VOAL

Please Wait ...
0%

Komentet

Aforizmi i ditës – e hënë 25 shtator 2017

Shkenca e të sotmes është teknologjia e së nesërmes.
Edward Teller
The science of today is the technology of tomorrow.
Edward Teller

Aforizmi i ditës – e diel 24 shtator 2017

Zemra gazplote e shikon dhe e lexon botën me një sens lirie dhe butësie.
John O’Donohue
The joyful heart sees and reads the world with a sense of freedom and graciousness.
John O’Donohue

Këndi i humorit: Tre mjekë po diskutojnë se cilët tipa të pacientëve ata parapëlqejnë

Tre mjekë po diskutojnë se cilët tipa të pacientëve ata parapëlqejnë. I pari thotë: “Mua më pëlqejnë librarët. Të gjitha organet e tyre mbajnë renditjen sipas germave të alfabetit.

I dyti thotë: “Unë parapëlqej matematikanët. Të gjitha organet e tyre mbajnë numrat natyralë.”

I treti: “Unë pëlqej juristët. Ata nuk kanë zemër, nuk kanë tru, nuk kanë kurriz, nuk kanë rropulli. Dhe kokat e tyre e kërbishtet e tyre janë të pashkëmbyeshme me njëra-tjetrën.”

 

Aforizmi i ditës – e shtunë 23 shtator 2017

Drita në Natyrë krijon lëvizjen e ngjyrave.
Robert Delaunay
Light in Nature creates the movement of colors.
Robert Delaunay

Aforizmi i ditës – e premte 22 shtator 2017

Askush nuk bëri gabim më të madh se ai që nuk bëri asgjë ngaqë mund të bënte vetëm pak gjë.
Edmund Burke
Nobody made a greater mistake than he who did nothing because he could do only a little.
Edmund Burke

Aforizmi i ditës – e enjte 21 shtator 2017

Hëna vështron mbi shumë lule nate; lulet e natës shohin vetëm një hënë.
Jean Ingelow
The moon looks upon many night flowers; the night flowers see but one moon.
Jean Ingelow

Aforizmi i ditës – e mërkurë 20 shtator 2017

Mos u vërtit duke thënë se bota të ka borxh ty një jetesë. Bota nuk të ka borxh asgjë. Ajo ishte këtu e para.
Mark Twain
Don’t go around saying the world owes you a living. The world owes you nothing. It was here first.

Mark Twain

Aforizmi i ditës – e martë 19 shtator 2017

Nëse maturia është një gabim, atëherë indiferenca është një krim.
Jack Kerouac
If moderation is a fault, then indifference is a crime.
Jack Kerouac

Aforizmi i ditës – e hënë 18 shtator 2017

Për artistin nuk ka kurrë ndonjë gjë të shëmtuar në natyrë.
Auguste Rodin
To the artist there is never anything ugly in nature.
Auguste Rodin

Aforizmi i ditës – e diel 17 shtator 2017

Uji, ajri dhe pastërtia janë artikujt kryesorë në farmacinë time.
Napoleon Bonaparte
Water, air, and cleanness are the chief articles in my pharmacy.
Napoleon Bonaparte

Aforizmi i ditës – e shtunë 16 shtator 2017

Problemi real nuk është nëse makinat mendojnë, por nëse njerëzit e bëjnë këtë.
B. F. Skinner
The real problem is not whether machines think but whether men do.
B. F. Skinner

Aforizmi i ditës – e premte 15 shtator 2017

Sekreti i biznesit është të dish diçka që askush tjetër nuk e di.
Aristotle Onassis
The secret of business is to know something that nobody else knows.
Aristotle Onassis