VOAL

VOAL

Please Wait ...
0%

Komentet

Fjalë të urta – Sami Frashëri: Shërbimin që bën arsimi për përmirësimin e një kombi

Shërbimin që bën arsimi për përmirësimin e një kombi, ligji s’mund ta bëjë kurrë.
SAMI FRASHËRI

Aforizmi i ditës – 25 nëntor 2020

The brain is a wonderful organ; it starts working the moment you get up in the morning and does not stop until you get into the office.

Robert Frost

Truri është një organ i mrekullueshëm; ai fillon të punojë sapo ti zgjohesh në mëngjes dhe nuk pushon derisa ti arrin në zyrë.

Robert Frost

 

Fjalë të urta – Sami Frashëri: Lumtëria në botë i ngjan dritës së shkreptirës

Lumtëria në botë i ngjan dritës së shkreptirës, ndriçimi i një sekonde sjell pas furtunë disaorëshe.
SAMI FRASHËRI

Aforizmi i ditës – 24 nëntor 2020

Each morning when I awake, I experience again a supreme pleasure – that of being Salvador Dali.

Salvador Dali

Çdo mëngjes, kur zgjohem, unë përjetoj sërish një kënaqësi supreme – kënaqësinë e të qenit Salvador Dali.

Salvador Dali

 

Fjalë të urta – Sami Frashëri: Tri raste kanë tri virtyte shumë të pëlqyeshme

Tri raste kanë tri virtyte shumë të pëlqyeshme: të ndihmosh nevojtarët kur janë në
gjendje të vështirë, të thuash të vërtetën edhe në zemërim, të falësh kur je i zoti të
ndëshkosh ose të hakmirresh.

SAMI FRASHËRI

Aforizmi i ditës – 23 nëntor 2020

It is madness for sheep to talk peace with a wolf.

Thomas Fuller

Është çmenduri për delen që të bisedojë me ujkun për paqe.

Thomas Fuller

 

Fjalë të urta – Sami Frashëri: Mos jep shkas të flasë kush keq për ty; por mos u mundo t’i mbyllësh gojën keqdashësve

Mos jep shkas të flasë kush keq për ty; por mos u mundo t’i mbyllësh gojën keqdashësve, sepse qeni, ashtu sikundër i leh natën kusarit  që i kalon afër, ashtu i leh edhe njeriut të ndershëm.
SAMI FRASHËRI

Aforizmi i ditës – 22 nëntor 2020

Truth never damages a cause that is just.

Mahatma Gandhi

E vërteta kurrë nuk e dëmton një çështje që është e drejtë.

Mahatma Gandhi

Fjalë të urta – Sami Frashëri: Çdo ditë e jetës sate është një faqe e biografisë sate

Çdo ditë e jetës sate është një faqe e biografisë sate, kujdesu ta shkruash mirë, sepse një faqe e keqe  ndyn gjithë librin.


SAMI FRASHËRI

Aforizmi i ditës – 21 nëntor 2020

Happiness is not a goal; it is a by-product.

Eleanor Roosevelt

Lumturia nuk është një qëllim; ajo është një nënprodukt.

Eleanor Roosevelt

 

Fjalë të urta – Sami Frashëri: Po të jenë nëpunësitë në dorë të personave të pazotë

Po të jenë nëpunësitë në dorë të personave të pazotë,
po t’u mungojnë armët
ushtarëve, po të mbetet pas bujqësia,
mjeshtëria dhe tregtia, prapëse-prapë shteti
qëndron; por kur sundimtarët nuk respektojnë ligjin
dhe të drejtën, nëpunësit e
vegjël bëhen të pabindur dhe nuk zbatojnë urdhrin
e dhënë, kështu që populli bjerr
vetitë e mira dhe jipet pas veseve të këqia,
atëherë nuk ka më shpresë shpëtimi.
SAMI FRASHËRI

Aforizmi i ditës – 20 nëntor 2020

We choose our joys and sorrows long before we experience them.

Khalil Gibran

Ne i zgjedhim gëzimet dhe hidhërimet tona shumë përpara se t’i përjetojmë ato.

Khalil Gibran

 


Send this to a friend