritën, sepse ajo ma tregon rrugën; megjithatë e duroj errësirën, sepse ajo m’i tregon mua yjet.

Og Mandino

Fjalë të urta – Sami Frashëri: Do që të mos ndihet fjala që do të thuash?

Do që të mos ndihet fjala që do të thuash? Mos e thuaj. Do që të mos shihet puna që do të bësh? Mos e bër.
SAMI FRASHËRI

Aforizmi i ditës – 26 nëntor 2020

There is one day that is ours. Thanksgiving Day is the one day that is purely American.

O. Henry

Ka një ditë që është vetëm e jona. Dita e Falënderimeve është ajo ditë që është mirëfilli amerikane.

O. Henry

 

Fjalë të urta – Sami Frashëri: Shërbimin që bën arsimi për përmirësimin e një kombi

Shërbimin që bën arsimi për përmirësimin e një kombi, ligji s’mund ta bëjë kurrë.
SAMI FRASHËRI

Aforizmi i ditës – 25 nëntor 2020

The brain is a wonderful organ; it starts working the moment you get up in the morning and does not stop until you get into the office.

Robert Frost

Truri është një organ i mrekullueshëm; ai fillon të punojë sapo ti zgjohesh në mëngjes dhe nuk pushon derisa ti arrin në zyrë.

Robert Frost

 

Fjalë të urta – Sami Frashëri: Lumtëria në botë i ngjan dritës së shkreptirës

Lumtëria në botë i ngjan dritës së shkreptirës, ndriçimi i një sekonde sjell pas furtunë disaorëshe.
SAMI FRASHËRI

Aforizmi i ditës – 24 nëntor 2020

Each morning when I awake, I experience again a supreme pleasure – that of being Salvador Dali.

Salvador Dali

Çdo mëngjes, kur zgjohem, unë përjetoj sërish një kënaqësi supreme – kënaqësinë e të qenit Salvador Dali.

Salvador Dali

 

Fjalë të urta – Sami Frashëri: Tri raste kanë tri virtyte shumë të pëlqyeshme

Tri raste kanë tri virtyte shumë të pëlqyeshme: të ndihmosh nevojtarët kur janë në
gjendje të vështirë, të thuash të vërtetën edhe në zemërim, të falësh kur je i zoti të
ndëshkosh ose të hakmirresh.

SAMI FRASHËRI

Aforizmi i ditës – 23 nëntor 2020

It is madness for sheep to talk peace with a wolf.

Thomas Fuller

Është çmenduri për delen që të bisedojë me ujkun për paqe.

Thomas Fuller

 


Send this to a friend